NANOGAM 5 G/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8699654980183
Etken Madde : IMMUNGLOBULIN G
Firma : YENI SARK
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 3052.12 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )

NANOGAM, immunoglobülinler denilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaç, sizin kanınızda da bulunan insan antikorlarım içerir. Antikorlar vücudunuzun mikrobik hastalıklarla (enfeksiyonlarla) savaşmasına yardımcı olur.

NANOGAM gibi ilaçlar, kanlarında yeterli miktarda antikor bulunmayan ve daha sık enfeksiyona yakalanan hastalarda kullanılır.

Aynı zamanda, bazı iltihabi (enflamatuvar) hastalıkların ve bağışıklık sisteminizin yanlışlıkla kendi dokularına karşı antikor geliştirerek oluşturduğu hastalıkların (otoimmün hastalıklar) tedavisi için daha fazla antikora gereksinimi olan hastalarda da kullanılabilir.

NANOGAM aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

 • Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu durumlar (primer immün yetmezlik sendromlan).
 • Ciddi enfeksiyonlar, kanda gamaglobulin proteininin düşük seyretmesi ve kemiklerde tümör oluşumuyla karakterize durumlar (sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma).
 • Kanda akyuvarların (lökositler) aşın çoğalmasıyla karakterize durumlar (kronik lenfositik lösemi).
 • Kemik iliği nakli sırasında görülen bağışıklık sistemi yetersizlikleri (allojenik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisi).
 • Çocuklarda AIDS hastalığına bağlı enfeksiyonlar (pediyatrik HIV enfeksiyonu),
 • Çevresel sinir sisteminde görülen Guillain Bane sendromu.
 • Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu steroid grubu ilaçlar ile tedavi edilemeyen, deride yaygın kanama ve kılcal damarlarda ağır ve öldürücü pıhtı oluşmasıyla karakterize hastalık durumu (idiopatik trombositopenik purpura - ITP).
 • Kandaki trombositlerin düşük olduğu ITP hastalığında cerrahi işlemler ve dalağın çıkanlması ameliyatlanna hazırlık amacıyla.
 • Vücut kaslannın (özellikle göz kaslan) güçsüz olmasıyla karakterize hastalık durumu (bulber tutulumu olan myastenia gravis),
 • Sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil, kırmızı ve çatlamış görünümde dudaklar, avuç içi ve ayak tabanının kızank renkte görünümü ile karakterize bir damar iltihabı hastalığı (Kawasaki hastalığı),
 • Hamileliğe bağlı pıhtı oluşması durumu (gebelik sırasında gelişen sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliği).
 • 1. İmmun yetmezlik durumlarında replasman tedavisi için;

  a) Antikor üretiminin bozulduğu primer (Konjenital) immün yetmezliklerde

  b) Kronik Lenfositik Lösemi tanısı olup, hipogammaglobülinemisi bulunan ve profilaktik antibiyotiklerin yetersiz kaldığı, tekrarlayan bakteriyel enfeksiyon gelişen olgularda,

  c) Multipl Miyelom tanısı olup hipogammaglobülinemisi bulunan ve pnömokok immünizasyonun yetersiz kaldığı tekrarlayan bakteriyel enfeksiyon gelişen olgularda,

  d) Konjenital AIDS ve tekrarlayan enfeksiyonların görüldüğü çocuklar ve adölesanlarda,

  e) Allogenik hematopoetik kök hücre transplantasyonu sonrasında hipogammaglobülinemi gelişen olgularda,

  2. İmmünomodülatuvar etki için;

  a) Kanama riski yüksek olan veya cerrahi müdahale öncesi trombosit sayısının yükseltilmesi gereken immün trombositopeni (ITP) olgularında,

  b) Guillain-Barre sendromunda,

  c) Kawasaki hastalığında,

  d) Multifokal Motor Nöropati (MNN) hastalığında,

  e) Kronik Enflamatuar Demiyenilizan Polinoröpatinin akut tedavisinde (KIDP)

  f) Bulber tutulumu olan Miyastenia Gravis tedavisinde uygulanır..

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi NANOGAM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, NANOGAM‘ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi veren bir ağn durumunda; bu ağn sol kola veya çeneye doğru yayılıp hareket etmekle artıyor, dinlenirken azalıyor fakat geçmiyorsa, soğuk soğuk terleme, mide bulantısı, nefes darlığı, huzursuzluk varsa (bu belirtiler kalp krizinde ortaya çıkabilir),
 • Vücudun bir veya her iki tarafında uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, vücut dengesini sağlamada zorluk, bilinçte değişiklik ve bilinç kaybı var ise (bu belirtiler inme durumunda ortaya çıkabilir),
 • Göğüs ağnsı, nefes darlığı, çok hızlı soluk alıp verme, hınltılı nefes, korku hali, huzursuzluk, öksürük varsa (bu belirtiler akciğerde pıhtı yani pulmoner embolizm durumunda ortaya çıkabilir),
 • Bacaklarda şişlik, ağn, yürüyememe ile ilgili şikayetler varsa (bu belirtiler toplardamarlar içerisinde pıhtı oluşumu yani ven trombozu durumunda ortaya çıkabilir),
 • Vücutta yaygın sıcaklık artışı, yanma hissi, kızanklık, kaşıntı, yaygın döküntü, dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik (ödem) ve buna bağlı soluk alıp vermede güçlük, vücutta yaygın ödem ve morarma, göğüste sıkışma hissi, öksürük, baygınlık hali, baş dönmesi ve koma hali varsa (bu belirtiler ilaca karşı gelişen ciddi aleıjik şok yani anafilaktik şok durumunda ortaya çıkabilir),
 • Baş ağnsı, ateş, ense sertliği (başın öne veya arkaya doğru hareketin zorlaması veya yapılamaması) bulantı-kusma, zihinsel fonksiyonlarda değişiklikler, ışığa karşı hassasiyet, uyku hali varsa (bu belirtiler beyin zan iltihabında yani aseptik menenjit durumunda ortaya çıkabilir),
 • Güçsüzlük, halsizlik, aşın yorgunluk, cildin soluk bir renk alması, nefes darlığı, düzensiz kalp atışı varsa (bu belirtiler kansızlık yani anemi durumunda ortaya çıkabilir),
 • İdrara çıkamama varsa (anüri),
 • Halsizlik, bulantı-kusma, yüzde, kannda ve ayaklarda yaygın su toplanması, vücutta şişme, kan basıncında yükselme, uyku hali, kansızlık, ciltte renk değişikliği, kaşıntı, iştahsızlık varsa (bu belirtiler böbrek fonksiyon bozukluğu ile görülen hastalıklarda (akut tübüler nefroz), böbrekte idrar salgılayan tüpçüklerin hastalığında (proksimal tübüler nefropati) ve ozmotik böbrek hastalığında (ozmotik nefroz) ortaya çıkabilir),
 • Ciltte döküntü ve kızanklık varsa.
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin NANOGAM‘a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmlmamza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Miyokard enfarktüsü,
 • İnme,
 • Akciğerlere pıhtı toplanması,(Pulmoner emboli)
 • - Toplardamarların tıkanması (Derin ven trombozu)

  - Kan basıncında ani bir düşüş ve şiddetli aleıjik reaksiyonlar, anafilaktik şok (Daha önceki uygulamalarda aşın hassasiyet reaksiyonlan görülmemiş olsa dahi).

 • Kırmızı kan hücrelerinin geçici olarak azalması (Geri dönüşümlü hemolitik anemi)/ /hemoliz)
 • Geçici cilt reaksiyonlan.
 • Geri dönüşümlü aseptik menenjit (enfeksiyonun neden olmadığı)
 • Karaciğer fonksiyon değerlerinin (karaciğer transaminazlan) geçici olarak yükselmesi,
 • Böbrek fonksiyon testlerinden kreatin değerlerinde artış ve böbrek yetmezliği.
 • Serum kreatinin düzeyinde artış ve/ veya akut böbrek yetmezliği
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Titreme
 • Baş ağnsı, baş dönmesi, migren
 • Ateş, vücut sıcaklığında artış, ateş basması,
 • Kusma, bulantı, ishal
 • Aleıjik reaksiyonlar,
 • Eklem ağnsı (Artralji),
 • Düşük kan basıncı,
 • Orta derecede sırt ağnsı, kas ağnsı, kol ve    bacaklarda    ağn,    kas    spazmlan,
 • Öksürük, burun akıntısı, halsizlik, grip benzeri hastalıklar,    farenjit,    bronşit,
 • Tansiyonda yükselme, kalpte çarpıntı,
 • Kaşıntı, döküntü, kurdeşen,
 • Uygulama yerinde şişme, sertlik, ağn,
 • Sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu,    böbrek enfeksiyonu ve
 • mantar enfeksiyonu, orta kulak iltihabına bağlı kulak akıntısı,

 • Kansızlık (anemi), lenf bezlerinde şişme (lenfadenopati),
 • Tiroid beziyle ilgili bozukluklar,
 • Endişe durumu (anksiyete), unutkanlık, vücutta yanma hissi, konuşma bozukluğu, tat alma duyusunda değişiklik ve uykusuzluk gibi sinir sistemiyle ilgili yan etkiler,
 • Bir çeşit göz iltihabı (konjonktivit), göz ağnsı ve gözlerde şişlik gibi yan etkiler,
 • Parmak uçlannda soğukluk hissi,
 • Damarlarda pıhtının toplanarak iltihaplanması,
 • Astım ve burun tıkanıklığı gibi yan etkiler,
 • Ağız, yutak ve gırtlak bölgesinde acı ve şişlik,
 • Vücudun strese bağlı olarak şişmesi, ciltte kırmızı renkli ve kaşıntılı döküntüler,
 • Kan kolesterolünde artma, kan üre düzeyinin yükselmesi, kan değerlerinde düşme (hematokrit, kırmızı kan hücresi sayısı veya beyaz kan hücresi sayısının azalması)
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.  2.NANOGAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NANOGAM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer immunoglobulinlere veya NANOGAM içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı aşın duyarlıysanız (aleıjikseniz).
 • Özellikle, immunoglobülin A eksikliğiniz varsa, kanınızda immunoglobülin A'ya karşı antikorlannız olabilir. Bu durumda NANOGAM‘ın içinde çok az miktarlarda da olsa immünoglobulin A bulunduğu için (0.14 mg/mL'den daha az) alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz.
 • Bir aleıjik reaksiyonun meydana gelmesi durumunda, NANOGAM'in uygulanması hemen kesilmelidir.

  NANOGAM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Aşın kiloluysanız,
  • Yaşlıysanız (65 yaş üstü),
  • Tansiyonunuz yüksekse (hipertansiyon),
  • Kan hacminiz düşükse (hipovolemi),
  • Şeker hastasıysanız (kandaki glikoz düzeyiniz normalden yüksekse),
  • Kan damarlannızda hastalık (vasküler hastalık) veya kan daman içerisinde pıhtı (tromboz) oluşması geçmişiniz varsa,
  • Böbrek yetmezliğiniz varsa (böbrekleriniz iyi çalışmadığında),
  • - Böbrekler üzerine toksik (nefrotoksik) tedavi oluyorsanız,

   - Kan viskozitesini (kanın yoğunluğu) artıran hastalığınız varsa, doktorunuza söyleyiniz.

   Doktorunuz sizin için özel önlemler alacaktır. NANOGAM'ın damannızın içine verilmesi sırasında bir reaksiyon oluştuğunu hissederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun karanna göre ilacm damannızın içine verilme hızı yavaşlatılabilir ya da tamamen durdurulabilir.

   Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

   NANOGAM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   NANOGAM kullanılırken, infüzyon öncesinde yeterli hidrasyon (yeterli miktarda sıvı alınması) dikkate alınmalıdır.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Hamileyseniz ya da emziriyorsanız doktorunuza bildiriniz. NANOGAM'ı hamileyken ya da emzirirken kullanılıp kullanılamayacağına doktorunuz karar verecektir. Hamile ya da emziren kadınlarda NANOGAM ile hiçbir klinik çalışma yapılmamıştır. Bu yüzden hamile ya da emziren kadınlarda NANOGAM kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emziriyorsanız ve aynı zamanda NANOGAM kullanıyorsanız, ilacm içeriğindeki antikorlar anne sütüne de geçebilir. Bu şekilde bebeğiniz de belirli enfeksiyon hastalıklanndan korunabilir.

   Araç ve makina kullanımı

   NANOGAM ‘ın araç ve makine kullanımı yeteneği üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

   NANOGAM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   NANOGAM, 50 mg/mL glukoz (%5) içerir. Bu, şeker hastalarında (diabetes mellitus) göz önünde bulundurulmalıdır. Gizli diyabetiniz varsa, diyabet hastasıysanız veya düşük şeker rejimindeyseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz, özellikle yüksek NANOGAM'ın dozlan verilmekte ise, kan glikozu düzeylerinizin izlenmesinin ve insülin kullanımının gerekli olup olmadığına karar verecektir.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Diğer ilaçlarla kanştmlmadan kullanılmalıdır.
  • Reçetesiz satılan ilaçlar da dahil olmak üzere, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız veya aşı olmayı planlıyor iseniz doktorunuza bildiriniz.
  • NANOGAM gibi immünoglobulinlerin kullanılması, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi bazı canlı virüs aşılannın etkisini bozabilir. Bu nedenle, NANOGAM kullandıktan sonra canlı ya da zayıflatılmış virüs aşısını kullanmadan önce 3 ay kadar beklemeniz gerekir. NANOGAM uygulandıktan sonra, kızamık aşınızı olmadan önce 1 yıl veya daha fazla beklemeniz gerekebilir. Eğer aşı olmayı planlıyorsanız bu durumu doktorunuza söyleyiniz.
  • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

   Kan testlerine etkileri

   NANOGAM, bazı kan testlerini de etkileyebilen çok çeşitli antikorlar içerir.

   NANOGAM'ı kullandıktan sonra kan testi yaptmrsamz, kan testinizi yapan kişiye ya da tedavinizi düzenleyen doktora bunu bildiriniz.  3.NANOGAM nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Ürün kullanılmadan önce oda veya vücut ısısına getirilmelidir.

  NANOGAM uygulamadan önce içinde parçacık olup olmadığı ve renk kaybı açısından gözle kontrol edilmelidir. Sadece berrak ya da hafif bulanık veya renksiz ya da açık san renkli solüsyonlar kullanılmalıdır.

  Eğer ürünün içinde parçacık veya çözeltide renk değişikliği farkederseniz NANOGAM‘ı kullanmayınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  - Damar içi (intravenöz) yoldan infüzyonla kullanılır. İlacm dozu sizin durumunuza ve kilonuza bağlı olarak doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  NANOGAM dozun ve infüzyon hızının dikkatli bir şekilde ayarlanması durumunda çocuklarda güvenle kullanılabilir. Yüksek dozlar kullanılarak yapılan klinik çalışmalarda çocuklara özel bir tehlike gözlenmemiştir.

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaşının üzerindeki hastalarda; doktor tarafından doz ayarlaması yapılarak ve daha yavaş bir infüzyon hızında verilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Böbrek ve /veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda NANOGAM, doktorun belirleyeceği çok düşük konsantrasyonlarda ve pratik olarak mümkün olabilecek en yavaş infüzyon hızında verilir. Böbrek fonksiyon testleri de düzenli olarak yapılmalıdır.

  Doktorunuz NANOGAM ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi kesinlikle erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamayabilirsiniz.

  Eğer NANOGAM'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NANOGAM kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NANOGAM kullanırsanız

  NANOGAM kullandıysanız, kanınız koyulaşabilir ve akışkanlığı azalabilir. Bu durum özellikle yaşlılık ya da böbrek rahatsızlığı gibi riskli bir durumunuz varsa ortaya çıkabilir.

  NANOGAM'ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NANOGAM'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NANOGAM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır  Canlı virüs aşıları ile etkileşim

  İmmünoglobulin kullanımı, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı zayıflatılmış virüs aşılarının etkisini en az 6 haftadan başlamak üzere, 3 aya kadar bir süre azaltabilir. Bu ürün kullanıldıktan sonra, canlı zayıflatılmış virüs aşıları ile aşılanma için en az 3 aylık bir süre geçmelidir. Kızamık durumunda, bu zayıflatıcı etki 1 yıla kadar sürebilir. Bu nedenle kızamık aşısı uygulanan hastalarda antikor düzeyleri kontrol edilmelidir.

  Serolojik testlerle etkileşim

  İmmünoglobulin infüzyonundan sonra hasta kanına pasif olarak geçen çeşitli antikorların geçici artışı serolojik testlerde hatalı pozitif sonuçlara neden olabili

  Eritrosit antijenlerine karşı (örneğin A, B ve D) pasif antikor transmisyonu; eritrosit allo-antikorlar testleri (Örn. Coombs testi), retikulosit sayısı ve haptoglobin gibi bazı serolojik testleri etkileyebilir.

  Hiponatremi riskini artırabilen ilaçlar

  Serum sodyumunu azaltabilen ilaçlar, hastanın sıvı hacmi ve sodyum içeriği açısından ihtiyaçlarıyla uygun olmayan şekilde dengelenmiş intravenöz sıvılarla tedavisini takiben edinilmiş hiponatremi riskini artırabilir (bkz. Bölüm 4.4, 4.6 ve 4.8).

  Bu durum, klorpropamid, klofibrat, karbamazepin, vinkristin, selektif serotonin geri alım inhibitörleri, 3.4-metilendioksi-N-metamfetamin, ifosfamid, antipsikotikler, narkotikler, NSAİİ'ler, siklofosfamid, desmopressin, oksitosin, vazopressin ve terlipressin gibi vazopressin etkisini arttıran ilaçlar ile ilgilidir.

  Hiponatremi riskini artıran diğer tıbbi ürünler içerisine diüretikler ve okskarbazepin gibi antiepileptikler de dahildir.  1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

  NANOGAM 5 g/100 mL IV İnfüzyon İçin çözelti içeren Flakon

  2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

  Etkin madde:

  1 mL çözelti içinde;

  İnsan normal immünoglobulini (IVIg) 50 mg*

  En az % 95'i IgG içeren insan kaynaklı protein içeriğine karşılık gelir.

  1 flakon 50 mL, 2.5 g protein içerir.

  IgG alt sınıflarının dağılımı:

  IgGı % 54-70

  IgG2 %29-45

  IgG3 % 1-4

  IgG4 %0-0.5

  Maksimum immünoglobulin A (IgA) içeriği: mL başına 6 jig

  Glukoz 50 mg/mL

  Yardımcı maddeler için 6.1.'e bakınız.

  Yardımcı maddeler için 6.1.'e bakınız.

  Farmakoterapötik grup: İmmün sera ve İmmünoglobulinler: İmmünoglobulin, normal insan, intravenöz uygulama için.

  ATC Kodu: J06BA02.

  Etki Mekanizması

  İnsan normal immünoglobulini esas olarak, enfeksiyöz ajanlara karşı geniş spektrumlu antikorlar bulunan immünoglobulin G (IgG) içerir.

  İnsan normal immünoglobulinleri, normal popülasyonda bulunan IgG antikorlarını içerir. Genellikle 1000 bağıştan az olmayan plazma havuzundan hazırlanır. IgG alt sınıflarının dağılımı normal insan plazmasına benzer oranlardadır. Bu ürün yeterli dozlarda kullanıldığında, düşük immünoglobulin G düzeyini normal seviyelerine çıkarabilir. Replasman tedavisi dışındaki endikasyonlarda etki mekanizması tamamen açıklanamamıştır, ancak immünomodülatör etkiye sahiptirler.

  Etken madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet.

  İnsan immünoglobulinlere karşı aşırı duyarlılık, özellikle çok nadir görülen hastanın IgA'ya karşı antikor geliştirdiği durumlarda; IgA yetmezliğinde.

  Yorumlar

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

  Rating Message