REGAPEN 25 MG 56 KAPSUL

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8699680150017
Etken Madde : PREGABALIN
Firma : ILKO
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 15.66 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )

pregabalin etken maddeli ürünler

REGAPEN 25 mg kapsül, beyaz opak, sert jelatin kapsüldür. Her kapsül 25 mg pregabalin içerir ve 56 kapsüllük PVC/alüminyum blisterler içeren ambalajlarda sunulmaktadır.
REGAPEN, ağızdan alman ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
REGAPEN, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez
Nöropatik Ağrı
REGAPEN yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar gönnesinden kaynaklanan uzun süreli ağnlarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi bir çok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik
çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.
Nöropatik ağrı, duygudurumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.
Epilepsi
REGAPEN yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonlann eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, REGAPEN'i tedavinize ekleyebilir. REGAPEN sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
REGAPEN yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşın kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.
Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren pyelonefrit , sistit , pyelit ve diğer kronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüride tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistem enfeksiyonlarında; enfeksiyon uygun anti-mikrobiyal ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak tatbik edilir. Akut üriner sistem enfeksiyonlarında tek başına kullanılmaz.
Çok uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanıldığında gastrointestinal rahatsızlıklar , hematüri , idrar yolları ve üretra lezyonları yapabilir. Bazı hastalarda nadir olarak mide bulantısı , bazen kusma ve deride kırmızılıklar , stomatit , anoreksi , abdominal kramp , diyare , yaygın ödem , başağrısı , tinnitus , kas krampları görülebilir. Süt ile çocuğa geçtiği saptanmış olup , çocuk üzerine etkisi bilinmemektedir.
Yüksek dozlar ( 3 - 4 hafta boyunca günde 8 g ) idrar kesesi tahrişi , ağrılı ve sık idrara çıkma , albuminüri ve kanama yapabilir.
Proteus ve Pseudomonas gibi üre açığa çıkaran organizmaların meydana getirdiği enfeksiyonlarda idrarın asit pH da olup olmadığı dikkatli olarak kontrol edilmelidir. İdrarı alkali yapıcı ilaç ve yiyecekler yasaklanmalı , askorbik asit gibi asitlendirmeye yardımcı ilaçlar verilmelidir. İdrar pH' ı asit yapılamıyorsa tedavi kesilmelidir.Nadir vakalarda serum transaminaz seviyesinin hafifçe yükseldiği fakat ilaca devam edildiğine normal seviyeye geldiği gözlenmiştir. Bu rapor sebebiyle özellikle karaciğer bozukluğu olan hastalarda periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılması tavsiye edilir. Hamileliğin ilk aylarındaki emniyeti kanıtlanmamıştır. Son üç ayında teklif edilmiş fakat kesin olarak ispatlanamamıştır.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

REGAPEN'i her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• REGAPEN'i ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir..

• Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.

• REGAPEN'i her gün aynı saatte alınız.

• REGAPEN'in etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

• Doktorunuz ile görüşmeden REGAPEN'i aniden bırakmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

• REGAPEN ağız yoluyla alınır

• REGAPEN'i bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

REGAPEN'in çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda REGAPEN normal dozlarında kullanılabilir..

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir..

Karaciğer yetmezliğinde kullanım

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer REGAPEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla REGAPEN kullandıysanız

REGAPEN'i kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer almanız gerekenden fazla REGAPEN kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz REGAPEN kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

REGAPEN'i kullanmayı unutursanız

REGAPEN'i her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz takdirde:

• Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.

• Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

REGAPEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

• Doktorunuzla görüşmeden REGAPEN'i aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler (çekilme belirtileri) görülebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme, sersemlik ve anlamlı fiziksel bağımlılıktır. Daha uzun süre REGAPEN kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığı ve şiddeti kullandığınız doza göre artabilir.

Sülfonamidler , tiazid diüretikleri , karbonik anhidraz inhibitörleri , idrar pH' nı yükselttiği için sodyum bikarbonat ve asetazolamid ile birlikte verilmemelidir. Üreas ( + ) bakterilerde kullanılmaz. Gut hastalarında , idrarda ürat kristallerinin çökmesine neden olabilir. İdrarda 17 - hidroksikortikosteroid , katekolaminler , venil mandelik asit , 5 - hidroksiindolasetik asit testlerini etkiler. Hamilelerde asit hidroliz tekniği ile yapılan idrar estriol miktarını düşük gösterdiği tespit edilmiştir.
Bir ölçek ( 5 g ) ; 500 mg Methenamine eşdeğer:
Methenamin 0.250 g
Methenamin anhidrometilensitrat 0.615 g
( Yardımcı madde : Sakaroz ) içerir.
Etki mekanizması: 6-merkaptopürin, nükleik asit biyosentezi için gereken bazlardan biri olan adeninin ve purin bazı hipoksantinin bir analogudur. Böylece Puri-nethol bir antimetabolit gibi davranır ve çoğalan hücrelerde nükleik asit sentezini engeller. 6-merkaptopürinin metabolitleri de farmakolojik yönden aktiftir. Puri-nethol'un bir oral dozunun absorpsiyonu tam olmayıp değişkendir ve uygulanan dozun ortalama %50'si kadardır. 6-merkaptopürinin dolaşımdaki yarılanma süresi 90 dakikadır. Büyük ölçüde metabolize edilir ve böbrekler yoluyla itrah edilir. Aktif metabolitlerinin yarılanma süreleri ana ilaca göre daha uzundur. 6-merkaptopürinin pKa'ları 7.7 ve 11'dir.
Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde , ciddi dehidratasyona kontrendikedir. İdrardaki ürat kristalleri sebebiyle gut hastalarına da kontrendikedir.

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message