ZINCOPLEX FORT 30 MG/5 ML

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8680061570029
Etken Madde : CINKO
Firma : TALU ILAC
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 23.33 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )

ZINCOPLEK FORT , çinko içeren şuruptur.

100 mİ' lik renkli cam şişede, 5 mİ' lik 1.25, 2.5 ve 5 mİ5ye işaretli kaşık ölçek ve 1 adet 5 mİ. Tik 0.5,1.0, 1.5 mi7ye işaretli pipet ile beraber sunulur.

Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZINCOPLEX FORT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler su şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilir)

Yaygın (10 hastanın birinden az fakat 100 hastamn birinden fazla görülebilir)

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden faz|a görülebilir) Seyrek (1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastamn birinden fazla görülebilir)

Çok seyrek (10 000 hastanın birinden az görülebilir)

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa, ZİNCOPLEX FOKT 'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi,döküntü, baygınlık gibi)
 • Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin ZINCOPLEX FORT 'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden biri olursa ZINCOPLEX FORT'ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Tansiyon düşüklüğü, düzensiz kalp atışı (aritmi)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin ZİNCOPLEX FORT 'a alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:
 • Kusma
 • Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni, anemi)
 • Mide bulantısı
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Baş ağrısı
 • Sinirlilik
 • Uyuşukluk, sersemlik hissi
 • Mide hassasiyeti
 • Mide mukozası iltihabı (gastrit)
 • Baş dönmesi
 • İshal
 • Bunlar ZİNCOPLEX FORT ' un hafif yan etkileridir.

  Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.  2.ZINCOPLEX FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ZINCOPLEX FORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  - Çinko tuzlarına veya ZINCOPLEK FORT ' un bileşenlerinden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız var ise

  ZİNCOPLEK FORT fu

  ZINCOPLEX FORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Uzun süre almması bakır eksikliğine neden olabilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ZİNCOPLEK FORT

  ZINCOPLEX FORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZİNCOPLEX FORT bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

  ZINCOPLEX FORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altmda kullanınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız. 

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza, danışınız.

  Emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

  ZİNCOPLEK FORT

  ZINCOPLEX FORT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  İçeriğinde bulunan metil paraben ve propil paraben, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Çinko tuzları ile bir antibiyotik türü olan tetrasiklinler ve iltihap oluşumunu önleyici bir ajan olan penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzlan ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.

  Yüksek dozda demir preparatlan çinkonun emilimini azaltacağından birlikte kullanılmamalıdır.

  Çinko, florokinolon grubu, bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emil imini azaltabilir.

  Kalsiyum tuzları çinkonun emilimini azaltabilir.

  Doğum kontrol ilaçları plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

  Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.

  Penisilamin ve trientin (Vücutta aşırı bakır birikimi, Wilson hastalığı, tedavisinde kullanılan ilaçlar): Çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.

  Antiasitier (mide asilliğini azaltan ilaçlar), çinko sülfatın emilme hızım ve miktarım azaltmaktadır.

  Günde 30 mg'm üzerinde çinko kullanıldığında sparfloksasinin emilimini azaltabilir. Bu nedenle ZİNCOPLEX FORT sparfloksasinden en az üç saat sonra alınmalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  veriniz.  3.ZINCOPLEX FORT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • ZİNCOPLEK FORT yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte kullanılabilir.
  • Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; günde bir kez aşağıda belirtilen ölçekte kullanınız.
  • Yaş

   Elementer Çinko

   (mg)

   Tolere Edilen Doz

   (mg)

   Ölçek

   6-12 Aylık

   3

   5

   0.5 mİ pipetle (= 3 mg çinko)

   1-3 yaş

   3

   7

   1 mİ pipetle (= 6 mg çinko)

   4-8 yaş

   5

   12

   1.5 mİ pipetle (= 9 mg çinko)

   9-13 yaş

   8

   20

   2.5 mİ pipetle veya Vz kaşık

   [=15 mg çinko)

   14-18 yaş

   10

   30

   3 mİ pipetle (= 18 mg çinko)

   19-üzeri

   yetişkinler

   10

   40

   5 mİ pipetle veya 1 kaşık

   (=30 mg çinko)

   " 1 mİ şurup 6 mg çinko içermektedir."

   Uygulama yolu ve metodu

  • ZINCOPLEX FORT sadece ağızdan kullanım içindir.
  • Ölçek kaşığı veya pipet kullanılarak şurup içilir.
  • Değişik yaş grupları

   Çocuklarda kullanımı

   Yaşlılarda kullanımı

   Yaşlılarda kullanım:

   ZİNCOPLEX FORT ' un yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

   Özel kullanım durumları

   Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

   ZINCOPLEX FORT'un böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

   Böbrek yetmezliğinde çinkonun vücuttaki birikimi artabilir, bu nedenle böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

   Eğer ZİNCOPLEK FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

   Kullanmanız gerekenden daha fazla ZINCOPLEX FORT kullanırsanız

   ZİNCOPLEX FORT dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız b ir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

   Şurubun aşırı dozda alınması halinde; tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, sersemlik hissi ve kusma gibi belirtiler görülebilir.

   Tedavi için hasta kusturulmamak, hemen süt ve su verilmelidir.

   ZINCOPLEX FORT'i kullanmayı unuttuysanız

   Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

   ZİNCOPEEX FORT He tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:  Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.

  Yüksek dozda demir preparatları çinkonun absorbsiyonunu inhibe eder, çinko alımı da demir emilimini azaltabilir..

  Çinko florokinolonların (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin)emilimini azaltabilir..

  Oral kontraseptifler plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

  Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.

  Çinkonun emilimi kalsiyum tuzları ile azalabilir.

  Günde 30 mg'ın üzerinde çinko kullanıldığında sparfloksasinin emilimini azaltabilir. Bu nedenle ZINCOPLEX FORT Şurup sparfloksasinden en az üç saat sonra alınmalıdır.

  Penisilamin ve trientin: Çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.

  Antiasitler, çinko sülfatın biyoyararlanımını azaltmaktadır.

  Yüksek fitik asit (inozitol) içeren gıdalar ve kahve çinko bileşikleri ile şelat oluştururlar.Oral yoldan alınan çinko tuzlarının optimum absorbsiyonunun sağlanması için yiyecek ve içeceklerle (su dışında) birlikte alınmamalıdır.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

  Özel popülasyonlara ait hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır..

  Pediyatrik popülasyon

  Pediyatrik popülasyona ait hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.  1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

  ZİNCOPLEX FORT 30 mg / 5ml şurup

  2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

  Etkin madde

  Çinko (çinko sülfat heptahidrat halinde ) 30 mg içerir.

  Yardımcı maddeler

  Gliserin    2.000    mg

  Sorbitol (%70) 1.750 mg Sodyum sitrat 40 mg Metil paraben 3.5 mg Propil paraben 1.5 mg

  Yardımcı maddeler için 6.1.'e bakınız.

  Farmakoterapötik grup: Mineral destekleri

  ATC Kodu: A12CB01

  Çinko günde vücut ağırlığının kg'ı basına 0,3 mg kadar gereken bir iz elementtir. Marul ve salatalar, bira mayası, karaciğer, deniz ürünleri ve süt, başlıca çinko kaynaklarıdır. Sütün litresinde 2-3 mg kadar çinko bulunur.

  Çinko, karbonik anhidraz, karboksipeptidaz A, alkol dehidrogenaz, alkalin fosfataz, RNA polimeraz gibi 2000'den fazla metalloenzimin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmeleri için gereklidir. Çinko vücutta esas olarak DNA, RNA ve protein stabilizasyonunda kullanılır. Nükleik asitler, proteinler ve hücre membranlarının yapımı; ayrıca hücre büyüme ve bölünmesi, seksüel olgunlaşma ve üreme, yara iyileşmesi, vücut bağışıklığı, karanlığa adaptasyon ve gece görme, tat ve koku duyularının tam olması gibi fizyolojik fonksiyonların gerçekleşmesi için çinkoya ihtiyaç vardır. Çinkonun biyokimyasal fonksiyonları en çok çinko eksikliğinde belirgin hale gelmektedir. Eksiklikten en çok hızlı büyüyen dokular (yara granülasyonlarındaki bağ dokusu, sperm, embryo, fötal hücreler) etkilenir.

  Ağızdan alınan çinko bileşiklerinin akut toksisitesi düşüktür. Yetişkinler için 1-2 g çinko sülfat'ın (134-168 ml:1.5-2.5 şişe şurup) bir defada alımı toksik belirtilere, 3-5 g çinko sülfatın (403-373 ml:4-7 şişe şurup) bir defada alımı ölüme sebebiyet vermektedir.

  Yüksek tedavi dozlarının (660 mg/gün'lük dozlarda bile) uzun süre ağızdan alınması ile oluşabilecek kronik toksisite belirtisinin tespit edilmediği bildirilmektedir. Plazma bakır seviyelerinde düşüş olup olmadığı takip edilmelidir.

  Çinko tuzlarına veya şurubun diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.

  Yorumlar

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

  Rating Message