Etkinia 1 Mg 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  208.22 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. Rasajilin
  N
  B
  ?
  ?
  E
  Etkinia 1 Mg 30 Tablet , Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 208.22 TL olup Normal Reçetelidir. ETKINIA etken maddesi Rasajilin olup 8699527011037 barkodludur.

  Endikasyon

  Doz aşımı MAO-A ve MAO-B’nin anlamlı inhibisyonu ile ilişkilendirilebilir. Bir tek doz çalışmasında sağlıklı gönüllüler günde 20 mg ve on günlük bir çalışmada sağlıklı gönüllüler günde 10 mg almıştır. Advers etkiler hafif veya orta düzeydedir ve rasajilin tedavisine bağlı değildir. Kronik levodopa tedavisinde olan ve günde 10 mg rasajilin ile tedavi edilen hastalarda yapılan bir doz titrasyon çalışmasında, tedavinin kesilmesinden sonra istenmeyen kardiyovasküler yan etkilere (hipertansiyon ve postüral hipotansiyon dahil) ait bildirimler olmuştur. Bu semptomlar selektif olmayan MAO inhibitörleriyle gözlemlenenlere benzeyebilir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ETKINIA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Çok yaygın:

  Anormal hareketler (diskinezi)Baş ağnsı

  Yaygın:

  Karın ağrısıDüşmeAlerjik reaksiyonAteşGrip (influenza)Genel olarak kendini iyi hissetmeme (malez)Boyun ağrısıGöğüs ağrısı (anjina pektoris)Sersemlik ve baş dönmesi ile birlikte görülen ayağa kalkarken düşük kan basıncı (ortostatik hipotansiyon)İştah azalmasıKabızlıkAğız kuruluğuBulantı ve kusmaGazAnormal kan testi sonuçlan (lökopeni)Eklem ağrısı (artralji)Kas iskelet ağrıları

  • Eklem yerlerinde enflamasyon (artrit)

  • Elde uyuşma ve kas zayıflığı (karpal tünel sendromu)

  Kilo kaybıAnormal rüyalar

  • Kas koordinasyonunda zorluk (denge bozukluğu)

  DepresyonBaş dönmesi (vertigo)Uzun süreli kas kasılması (distoni)Rinit (nezle)Deride tahriş (dermatit)Döküntü,Gözlerde kanlanma (konjunktivit)Ani idrar sıkışması

  Yaygın olmayan

  İnme (serebrovasküler olay)Kalp krizi (miyokardiyal infarktüs)

  • Deride döküntü (vezikülobüllöz döküntü)

  Ayrıca, plasebo kontrollü klinik çalışmalarda hastaların yaklaşık % Tinde deri kanseri bildirilmiştir. Bununla beraber, bilimsel veriler, belirli bir ilacın değil, Parkinson hastalığının yüksek deri kanseri (sadece melanoma değil) riski ile ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Herhangi bir şüpheli deri değişikliği fark ederseniz doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Parkinson hastalığı, halüsinasyon ve konfüzyon belirtileri ile ilişkilidir. Pazarlama sonrası deneyimde, ETKINIA ile tedavi edilen Parkinson hastalarında da bu belirtiler gözlemlenmiştir.


  Uyarı ve Önlemler

  ETKINIA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ETKINIA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Etkin madde rasajilin veya ETKINIA ’nın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

  • Şiddetli karaciğer sorununuz varsa.

  ETKINIA kullanırken aşağıdaki ilaçlan kullanmayınız:

  • Parkinson hastalığı tedavisi, depresyon veya diğer herhangi bir endikasyon için kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) (reçetesiz satılan tıbbi ve doğal ürünler dahil, öm. St. John’s Wort)

  • Güçlü bir ağrı kesici olan petidin

  Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) veya petidin ile tedaviye başlamak için ETKINIA tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

  ETKINIA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Eğer hafif ve orta düzeyde karaciğer sorununuz var ise,

  • Derinizde daha Önce görmediğiniz, şüpheli olabilecek değişiklikler farkederseniz doktorunuzla konuşmalısınız.

  Çocuklar:

  ETKINIA ’nın 18 yaşın altında kullanılması önerilmemektedir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ETKINIA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ETKINIA yemeklerle veya tek başına kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik sırasında ilaç kullanımına, doktorunuz tedavinin faydalannı fetusda meydana gelebilecek muhtemel riske karşı değerlendirerek karar verecektir. ETKINIA gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  doktorunuza damsınız:

  • Belirli antidepresanlar (selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRİ), selektif serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI), trisiklik ya da tetrasiklik antidepresanlar)

  • Enfeksiyonlara karşı kullanılan antibiyotik siprofloksasin

  • Öksürük kesici olan dekstrometorfan

  • Göz damlaları, nazal ve oral dekonjestanlar ve efedrin veya psödoefedrin içeren soğuk algınlığı ilaçları gibi sempatomimetikler

  ETKINIA ’nın fluoksetin veya fluvoksamin içeren antidepresanlarla beraber kullanımından kaçınılmalıdır.

  ETKINIA ile tedaviye başlamak için, fluoksetin tedavisini kestikten sonra en az beş hafta beklemeniz gerekmektedir.

  Fluoksetin ya da fluvoksamin ile tedaviye başlamak için ETKINIA tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, MAO inhibitörleri veya petidin ile birlikte kullanımı, karaciğer yetmezliği.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Deneysel verilere göre, rasajilin prolaktin salimim inhibe etmektedir ve bu nedenle emzirmeyi inhibe edebilir. Rasajilinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Yorum Yapın