Divasmin 6 Mg 28 Kapsül

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  72.71 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. Rivastigmin
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Divasmin 6 Mg 28 Kapsül , Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 72.71 TL olup Normal Reçetelidir. DIVASMIN etken maddesi Rivastigmin olup 8699783150617 barkodludur.

  Endikasyon

  Tedavi, Alzheimer demansının veya Parkinson hastalığına eşlik eden demansın teşhis ve tedavisinde tecrübeli bir doktor tarafından başlatılmalı ve bu doktorun gözetimi altında devam ettirilmelidir. Teşhis, günümüzde kullanılan kılavuzlara göre konulmalıdır. Rivastigmin tedavisine yalnızca, hastanın ilaç kullanılmasını düzenli olarak izleyebilecek, hastanın bakımından sorumlu biri varsa başlanmalıdır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi DIVASMIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  İlaç tedavinizin başlangıcında ya da doz yükseltildiği zaman yan etkileri daha fazla görmenize neden olabilir. Yan etkiler büyük bir olasılıkla vücudunuzun ilaca alışmasıyla aşamalı olarak ortadan kaybolacaktır.

  Yan etkiler aşağıda sıralanmıştır:

  Mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi ve iştahsızlık gibi sindirim sistemi ile ilgili etkiler çok yaygın görülen yan etkilerdir (10 hastada 1 hastadan daha fazla). Diğer yaygın görülen yan etkiler (10 hastada 1 hastadan daha az 100 hastada 1 hastadan daha fazla): Huzursuzluk (ajitasyon), zihin karışıklığı (konfiizyon), baş ağnsı, uyku hali, titreme, mide ağnları, yemekten sonra midede rahatsızlık, terleme, yorgunluk, zayıflık, genel iyi olmama hissi ve kilo kaybı.

  Aşağıdakilerden biri olursa, DİVASMİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Yaygın olmayan (100 hastada 1 hastadan daha az ama 1000 hastada 1 hastadan daha fazla):

  • Bunalım

  • Bayılmak

  Seyrek (1000 hastada 1 hastadan daha az ama 10,000 hastada 1 hastadan daha fazla):

  • Nöbetler (krizler veya konvülziyonlar)

  • Göğüs ağrısı

  Kalp krizi (ezici göğüs ağrısı)Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserleri Çok seyrek (10,000 hastada 1 hastadan daha az):Sanrılar,Kalp ritmiyle ilgili sorunlar (yavaş ve hızlı),Sindirim sisteminde kanama (dışkıda veya kusmada    kan)Pankreas iltihabı (çoğunlukla bulantı ve kusmayla şiddetli üst mide ağnsı)Yemek borusunun hasar görmesine sebebiyet verebilecek şiddetli kusma

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın olmayan (100 hastada 1 hastadan daha az ama 1000 hastada 1 hastadan daha fazla):

  Uyuma güçlüğüKaraciğer fonksiyonu testlerinde değişikliklerKaza ile düşmeler

  Seyrek (1000 hastada 1 hastadan daha az ama 10,000 hastada 1 hastadan daha fazla):

  KızarıklıklarKaşınma

  Çok seyrek (10,000 hastada 1 hastadan daha az):

  Yüksek kan basıncı

  • İdrar yolu enfeksiyonu

  • Parkinson hastalığı bulgulannın kötüleşmesi veya benzer bulgulann gelişmesi (kas sertliği, hareketleri tamamlamakta zorluk gibi)

  Bunlar DİVASMİN’in genellikle hafif ila orta dereceli yan etkileridir. Bu etkilerin çoğu geçici olup, genellikle zaman içerisinde azalmaktadır.


  Uyarı ve Önlemler

  DIVASMIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DIVASMIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Rivastigmine ya da DİVASMİN’ in içerdiği yardımcı maddelere aşın duyarlı (alerjik) iseniz,

  • DİVASMİN ile aynı tipteki ilaçlara karşı aleıjik tepkiniz var ise,

  • Karaciğeriniz ile ilgili sorunlanmz var ise,

  Bu durumları DİVASMİN’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  DIVASMIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Eğer düzensiz kalp atışınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Eğer aktif mide ülseriniz varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Eğer idrar yapmada zorluklarınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Eğer nöbetler (krizler ya da konvülziyonlar) geçiriyorsanız ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Eğer astım veya şiddetli solunum yolu hastalığınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Eğer mide bulantısı ya da kusmak gibi sindirim sistemi ile ilgili reaksiyonlar yaşadınızsa,

  • Eğer titreme şikayetiniz varsa,

  Eğer bu uygulamalardan herhangi birisi sizde var ise, bu ilacı kullandığınız zaman doktorunuz sizi daha yakından takip etmeye ihtiyaç duyabilir.

  Eğer birkaç gün DİVASMİN kullanmadıysanız, doktorunuza danışmadan yeni bir doz almayınız.

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

  DIVASMIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DİVASMİN’i bir defa kahvaltınız ile ve bir defa akşam yemeğiniz ile birlikte olmak üzere günde iki kez alabilirsiniz. Kapsülleri açmadan ya da ezmeden bir içecek ile birlikte alınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  oluşabilecek etkilerine karşılık değerlendirilmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DİVASMİN ile tedaviniz sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz hastalığınızın güvenli olarak araç ve makine kullanmaya izin verip vermediğini size söyleyecektir. DİVASMİN tedavinin başında ya da doz arttırıldığı zaman baş dönmelerine ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, bu tür faaliyetlerle meşgul olmadan önce ilacın hangi etkilere neden olabileceğini öğrenmek için beklemelisiniz.

  DIVASMIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DİVASMİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

  • DİVASMİN ile etkileri benzer olan diğer ilaçlar (kolinomimetik ajanlar) ya da antikolinerjik ilaçlar.

  • DİVASMİN alırken ameliyat olmak zorunda kalırsanız, herhangi bir anestezi verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz, çünkü DİVASMİN anestezi sırasında bazı kas gevşeticilerin etkilerini arttırabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer yetmezliği.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Rivastigminin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren kadınlar, rivastigmin kullanmamalıdır.

  Yorum Yapın