OCTAGAM 10 G 200 ML INFUZYONLUK SOLUSYON

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8699686980090
Etken Madde : IMMUNGLOBULIN
Firma : BERK
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 5990.1 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )

 • Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu durumlar (primer immün yetmezlik sendromları),
 • Ciddi enfeksiyonlar, kanda gamaglobulin proteininin düşük seyretmesi ve kemiklerde tümör oluşumuyla karakterize durumlar (sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma),
 • Kanda akyuvarların (lökositler) aşırı çoğalmasıyla karakterize durumlar (kronik lenfositik lösemi),
 • Kemik iliği nakli sırasında görülen bağışıklık sistemi yetersizlikleri (allojenik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisi),
 • Çocuklarda AIDS hastalığına bağlı enfeksiyonlar (pediyatrik HIV enfeksiyonu),
 • Çevresel sinir sisteminde görülen Guillain Barre sendromu,
 • Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu steroid grubu ilaçlar ile tedavi edilemeyen, deride yaygın kanama ve kılcal damarlarda ağır ve öldürücü pıhtı oluşmasıyla karakterize hastalık durumu (idiopatik trombositopenik purpura - ITP),
 • Kandaki trombositlerin düşük olduğu ITP hastalığında cerrahi işlemler ve dalağın çıkarılması ameliyatlarına hazırlık amacıyla,
 • Vücut kaslarının (özellikle göz kasları) güçsüz olmasıyla karakterize hastalık durumu (bulber tutulumu olan Myastenia Gravis),
 • Sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil, kırmızı ve çatlamış görünümde dudaklar, avuç içi ve ayak tabanının kızarık renkte görünümü ile karakterize bir damar iltihabı hastalığı (Kawasaki hastalığı),
 • Hamileliğe bağlı pıhtı oluşması durumu (gebelik sırasında gelişen sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliği).
 • • Primer immün yetmezlik sendromlarında,

  • Ciddi enfeksiyonlarla seyreden ve sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma ve kronik lenfositik lösemide,

  • Allojeneik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisinde,

  • AIDS'li çocuklarda tekrarlayan enfeksiyon durumlarında (pediatrik HIV enfeksiyonunda),

  • Guillain-Barré sendromunda,

  • Steroid tedavisine dirençli ve klinik kanamalarla giden immün trombositopenik purpura'da,

  • ITP hastalarında trombositopenik dönemde yapılacak cerrahi veya splenektomiye hazırlık amacıyla,

  • Bulber tutulumu olan Myastenia Gravis'te,

  • Kawasaki hastalığında,

  • Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde tüm bu IVIg preparatları kullanılabilir.

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi OCTAGAM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa OCTAGAM'ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi veren bir ağrı durumunda; bu ağrı sol kola veya çeneye doğru yayılıp hareket etmekle artıyor, dinlenirken azalıyor fakat geçmiyorsa, soğuk soğuk terleme, mide bulantısı, nefes darlığı, huzursuzluk varsa (bu belirtiler kalp krizinde ortaya çıkabilir),
 • Vücudun bir veya her iki tarafında uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, vücut dengesini sağlamada zorluk, bilinçte değişiklik ve bilinç kaybı var ise (bu belirtiler felç durumunda ortaya çıkabilir),
 • Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çok hızlı soluk alıp verme, hırıltılı nefes, korku hali, huzursuzluk, öksürük varsa (bu belirtiler akciğerde pıhtı yani pulmoner embolizm durumunda ortaya çıkabilir),
 • Bacaklarda şişlik, ağrı, yürüyememe ile ilgili şikayetler varsa (bu belirtiler toplardamarlar içerisinde pıhtı oluşumu yani ven trombozu durumunda ortaya çıkabilir),
 • Vücutta yaygın sıcaklık artışı, yanma hissi, kızarıklık, kaşıntı, yaygın döküntü, dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik (ödem) ve buna bağlı soluk alıp vermede güçlük, vücutta yaygın ödem ve morarma, göğüste sıkışma hissi, öksürük, baygınlık hali, baş dönmesi ve koma hali varsa (bu belirtiler ilaca karşı gelişen ciddi alerjik şok yani anafılaktik şok durumunda ortaya çıkabilir),
 • Baş ağrısı, ateş, ense sertliği (başın öne veya arkaya doğru hareketin zorlaması veya yapılamaması) bulantı, kusma, zihinsel fonksiyonlarda değişiklikler, ışığa karşı hassasiyet, uyku hali varsa (bu belirtiler beyin zari iltihabında yani aseptik menenjit durumunda ortaya çıkabilir),
 • Güçsüzlük, halsizlik, aşırı yorgunluk, cildin soluk bir renk alması, nefes darlığı, düzensiz kalp atışı varsa (bu belirtiler kansızlık yani anemi durumunda ortaya çıkabilir),
 • İdrara çıkamama varsa (anüri),
 • Halsizlik, bulantı, kusma, yüzde, karında ve ayaklarda yaygın su toplanması, vücutta şişme, kan basıncında yükselme, uyku hali, kansızlık, ciltte renk değişikliği, kaşıntı, iştahsızlık varsa (bu belirtiler böbrek fonksiyon bozukluğu ile görülen hastalıklarda ortaya çıkabilir),
 • Ciltte döküntü ve kızarıklık varsa.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin OCTAGAM'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer potansiyel yan etkiler aşağıda sıralanmıştır.

  Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek (>1/10,000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Yaygın:

 • Yorgunluk,
 • Baş ağrısı,
 • Bulantı,
 • Ateş,
 • Enjeksiyon yeri reaksiyonu.
 • Yaygın olmayan:

 • Kaşıntılı deri iltihabı,
 • Sırt ağrısı,
 • Titreme,
 • Göğüs ağrısı,
 • Çok seyrek:

 • Kalp krizi (miyokard infarktüsü),
 • İnme,
 • Akciğerlere pıhtı toplanması,
 • Derin toplardamarların pıhtıyla tıkanması gibi pıhtı oluşumuyla seyreden durumlar,
 • Kırmızı kan hücrelerinin geçici olarak azalması (geri dönüşümlü hemolitİk anemi/hemoliz),
 • Karaciğerin fonksiyon değerlerinin (karaciğer transaminazları) geçici olarak yükselmesi,
 • Böbrek fonksiyon testlerinden kreatin değerlerinde artış ve böbrek yetmezliği,
 • Geçici menenjit (geri dönüşümlü aseptik menenjit),
 • Deri iltihabı,
 • Çevresel dolaşım bozukluğu,
 • Çarpıntı,
 • Deri ve mukozaların mavimsi-mor renk alması (siyanoz),
 • Döküntülü kızarıklık,
 • Hatalı yüksek kan glukozu yorumu,
 • Akyuvar sayısında azalma,
 • Huzursuzluk,
 • Migren,
 • Baş dönmesi,
 • Uyuşma,
 • Kalp atımının hızlanması,
 • Düşük tansiyon,
 • Yüksek tansiyon,
 • Solunum bozukluğu,
 • Bronşların daralması,
 • Nefes darlığı,
 • Öksürük,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Karın ağrısı,
 • Döküntü,
 • Cilt kızarması,
 • Kaşıntı,
 • Saç dökülmesi,
 • Eklem ağrısı,
 • Kas ağrısı,
 • Sıcak basması,
 • « Aşırı terleme,

 • Halsizlik.
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.  2.OCTAGAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OCTAGAM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • İmmunglobülinlere ya da ilacın içinde bulunan bir maddeye karşı alerjiniz ya da aşırı duyarlılığınız varsa,
  • Anti IgA antikorlarının eşlik ettiği immunglobulin A seviyelerinizde düşüklük (IgA eksikliği) varsa OCTAGAM'ı kullanmayınız.
  • OCTAGAM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Aşırı kiloluysanız,
  • 65 yaşın üstündeyseniz,
  • Tansiyonunuz yüksekse,
  • Kan hacminiz düşükse (hipovolemi),
  • Kan damarlarınızla ilgili sorunlarınız (vasküler hastalıklar) varsa,
  • Akut böbrek yetmezliğine eğilimli iseniz veya önceden herhangi bir derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
  • Şeker hastalığınız varsa,
  • Böbreklerinizde enfeksiyon varsa, normalde kanda bulunmayan ve özel fonksiyonları olmayan protein varlığı mevcutsa (paraproteinemi iseniz),
  • Bilinen, böbreğe toksik etkisi olan (nefrotoksik) tıbbi ürünler kullanıyorsanız,
  • İnsan immünglobulini preperatlarına sıstemik alerji geçmişiniz varsa,
  • Kan protein düzeyinizde artış varsa (hiperproteinemi),
  • Bulantı, kusma, ışığa karşı hassasiyet, ani ateş, şiddetli baş ağrısı gibi belirtileri olan beyin zarında oluşan bir rahatsızlığınız varsa (aseptik menenjit sendromu),
  • Kanınızdaki alyuvarların büyük boyutlarda yıkılması (hemoliz) ve bunun sonucunda oluşan kansızlığınız (anemi) varsa,
  • Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonuna bağlı akut akciğer hasarınız mevcut ise,
  • Doktorunuz sizin için özel önlemler alacaktır. Bu gibi durumlarda immunglobulinler, kalp krizi, felç, akciğer damarlarında tıkanıklık (akciğer embolisi) ya da derin damarlarınızda tıkanıklık riskini çok seyrek olarak arttırabilir.

   OCTAGAM'ın damarınızın içine verilmesi sırasında bir reaksiyon oluştuğunu hissederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun kararma göre ilacın damarınızın içine verilme hızı yavaşlatılabilir ya da tamamen durdurulabilir.

   OCTAGAM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   OCTAGAM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Hamileyseniz doktorunuza bildiriniz. OCTAGAM'm hamileyken kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir. Hamile kadınlarda OCTAGAM ile hiçbir çalışma yapılmamıştır.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuza fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emziriyorsanız ve aynı zamanda OCTAGAM kullanıyorsanız, ilacın içeriğindeki antikorlar anne sütüne de geçebilir.

   Araç ve makina kullanımı

   OCTAGAM'm araç ve makine kullanımı yeteneği üzerinde hiçbir etkisi gözlenmemiştir.

   OCTAGAM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   Bazı tip kan glukozu test sistemleri(glukometre) OCTAGAM'daki maltozu (100 mg/mL) yanlışlıkla glukoz (şeker) olarak algılamaktadır. Bu da, hatalı yüksek glukoz yorumlarının alınmasına ve dolayısı ile hayati tehlike taşıyan hipoglisemi (kan şekeri seviyesinin düşmesi) ile sonuçlanacak yanlış insülin uygulamasına sebep olabilmektedir. Ayrıca, hipoglisemik durumun, hatalı yüksek glukoz yorumu ile maskelenmesi durumunda gerçek hipoglisemi vakalarında tedavi uygulanmamasına sebep olabilir. Buna bağlı olarak, OCTAGAM veya maltoz içeren diğer ürünler uygulandığında, kan glukoz ölçümü glukoza özgün yöntemle yapılmalıdır. Kan glukozu test sisteminin, test stripleri de dahil olmak üzere ürün bilgisi maltoz içeren parenteral (sindirim yolu dışında, damar içi, kas içi veya deri altı gibi diğer yollarla alman) ürünlerle kullanım için uygun olup olmadığının belirlenmesi açısından dikkatle incelenmelidir. Herhangi bir şüphe olduğunda, test sisteminin üreticisi ile temasa geçilerek maltoz içeren parenteral ürünlerle kullanımının uygun olup olmadığı tespit edilmelidir.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   Reçetesiz satılan ilaçlar da dahil olmak üzere, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız veya son 3 ay içerisinde aşı olduysanız doktorunuza bildiriniz.

   OCTAGAM gibi immünglobulinlerin kullanılması, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi bazı zayıflatılmış canlı virüs aşılarının etkisini bozabilir. Bu nedenle immünglobulin uygulandıktan sonra, zayıflatılmış canlı virüs aşısını kullanmak için 3 aya kadar beklemeniz gerekebilir. Kızamık aşısında ise 1 yıla kadar beklemeniz gerekebilir.

   Glukoz testlerine etkisi:

   OCTAGAM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   İnfüzyon hattı OCTAGAM'm uygulanmasından önce ve sonra ya suda % 5 dekstroz (glukoz) ile ya da normal şalin ile temizlenebilir.

   Diğer ilaçlarla karıştırılmadan kullanılmalıdır.

   İmmünglobulin alırken kan testi yaptırırsanız, doktorunuza bunu bildiriniz. Çünkü bu tedavi kan sonuçlarınızı etkileyebilir.

   Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.  3.OCTAGAM nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Ürün kullanılmadan önce oda veya vücut sıcaklığına getirilmelidir.

  OCTAGAM uygulanmadan önce içinde parçacık olup olmadığı ve renk değişimi açısından gözle kontrol edilmelidir. Sadece berrak ya da hafif opalesan veya renksiz ya da hafif sarı renkli çözeltiler kullanılmalıdır.

  Eğer ürünün içinde parçacık veya çözeltide renk değişimi fark ederseniz OCTAGAM11 kullanmayınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Damar içi (intravenöz) yoldan infüzyonla kullanılır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  OCTAGAM dozun ve infüzyon hızının dikkatli bir şekilde ayarlanması durumunda çocuklarda güvenle kullanılabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaş üzerindeki hastalarda, doktor tarafından doz ayarlaması yapılarak ve daha yavaş infüzyon hızıyla verilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Böbrek ve /veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda OCTAGAM, doktorun belirleyeceği çok düşük konsantrasyonlarda ve pratik olarak mümkün olabilecek en yavaş infüzyon hızıyla verilir. Böbrek fonksiyon testleri de düzenli olarak yapılmalıdır.

  Doktorunuz OCTAGAM ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi kesinlikle erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamayabilirsiniz.

  Eğer OCTAGAM'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla OCTAGAM kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla OCTAGAM kullanırsanız

  OCTAGAM'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OCTAGAM'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuza başvurunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OCTAGAM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  OCTAGAM kullanım dozu, enjeksiyon aralıkları ve tedavi süresi doktor tarafından dikkatle belirlenmesi gereken bir ilaçtır. Tedaviniz tamamlandıktan sonra ortaya çıkabilecek etkiler konusunda doktorunuza başvurunuz.  Zayıflatılmış canlı virüs aşıları ile etkileşim

  İmmünglobulin kullanımı kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi zayıflatılmış canlı virüs aşılarının etkinliğini en az 6 haftadan 3 aya kadar azaltabilir. Bu ürünün uygulanmasından sonra zayıflatılmış canlı virüs aşıları ile aşılama için 3 ay süre geçmelidir. Kızamıkta bu süre 1 yıla kadar uzayabilir. Bu nedenle kızamık aşısı uygulanan hastanın antikor durumu kontrol edilmelidir.

  Serolojik testler ile etkileşim

  İmmünglobulin enjeksiyonundan sonra pasif olarak transfer edilen çeşitli antikorların hastanın kanında geçici olarak yükselmesi, serolojik testlerde yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir.

  A, B, D gibi eritrosit antijenlerine karşı antikorların pasif geçişi, kırmızı hücre allo-antikor (örn. Coombs testi), retikulosit sayısı ve haptoglobulin gibi bazı serolojik testleriyle etkileşebilir..

  Kan glukoz testleri

  OCTAGAM kan ve idrar testleri ile etkileşim yapabilecek maltoz içermektedir. Bazı tip kan glukozu test sistemleri (örneğin, glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) veya glucose-dye-oxidoreductase yöntemlerine dayalı olanlar) OCTAGAM'daki maltozu (100 mg/mL) yanlışlıkla glukoz olarak algılamaktadır. Bu da, hatalı yüksek glukoz yorumlarının alınmasına ve dolayısı ile hayati tehlike taşıyan hipoglisemi ile sonuçlanacak yanlış insülin uygulamasına sebep olabilmektedir. Ayrıca, hipoglisemik durumun, hatalı yüksek glukoz yorumu ile maskelenmesi durumunda gerçek hipoglisemi vakalarında tedavi uygulanmamasına sebep olabilir. Buna bağlı olarak, OCTAGAM veya maltoz içeren diğer parenteral ürünler uygulandığında, kan glukoz ölçümü glukoza özgün yöntemle yapılmalıdır. Kan glukozu test sisteminin, test stripleri de dahil olmak üzere ürün bilgisi maltoz içeren parenteral ürünlerle kullanım için uygun olup olmadığının belirlenmesi açısından dikkatle incelenmelidir. Herhangi bir şüphe olduğunda, test sisteminin üreticisi ile temasa geçilerek maltoz içeren parenteral ürünlerle kullanımının uygun olup olmadığı tespit edilmelidir.

  İnfüzyon hattı OCTAGAM'ın uygulanmasından önce ve sonra ya suda %5 dekstroz (glukoz) ile ya da normal salin ile temizlenebilir.

  1 mL çözelti içinde:

  İnsan normal immünglobulini (IVIg) 50 mg*

  Farmakoterapötik grup: İmmün serum ve immünglobulinler: immünglobulin, normal insan, intravenöz uygulama için.

  ATC Kodu: J06B A02

  Etki mekanizması

  İnsan normal immünglobulini esas olarak, enfeksiyon ajanlarına karşı geniş antikor dağılımına sahip immünglobulin G (IgG) içerir.

  İnsan normal immünglobulini normal popülasyonda bulunan IgG antikorları içerir.

  3500'den az olmayan vericiden sağlanan plazma havuzundan elde edilir. IgG alt sınıflarının dağılımı doğal insan plazmasına benzer oranlardadır. Bu tıbbi ürünün yeterli dozu anormal derecede düşük IgG seviyesini normal değerlere çıkarır.

  Yerine koyma tedavisi dışındaki endikasyonlarda etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır, ancak immünmodülatör etkiye sahiptir.

  • OCTAGAM bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık,

  • Homolog immunglobulinlere karşı aşırı duyarlılık; özellikle çok nadir olgularda, hastanın IgA'ya karşı antikor geliştirdiği, IgA yetmezliği.

  Yorumlar

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

  Rating Message