CLASEM 300 MG 20 KAPSUL

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8699293150534
Etken Madde : SEFDINIR
Firma : Adilna İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 89.58 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )

CLASEM 300 mg kapsüldeki etkin madde sefdinirdir. Sefdinir. üçüncü kuşak selalosporin grubu olarak adlandırılan antibakteriyel bir ilaç grubunda yer alır.

CLASEM, 10 ve 20 kapsül içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Kapsüller, sarı renkli toz içeren, mor kapak ve turkuaz gövdeden oluşan, sert jelatin kapsüllerdir.

CLASEM. ilacın aktif olduğu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

CLASEM aşağıda yer alan hastalıkların tedavisinde kullanılır:

  • Toplum kökenli akciğer iltihabı
  • Kronik bronşitin akut alevlenmesi
  • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
  • Bademcik iltihabı / Yutak iltihabı
CLASEM, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Yetişkinler ve adolesanlar

Toplumdan edinilmiş pnömoni

Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.

Kronik bronşitin akut alevlenmesi

Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.

Akut maksiller sinüzit

Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae(sadece penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.

Farenjit/Tonsillit

Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar..

Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) ve Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar.

Pediyatrik hastalar

Akut bakteriyel otitis media

Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae(sadece penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.

Farenjit/Tonsillit

Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar.

Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) ve Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar.

Tüm ilaçlar gibi, CLASEM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

%1 hastada veya daha fazlasında görülebilen yan etkiler

• İshal

• Vajinal moniliyazis (Monilia cinsi mantarların vajinada oluşturduğu mantar hastalığı)

• Bulantı

• Baş ağrısı

• Karın ağrısı

• Vajina iltihabı

%1 hastadan daha azında görülebilen yan etkiler

• Döküntü

• Hazımsızlık

• Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik

• Kusma

• Dışkılama bozukluğu

• İştahsızlık

• Kabızlık

• Sersemlik

• Ağız kuruluğu

• Kuvvetsizlik

• Uykusuzluk

• Vajinal akıntının artışı

• Moniliyazis (Monilia cinsi mantarların oluşturduğu mantar hastalığı)

• Kaşıntı

• Uyku hali

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

CLASEM'i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız

Eğer;

• Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı alerjikseniz CLASEM'i kullanmayınız.

CLASEM'i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız

Eğer;

• Sefdinire, sefalosporin grubu antibiyotiklere, penisilinlere veya diğer ilaçlara karşı alerjikseniz,

• İlacı kullandığınız süre içerisinde dirençli mikroorganizmaların neden olduğu, tedavi gerektirecek bir enfeksiyon gelişirse,

• Daha önce kolit (bağırsak iltihabı) geçirdiyseniz,

• Ciddi böbrek hastalığınız varsa doktorunuza danışınız.

• İlacı kullandığınız süre içerisinde veya tedavi sonrasında ishaliniz varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu durum, antibiyotik tedavisini takiben ortaya çıkabilen ve tedavinin durdurulup özel bir tedaviye başlanmasını gerektirebilecek, ciddi bir bağırsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) belirtisi olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CLASEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CLASEM'i yiyeceklerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme dönemindeyseniz doktorunuza söyleyiniz..

Araç ve makine kullanımı

İlacın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CLASEM ile aynı zamanda herhangi bir ilaç özellikle de aşağıda belirtilenleri almadan önce doktor veya eczacınıza danışmalısınız.

Aluminyum veya magnezyum içeren antasitleri (mide yanması ve mide ağrısı için kullanılan ilaçlar) CLASEM ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa CLASEM'i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

Probenesid böbreklerinizin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.

Demir destekleri ve demirle güçlendirilmiş besinleri CLASEM ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa CLASEM'i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacınızı doktor veya eczacınızın anlattığı şekilde alınız.

CLASEM'in 13 yaş ve üzeri yetişkinler ve ergenlik çağındaki gençlerde kullanımı aşağıda belirtildiği gibidir:

Tüm enfeksiyonlar için toplam günlük doz 600 mg'dır.

Akciğer iltihabı (pnömoni)

Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile)

Uzun süreli nefes alma güçlüğü olan hastalarda göğüs enfeksiyonları

Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

Sinüs enfeksiyonları

Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

Boğaz/bademcik enfeksiyonları

Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

Cilt enfeksiyonları

Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile)

Uygulama yolu ve metodu

Kapsülleri bir bardak su ile ağızdan alınız.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek rahatsızlığı olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir..

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbreklerinde sorun olan yetişkin bir hastaysanız almanız gereken CLASEM dozu günde tek doz 300 mg'dır.

Hemodiyaliz uygulanan bir hasta iseniz almanız gereken başlangıç dozu iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg'dır. Hemodiyaliz uygulaması bittikten sonra 300 mg veya 7 mg/kg uygulanmalıdır. Bunu izleyen dozlar iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg olmalıdır.

Eğer CLASEM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLASEM kullandıysanız

CLASEM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CLASEM'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CLASEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CLASEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur.

Aluminyum veya magnezyum içeren antasitler

Sefdinir tedavisi sırasında antasit kullanılması gerekiyorsa, sefdinir antasitlerin alınmasından en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır..

Probenesid

Diğer beta-laktam antibiyotiklerde olduğu gibi probenesid sefdinirin renal atılımını inhibe eder.

Demir suplemanları ve demirle güçlendirilmiş besinler

Sefdinir tedavisi sırasında demir suplemanlarının kullanılması gerekiyorsa, sefdinir demir suplemanlarının alınmasından en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Pediyatrik popülasyon

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Sefdinir 300 mg
Farmakoterapötik grup: Sistemik antibakteriyeller, üçüncü kuşak sefalosporinler

ATC kodu: J01DD15

Diğer sefalosporinlerle olduğu gibi sefdinirin bakterisidal aktivitesi hücre duvarı sentezinin inhibisyonu ile meydana gelir. Sefdinir bazı beta-laktamaz enzimlerinin varlığında stabildir. Sonuç olarak penisilinlere ve bazı sefalosporinlere dirençli birçok organizma sefdinire duyarlıdır.

Sefdinirin aşağıdaki mikroorganizmaların birçok suşu üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir:

Aerobik Gram-Pozitif Mikroorganizmalar

• Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil)

Not: Sefdinir metisiline dirençli stafilokoklara karşı inaktiftir.

• Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar)

• Streptococcus pyogenes

• Staphylococcus epidermidis (sadece metisiline duyarlı suşlar)

• Streptococcus agalactiae

• Viridans grubu streptokoklar

Not: Sefdinir Enterococcus ve metisiline dirençli Staphylococcus türlerine karşı inaktiftir.

Aerobik Gram-Negatif Mikroorganizmalar

• Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil)

• Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil)

• Moraxella catarrhalis (beta-laktamaz üreten suşlar dahil)

• Citrobacter diversus

• Escherichia coli

• Klebsiella pneumoniae

• Proteus mirabilis

Not: Sefdinir Pseudomonas ve Enterobacter türlerine karşı inaktiftir.

CLASEM, sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message