Parkyn 1 Mg 100 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  289.76 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pramipeksol
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Parkyn 1 Mg 100 Tablet , Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 289.76 TL olup Normal Reçetelidir. 8699514010135 barkodlu PARKYN Her bir PARKYN 1 miligram Tablet, 0,7 miligram pramipeksol baza eşdeğer, 1 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

  Endikasyon

  Parkinson hastalarında en yaygın (≥%5) olarak bildirilen ve pramipeksol tedavisinde plasebo ile olduğundan daha sık görülen advers ilaç reaksiyonları şunlardır; bulantı, diskinezi, hipotansiyon, baş dönmesi, somnolans, uykusuzluk, konstipasyon, halüsinasyon, baş ağrısı ve bitkinlik. Somnolans insidansı günde 1,5 mg pramipeksol tuzun üstündeki dozlarda artmaktadır (bkz. Bölüm 4.2). Levodopa ile kombinasyonda daha sık görülen bir advers ilaç reaksiyonu, diskinezi olmuştur. Tedavinin başlangıcında, özellikle pramipeksol çok hızlı titre edildiğinde, hipotansiyon ortaya çıkabilir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi PARKYN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  PARKYN kullanımı esnasında, aşağıda kullanım alanlarına göre verilen yan etkiler bildirilmiştir. Belirtilen sıklık dereceleri şu şekildedir:

  Çok yaygın

  10 hastada 1’den fazlasını etkileyebilir

  Yaygın

  10 hastada 1 kişiye kadarını etkileyebilir

  Yaygın olmayan

  100 hastada 1 kişiye kadarını etkileyebilir

  Seyrek

  1.000 hastada 1 kişiye kadarını etkileyebilir

  Çok seyrek

  10.000 hastada 1 kişiye kadarını etkileyebilir

  Bilinmiyor

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen

  Parkinson hastalığı için kullanım sırasında görülebilen yan etkiler:

  Çok yaygın:

  - El ve ayaklarda anormal, kontrol edilemeyen hareketler (diskinezi)

  - Uyku hali

  - Baş dönmesi

  - Bulantı

  Yaygın:

  - Alışılmadık şekilde davranma dürtüsü

  - Var olmayan şeyleri görme, işitme veya hissetme (halüsinasyonlar)

  - Zihin karışıklığı (konfüzyon)

  - Bitkinlik

  - Uykusuzluk (insomnia)

  - Genellikle bacaklarda olmak üzere aşırı sıvı toplanması (periferal ödem)

  - Baş ağrısı

  - Tansiyonun düşmesi (hipotansiyon)

  - Anormal rüyalar

  - Kabızlık (konstipasyon)

  - Çift görme, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil, görme bozuklukları

  - Kusma

  - İştah azalması dahil kilo kaybı

  Yaygın olmayan:

  - Kişinin kendi iyilik halinin zarar görmesinden aşırı korku duyması (paranoya)

  - Sanrı (delüzyon)

  - Gündüz vakti aşırı uyku ve aniden uyuma

  - Hafıza kayıpları (amnezi)

  - Hareketsiz duramama ve hareketlerde artma (hiperkinezi)

  - Kilo artışı

  - Alerjik reaksiyonlar (Örneğin, döküntü, kaşıntı, aşırı duyarlık)

  - Bayılma

  - Kalp yetmezliği (nefes darlığına veya eklemlerde şişmeye yol açabilen kalp problemleri)*

  - Uygunsuz antidiüretik hormon (vücudun su dengesini düzenleyen hormon) salıverilmesi*

  - Huzursuzluk

  - Nefes almakta güçlük (dispne)

  - Hıçkırık

  - Zatüree (akciğer enfeksiyonu-pnömoni)

  - Kendinize ve başkalarına zarar verebilecek ve engelleyemediğiniz bazı davranışlara yol açan bir dürtü, içgüdü veya arzu. Bunlar arasında şunlar bulunabilir:

  - Ciddi kişisel veya ailesel sonuçlara yol açmasına rağmen aşırı bir kumar oynama isteği

  - Seksüel ilginin değişmesi veya artması, ciddi endişe uyandıran davranışlar, örneğin, seks güdüsünde artma

  - Kontrol edilemeyen aşırı alışveriş ve para harcama

  - Aşırı yeme (kısa sürede çok miktarda yemek yeme) veya kompülsif yemek yeme (normalde yediğiniz miktardan ve açlığınızı doyurmaya yetecek miktardan daha fazla yeme)*

  - Bilincin bulanması, zihin karışıklığı, gerçeklik duygusunun kaybı (deliryum)

  Seyrek:

  - Gerginlik, coşku hissi veya aşırı heyecan (mani)

  Bilinmiyor:

  - PARKYN tedavisinin sonlandırılmasından veya dozun azaltılmasından sonra: depresyon (ruhsal çöküntü), apati (kayıtsızlık), anksiyete (endişe), bitkinlik, terleme veya ağrı (bu durum dopamin agonisti kesilme sendromu olarak adlandırılır).

  Bu davranışlardan herhangi biri ortaya çıkarsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz, bu belirtilerle başa çıkma veya azaltma yollarını sizinle tartışacaktır.

  (*) ile işaretli yan etkiler için kesin bir sıklık tahmini mümkün değildir; çünkü pramipeksol ile tedavi edilen 2.762 hastanın yer aldığı klinik çalışmalarda bu etkiler gözlenmemiştir. Sıklık kategorisi muhtemelen “yaygın olmayan”dan daha büyük değildir.

  Huzursuz bacak sendromu hastalığında kullanım sırasında görülebilecek yan etkiler:

  Çok yaygın:

  - Bulantı

  Yaygın:

  - Uykusuzluk veya uyuklama hali gibi normal uyku düzenindeki değişiklikler

  - Yorgunluk

  - Baş ağrısı

  - Anormal rüyalar

  - Kabızlık

  - Baş dönmesi

  - Kusma

  Yaygın olmayan:

  - Alışılmadık şekilde davranma dürtüsü*

  - Kalp yetmezliği (nefes darlığına veya eklemlerde şişmeye yol açabilen kalp problemleri)*

  - Uygunsuz antidiüretik hormon (vücudun su dengesini düzenleyen hormon) salıverilmesi*

  - El ve ayaklarda anormal, kontrol edilemeyen hareketleri (diskinezi)

  - Hareketsiz duramama ve hareketlerde artma (hiperkinezi)*

  - Kişinin kendi iyilik halinin zarar görmesinden aşırı korku duyması (paranoya)*

  - Sanrı*

  - Hafıza kayıpları (amnezi)

  - Olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme (halüsinasyonlar)

  - Zihin karışıklığı (konfüzyon)

  - Gündüzleri aşırı uyku ve aniden uyuma

  - Kilo artışı

  - Tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon)

  - Genellikle bacaklarda olmak üzere, aşırı sıvı toplanması (periferal ödem)

  - Alerjik reaksiyonlar (ör; döküntü, kaşıntı, aşırı duyarlık)

  - Bayılma

  - Huzursuzluk

  - Çift görme, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil, görme bozuklukları

  - İştah azalması dahil kilo kaybı

  - Nefes almakta güçlük

  - Hıçkırık

  - Zatüree (akciğer enfeksiyonu-pnömoni)*

  - Kendinize ve başkalarına zarar verebilecek bazı davranışlara yol açan bir dürtü, içgüdü veya arzunun engellenememesi. Bunlar arasında şunlar bulunabilir:

  - Ciddi kişisel veya ailesel sonuçlara yol açmasına rağmen aşırı bir kumar oynama dürtüsü*

  - Seksüel ilginin değişmesi veya artması, sizde veya başkalarında ciddi endişe uyandıran davranışlar örneğin; seks içgüdüsünde artma*

  - Kontrol edilemeyen aşırı alışveriş ve para harcama*

  - Aşırı yeme (kısa sürede çok miktarda yemek yeme) veya kompülsif yemek yeme (normalde yediğiniz miktardan ve açlığınızı doyurmaya yetecek miktardan daha fazla yeme)*

  - Mani (gerginlik, coşku hissi veya aşırı heyecan)*

  - Bilincin bulanması, zihin karışıklığı, gerçeklik duygusunun kaybı (deliryum)*

  Bilinmiyor:

  - PARKYN tedavisi durdurulduktan veya dozu azaltıldıktan sonra: Depresyon (ruhsal çöküntü), apati (kayıtsızlık), anksiyete (endişe), bitkinlik, terleme veya ağrı ortaya çıkabilir (bu durum ‘‘dopamin agonisti kesilme sendromu’’ olarak adlandırılır).

  Bu davranışlardan herhangi biri ortaya çıkarsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz, bu belirtilerle başa çıkma veya azaltma yollarını sizinle tartışacaktır.

  (*) ile işaretli yan etkiler için kesin bir sıklık tahmini mümkün değildir; çünkü pramipeksol ile tedavi edilen 1.395 hastanın yer aldığı klinik çalışmalarda bu etkiler gözlenmemiştir. Sıklık kategorisi muhtemelen “yaygın olmayan”dan daha büyük değildir.

  Eğer herhangi bir yan etki veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


  Uyarı ve Önlemler

  PARKYN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PARKYN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  PARKYN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  PARKYN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Eğer herhangi bir tıbbi sorununuz varsa veya bir sorun veya belirti hissederseniz, özellikle de aşağıda belirtilen durumlardan biri sizin için geçerliyse, doktorunuza söyleyiniz:

  - Böbrek hastalığı;

  - Hayal görme. Gerçekte olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme (halüsinasyonlar). Halüsinasyonların çoğu görseldir.

  - Diskinezi (Örneğin, kol ve bacaklarda anormal, kontrol edilemeyen hareketler): Parkinson hastalığınız ileri bir evredeyse ve aynı zamanda levodopa adlı ilacı kullanıyorsanız, PARKYN dozunun arttırıldığı dönemde diskinezi ortaya çıkabilir.

  - Uykulu hal ve aniden uyuyakalma nöbetleri.

  - Şizofreni hastalığına benzer belirtilerin ortaya çıkması (psikoz).

  - Görme bozukluğu. PARKYN tedavisi sırasında düzenli olarak göz kontrolü yaptırmalısınız.

  - Ağır kalp veya damar hastalıkları. Özellikle tedavinizin başlangıç aşamalarında, kan

  basıncınızı düzenli olarak kontrol ettirmelisiniz. Bu postural hipotansiyondan (ayağa kalktığınızda kan basıncınızın düşmesi) kaçınmak için gereklidir.

  - Hastalığınızın artması. Belirtileriniz alıştığınız zamandan daha önce başlayabilir, daha yoğun olabilir ve diğer uzuvlarınızı da etkileyebilir.

  - Distoni : Vücut ve boynu düz ve dik olarak tutamama (aksiyel distoni). Özellikle, başın ve boynun öne doğru eğilmesi (antekollis olarak da bilinir), belin öne doğru eğilmesi (kamptokormi olarak da bilinir) veya sırtın yana doğru eğilmesi (plörototonus veya Pisa Sendromu olarak da bilinir) durumları oluşabilir. Bu olur ise, doktorunuz ilacınızı değiştirmek isteyebilir.

  Eğer siz veya bakımınızla ilgilenen kişiler, sizin için normal olmayan davranışlarda bulunmanıza neden olan dürtü ve istekler geliştiğini ve kendinize veya başkalarına zarar verebilecek hareketlere yol açan engelleyemediğiniz içgüdü, tahrik ve aşırı istekler ortaya çıktığını fark ederse hemen doktorunuzla görüşünüz. Bu belirtiler “dürtü kontrol bozuklukları” olarak adlandırılır ve bağımlılık derecesinde kumar oynama, aşırı yemek yeme, aşırı para harcama, anormal derecede fazla seks dürtüsü veya takıntı şeklinde seksüel duygu ve düşüncelerde artış gibi davranışları içerir. Doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlama veya tedaviyi kesme gereğini duyabilir.

  Eğer siz veya bakımınızla ilgilenen kişiler sizde mani (gerginlik, coşku hissi veya aşırı heyecan) veya deliryum (bilinç azalması, kafa karışıklığı, gerçeklerden kopma) durumunun geliştiğini fark ederse derhal doktorunuzla görüşünüz. Doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlama veya tedaviyi kesme gereğini duyabilir.

  Eğer PARKYN dozunu azaltırken veya tedaviyi durdurduktan sonra depresyon (ruhsal çöküntü), apati (kayıtsızlık), anksiyete (endişe), bitkinlik, terleme veya ağrınız ortaya çıkarsa doktorunuza söyleyiniz. Eğer bu sorunlar birkaç haftadan uzun sürerse doktorunuz tedavinizi düzenlemek gereğini duyabilir.

  Vücudunuzu ve boynunuzu düz tutamamaya başladıysanız (aksiyel distoni), bu durumu doktorunuza bildiriniz. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, doktorunuz, ilacınızın dozunu ayarlamak veya ilacınızı değiştirmek isteyebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PARKYN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PARKYN tedavisi sırasında alkol alırken dikkatli olmalısınız.

  PARKYN yemeklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PARKYN’in anne karnındaki bebeğe olan etkileri bilinmemektedir.

  PARKYN, açıkça gerekli olmadığı sürece hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamile iseniz, hamile olabileceğinizden şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğini emziren anneler PARKYN kullanmamalıdır. PARKYN anne sütünü azaltabilir. Aynı zamanda, sütünüze ve bebeğinize geçebilir. Ancak eğer doktorunuz mutlaka kullanmanız gerektiğini söylediyse, emzirmeye son veriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  PARKYN tedavisi sırasında, gerçekte olmayan şeyleri görebilir, duyabilir veya hissedebilirsiniz. Eğer bu belirtiler ortaya çıkarsa araç ve makine kullanmayınız.

  PARKYN, özellikle Parkinson hastalığı olan kişilerde, uyku hali veya aniden uyuyakalma nöbetleriyle ilişkilidir. Eğer bu yan etkiler sizde de varsa, araç ve makine kullanmayınız. Bu durumu doktorunuza bildiriniz.

  PARKYN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PARKYN uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandınız ise veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bunlar arasında diğer ilaçlar, reçetesiz olarak temin ettiğiniz bitkisel ilaçlar, sağlıklı gıda ürünleri veya her türlü gıda desteği de bulunur.

  PARKYN’i antipsikotik ilaçlarla (ruh hastalığı ilaçları) birlikte kullanmayınız.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, PARKYN almadan önce mutlaka doktorunuza haber veriniz ve dikkatli olunuz:

  - Simetidin (midede asit fazlalığı ve mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  - Amantadin (Parkinson hastalığında kullanılabilen bir ilaç)

  - Meksiletin (“ventriküler aritmi” olarak adlandırılan düzensiz kalp atışlarının tedavisinde kullanılır)

  - Zidovudin (insan bağışıklık sisteminin bir hastalığı olan “edinilmiş yetersiz bağışıklık sistemi sendromu” (AIDS) tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  - Sisplatin (çeşitli kanser hastalıklarında kullanılan bir ilaç)

  - Kinin (gece ortaya çıkan ağrılı bacak kramplarının önlenmesi ve bir sıtma türü olan “falciparum malaria” (malign sıtma) hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  - Prokainamid (düzensiz kalp atışları için kullanılır)

  Eğer levodopa alıyorsanız, PARKYN tedavisine başlarken levodopa dozunun azaltılması önerilmektedir.

  Birlikte sakinleştirici (sedatif) özellik taşıyan başka ilaçlar veya alkol alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bu durumda PARKYN sizin araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Günlük Doz

  Başlangıç dozu günde 0.375 mg. 5-7 günde bir artırım ile doz ayarlanır (max 4.5mg/gün).

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın