×
image

Antienflamatuar

ÜRÜN ADI REÇETE GEBELİK ÇOÇUK ALKOL FİYAT (₺) SATIŞ YERİ
TILCOTIL (2)
N
C
X
?
5.15
E
ALVESCO (2)
N
C
+6
?
43.16
E
TERAPIX-JEL (1)
N
C
+12
?
15.26
E
THERMO SULIDIN (1)
N
C
+12
?
49.44
E
NIMES (1)
N
X
+16
13
E
OKSAMEN (1)
N
C
X
11
E
ALEVE (1)
N
C
+12
?
16.37
E
APROL (4)
N
C
+6
?
8.35
E
MELOX (3)
N
C
+16
6.16
E
PONSTAN (1)
N
C
+13
9.27
E
XEFO (1)
N
C
X
?
9.03
E
PROFENID ANTIRHEUMATIC (1)
N
C
+13
10.16
E
IBURAMIN COLD (3)
N
C
+6
?
12.97
E
IBURAMIN ZERO (1)
N
C
+6
?
8.9
E
NUROFEN COLD+FLU (1)
N
C
+12
?
17.26
E
DOLORIN COLD (1)
N
C
+12
?
21.66
E
APIREKS COLD&FLU (1)
N
C
+12
17.26
E
PEDIFEN (2)
N
C
?
8.6
E
IBU (1)
N
C
+12
9.5
E
APRANAX (4)
N
C
+16
4.51
E
BRUS (1)
N
C
?
8.6
E
IBU-FORT (1)
N
C
17.26
E
ADVIL (1)
N
C
+12
11.03
E
NUROFEN PLUS (1) KONTROLE TABI RECETE
C
+13
?
9.65
E
GEROFEN (1)
N
C
+16
?
13.24
E
ARTRIL (3)
N
C
+6
?
9.87
E
VOLTAREN ANTIRHEUMATIC (9)
N
C
X
?
8.84
E
EXEN (2)
N
C
+16
6.16
E
ETOPAN (1)
N
C
X
16.24
E
OLEDRO (3)
N
C
+12
21.96
E
SURGAM (3)
N
?
?
?
9.87
E
KALIDREN (1)
N
C
+16
?
8.35
E
VOLTAREN TOP (3)
N
C
+13
?
24.57
E
ENDOL (2)
N
C
X
?
11.58
E
ESODAX (2)
N
C
X
13.42
E
SULJEL (1)
N
C
+12
?
41.25
E
MULTICOLD (1)
N
C
+16
12.46
E
DOLOREX (1)
N
C
+16
?
9.87
E
COLDAWAY P (1)
N
C
+6
?
9.03
E
ASPIRIN (2)
N
?
?
?
5.29
E
IBUFEN (1)
N
C
8.6
E
FLIXOTIDE (6)
N
C
+16
?
30
E
DIFENAK (2)
N
C
+16
?
14.14
E
DICLOMEC (6)
N
X
+16
?
12.46
E
FELDEN FLASH (1)
N
X
X
10.81
E
PULMICORT (5)
N
B
+6
?
44.44
E
MIFLONIDE (2)
N
B
+6
?
20.67
E
AFEBRYL (1)
N
C
+2
?
11.61
E
SUPRAFEN ANTIRHEUMATIC (3)
N
C
+12
14.31
E
PARA NOX (3)
N
B
9.28
E
ASPIRIN COMPLEX (2)
N
?
?
?
24
E
RANTUDIL (2)
N
C
X
14.5
E
THOMAPYRIN (1)
N
D
+16
?
9.28
E
FLEXO (3)
N
D
X
8.09
E
BIOFENAC (1)
N
C
X
?
9.03
E
TADOLAK (2)
N
C
X
17.26
E
DOLGIT (1)
N
C
+13
?
14.49
E
BRUFEN (3)
N
C
+12
?
12.46
E
DICOL (1)
N
C
+16
?
14.15
E
DOLPHIN (1)
N
C
+12
?
25.32
E
ASEC (1)
N
C
X
?
9.03
E
DICLOFLAM (1)
N
C
+16
?
13.9
E
DIKLORON (7)
N
C
+2
?
14.15
E
MAXIMUS ANTIRHEUMATIC (1)
N
C
X
?
12.15
E
PROFENID TOP (1)
N
C
X
?
11.83
E
TANTUM ANTIRHEUMATIC (2) KONTROLE TABI RECETE
B
X
10.71
E
NAPROSYN (6)
N
C
+2
?
9.5
E
NUROFARM (1)
N
?
?
?
21.66
E
EDOLAR (4)
N
C
X
11.8
E
THERMO RHEUMON (1)
N
C
X
?
20.02
E
DROFLU COLD (1)
N
C
+6
?
9.03
E
MAXALJIN (2)
N
C
X
17.26
E
DOLVEN COLD FLU (1)
N
C
+12
?
17.26
E
LODINE (1)
N
C
X
12.56
E
CYCLADOL (1)
N
C
X
?
16.9
E
TILAC (2)
N
C
X
17.26
E
DOLINE (2)
N
C
X
?
16.79
E
BARCA (1)
N
C
X
?
17.26
E
MAJEZIK ANTIRHEUMATIC (2)
N
C
+12
?
12.27
E
COLDAWAY COLD&FLU (1)
N
C
+12
?
17.26
E
RHEUMON TOP (2)
N
C
X
?
14.99
E
BI-PROFENID (1)
N
X
X
13.36
E
SUPRAFEN TOP (1)
N
C
+13
?
7.4
E
THERMODOLINE (1)
N
C
X
?
20.02
E
APRANAX PLUS (1) KONTROLE TABI RECETE
C
+13
20.98
E
RHEUMON ANTIRHEUMATIC (1)
N
C
X
8.09
E
THERMOFLEX (1)
N
C
X
?
20.02
E
ETOL (2)
N
C
X
17.26
E
THERMOVE (1)
N
C
X
?
20.02
E
FORTINE (2)
N
C
X
?
17.26
E
OKSAMEN L (1)
N
C
X
8.01
E
MERDEX (1)
N
C
X
?
19.97
E
EFAMAT (2)
N
C
X
?
8.09
E
ZERO-P (2)
N
C
X
?
12.27
E