APROKAM 50 MG INTRAKAMERAL ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU 10 FLAKON

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8680177220115
Etken Madde : SEFUROKSIM SODYUM
Firma : THEA PHARMA
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 0 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )

cefuroxime etken maddeli ürünler

APROKAM, sefalosporinler olarak adlandırılan bir antibiyotik grubuna ait sefuroksim (sefuroksim sodyum olarak) adı verilen bir etkin madde içerir. Antibiyotikler, enfeksiyonlara neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.

Bu ilaç katarakt (göze perde inmesi) nedeniyle bir göz ameliyatı geçiriyorsanız kullanılacaktır. Göz cerrahınız bu ilacı, göz enfeksiyonunu önlemek amacıyla, katarakt ameliyatının sonunda enjeksiyon yoluyla gözün içine uygulayacaktır.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi APROKAM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa APROKAM'ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

- Solunum güçlüğü veya baş dönmesine neden olan ciddi alerjik reaksiyon.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin APROKAM'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.2.APROKAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

APROKAM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Sefuroksime veya sefalosporİn türü antibiyotiklerin herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı

duyarlılığınız) varsa

Doktorunuza durumunuzu bildiriniz. Böyle bir durumda APROKAM kullanmamalısınız.

APROKAM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Penisilin gibi diğer antibiyotiklere karşı aleıjiniz varsa,
 • Metisİline dirençli Staphylococcus aureus adı verilen bakterilerden kaynaklanan bir enfeksiyon riskiniz varsa, doktorunuz başka bir antibiyotik verebilir.
 • Şiddetli bir enfeksiyon riskiniz varsa,
 • Size komplike katarakt (ilaçların uzun süreli kullanımı (kortizon gibi), darbeler, metabolik hastalıklar (diyabet gibi) sonucunda oluşan katarakt) tanısı koyulmuş ise,
 • Katarakt ameliyatı ile beraber başka bir göz ameliyatı da planlanıyorsa
 • Şiddetli tiroid hastalığınız varsa,
 • Komeal endotel hücre sayısı (gözün en ön kısmında yer alan dokunun en içteki tabakasındaki hücre sayısı) 2000'den düşük ise
 • Bu uyanlar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  APROKAM sadece gözün içine enjeksiyon yoluyla uygulanır (intrakameral enjeksiyon).

  APROKAM katarakt ameliyatında bulunan aseptik (temiz ve mikropsuz) koşullarda uygulanmalıdır.

  Bİr APROKAM flakonunun, sadece bir hasta için kullanılması gerekir.

  APROKAM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  APROKAM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  APROKAM size, sadece yararların potansiyel risklere ağır bastığı durumlarda uygulanacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  APROKAM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  APROKAM" m içeriğinde yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3.APROKAM nasıl kullanılır ?

 • APROKAM enjeksiyonları, katarakt ameliyatının sonunda, bir göz cerrahı tarafından uygulanacaktır.
 • APROKAM steril toz olarak temin edilir ve uygulama öncesinde enjeksiyonluk serum fizyolojik çözeltisi içerisinde çözülür.
 • Önerilen doz 0,1 mİ sulandırılmış çözelti, yani 1 mg sefuroksimdir.
 • Uygulama yolu ve metodu

  APROKAM yalnızca göz içine (intrakameral) enjeksiyon için kullanılır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı:

  APROKAM'ın optimal dozu ve güvenliliği pediyatrik popülasyonda araştırılmadığından kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  BSbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Eğer APROKAM'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla APROKAM kullanırsanız

  İlacınız bir göz cerrahı tarafından uygulanacaktır. Eğer gerektiğinden fazla ilaç almış olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

  APROKAM'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  APROKAM'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  APROKAM ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:

  APROKAM tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

  Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize danışınız.  Yorumlar

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

  Rating Message