Exelon Patch 5 Transdermal Flaster

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  132.34 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. Rivastigmin
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Exelon Patch 5 Transdermal Flaster , Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 132.34 TL olup Normal Reçetelidir. EXELON etken maddesi Rivastigmin olup 8699504810455 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EXELON PATCH’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  İlaç tedavinizin başlangıcında ya da doz yükseltildiği zaman yan etkileri daha fazla görmenize neden olabilir. Yan etkiler büyük bir olasılıkla vücudunuzun ilaca alışmasıyla aşamalı olarak ortadan kaybolacaktır.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın    : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın    : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Seyrek Çok seyrek


  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen .Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Çok yaygın:

  Mide bulantısı gibi sindirim sistemi ile ilgili etkiler Yaygın:

  İştahsızlık, iştah kaybı, terlemede artışKaygı hali (anksiyete)Uyku haliRuhsal çöküntü (depresyon)SersemlikBaş ağrısıKusmaİshalBilinç bulanıklığı(deliryum)Bayılma(senkop)Karın ağrısıVücut ısısının yükselmesi(pireksi)Yemekten sonra midede rahatsızlıkMide ağrılarıİdrarı yeterince tutamamaUygulama yerinde deri rahatsızlıkları (kızarıklık, kaşıntı, tahriş, terleme, kabarma)YorgunlukKuvvetsizlikKilo kaybıİdrar yolu enfeksiyonu (vücudun idrar üreten kısmında görülen enfeksiyon)Huzursuzluk (ajitasyon)Beyni ilgilendiren ani dolaşım bozukluğu (hareketlerde eşgüdüm kaybı, konuşma ve beyinle ilgili bozukluk bulguları)

  Yaygın olmayan:

  Çok fazla sıvının kaybedilmesi (dehidrasyon)Bilinç bulanıklığı (şiddetli konfiizyon)Varsam, hayal görme (halüsinasyon)Beyin damar hastalıkları (serebrovasküler olay)Gerçekte varolmayan ses, görüntü, koku, his ve tatlar algılamak (sanrılar)BayılmaKalp atım düzeni ile ilgili problemler (düzensiz, hızlı veya yavaş kalp atımı)Mide-bağırsak kanaması (dışkıda veya kusma sırasında kan)Mide ülseriTerlemeHalsizlik, genel iyi olmama hissiTemasla ortaya çıkan deri hastalığıUyuma güçlüğüSaldırganlıkHiperaktivite (alışılmadık düzeyde yüksek aktivite, huzursuzluk)

  Seyrek:

  Yüksek kan basıncıBant ile temas sonucunda döküntü ve kaşıntıKaşıntıDöküntüCiltte kızarıklıkCiltte sıvı dolu kabarcık (blister)Döküntüyle birlikte cilt iltihabıDüşme Çok seyrek:

  Pankreas iltihabı (sıklıkla bulantı ve kusma ile birlikte şiddetli üst karın ağrısı)Nöbetler ya da konvülsiyonlar.Kaslarda sertleşme, tekrarlayan kas hareketleri, titreme gibi istemsiz hareketler (ekstrapiramidal semptomlar)Parkinson hastalığı semptomlarında kötüleşme (kas sertliği, hareket etme güçlüğü gibi)Kalp atımının hızlanmasıKalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu (atriyal fıbrilasyon, atriyoventriküler blok-kalpte iletim bloğu)

  Sıklığı bilinmeyen:

  Uygulama yerinde deri rahatsızlıkları (kabarma, deride tahriş)Parkinson hastalığı semptomlarında kötüleşme (titreme, kas sertliği ve hareket etme güçlüğü gibi)Pankreas iltihabı (sıklıkla bulantı ve kusma ile birlikte şiddetli üst karın ağrısı)Hızlı ya da düzensiz kalp atımıYüksek kan basıncıNöbetKaraciğer hastalıkları (sarı cilt, gözlerin beyazında sarılaşma, idrarda anormal koyulaşma ya da açıklanamayan mide bulantısı, kusma, yorgunluk ve iştah kaybı)Karaciğer fonksiyonu test değerinde değişikliklerYorgun hissetmeKabus görme

  Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda bazı yan etkiler daha sık görülür:

  Çok yaygın:

  DüşmeUygulama bölgesinde kızarıklık

  Yaygın:

  Sinirlilik ve saldırganlık, kaygı hali, ruhsal çöküntü(depresyon), uykusuzluk, sürekli uyku hali(somnolans), aktivite veya motor işlevlerinin azalması, hareket yavaşlığı, istemli hareketlerde bozukluk, karın ağrısı, bant ile temas sonucunda döküntü ve kaşıntı, yorgunluk, kronik yorgunluk, hayal görme (halüsinasyon), sersemlik, kas katılığı, yüksek kan basıncı ve dehidratasyon (çok fazla sıvı kaybetme)

  Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda EXELON PATCH ile bazı ilave yan etkiler

  gözlenmiştir:

  Yaygın

  Titreme,Parkinson hastalığının kötüleşmesine benzer semptomların gelişmesi (anormal derecede azalmış kas hareketi, anormal derecede yavaş hareketler, kontrol edilemeyen ağız, dil ve uzuv hareketi)Anormal yürüme


  Uyarı ve Önlemler

  EXELON PATCH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EXELON PATCH'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  Rivastigmine ya da EXELON PATCH’in içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlı (alerjik)iseniz,EXELON PATCH ile aynı tipteki (karbamat türevleri) ilaçlara karşı alerjik tepkiniz var ise,EXELON PATCH transdermal flaster boyutunun ötesinde bir deri reaksiyonu yaşamışsanız,daha yoğun bir bölgesel reaksiyon meydana gelmişse (kabarcık, artan deri iltihabı, şişlik gibi)ve transdermal flasteri çıkardıktan sonra 48 saat içinde iyileşmemişse.

  Bu durumları EXELON PATCH’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  EXELON PATCH'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  Mide bulantısı, kusma ve ishal gibi sindirim sistemi ile ilgili reaksiyonlar yaşadıysanız. Eğerkusma ya da ishal uzun süreli olursa çok fazla sıvı kaybı görülebilir (dehidrasyon).Düzensiz ya da yavaş kalp atışınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.Aktif mide ülseriniz varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.İdrar yapmada zorluklarınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.Nöbetler (krizler ya da konvülziyonlar) geçiriyorsanız ya da geçmişte bu tip bir durumyaşadınızsa.Astım veya şiddetli solunum yolu hastalığınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durumyaşadınızsa.Titreme şikayetiniz varsa.Kilo kaybınız varsa.Düşük bir vücut ağırlığına sahipseniz (50 kg’dan daha az).Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa.Artan ve yayılan deri iltihabı, deride kabarcıklar veya şişlik söz konusuysa derhaldoktorunuzla konuşunuz.

  Eğer bu durumlardan herhangi birisi sizde var ise, bu ilacı kullandığınız zaman doktorunuz sizi daha yakından takip etmeye ihtiyaç duyabilir.

  Eğer üç günden daha fazla EXELON PATCH kullanmadıysanız, doktorunuza danışmadan yeni bir doz almayınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EXELON PATCH'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecekler ve içecekler EXELON PATCH kullanımını etkilemezler, çünkü rivastigmin deri yoluyla kan dolaşımınıza karışır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Hamilelik durumunda, EXELON PATCH’in yararları doğmamış çocuğunuz üzerindeki oluşabileceketkilerine karşılık değerlendirilmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EXELON PATCH ile tedaviniz sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz, hastalığınızın güvenli biçimde araç sürmeye ve makine kullanmaya izin verip vermediğini size söyleyecektir. EXELON PATCH, özellikle tedavinin başlangıcında veya dozartırımı sırasında baş dönmesine ve sersemliğe neden olabilir. Eğer başınız dönüyorsa veyakendinizi sersem gibi hissediyorsanız araç sürmeyiniz, makine kullanmayınız veya dikkatgerektiren herhangi bir işle uğraşmayınız.

  EXELON PATCH'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EXELON PATCH’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir.

  EXELON PATCH ile etkileri benzer olan diğer ilaçlar (kolinomimetik ajanlar) ya daantikolinerjik ilaçlar (örneğin, mide krampları ya da spazmlarını rahatlatmak (örn.disiklomin) ya da Parkinson hastalığını tedavi etmek (örn. amantadin) ya da seyahathastalığını önlemek (örn. difenhidramin, skopolamin veya meklizin) amacıyla kullanılanilaçlar).EXELON PATCH metoklopramid (mide bulantısı ve kusmanın hafifletilmesi ya daengellenmesi için kullanılan bir ilaç) ile eşzamanlı olarak verilmemelidir. İki ilacın birliktealınması, kol ve bacaklarda katılık ve ellerde titreme gibi problemlere yol açabilir.EXELON PATCH kullanırken ameliyat olmak zorunda kalırsanız, herhangi bir anesteziverilmeden önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz çünkü EXELON PATCH anestezisırasında bazı kas gevşeticilerin etkilerini arttırabilir.EXELON PATCH beta-blokörlerle (yüksek tansiyon, göğüs ağrısı ve kalpteki diğer tıbbidurumların tedavisi için kullanılan atenolol gibi ilaçlar) birlikte alındığında dikkatliolunmalıdır. İki ilacın birlikte alınması, bayılma ya da bilinç kaybı gibi durumlara yolaçabilen nabız yavaşlaması (bradikardi) gibi problemlere neden olabilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer yetmezliği.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Emzirme döneminde kullanılmamalıdı

  Yorum Yapın