Cabaser 2 Mg 20 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  117.46 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Kabergolin
  N
  B
  ?
  ?
  E
  Cabaser 2 Mg 20 Tablet , Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 117.46 TL olup Normal Reçetelidir. CABASER etken maddesi Kabergolin olup 8699759018460 barkodludur.

  Endikasyon

  CABASER, Parkinson hastalığının belirti ve bulgularının tedavisinde ergot olmayan bileşikleri tolere edemeyen ya da bu tür bileşikler ile tedavide başarılı olunamayan hastaların ikinci basamak tedavisinde monoterapi olarak veya levodopa/karbidopa ile tedavi altındaki hastalarda ekleme tedavi olarak kullanılır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CABASER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa CABASER’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  •    Anormal veya olağan dışı düşünceler

  •    Çok yaygın (10 hastadan birinden fazla) görülebilen yan etkiler: kalp kapakçığı ve kalple ilgili bozukluklar; örneğin kalp zarı iltihabı (perikardit) veya kalp ve kalbi çevreleyen kesecik olan perikardiyum arasında anormal sıvı birikimi (perikardiyal efüzyon). Erken belirtileri aşağıdakilerden bir ya da birkaçı olabilir:

  •    Nefes almada zorluk, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma hissi, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, pelvik ağrı veya bacakta şişlik. Bu yan etkiler fıbrozis adı verilen, akciğer, kalp ve kalp kapakçıklarını etkileyebilen bir durumun ilk belirtileri olabilir.

  •    Yaygın bir kaşıntılı döküntü, hırıltılı veya hırıltısız solunum güçlüğü, bayılma hissi, vücutta veya dilde açıklanamayan şişlik ya da bu ilacı aldıktan hemen sonra görülen ve kendinizi kötü hissetmenize neden olan diğer belirtilerin gelişimi alerjik bir reaksiyonun göstergesi olabilir.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

  CABASER'e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

  yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size

  en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  •    Aşağıdakileri içeren; size veya başkalarına zarar verebilecek belli bir aktivite yapmak için istek, dürtü veya cezbedici unsurlara karşı gelememe.

  o Ciddi kişisel veya ailevi sonuçlarına rağmen güçlü kumar oynama isteği o Birey için veya diğerleri için önemli bir sorun olacak şekilde saldırganlık ve değişmiş veya artmış cinsel ilgi veya davranış (örn. artmış cinsel dürtü) o Kontrol edilemeyen aşırı alışveriş yapma veya para harcama

  •    Aşırı yemek yeme (kısa bir zaman içinde çok miktarda yemek yeme) veya kompulsif yeme (normalden fazla veya açlığınızı gidermek için gerekenden fazla yemek yeme)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın    : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın

  Yaygın olmayan


  Seyrek


  Çok seyrek Bilinmiyor


  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.


  Çok yaygın

  •    Bulantı

  •    Ayaklarda ve ayak bileğinde şişme (periferik ödem, yeni tanı konmuş Parkinson hastaları için yaygın görülen bir yan etki olarak bildirilmiştir)

  •    Kalp kapakçığı sorunları (valvülopati)

  Yaygın

  •    Halüsinasyon (varsam, hayal görme)

  •    Uyku bozuklukları

  •    Baş dönmesi

  •    Uzuvlarda kontrol dışı hareketler (diskinezi)

  •    Ayağa kalkınca kan basıncının aniden düşmesi, düşük tansiyon

  •    Kusma,

  •    Hazımsızlık

  •    Mide ağrısı

  •    Mide iltihabı (gastrit)

  •    Kabızlık

  •    Düşük kan basıncı

  •    Sindirim güçlüğü (dispepsi)

  •    Konfüzyon (zihin bulanıklığı)

  •    Göğüs ağrısı (anjina)

  •    Ayaklarda ve ayak bileğinde şişme (periferik ödem)

  •    Hemoglobin denilen kan hücresinin seviyesinde azalma

  •    Hematokrit (kırmızı kan hücreleri toplam hacminin tüm kan hacmine oranı) ve/veya kırmızı kan hücre sayısında azalma

  •    Artan cinsellik ve cinsel arzu

  •    Baş ağrısı

  •    Uykululuk hali

  •    Nefes darlığı (dispne)

  •    Bitkinlik (asteni)

  •    Anormal karaciğer fonksiyon testleri

  •    Bedensel güçsüzlük

  •    Sersemlik hissi

  •    Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi duygusu (vertigo)

  •    İstemsiz vücut hareketleri

  Yaygın olmayan

  •    Alerji (aşırı duyarlılık) reaksiyonları

  •    Aşırı hareketlilik (hiperkinezi)

  •    Ellerde şiddetli yanma hissi ve el ile ayak derisinde kızarıklık (eritromelalji)

  •    Akciğer zarında sıvı birikmesi (plevral efüzyon), akciğerlerinizi etkileyen fıbrozis

  •    Hayal ve kuruntu (sanrı)

  •    Düşünce ve duyuda bozukluk (psikotik bozukluk)

  •    Karaciğer fonksiyonlarında anormallikler

  •    Döküntü

  •    Ödem

  •    Yorgunluk

  Çok seyrek

  •    Akciğerlerinizi, kalbinizin arkasını veya içini etkileyen fıbrozis Bilinmiyor

  •    Size veya başkalarına zararlı olabilecek aşağıdaki davranışları içerebilen, dürtüler, güdüler veya baştan çıkarıcı şeylere karşı koymada yetersizlik.

  Ciddi kişisel veya ailesel sonuçlara rağmen aşırı kumar oynamaya kuvvetli istek

  Sizi veya başkalarını belirgin derecede endişelendirecek şekilde cinsel ilgi ve davranışlarda değişim ya da artma. Örneğin artmış cinsel dürtü

  •    Sinirlilik

  •    Ani uykuya dalma

  •    Bayılma

  •    TitremeGörmede bozukluk

  •    Parmaklarda olan damar spazmı

  •    Solunum bozukluğu

  •    Solunum yetmezliği

  •    Akciğer zarı iltihabı

  •    Göğüs ağrısı

  •    Saç kaybı

  •    Kan kreatinin fosfokinaz (bir kan testi) artışı

  •    Bacak krampları


  Uyarı ve Önlemler

  CABASER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CABASER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  CABASER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yan etkileri azaltmak için CABASER yemekten sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilaç ile tedaviniz sırasında ve tedaviden sonraki 1 ay süresince uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız tavsiye edilir.

  Hamileyseniz CABASER kullanmayınız. Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız CABASER kullanmadan önce doktorunuza danışınız.Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınızadanışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız CABASER kullanmanız tavsiye edilmez. Eğer emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü CABASER süt üretimini (laktasyon) etkilemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  CABASER, somnolans (aşırı uyku hali) ve ani uykuya dalmaya yol açabilir. Bu nedenle, yineleyen uykuya dalma ve somnolans durumu düzelinceye kadar araç kullanmaktan ya dadikkat eksikliğinin sizi veya başkalarını ciddi yaralanma ya da ölüm riskine maruzbırakabileceği herhangi bir etkinliği (ör. makine kullanımı) yürütmekten kaçınmalısınız.

  CABASER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  CABASER’in etkisi bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında azalabilir. Bunlar:

  • Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. fenotiazinler, butirofenonlar, tiyoksantenler)

  Mide bulantısını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (örn. metoklopramit)

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında yan etkiler artabilir. Bunlar:

  • Bazı makrolid antibiyotikler (örn. eritromisin)

  • Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. ergotamin)

  CABASER ile eş zamanlı olarak tansiyonu düşürdüğü bilinen bir ilaç kullanımı varsa dikkatli olunmalıdır.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Günlük Doz

  Yetişkinde günde 2-6mg.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Sıçanlarda kabergolin ve/veya türevleri anne sütüne geçer. İnsanlarda laktasyonun kabergolinin dopamin agonisti etkisine bağlı olarak inhibe edildiği/baskılandığı tahmin edilmektedir. İlacın anne sütüne geçip geçmediğine dair bir bilgi mevcut olmadığından, CABASER tedavisi gören kadınların emzirmemeleri tavsiye edilmelidir. Bu durum, ilaçla tedavinin laktasyonu inhibe etmediği ya da baskılamadığı olgularda da geçerlidir.

  Yorum Yapın