Kadın Enfeksiyonu


Kadın Enfeksiyonu Nedir?


Kadınlara özel görülen, kadın hastalıkları kapsamında incelenen enfeksiyonlardan bahsedilmektedir. Genellikle jinekolojik enfeksiyonları tanımlayan bir terimdir.

Enfeksiyonlar için ilgili konuya ait bölümlere bakınız.