PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8699535980417
Etken Madde : KOMBINE IMMUNGLOBULIN
Firma : KANSUK
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 1523.13 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )

Berrak veya hafif bulanık görünümde infüzyonluk çözeltidir. PENTAGLOBİN immünoglobülinler (Vücutta bulunan bağışıklık proteinleri) denen bir ilaç grubuna dahil damar içine uygulama için insan normal immünoglobülinidir. PENTAGLOBİN temel olarak immünglobülin G ile çeşitli bulaşıcı ajanlara karşı geniş bir antikor (alerji

oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini) yelpazesi olan A ( IgA ) ve M ( IgM ) immünoglobülinleri içerir.

50 ml (2.5 g) 'lik flakon ambalajda sunulur.

PENTAGLOBİN aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

- Antibiyotik tedavisine yardımcı olarak şiddetli bakteriyel enfeksiyonların özellikle sepsis ve septik şok tedavisinde endikedir.

Antibiyotik tedavisine yardımcı olarak şiddetli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde, immun uyumlu hastalarda immunglobulin tamamlayıcı olarak
Üşüme, baş ağrısı,ateş, kusma, alerjik reaksiyonlar, bulantı, baş dönmesi, mafsal ağrıları ve hafif sırt ağrıları bazı hallerde görülebilir.Bu belirtiler birkaç saat hatta gün sonra oluşabilir tedavinin yarıda kesilmesinden sonra düzelir.
Gebelere ve süt veren annelere önlem alınarak verilebilir.İmmunglobulinler süte geçer ve koruyucu antikorların yeni doğmuş bebeğe transferine katkıda bulunabilirler.Aneamnestik olarak bilinen migren geçmişi olan hastalarda özel önlem önerilir.Böbrek yetmezliği olan hastalarda bazı durumlarda artan serum kreatinine bağlı olarak böbreğin çalışmamasına yol açabilecek böbrek fonksiyonlarında aksama görülebilir.Bu semptomların doza bağlı olduğu ve tersine çevrildiği gözlemlenmiştir.Nadiren Kan basıncında düşme ve bazı durumlarda anaflaktik şoklara sebep olabilir.Bu durumda kullanım sıklığı azaltılır yada semptomlar ortadan kalkana kadar infuzyon durdurulur.Eğer düzelme olmazsa uygun tedavi önerilir.Şok tedavisinin kurallarına uyulmalıdır.
Doz: Dozaj hastanın bağışıklık durumuna ve hastalığın şiddetine bağlıdır.

Referans olarak aşağıdaki doz önerileri kullanılabilir:

Yeni doğmuş bebekler ve küçük çocuklar: Ardarda 3 gün boyunca vücut ağırlığına göre günde 5 ml (0.25 g)/kg, Klinik cevaba bağlı olarak daha fazla infüzyon gerekebilir.

Çocuklar ve yetişkinler

Şiddetli bakteriyel enfeksiyonların tedavisi: Ardarda 3 gün boyunca vücut ağırlığına göre günde 5 ml (0.25)/kg, Klinik cevaba bağlı olarak daha fazla infüzyon gerekebilir.

İmmun uyumlu hastalarda immunoglobulin verilmesi: Vücut ağırlığına göre 3–5 ml (0.15-0.25 g)/kg. Gerekirse haftalık olarak tekrarı.

Uygulama yolu ve şekli

Ürün kutusu acılır acılmaz kullanılmalıdır. Bakteriyel bulaşma riskinden dolayı kullanılmadan artan solüsyon atılmalıdır.

Kullanılmadan önce ürün oda veya vücut sıcaklığına getirilmelidir.

Pentaglobin® damara aşağıdaki hızlarda infüze edilmelidir.

Yeni doğmuş bebeklerde ve küçük çocuklarda: 1,7 ml/kg/saat infüzyon pompası ile,

Çocuklarda ve yetişkinlerde: 0,4 ml/kg/saat

Alternatif olarak; ilk 100 ml için 0,4 ml/kg/saat, sonra 72 saat içinde 15 ml/kg'a ulaşılana kadar devamlı 0,2 ml/kg/saat

Örnekler

Vücut

ağırlığı İlk günde

toplam doz İnfüzyon

hızı İnfüzyon

süresi

Yeni doğmuş bebekler 3 kg 15 ml 5 ml/saat 3 saat

Çocuklar 20 kg 100 ml 8 ml/saat 12,5 saat

Yetişkinler 70 kg 350 ml 28 ml/saat 12,5 saat

Alternatif olarak

28 ml/saat 3,5 saat başlangıçta sonra

14 ml/saat 68 saat için sürekli olarak

Kalsiyum glukonat ile aynı anda uygulanmamalıdır.
Pentaglobulin uygulaması kızamık, rubella, kabakulak ve varicella gibi aktivitesi yavaşlatılmış canlı virüs aşılarının etkinliğini en az 6 haftadan 3 aya kadar olan bir süreç için zayıflatabilir.

İmmunglobulin uygulandıktan sonra hastanın kanındaki birbirinden farklı pasif olarak transfer edilmiş antikorların geçici artışı serolojik testlerde yanıltıcı pozitif sonuçlar verebilir.
1 ml Solüsyonda; etken maddeler;
insan kaynaklı plazma proteinleri 50 mg,
immunglobulin oranı en az %95
immunglobulin M (IgM) 6 mg
immunglobulin A (IgA) 6 mg
immunglobulin G (IgG) 38 mg
Yardımcı maddeler; Glukoz monohidrat 27.5 mg, Sodyum Klorid (78 mol), enjeksiyonluk su ym. 1 ml için
Farmakodinamik Özellikler: Farmakoterapötik grup: İmünsera ve immünoglobülinler, i.v. uygulaması ATC kod: J06b A02 için insan normal İmmünoglobülini Pentaglobin® temel olarak immünoglobülin G ile çeşitli bulaşıcı ajanlara karşı geniş bir antikor yelpazesi olan A (IgA) ve M (IgM) immünoglobülinleri içerir. Pentaglobin® normal popülasyonda mevcut olan tüm immünoglobülin aktivitelerini ihtiva eder. IgA ve özellikle IgM içeriğinin artması nedeniyle, Pentaglobin®, saf IgG preparatlarından çok daha yüksek anti bakteriyel titrelere sahiptir. Pentaglobin® 1000 donörden az olmayan havuzlanmış materyalden hazırlanmıştır. Bu tıbbi ürünün yeterli dozları, anormal ölçüde düşük olan immünoglobülin seviyelerini normal aralığa çekebilir. Yenileme terapisinin dışındaki belirtilerde görülen hareket mekanizması tamamen açıklanmamıştır, fakat imünomodülatör etkileri de içerir.

Farmakokinetik Özellikler: İnsan immünoglobülini intravenöz uygulamadan sonra alıcının döngüsünde derhal ve tamamen kullanılabilir. IgG plazma ve ekstravasküler sıvı arasında nispeten hızlı dağılır, yaklaşık 3 ile 5 günden sonra intra vasküler bölgeler arasında bir denge sağlanır. Pentaglobin®'de bulunan insan immünoglobülinlerinin yarı ömrü doğal immünoglobülinlerinkine benzer. İmmünoglobülinin yarı ömrü hastadan hastaya, özellikle de temel bağışıklık eksikliğinde farklılık gösterebilir. İmmünoglobülinler retikül-endotelyal sistemin hücrelerinde bozulurlar.

Klinik öncesi güvenlik bilgileri: İmmünoglobülinler insan vücudunun normal bileşenleridir. Hayvanlarda Yüksek dozlar aşırı yükleme ile uçlandığından, tekli doz toksisitesi testinin bir geçerliliği yoktur. Tekrarlanan doz toksisitesi testleri ve embriyo-fetal toksik araştırmalar, antikorların indüksiyonu ve Müdahalesi nedeniyle yürütülemez. Ürünün bebeğin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi araştırılmamıştır. Klinik deneyler immünoglobülinlerin tümöre ve mutasyona neden olan etkilerini bildirmediğinden, özellikle heterolöz türlerde deneysel çalışmalara gerek duyulmamıştır.

İnsan immunglobulinlerine karşı dayanıksız olunduğu durumlarda; özellikle IgA yetersizliğinin olduğu çok nadir durumlarda, IgA' ya karşı antikorları olan hastalarda

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message