Kiovig 20 Gr/200 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8699556981165
Etken Madde : Human Immunglobulin Iv
Firma : Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 6166.66 ₺ (son güncelleme 2019-02-26 )

KIOVIG 200 mL hacimdeki flakonlarda bulunan bir çözeltidir. Çözelti berrak ya da hafif bulanık, renksiz veya açık san renktedir.

KIOVIG, immünglobulinler denilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar, sizin kanınızda da bulunan insan antikorlannı içerir. Antikorlar vücudunuzun mikrobik hastalıklarla (enfeksiyonlarla) savaşmasına yardımcı olur. KIOVIG gibi ilaçlar, kanlarında yeterli miktarda antikor bulunmayan ve daha sık enfeksiyona yakalanan hastalarda yerine koyma (eksik olanı tamamlama) tedavisinde kullanılır.

KIOVIG ek olarak bağışıklık sisteminizin yanlışlıkla kendi dokularına karşı geliştirerek

oluşturduğu bazı iltihabi durumların (otoimmün hastalıklar) tedavisi için daha fazla antikora

gereksinimi olan hastalarda kullanılabilir.

KIOVIG aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

-    Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu durumlar (primer immün yetmezlik sendromlan).

-    Ciddi enfeksiyonlar, kanda gamaglobulin proteininin düşük seyretmesi ve kemiklerde tümör oluşumuyla karakterize durumlar (sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma).

-    Kanda akyuvarların (lökositler) aşırı çoğalmasıyla karakterize durumlar (kronik lenfositik lösemi).

-    Kemik iliği nakli sırasında görülen bağışıklık sistemi yetersizlikleri (alloj enik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisi).

-    Çocuklarda AIDS hastalığına bağlı enfeksiyonlar (pediyatrik HIV enfeksiyonu),

-    Çevresel sinir sisteminde görülen Guillain Barre sendromu.

-    Deride yaygın kanama ve kılcal damarlarda pıhtı oluşamamasına bağlı olarak vücudun çeşitli yerlerinde oluşan morarmalar, noktalar halinde kanamalar ve/veya ölümcül olabilen kanamalara neden olan hastalık durumu (idiopatik trombositopenik purpura - ITP).

-    Kandaki trombositlerin düşük olduğu ITP hastalığında cerrahi işlemler ve dalağın çıkarılması ameliyatlarına hazırlık amacıyla.

-    Vücut kaslarının (özellikle göz kasları) güçsüz olmasıyla karakterize hastalık durumu (bulber tutulumu olan myastenia gravis),

-    Sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil, kırmızı ve çatlamış görünümde dudaklar, avuç içi ve ayak tabanının kızarık renkte görünümü ile karakterize bir damar iltihabı hastalığı (Kawasaki hastalığı),

-    Nadir görülen ve his kusuru olmaksızın yavaş ve ilerleyici bir şekilde bacaklarda simetrik olmayan halsizlikle karakterize bir hastalık (Multifokal Motor Nöropati; MMN),

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi KIOVIG'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın    10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.

Yaygın    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :

100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

kullanımı sırasında görüldüğü bildirilen yan etkilerin bir listesi


Seyrek    :

Çok seyrek    :

Bilinmiyor

Aşağıda KIOVIG bulunmaktadır.

Çok yaygın:

 • Başağnsı
 • Ateş
 • Yaygın:

 • Bronşit
 • Soğuk algınlığı
 • Baş dönmesi / sersemlik hali
 • Migren
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Kalbin hızlı atması (çarpıntı)
 • Yüzde ve boyunda kızarma
 • Tansiyonda yükselme
 • Öksürük
 • Burun akıntısı
 • İshal
 • Bulantı
 • Kusma
 • Kaşıntı
 • Döküntü ve kurdeşen
 • Sırt ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Kol veya bacaklarda ağrı
 • Halsizlik
 • Grip benzeri hastalık
 • Uygulama yerinde ağn, şişme, sertlik
 • Yaygın olmayan:

 • Uzun süreli (kronik) burun iltihaplanmalan
 • Mantar enfeksiyonlan
 • Değişik organların iltihaplanmaları (burun, boğaz, böbrekler veya mesane)
 • Kansızlık (anemi)
 • Lenf bezlerinde şişme (lenfadenopati)
 • Tiroid beziyle ilgili bozukluklar
 • Endişe durumu (anksiyete)
 • Hafıza bozukluklan, unutkanlık
 • Vücutta yanma hissi
 • Konuşma bozukluğu
 • Tat alma duyusunda değişiklik
 • Uykusuzluk
 • Gözlerde iltihaplanma
 • Gözlerde ağrı, şişme
 • Orta kulakta sıvı birikimi
 • Parmak uçlarında soğukluk hissi
 • Damarlarda pıhtının toplanarak iltihaplanması
 • Uzun süreli öksürük veya hınltılı solunum (astım)
 • Ağız, yutak ve gırtlak bölgesinde acı ve şişlik
 • Vücutta ani şişlikler oluşması
 • Cildin hızlı gelişen iltihaplanması
 • Soğuk terleme
 • Morarma
 • Kas spazmlan
 • Göğüste sıkışma hissi
 • Sıcaklık hissi
 • Keyifsizlik
 • Kan testlerinin sonuçlarında değişiklik Seyrek:

 • Beyni saran zarların mikrobik olmayan iltihabi durumu (aseptik menenjit)
 • Bilinmiyor:
 • Alyuvarların parçalanması
 • Yaşamı tehdit edebilen aleıjik şok dahil ciddi aleıjik tepkiler
 • Geçici inme
 • İstemsiz titremeler
 • Büyük toplardamarların pıhtıyla tıkanması
 • Tansiyonda düşme
 • Akciğerlerde sıvı toplanması
 • Nefes darlığı
 • Kann ağrısı
 • Aşırı terleme
 • Göğüs ağnsı
 • Coombs testinde (normalde kan uyuşmazlığının olup olmadığının tespiti için yapılan ve antikorları ölçen bir test) pozitifleşme
 • Kandaki oksijen doygunluğunda azalma
 • Transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı (ilaç uygulanırken ve uygulandıktan sonraki ilk 3-4 saat içinde öksürük, nefes darlığı ve tansiyon düşmesiyle seyreden ve akciğerlerde sıvı birikimine neden oluşan, ani gelişen akciğer hastalığı)
 • Bu yan etkilerden herhangi biri sizde görülürse lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.  2.KIOVIG kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KIOVIG'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer immünglobulinlere ya da ilacın içinde bulunan bir maddeye karşı aleıjiniz ya da aşın duyarlılığınız varsa KIOVIG'i kullanmayınız.

  Örneğin sizde bir immünglobulin A eksikliği durumu varsa, kanınızda immünglobulin A'ya karşı antikorlar bulunabilir. KIOVIG eser miktarlarda (mililitresinde 0.14 mg'dan az) immünglobulin A içerdiğinden, sizde alerjik bir reaksiyon gelişebilir.

  KIOVIG'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  İlaç size damardan uygulanırken gözlem altında tutulacaksınız:

  • KIOVIG size damardan verilirken, vücudunuzda herhangi bir olumsuz etki oluşmaması için dikkatle izleneceksiniz. Doktorunuz size uygun KIOVIG uygulama hızını belirlemiş olacaktır.
  • KIOVIG yüksek hızla uygulandığında yan etki riski daha yüksektir. Eğer ilacı kanınızdaki düşük antikor düzeylerini (hipogammaglobulinemi veya agammaglobulinemi) düzeltmek için almaktaysanız, daha önce bu ilacı hiç kullanmadıysanız ya da daha önce almış ancak uzun bir süre ara vermişseniz (yani birkaç hafta) yan etki riski daha yüksek olabilir. Bu tür durumlarda ilacınızı almaktayken ve aldıktan sonraki bir saat süresince daha yakından izleneceksiniz.
  • Eğer daha önceden KIOVIG kullanmışsanız ve son tedavinizi yakın bir zaman içinde almışsanız bu durumda yalnızca ilacınızı almaktayken ve aldıktan sonraki en az 20 dakika süresince izleneceksiniz.
  • Bazen uygulamayı durdurmak ya da uygulama hızını azaltmak gerekebilir:

   Seyrek olarak vücudunuz daha önceden belirli antikorlara reaksiyon göstermiş olabilir ve bu nedenle antikor içeren ilaçlara duyarlı olabilirsiniz. Bu durum özellikle sizde immünglobulin A yetmezliği varsa ortaya çıkabilir. Bu seyrek görülen durumlarda daha önceden antikor içeren ilaçlan kullanmış olsanız bile sizde kan basıncınızda ani bir düşme veya şok gibi aleıjik tepkiler görülebilir.

   KIOVIG size uygulanmaktayken herhangi bir reaksiyon hissederseniz, hemen doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuzun karanna göre ilacınızın uygulama hızı azaltılabilir ya da uygulama tümüyle durdurulabilir.

   Özel hasta grupları:

  • Eğer aşırı kiloluysanız, yaşlıysanız, şeker hastalığınız varsa, tansiyonunuz yüksekse, kan hacminiz düşükse (hipovolemi) ya da kan damarlannızla ilgili sorunlannız (vasküler hastalıklar) varsa doktorunuz sizin için özel önlemler alacaktır. Bu gibi durumlarda immünglobulinler, kalp krizi, inme, akciğer damarlarında tıkanıklık (akciğer embolisi) ya da toplar damarlannızda tıkanıklık riskini arttırabilir.
  • Şeker hastalığınız varsa doktorunuza bilgi veriniz. KIOVIG şeker içermese de, uygulama için kan şeker düzeyinizi etkileyebilecek özel bir şeker çözeltisiyle (%5 Glukoz) seyreltilmiş olabilir.
  • Çok seyrek de olsa aniden böbrek yetmezliği gelişme riski olduğundan bir böbrek hastalığınız varsa ya da daha önceden böbreklerinizle ilgili bir sorun yaşamışsanız veya böbreklerinize zarar verebilecek ilaçlan (nefrotoksik ilaçlar) kullanmışsanız doktorunuz bu ilacı size uygularken özellikle dikkatli olacaktır. Lütfen herhangi bir böbrek hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz sizin için uygun olan damar içi immünglobulini seçecektir.
  • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

   KIOVIG'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   KIOVIG'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce dokturunuza veya eczacınıza danışınız.

   Hamileyseniz ya da emziriyorsanız doktorunuza bildiriniz. KIOVIG'in hamileyken ya da emzirirken kullanılıp kullanılamayacağına doktorunuz karar verecektir.

   Hamile ya da emziren kadınlarda KIOVIG ile hiçbir klinik çalışma yapılmamıştır. Ancak, antikor içeren ilaçlar hamile ya da emziren kadınlarda yıllardır kullanılmaktadır ve hamilelik sürecine ya da anne kamındaki bebeğe hiç bir zararlı etkisi olmadığı gösterilmiştir.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce dokturunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emziriyorsanız ve aynı zamanda KIOVIG kullanıyorsanız, ilacın içeriğindeki antikorlar anne sütüne de geçebilir. Bu şekilde emzirmekte olduğunuz bebeğiniz belirli bazı enfeksiyonlardan korunmuş olabilir.

   Araç ve makina kullanımı

   KIOVIG kullanımı sırasında hastalarda araç ve makine kullanım yeteneğini etkileyebilecek bazı tepkiler (örneğin baş dönmesi veya bulantı) görülebilir. Tedaviniz sırasında bu türden tepkileriniz oluyorsa araç ve makine kullanımı öncesi bu etkilerin düzelmesini beklemelisiniz.

   KIOVIG'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   KIOVIG'in içeriğinde yardımcı madde olarak glisin bulunmaktadır. Bu yardımcı maddeye karşı bir aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddeye bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

   Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
  • Reçetesiz satılan ilaçlar da dahil olmak üzere, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız doktorunuza bildiriniz.
  • KIOVIG gibi immünglobulinlerin kullanılması, kullanılmadan önceki 6 haftadan 3 aya kadar sürede size yapılmış olan kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi bazı canlı virüs aşılarının etkisi bozabilir. Bu nedenle, immünglobulin kullanmışsanız canlı-zayıflatılmış virüs aşısını yaptırmadan önce 3 aya kadar beklemeniz gerekebilir. İmmünglobulin uygulandıktan sonra, kızamık aşısı olabilmek için 1 yıla kadar beklemeniz gerekebilir.
  • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

   Kan testlerine etkileri:

   KIOVIG, bazıları kan testlerini de etkileyebilen çok çeşitli antikorlar içerir. KIOVIG'i kullandıktan sonra kan testi yaptırırsanız, kan testinizi yapan kişiye ya da tedavinizi düzenleyen doktora bunu bildiriniz.  3.KIOVIG nasıl kullanılır ?

  KIOVIG toplar damarlarınızdan (intravenöz yoldan) kullanım içindir. Uygulamayı doktorunuz veya bir hemşire yapacaktır. İlacınızın dozu ve uygulama sıklığı sizde bu hastalığın ne amaçla kullanıldığına ve vücut ağırlığınıza göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

 • KIOVIG, doğrudan ya da seyreltilerek toplar damarlannız içine uygulanır.
 • Uygulama başlangıcında KIOVIG'i yavaş bir şekilde almaya başlayacaksınız. Sizin ne ölçüde rahat olduğunuza bağlı olarak doktorunuz uygulama hızını giderek arttırabilir.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda ve ergenlerde (0-18 yaş) doz ve uygulama sıklığı değişmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlıysanız ilacınız size, doktorunuzun tarafından doz ayarlaması yapılarak mümkün olan en düşük doz ve hızda verilecektir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun önerilerine uyunuz.

  Böbrek yetmezliğiniz varsa ilacınız size, doktorunuzun tarafından doz ayarlaması yapılarak mümkün olan en düşük doz ve hızda verilecektir. Ayrıca düzenli olarak size bazı böbrek fonksiyon testleri de yapılacaktır.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KIOVIG kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KIOVIG kullandıysanız kanınızın akışkanlığı azalabilir. Bu durum özellikle, yaşlılık ya da böbrek rahatsızlığı gibi riskli bir durumunuz varsa ortaya çıkabilir. Yeterli miktarda sıvı almaya ve susuz kalmamaya dikkat ediniz ve bilinen tıbbi sorunlannız konusunda doktorunuzu bilgilendiriniz.

  KIOVIG'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KIOVIG'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  KIOVIG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz KIOVIG ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi kesinlikle erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu akmayabilirsiniz.

  1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

  KIOVIG 20 g / 200 mL İ.V. infüzyon için çözelti içeren flakon Steril, Apirojen

  2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

  Her 1 mL çözelti içinde:

  İnsan normal immünglobulini (IVIg): 100 mg

  (En az % 98'i IgG içeren insan kaynaklı protein içeriğine karşılık gelir.)

  Her 200 mL'lik flakon 20 g insan normal immünglobulini içermektedir.

  IgG alt sınıflarının dağılımı (yaklaşık değerler):

  IgGı > % 56.9

  IgG2 > % 26.6

  IgG3 > % 3.4

  IgG4 > % 1.7

  İmmünglobulin A (IgA) içeriği maksimum 140 mikrogram/mL'dir. İnsan donörlerden toplanan plazmadan üretilmiştir.

  Yardımcı maddeler için 6.1.'e bakınız.

  Yardımcı maddeler için 6.1.'e bakınız.

  5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

  5.1. Farmakodinamik özellikler

  Farmakoterapötik grup: İmmün sera ve immünglobulini er: İmmünglobulin, normal insan, intravasküler uygulama için.

  ATC kodu: J06BA02

  İnsan normal immünglobulini, esas olarak enfeksiyon etkenlerine karşı geniş bir antikor dağılımına sahip immünglobulin G (IgG) içerir.

  İnsan normal immünglobulini normal popülasyonda bulunan IgG antikorları içerir. Genellikle 1000 vericiden az olmayan sayıda vericiden toplanan plazma havuzlarından elde edilir. IgG alt sınıflarının dağılımı normal insan plazmasına benzer oranlardadır. Yeterli dozları, düşük immünglobulin G miktarlarını normal seviyelerine çıkarabilir.

  5.2. Farmakokinetik özellikler

  Genel özellikler

  KIOVIG intravenöz uygulama sonrası kan dolaşımına hemen ve tam olarak geçer. Plazma ve damar dışı sıvılar arasındaki geçişi göreceli olarak hızlıdır; intra ve ekstravasküler kompartmanlar arasında yaklaşık 3 ila 5 günde eşit düzeylere ulaşır.

  KIOVIG'in farmakokinetik özellikleri, Avrupa ve ABD'de primer immün yetmezlikli hastalarda gerçekleştirilen iki klinik çalışmayla belirlenmiştir. Bu araştırmalarda 2 yaşının üstü toplam 83 kişiye, 6 ila 12 ay boyunca her 21-28 günde bir 300-600 mg/kg dozunda tedavi uygulanmıştır. KIOVIG'in uygulanmasının ardından ortanca IgG yanlanma ömrü medyan

  32.5 gün olarak bulunmuştur. Bu yarılanma ömrü, özellikle primer immün yetmezlik hastalannda, hastadan hastaya değişiklik göstermiştir.

  Ürünün farmakokinetik özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. Özelliklerin tümü, çocuklar (12 yaş altındakiler, 5 hasta), ergenler (13-17 yaş arasındakiler, 10 hasta) ve erişkinler (18 yaş üzerindekiler, 64 hasta) için ayrı analiz edilmiştir. Bu çalışmalarda elde edilen değerler diğer immünglobulin preparatlarıyla elde edilenlerle karşılaştırılabilir bulunmuştur.

  KIOVIG farmakokinetik parametrelerinin özeti

  Parametre

  Çocuklar (12 yaş ve altı)

  Ergenler (13-17 yaş arası)

  Yetişkinler (18 yaş ve üstü)

  Medyan

  %95 CI*

  Medyan

  %95 CI

  Medyan

  %95 CI

  Terminal yanlanma ömrü (gün)

  41.3

  20.2-86.8

  45.1

  27.3-89.3

  31.9

  29.6-36.1

  Cmin

  2.28

  1.72-2.74

  2.25

  1.98-2.64

  2.24

  1.92-2.43

  (mg/ dL)/(mg/kg) (çukur seviyesi)

  Cmax

  (mg/ dL)/(mg/kg) (pik seviyesi)

  4.44

  3.30-4.90

  4.43

  3.78-5.16

  4.50

  3.99-4.78

  İn-vivo recovery %

  121

  87-137

  99

  75-121

  104

  96-114

  Artan recovery (mg/ dL)/(mg/kg)

  2.26

  1.70-2.60

  2.09

  1.78-2.65

  2.17

  1.99-2.44

  AUC0-2id (g.h/dL)(eğri altındaki alan)

  1.49

  1.34-1.81

  1.67

  1.45-2.19

  1.62

  1.50-1.78

  *CI - Güven aralığı

  IgG ve IgG-kompl eksi eri, retiküloendotelyal sistemin hücrelerinde parçalanır.

  Emilim:

  İntravenöz uygulama sonrası absorbsiyon tam ve hızlıdır. İntravenöz uygulama sonrası, uygulanan insan normal immünglobulini miktarının tamamı dolaşımda tespit edilebilir.

  Dağılım:

  Plazma ve ekstravasküler sıvı arasında nispeten hızlı dağıldığından, preparatın miktarı uygulamadan 3-5 gün sonra intravasküler ve ekstravasküler kompartmanlar arasında dengeye ulaşır.

  KIOVIG'in maksimum plazma konsantrasyonu (Cmax) 12 yaş ve altı çocuklarda 4.44 mg/dL (%95 güven aralığı 3.30 - 4.90), 13-17 yaş arası gençlerde 4.43 mg/dL (%95 güven aralığı 3.78 - 5.16 mg/dL) ve erişkinlerde 4.50 mg/dL (%95 güven aralığı 3.99 - 4.78 mg/dL) olarak bulunmuştur.

  EAA0-2igün (eğri altındaki alan) ise 12 yaş ve altı çocuklarda 1.49 g.saat/dL (%95 güven aralığı 1.34 - 1.81 g.saat/dL), 13-17 yaş arası gençlerde 1.67g.saat/dL (%95 güven aralığı 1.45 - 2.19 g.saat/dL) ve erişkinlerde 1.62 g.saat/dL (%95 güven aralığı 1.50 - 1.78 g.saat/dL) olarak bulunmuştur.

  Biyotransformasvon:

  IgG ve IgG kompleksleri retikülo-endotelyal sistemde yıkılır.

  Eliminasvon:

  Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık bir aydır.

  KIOVIG'in terminal yarı ömrü 12 yaş ve altı çocuklarda 41.3 gün (%95 güven aralığı 20.286.8 gün), 13-17 yaş arası gençlerde 45.1 gün (%95 güven aralığı 27.3 - 89.3 gün) ve erişkinlerde 31.9 gündür (%95 güven aralığı 29.6 - 36.1 gün).

  Metabolitleri inaktiftir.

  Doğrusallık / Doğrusal olmayan durumlar:

  5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

  İmmünglobulinler insan vücudunun normal bileşenlerindendir.

  KIOVIG'in güvenliliği çeşitli klinik olmayan araştırmalar ile gösterilmiştir. Klinik olmayan veriler, güvenlilik, farmakoloji ve toksisite ile ilgili konvansiyonel çalışmalara dayanarak insanlar için özel bir risk oluşturmadığını göstermiştir.

  Heterolog proteinlere karşı gelişen ve etkileşen antikorlar nedeniyle, hayvanlarda tekrarlayan doza bağlı toksisite, genotoksisite ve üreme üzerindeki toksisite çalışmalarının yapılması olanaklı değildir. Klinik deneyimde, immünglobulini erin karsinojenik potansiyeliyle ilgili herhangi bir kanıt bulunmaması nedeniyle, heterojen türlerde deneysel araştırmalar yapılmamıştır.  Yorumlar

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

  Rating Message