DOPAMINE DBL 200 MG/5ML IV INF.ICIN SOL.ICEREN AMPUL

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8699643750094
Etken Madde : DOPAMIN HCL
Firma : ORNA
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 29.84 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )
 • DOPAMINE DBL kalbi uyaran ve kan damarları üzerinde etkili olan bir ilaçtır. Damardan yavaşça damla damla verilmek üzere seyreltilerek hazırlanır.
 • DOPAMINE DBL ampul içinde bulunmaktadır. 5 mklik her bir ampulde 200 mg dopamin hidroklorür bulunur. Her ambalajda 5 mlMik 5 ampul bulunur.
 • DOPAMINE DBL renksiz ampullerde berrak, renksiz veya açık sarı bir solüsyon içerir.
 • - DOP AMİNE DBL,

  -    Kalp krizi, kan zehirlenmesi, travmada (hasar), böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği, düşük kan basıncı (hipotansiyon) veya şok (dokulara kan akışında azalma) tedavisinde,

  Açık kalp ameliyatından sonra düşük kan basıncının ortaya çıktığı durumlarda diğer tedavilerle birlikte,

DOPAMINE DBL, aşağıdaki durumlarda görülen hemodinamik bozuklukların düzeltilmesinde endikedir:

1. Miyokard infarktüsü, endotoksik septisemi, travma ve böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği akut hipotansiyon veya şok.

2. Açık kalp cerrahisinden sonra hipovoleminin düzeltilmesi sonrasında süreklilik gösteren hipotansiyon durumunda yardımcı tedavi olarak.

3. Konjestif yetersizlikte olduğu gibi kronik kardiyak dekompensasyonda.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DOPAMINE DBL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden birisi olursa DOPAMINE DBL'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Şiddetli aleıjik reaksiyonlar, ani kaşıntılı pişik; ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağız ve boğazın şişmesi (soluk alma veya yutkunmayı zorlaştırabilir) ve bayılma hissi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DOPAMINE DBL'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az l'inde görülebilir

Yaygın: 100 hastanın en az l'i ila 10'unda görülebilir.

Yaygın olmayan: 1000 hastanın en az l'i ila 10'unda görülebilir.

Seyrek: 10 000 hastanın en az l'i ila 10'unda görülebilir.

Çok seyrek: 10 000 hastanın birinden daha azında görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:
 • Baş ağrısı
 • Göz bebeklerinde büyüme
 • Düzensiz kalp atışı, kalp atım sayısının artması (taşikardi), göğüste ağrı (angina), çarpıntı, tansiyon düşüklüğü
 • Damarların daralması
 • Nefes darlığı
 • Bulantı, kusma
 • Yaygın olmayan:
 • Tüylerin diken diken olması
 • Kalpte iletim bozuklukları, kalp atım hızında yavaşlama
 • Tansiyon yükselmesi
 • Kangren, ayak kangreni (yaralar)
 • Kalpte ritim bozuklukları
 • Kanda azot artışı (azotemi)
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.  2.DOPAMINE DBL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DOPAMINE DBL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  -    Kan basıncında artışa neden olan bir tümörünüz varsa,

  -    Aşırı çalışan tiroid beziniz varsa,

  -    Düzensiz veya hızlı kalp artışlarınız varsa,

  -    Size halotan gibi belli anestetikler verildiyse,

  -    Dopamin veya sodyum metabisülfıte aşırı duyarlılık belirtileri göstermişseniz,

  DOPAMINE DBL'yi kullanmayınız.

  DOPAMINE DBL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  -    Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa,

  -    Kan dolaşım problemi hikayeniz varsa (el ve ayak parmaklarınızda renk ve ısıda herhangi bir değişiklik olup olmadığı için takip edileceksiniz),

  -    Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa,

  -    Kalp ile ilgili herhangi bir probleminiz varsa,

  -    Son zamanlarda monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyonu önleyen ilaçlar veya yüksek tansiyonlu bireylerde kan basıncını düşüren ilaçlar) kullandıysanız,

  -    Nabız basıncında belirgin azalma gözlemlenirse

  “Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOPAMINE DBL hamilelik sırasında yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda verilecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOPAMINE DBL emzirme sonrasında yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda verilecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi ile ilgili veri yoktur.

  DOPAMINE DBL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sodyum metabisülfıt içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (deri döküntüsü, göz kapağının, yüz veya dudakların şişmesi veya soluk almada güçlük) neden olabilir. Bu durum nadirdir ancak alerji veya astım şikayetiniz varsa daha çok risk altında olabilirsiniz.

  Bu ürün bir ampulde 1 mmol'dan (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar gibi belli ilaçları:

 • Anestetikler (dopamin, siklopropan ve halojene hidrokarbon anestetiklerle beraber kullanılmamalıdır)
 • Propranolol gibi alfa ve beta blokerler (sıklıkla kan basıncını ve kalp bozukluklarını tedavi etmede kullanılan ilaçlar),
 • Monoamin oksidaz inhibe ediciler (antidepresan ilaçlar),
 • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız, DOPAMINE DBL'yi dikkatli kullanınız, çünkü bu ilaçlarla dopamin etkileşir.
 • Diğer ilaçlar: İdrar atıhmmı arttıran ilaçların etkisini artırabilir.
 • Ergo alkoloidlerinden, trisiklik antidepresanlardan ve guanetidin içeren ilaçların kullanımından kaçınılmalıdır.  3.DOPAMINE DBL nasıl kullanılır ?

 • Size verilecek ilaç dozu sağlık durumunuza, vücut ağırlığınıza ve ihtiyacınıza göre verilecektir.
 • Uygulama hızı dikkatle kontrol edilecektir ve ihtiyacınıza göre ayarlanacaktır. İhtiyacınız oranını belirlemek için tedavi sırasında kalp atım hızı, kan basıncı ve idrar çıkışı ölçülecektir.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • Kan basıncınız düşükse, dopamin hidroklorür size verilmeden önce kan nakli veya plazma genişletici verilebilir.
 • DOPAMINE DBL size verilmeden önce örneğin % 5 dekstroz ile seyreltilecektir. İlaç size yavaşça damla damla damardan verilecektir yalnız fizyolojik tuzlu solüsyon veya % 5'lik glukoz solüsyonu ile seyreltilmelidir.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Dopaminin çocuklardaki güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda doz ayarlaması önerilmemektedir. Bununla beraber, kan basıncı, idrar çıkışı için yakın takip önerilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

  Dopaminin böbrek ve karaciğer yetmezliğinde etkisi bilinmemektedir. Bu durumda hastaların yakından izlenmesi gereklidir.

  Eğer DOPAMINE DBL 'nirı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DOPAMINE DBL kullanırsanız

  DOPAMINE DBL 'den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DOPAMİNE DBL, size hastanede uygulanacağı için gerekenden az ya da çok almanız olası değildir, ancak bu konuda endişeniz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOPAMINE DBL'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DOPAMINE DBL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler  Anestetikler

  Miyokard, dopamin, siklopropan ve halojenli hidrokarbon anestetiklerin etkilerine duyarlıdır ve bunların beraber kullanılmalarından kaçınılmalıdır. Bu etkileşim hem pressör aktivite hem de kardiyak beta adrenerjik uyarılma nedeniyle olur.

  Alfa ve Beta Bloke ediciler

  Dopaminin kardiyak etkileri, propanolol ve metoprolol gibi beta-adrenerjik bloker ajanlar tarafından antagonize olur ve yüksek doz dopaminin neden olduğu periferik vazokonstriksiyon, alfa-adrenerjik blokaj yapan ilaçlarla antagonize edilir. Dopamine ile indüklenen renal ve mezenterik vazodilatasyon alfa veya beta adrenerjik bloker ajanlarla antagonize olmaz.

  Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitörleri

  MAO inhibitörleri dopaminin etkisini kuvvetlendirir ve etki süresini arttırabilir.

  Dopamin tedavisi öncesinde MAO inhibitörü tedavisi olmuş hastalarda, dozun azaltılması önerilir. Bu nedenle önemli derecede azaltılmış dozlar uygulanmalıdır (Başlangıç dozu normal dozun en az 1/10'e kadar azaltılmalıdır).

  Fenitoin

  Dopamin alan hastalarda IV fenitoin uygulandığında hipotansiyon ve bradikardi görülmüştür; bazı dopamin uygulanmakta olan hastalara mutlaka fenitoin verilecekse, çok dikkatli olunmalıdır..

  Dopamin diüretik ilaçların etkisini arttırabilir.

  Aşırı vazokonstriksiyon olabileceği için ergot alkoloidlerinden sakınılmalıdır. Trisiklik antideprasanlar ve guanetidin dopamine karşın presör yanıtı arttırabilir.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

  Pediyatrik popülasyon

  Dopaminin çocuk hastalardaki güvenilirliği ve yararı kanıtlanmamıştır.

  Geriyatrik popülasyon

  Geriyatrik hastalarda dozun ayarlanması gerekmez ancak kan basıncı, idrar çıkışı ve periferik doku perfüzyonu yakından izlenmelidir.  1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

  DOPAMINE DBL® 200 mg / 5ml IV İnfüzyon İçin Solüsyon İçeren ampül

  2.   KALİTATİF VE KANTİTAF BİLEŞİM

  Etkin madde: Her 1 ml'lik solüsyon, 40 mg dopamin hidroklorür içerir.

  5 ml'lik bir ampül 200 mg dopamin hidroklorür içerir.

  Sodyum metabisülfit

  Yardımcı maddeler için 6.1.'e bakınız.

  Yardımcı maddeler için 6.1.'e bakınız.

  Farmakoterapötik grup: Kardiyak stimulan

  ATC Kodu: C01CA04

  Dopamin sempatik sinir sisteminin adrenerjik reseptörlerini uyarır. İlacın beta1-adrenerjik reseptörler üzerine doğrudan etkisi vardır ayrıca norepinefrin salınmasını sağlayarak dolaylı etki de gösterir. Dopamin ayrıca renal, mezenterik, koroner ve intraserebral damar yataklarındaki spesifik dopaminerjik reseptörleri de etkileyerek vazodilatasyon sağlar. İlacın beta2-adrenerjik reseptörler üzerindeki etkisi yok denecek kadar azdır.

  Dakikada 0,5-2 mikrogram/kg'lık IV dozlarında, ilaç dopaminerjik reseptörler üzerinde etki yapar; dakikada 2-10 mikrogram/kg'lık dozlarda, ilaç aynı zamanda beta1-adrenerjik reseptörleri de uyarır. Daha yüksek tedavi dozlarında ise alfa-adrenerjik reseptörler de uyarılır ve ilacın net etkisi alfa-adrenerjik, beta1-adrenerjik ve dopaminerjik stimülasyon sonucu görülür. Dopaminin asıl etkisi uygulanan doza bağlıdır. Düşük dozlarda, kardiyak stimülasyon ve renal vasküler dilatasyon oluşur ve daha yüksek dozlarda, vazokonstriksiyon oluşur. Alfa-adrenerjik etkilerin, adenilat siklaz enziminin inhibisyonu ile siklik adenozin-31, 51-monofosfatın (cAMP) üretiminin inhibisyonu sonucu oluştuğu, beta-adrenerjik etkilerin ise adenilat siklaz aktivitesinin stimülasyonu sonucu oluştuğuna inanılmaktadır.

  Dopamin veya sülfitlere karşı alerjisi olan hastalarda; feokromasitoma ve hipertiroidi, düzeltilmemiş atriyal veya ventriküler taşiaritmi veya ventriküler fibrilasyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Arteriyel aritmojenik potansiyel nedeniyle siklopropan ve halojenli hidrokarbon anestetik uygulanmış hastalarda kullanılmamalıdır..

  Yorumlar

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

  Rating Message