Kullanıcı Sözleşmesi


  1.GİRİŞ

  1.1. İş bu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar www.medbilgi.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Kişisel Profil oluştururken iş bu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.
  1.2. www.medbilgi.com hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. medbilgi.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.


  2.Tanımlar

  İş bu Sözleşme metni içerisinde;
  2.1. “medbilgi.com” IHCP Şirketi’ni, ifade etmektedir.
  2.2. “Web Sitesi” www.medbilgi.com  internet sitesini ifade etmektedir.
  2.3. “Uygulama” İnternet sitesinden sunulan hizmetleri barındıran dijital sosyal platformunu ifade etmektedir.
  2.4. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan ve hizmet alan kişileri ifade etmektedir.
  2.5. “Kullanıcı İçeriği” Kullanıcı tarafından, medbilgi.com’a kullanıcı yorumu şeklinde tedarik edilen metin, veri ya da diğer yaratıcı unsurlar anlamına gelmektedir.
  2.6. “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen kullanıcıyı ifade etmektedir.
  2.7. “Medbilgi.com tarafından sunulan hizmetler” bu site tarafından çeşitli  kategoriler, beşeri tıbbi ürün, reçeteli veya reçetesiz ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik, takviye edici gıda dahil her türlü tüketici sağlığı ürünlerin de dahil olduğu ürün yelpazesi altında, kullanıcıya sunulan yasal düzenlemelere ve mevzuata uygun her türlü bilgilendirme hizmetini ifade etmektedir.
  2.8. “Sözleşme” İş bu Kullanıcı Sözleşmesini ifade etmektedir.
  2.9. “Kimlik Bilgileri” Kullanıcının,  siteye üye olurken vereceği e-posta, adres, kimlik bilgisi, telefon numarası, isim, soy, isim içeriklerini ifade etmektedir.
  2.10. “Kimliksizleştirilmiş Bilgi” Kullanıcıya ait olan Kişisel Bilgiler harici tüm içeriklerini ifade etmektedir.
  2.11. “Ürün” beşeri tıbbi ürün, reçeteli veya reçetesiz ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik, takviye edici gıda dahil her türlü tüketici sağlığı ürünlerini ifade etmektedir.


  3. Medbilgi.com Tarafından Sunulan Hizmetler

  3.1. Medbilgi.com, siteden yararlanmak için kaydolan kullanıcıların, istedikleri ilaç ve ürün hakkında mevzuata uygun bilgileri almasını, ilgili ürün hakkında haberlere ve videolara erişmesini ve ürünü daha önce kullanmış olan kişilerin yaptıkları geri dönüşlere ulaşmasını sağlayan bir bilgi paylaşımı platformudur.
  3.2. Medbilgi.com, sağlık ürünlerine yönelik içeriklerin hizmete uygun olarak ve iş bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.
  3.3. Medbilgi.com yalnızca bilgi sağlayıcı bir platformdur. Bilgi sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir ve bu hususlara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Web sitesindeki bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya danışılması gerekmektedir.
  3.4. Web Sitesi, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu linkler, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve Web Sitesi link verilen web sitesini veya işleticilerini desteklemek amacı veya Web Sitesi içeriği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti anlamına gelmez, söz konusu içerikle ilgili olarak Web Sitesi’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.


  4. Üyelik Sistemi

  4.1. Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Medbilgi.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
  4.2. Sizin tarafınızdan gerekli bilgilerin uygulamaya girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İş bu sözleşme üyelik kaydı yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek ve fesih edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  4.3. Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Medbilgi.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.
  4.4. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.


  5. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

  5.1. Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulamadaki bilgilerden faydalanırken ve Uygulamada herhangi bir işlemi yerine getirirken iş bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Medbilgi.com internet sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, iş bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.
  5.2. Kullanıcı, sitenin tanıtım, reklam, teşhis ve tedavi amaçlı olmadığını bilgilendirme amacı ile faaliyette bulunduğunu kabul ve beyan eder.
  5.3. Kullanıcının iş bu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Kullanıcıya aittir.
  5.4. Kullanıcı, ilgili siteden geçmiş olduğu başka platformlar üstünde yaptığı sözleşmelerde, Medbilgi.com’un hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
  5.5. Kullanıcı, medbilgi.com’un yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
  5.6. Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, Web Sitesi’nin kullanımı sırasında 3.şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, iftira, örf ve adetlere aykırı söylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Medbilgi.com, Kullanıcı tarafından iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
  5.7. Medbilgi.com’un sunduğu bilgilerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlara ait Yönetmelikler, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile medbilgi.com’un Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.
  5.8. Kullanıcı, iş bu uygulamanın Medbilgi.com’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İş bu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Medbilgi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
  5.9. Kullanıcı ve Medbilgi.com birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.


  6. Medbilgi.com'un Hak Ve Yükümlülükleri

  6.1. Medbilgi.com, Uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Medbilgi.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Medbilgi.com tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Medbilgi.com sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.
   6.2. Medbilgi.com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak Kimlik Bilgileri harici tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Medbilgi.com, söz konusu bilgilerle açıklamaksızın Kimliksizleştirilmiş Bilgi ve demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Medbilgi.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
  6.3. Medbilgi.com, Uygulamada yer alan, Kimlik Bilgileri harici bilgileri sunduğu hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
  6.4. Medbilgi.com, Kullanıcılarına yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya mobil bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
  6.5. Kullanıcılardan ürünlere ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Medbilgi.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Medbilgi.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Medbilgi.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
  6.6. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Medbilgi.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcıların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
  6.7. Medbilgi.com, iş bu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Medbilgi.com tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.
  6.8. Kullanıcı, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, medbilgi.com tarafından yayınlanmış olması Kullanıcının sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
  6.9. Medbilgi.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası, sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
  6.10. Medbilgi.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
  6.11. Medbilgi.com Kullanıcıların iş bu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Kullanıcı haklarına erişimden men edebilir, Kullanıcılığını askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.


  7. Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler

  7.1. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
  7.2. Kullanıcılar birbiriyle ya da medbilgi.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, örf ve adetlere  aykırı, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcının haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.


  8. Web Sitesi İçeriği

  Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,
  8.1. Medbilgi.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez,
  8.2. Medbilgi.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

  9. Sorumluluk Sınırlamaları

  9.1. Medbilgi.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
  9.2. Medbilgi.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluğu bulunmaz.
  9.3. Kullanıcılar, site içerisinde yer alan ürünlerle bağlantılı başka platformlara yönlendirilebilir, ilgili linkler bilgilerine sunulabilir. Bu hizmetten sonra gelişecek süreç boyunca çıkabilecek her türlü uyuşmazlıktan ötürü Medbilgi.com’un hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.


  10. Telif Hakkı Politikası

  10.1. Tarafların her biri, Sözleşmenin imzalanması öncesinde sahibi olduğu fikri mülkiyet haklarının tek sahibi olarak kalır. Medbilgi.com, medbilgi.com verilerine ilişkin fikri mülkiyet haklarının tek sahibidir. Kullanıcı, kullanıcı verilerine ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının tek sahibidir.
  10.2. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Medbilgi.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı her halükârda sitede bulunan hiçbir materyali kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yaymayacağını ticari olsun olmasın 3. şahısların kullanımına sunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcının kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.  Aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler medbilgi.com’un uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı medbilgi.com’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
  10.3. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Medbilgi.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması, kodun değiştirilmesi kesinlikle yasaktır. 
  10.4. Kullanıcı, Medbilgi.com’u; (i) Kullanıcı verilerini toplama, kullanma, analiz etme ve işleme, kullanıcı verilerini medbilgi.com kaynaklı verilerle birleştirerek kullanıcıya ilişkin hizmeti yerine getirme; (ii) Toplu kullanıcı verileriyle medbilgi.com teknolojisinin, medbilgi.com hizmetinin geliştirilmesi; ve (iii) Eğer yasa ile gerekli görülmekteyse kullanıcı verilerinin açıklanması hususlarında yetkili kılmaktadır. Sözleşme süresi boyunca, kullanıcı, (medbilgi.com’un bağlı kuruluşları da dâhil olmak üzere) medbilgi.com’a, a) medbilgi.com ağı üzerinde; b) medbilgi.com hizmeti tanıtımının yapılmakta olduğu her türlü doküman ve belgeler üzerinde, kullanıcı içeriğini sergileme, çoğaltma ve temsil etme hususlarında dünya çapında, telifsiz olarak, devredilemez lisans tanımaktadır. Medbilgi.com, kullanıcının adının, logosunun ve/veya ticari markasının kullanıldığı her türlü basın açıklaması için kullanıcıdan önceden izin alacaktır.


  11. Garanti ve Tazminatlar

  Bu maddede belirtilenler dışında, medbilgi.com, herhangi bir konuyla alakalı açık ya da zımni olarak hiçbir garanti ya da koşul ileri sürmemekte ve özellikle de ancak yine bununla sınırlı tutulmaksızın, iş bu Sözleşme çerçevesinde medbilgi.com Teknolojisi, Medbilgi.com ağı ya da hiçbir hizmetle ilgili olarak her türlü amaca yönelik herhangi bir ihlal etmeme veya kalite veya uygunluk taahhüdünü veya şartını açıkça reddetmektedir. Müşteri ise medbilgi.com’a, (i) İşbu Sözleşmeye taraf olma ve burada belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getirme hususunda hak, yetki ve salahiyeti haiz olduğunu; (ii) Fikri mülkiyet hakları da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü şahsın hiçbir hakkını ihlal etmeksizin yayınlaması için kullanıcı İçeriğini medbilgi.com’a verme hakkını haiz bulunduğunu; (iii) Kullanıcı içeriğinin müstehcen, yüz kızartıcı veya yürürlükteki herhangi bir yasa ya da yönetmeliğe aykırı herhangi bir materyal içermeyeceğini ve köprü ve bağlantılar yoluyla müstehcen, yüz kızartıcı veya yürürlükteki herhangi bir yasa ya da yönetmeliğe aykırı herhangi bir malzeme ihtiva eden hiçbir materyale erişim de sağlamayacağını; (iv) Veri beslemesi yoluyla ya da başkaca herhangi bir şekilde ve yürürlükteki geçerli veri koruma yasaları uyarınca herhangi bir kişisel veri iletmeyeceğini; (v) işbu Sözleşme çerçevesinde temin edilen her türlü bilginin gerçek, doğru, tam ve güncel durumda bulunduğunu; ve (vi) aralarında medbilgi.com tarafından sağlanan her türlü kılavuz veya politikaların da yer almakta olduğu tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere riayet edeceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı işbu 11. Maddenin her türlü ihlali neticesinde ya da doğruluğu işbu maddenin ihlaline yol açacak herhangi bir iddia neticesinde ve bu bağlamda üstlenilerek maruz kalınan her türlü üçüncü şahıs davasına, takibatına, iddialarına, zararlara (doğrudan ya da dolaylı), maliyet, yükümlülük ve harcamalara (mahkeme masrafları ile hukuki harçlar da aralarında yer almak üzere) [ilgili devlet kurumları tarafından uygulanabilecek idari para cezaları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın,] karşı medbilgi.com’u savunacak, tazmin edecek, ari ve vareste kılacaktır.


  12.Kişisel Bilgiler Ve Gizlilik

  12.1. Medbilgi.com kullanıcının Kimlik Bilgilerini hiçbir zaman diğer kullanıcılar ile paylaşmaz.
  12.2. Tarafların her biri, herhangi bir anda, işbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarını ya da diğer tarafça (diğer tarafın bağlı kuruluşları da dâhil olmak üzere) kendisine ifşa edilerek açıklanmış bulunulan, diğer tarafın (iş ya da faaliyetleri hakkındaki herhangi bir gizli bilgiyi, işbu Sözleşmede açıkça belirtilmiş olmayan, kendi mesleki temsilcileri ya da danışmanları dışında kalan herhangi bir üçüncü kişiye, yasa ile ya da başka herhangi bir yasal veya resmi merci tarafından gerekli görülmesi halleri hariç olmak üzere açıklamayacak olduklarını taahhüt ederler. Eğer yasa ile ya da başka herhangi bir yasal veya resmi merci tarafından böyle bir açıklamada bulunulması gerekli görülecek olursa, söz konusu mercii tarafından böyle hareket etmesi gerekli görülen taraf, diğer tarafa açıklamada bulunmadan önce mümkün olabilecek en kısa sürede söz konusu açıklama ve ifşa hakkında yazılı bildirimde bulunacak ve eğer kendisinden talepte bulunulacak olursa, koruyucu bir mahkeme kararı ya da sair telafi temini bakımından diğer tarafa yardımcı olacaktır.


  13. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

  13.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
  13.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulh yoluyla halletmeye gayret ederler. Sulh ile halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.


  14. Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

  14.1. Medbilgi.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri,  yorum/ değerlendirmeleri vb. saklı tutar.[EA13] 


  15. Sözleşmenin İhlali ve Feshi

  15.1. Kullanıcılar, iş bu Sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları sonucunda Medbilgi.com ve 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Medbilgi.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşmeden doğan talep haklarına halel gelmeksizin iş bu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
  15.2. Taraflar iş bu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.


  16. Genel Hükümler

  16.1. Medbilgi.com iş bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredebilme hakkını saklı tutar.
  16.2. Tarafınıza yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
  16.3. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından iş bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.


  17. Yürürlük

  Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Medbilgi.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.


  18. Ekler

  Kullanıcılar uygulama içerisinde ya da www.medbilgi.com sitesinde yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.

  Medbilgi.com uygulamasına kayıt yaptıran tüm kullanıcılar iş bu Sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini şimdiden ve peşinen kabul eder.