NEURICA 300 MG 56 KAPSUL

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8699828150503
Etken Madde : PREGABALIN
Firma : KOCAK FARMA
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 99.91 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )

pregabalin etken maddeli ürünler

NEURİCA 300 mg kapsül, kiremit rengi opak / krem rengi opak kapsüllerde beyaz tozdur. Her kapsül 300 mg pregabalin içerir ve 56 kapsüllük alüminyum blisterler içeren ambalajlarda sunulmaktadır.
NEURİCA, ağızdan alman ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçlan ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
NEURİCA, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altmdakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez
Nöropatik Ağrı
NEURİCA yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi bir çok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik
çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.
Nöropatik ağrı, duygu durumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.
Epilepsi
NEURİCA yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, NEURİCA'yı tedavinize ekleyebilir. NEURİCA sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
NEURİCA yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşın kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.
En önemli endikasyonu anksiete hastalıkları ile anksieteye bağlı semptomların kısa süreli tedavileridir.

Akut alkol yoksunluğuna bağlı akut ajitasyon, tremor, akut delirum tremens ve hallusinasyonlarda kullanılır.

Diazepam lokal patolojik nedenlere bağlı (masfal ve kas enflamasyon veya travmaları) iskelet kası spazmları, üst motor nöron hastalıkları (serebral felç ve paraplejiler) atetoz, stiffman sendromu gibi durumlarda ve çeşitli konvülsif hastalıklarda tedavi amacı ile kullanılır.

4 aydan uzun süren tedavinin yarar ve etkinliğini klinik olarak belirlenmediği için hekimin periyodik olarak tedavi sonuçlarını değerlendirilmesi önerilir.
En çok görünen yan etkileri uyuklama, bitkinlik ve ataksidir. Daha seyrek olarak konfüzyon, konstipasyon, depresyon, diplopi, disartri, baş ağrısı, hipotansiyon, sarılık, libido değişiklikleri, bulantı, deri döküntüleri, konuşma bozuklukları, üriner retansiyon, vertigo, görme bozuklukları sayılabilir. Ayrıca paradoksik olarak anksiyete, hallusinasyon, uyku bozuklukları, saldırganlık oluşabilir.

Bazı defa nötrapeni, sarılık görülebileceği için periyodik kan sayımları ve karaciğer fonkisyon testleri yapılmalıdır.
Diazepam psikotik hastalıkların tedavisinde değer taşımaz. Amnezi oluşabilir. Diğer santral sinir sistemini etkileyen ilaçlarda olduğu gibi Nervium alan kimselerin tehlikeli ve dikkat isteyen araç ve gereç kullanmalarında dikkatli bulunmaları belirtilmelidir. Antikonvülsif tedavi görenlerde yardımcı olarak diazepam kullanımının ani olarak kesilmesi nöbetlerin sıklığını ve şiddetini artırabilir.

Fobik veya obsesyonel durumlarda kullanımı tavsiye edilmez. Depresyonla birlikte görülen anksiyete veya depresyon tedavisinde tek başına kullanılmamalıdır. Kronik pulmoner yetmezlik, kronik renal veya hepatik hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır. Hamilelerde yüksek toz veya tekrarlanan düşük dozlarda verilmesi, yeni doğanlarda hipotoni, emmede zayıflık, hipotermi ve fetusta kalp düzensizliklerine neden olabilir. Diğer santral sinir sistemi ilaçları ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Semptomatik tedavi için benzodiazepin kullanımına karar verilmeden önce uykusuzluğun temel nedeninin araştırılması gereklidir. Diazepam tedavisinin ani kesilmesi, rebound uykusuzluk oluşturabilir.

Diazepam'ın yardımcı tedavi olarak kullanıldığı konvülsif hastalıklarda konvülsiyon ve grand mal şiddeti ve sıklığı artabileceğinden standart antikonvülsif tedavi dozunun artırılması gerekebilir.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK BAĞIMLILIK :
Uzun süreli ve yüksek dozlu tedavilerde barbitürat alkol gibi maddelerin ani kesilmelerine benzer şekilde, diazepam'ın ani kesilmelerinde. Konvülsiyonlar, tremor, karın ve kas krampları, kusma ve terleme gibi çekilme belirtileri olabilir.

Bu nedenle her türlü uzun süreli tedavilerde ilaç yavaş yavaş azaltılmalıdır.

Alkol ve diğer alışkanlık yapan maddelere bağımlı ve eğilimli olanların diazepam alırken çok yakından izlenmeleri gerekir.

HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR :
Dikkat bağımlılık yapabilir.
Alkollü içkilerle kullanmaktan sakınılmalıdır.

GEBELİKTE VE EMZİKLİLİKTE KULLANIMI :
Gebeliğin ilk üç ayında her türlü minör trankilizanların kullanımı ile ilgili birçok yayında kongenital malformasyonlar tarif edildiği için, çoğunlukla kullanımı zorunlu olmayan bu tür ilaçlardan gebelik süresince kaçınılması önerilir. Tedaviye başlarken gebe olma ihtimali göz önünde tutulmalıdır. Diazepam ve metabolitleri anne sütüne geçtiğinden emziklilik döneminde kullanılmaması gerekir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

NEURİCA'yı her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız.. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

• NEURİCA'yı ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.

• Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.

• NEURİCA'yı her gün aynı saatte alınız.

• NEURİCA'nın etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

• Doktorunuz ile görüşmeden NEURİCA'yı aniden bırakmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

• NEURİCA ağız yoluyla alınır.

• NEURİCA'yı bir bardak su ile bütün olarak yutunuz..

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

NEURİCA'nın çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda NEURİCA normal dozlarında kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer NEURİCA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NEURİCA kullandıysanız

NEURİCA'yı kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer almanız gerekenden fazla NEURİCA kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz NEURİCA kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz.

Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

NEURİCA'yı kullanmayı unutursanız

NEURİCA'yı her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:

• Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.

• Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

NEURİCA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

• Doktorunuzla görüşmeden NEURİCA'yı aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler (çekilme belirtileri) görülebilir. Bu yanetkiler, uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme ve sersemlik ve anlamlı fiziksel bağımlılıktır. Daha uzun süre NEURİCA kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığı ve şiddeti kullandığınız doza göre artabilir.

Yoktur.
Her tablet : 5 mg Diazepam içerir.
Boyar maddeler : İndigotin, tartrazin
Farmakodinamik özellikleri:
Naratriptan, vasküler kontraksiyona aracılık eden selektif 5-hidroksitriptamin-1 (5-HT1) reseptör agonistidir. Bu reseptör başlıca intrakraniyal (serebral ve dural) kan damarlarında bulunur. Naratriptan, insan 5-HT1B ve 5-HT1D reseptörleri için yüksek afiniteye sahiptir, insan 5-HT1B reseptörünün intrakraniyal kan damarlarının kontraksiyonuna aracılık eden vasküler 5-HT1 reseptörüne tekabül ettiği düşünülmektedir. Naratriptanın diğer alt-tip 5-HT reseptörlerine (5-HT2, 5-HT3, 5-HT4 ve 5-HT7) çok az etkisi vardır veya hiç etkisi yoktur. Hayvanlarda naratriptan karotid arteryel dolaşımı selektif olarak daraltır. Bu dolaşım ekstrakraniyal ve meninksler gibi intrakraniyal dokulara kan sağlar ve bu damarlarda dilatasyon ve/veya ödem oluşumunun insanda migrenin altta yatan mekanizmasını oluşturduğu düşünülmektedir. Ek olarak, deneysel kanıtlar naratriptanın trigeminal sinir aktivitesini inhibe ettiğini göstermektedir. Her iki etki insanlarda naratriptanın antimigren etkisini oluşturmaktadır.
Farmakokinetik özellikleri:
Absorpsiyon: Oral uygulamayı takiben naratriptan hızla emilir, 2-3 saatte maksimum plazma konsantrasyonu gözlenir. 2.5 mg naratriptan tablet uygulanmasından sonra yaklaşık olarak Cmaks kadınlarda 8.3 ng/ml (%95 güvenlik aralığı: 6.5-10.5 ng/ml) ve erkeklerde 5.4 ng/ml (%95 güvenlik aralığı: 4.7-6.1 ng/ml)’dir. Oral biyoyararlanımı kadınlarda %74 ve erkeklerde %63’tür. Bu farklılık, klinik kullanımda etkililik ve tolerabilite açısından değişiklik oluşturmaz. Bu nedenle cinsiyete bağlı doz ayarlaması gerekmez. Dağılım: Naratriptan dağılım hacmi 170 litredir. Plazma protein bağlanması düşüktür (%29). Metabolizma: Naratriptan başlıca idrarla atılır ve dozun %50’si değişmemiş naratriptan ve %30’u inaktif metabolitleri olarak saptanır. In vitro olarak naratriptan geniş oranda sitokrom P450 izoenzimi tarafından metabolize olur. Bu sebeple naratriptan ile anlamlı metabolik ilaç etkileşimi beklenmez (Bkz. İlaç Etkileşmeleri). Eliminasyon: Ortalama eliminasyon yarı ömrü (t1/2) 6 saattir. İntravenöz uygulamadan sonra ortalama klerens erkeklerde 470 ml/dak, kadınlarda 380 ml/dak’dır. Renal klerens erkekler ile kadınlarda benzerdir (220 ml/dak) ve glomerüler filtrasyon oranından yüksektir, bu da naratriptanın başlıca renal tübülüslerden atıldığını göstermektedir.
Özel hasta grupları:
Yaşlılar: Aynı çalışmada sağlıklı yaşlı bireyler (n=12) sağlıklı erişkin bireylerle (n=12) karşılaştırıldığında klerens %26 azalmaktadır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
Cinsiyet: Naratriptan AUC ve Cmaks değerleri kadınlarla karşılaştırıldığında erkeklerde %35 daha düşüktür, fakat klinik kullanımda etkililik ve tolerabilite değişiklik göstermez. Bu nedenle cinsiyete bağlı doz ayarlaması gerekmez (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
Böbrek yetmezliği: Renal atılım naratriptanın başlıca eliminasyon yoludur. Buna bağlı olarak naratriptana maruz kalma böbrek hastalığı olan hastalarda artar. Böbrek yetmezliği olan kadın ve erkek hastaları (kreatinin klerensi 18-115ml/dak; n=15) içeren ve cinsiyet, yaş ve kilo bakımından sağlıklı bireylerle (n=8) uyan bir çalışmada böbrek yetmezliği olan hastalarda t1/2 yaklaşık %80 artmış ve klerens yaklaşık %50 azalmıştır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
Karaciğer yetmezliği: Karaciğer oral uygulanan naratriptanın klerensinde daha az rol oynar. Karaciğer yetmezliği olan kadın ve erkek hastaları (Child-Pugh Derece A veya B; n=8) içeren ve cinsiyet, yaş ve kilo bakımından oral naratriptan alan sağlıklı bireylere uyan bir çalışmada karaciğer yetmezliği olan hastalarda t1/2 yaklaşık %40 artmış ve klerens yaklaşık %30 azalmıştır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
Diazepam'a karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanların ve klinik deneyin yetersizliğinden dolayı 6 yaşından küçük çocukların kullanmamaları gerekir. Ayrıca dar açılı glokom, miyastenia gravis ve depresif durumlarda kontrendikedir.

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message