Pradose 0.25 Mg 100 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  77.64 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Pramipeksol
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Pradose 0.25 Mg 100 Tablet , Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 77.64 TL olup Normal Reçetelidir. PRADOSE etken maddesi Pramipeksol olup 8699516013936 barkodludur.

  Endikasyon

  Bir dopamin agonistinin doz aşımı için belirlenmiş bir antidotu bulunmamaktadır. Santral sinir sistemi stimülasyonu bulgulan varlığında, bir nöroleptik ajan endike olabilir. Doz aşımı tedavisinde gastrik lavaj, intravenöz sıvılar ve elektrokardiyografik izlemenin yanı sıra, genel destekleyici önlemler gerekli olabilir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi PRADOSE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  PRADOSE kullanımı esnasında, aşağıda kullanım alanlarına göre verilen yan etkiler bildirilmiştir.

  Belirtilen sıklık dereceleri şu şekildedir: Çok yaygın (10 hastada l’den fazla); yaygın (100 hastada l’den fazla); yaygın olmayan (1,000 hastada l’den fazla); seyrek (10,000 hastada l’den fazla); çok seyrek (10,000 hastada l’den az), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Parkinson hastalığı için kullanım:

  Enfeksiyon hastalıkları

  Yaygın olmayan    : Akciğer iltihabı (zatürre / pnömoni)

  Psikiyatrik hastalıklar

  Yaygın    : Anormal davranışlar (dürtü kontrol bozuklukları ve zorlayıcı davranış

  bozuklukları adı verilen bazı ruhsal hastalıkların belirtilerini yansıtan)*, anormal rüyalar, zihin karışıklığı, hayal görme, uykusuzluk Yaygın olmayan    :    Çok aşın yemek yeme1, zorlayıcı alışveriş isteği*, mantıksız ve yanlış

  düşünceler, aşın yemek yeme1, aşın cinsel aktivite*, cinsel    istek

  bozukluklan, anormal derecede kuşku ve güvensizlik duyma, hastalıklı kumar oynama isteği*, huzursuzluk

  Parkinson hastalığı için, PRADOSE dahil dopamin agonistleri ile tedavi edilen hastalann, özellikle yüksek dozlarda olmak üzere, hastalıklı kumar oynama isteği, cinsel istekte artış ya da azalma ve aşın cinsel aktivite belirtileri sergiledikleri ve bu tablolann genellikle dozun azaltılması ya da tedavinin sonlandınlmasıyla geri dönüşlü olduğu bildirilmiştir.

  Sinir sistemi hastalıkları

  Çok yaygın    :    Baş dönmesi, istemli hareketlerde bozukluk, uykululuk hali

  Yaygın    :    Baş ağnsı

  Yaygın olmayan : Bellek kaybı, aşın hareketlilik, ani uyku çökmesi3, bayılma

  Pramipeksol ile tedavi edilen hastalar günlük yaşam aktiviteleri esnasmda uyuyakaldıklanm bildirmişlerdir. Bu olaylann bazıları motorlu taşıtlann kullanılması sırasında ortaya çıkmış ve bazen kazalar ile sonuçlanmıştır. Hastalardan bazıları, uykulu hal gibi uyancı bir belirtinin varlığını bildirmemiştir. Uykululuk hali, günde 1.5 mg'ın üstündeki dozlarda pramipeksol alan hastalarda yaygın bir olaydır ve uyku araştırmalanna göre, derin bir uykuya dalma öncesinde, her zaman oluşmaktadır.

  Tedavinin süresine ilişkin net bir bağıntı bulunmamaktadır. Hastalardan bazılan sakinleştirici etki gösteren başka ilaçlar da almaktaydılar. Böyle bir olay yaşayan hastalann çoğunluğunda, doz azaltıldıktan ya da tedavi sonlandınldıktan sonra, daha başka bir uyuyakalma olayı görülmemiştir.

  Göz hastalıkları

  Yaygın    :Çift görme, bulanık görme    ve görme keskinliğinde azalma dahil görme

  bozukluklan

  Damar hastalıkları

  Yaygın    : Kan basıncında düşme2

  Kan basıncında düşme az sayıda hastada tedavinin başlangıcında, özellikle PRADOSE dozu çok hızlı artırıldığında görülmektedir.

  Solunum ve göğüs hastalıkları

  Yaygın olmayan    : Nefes darlığı, hıçkırık

  Mide-bağırsak sistemi hastalıkları

  Çok yaygın    : Bulantı

  Yaygın    : Kabızlık, kusma

  Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

  : Aşın duyarlılık2, kaşıntı, döküntü2


  Yaygın olmayan

  : Bitkinlik, vücut dokulannda sıvı birikimi (ödem)

  Vücut geneli

  Yaygın

  Araştırmalar

  Yaygın

  Yaygın olmayan


  : İştahta azalma dahil kilo kaybı : Kilo artışı

  Huzursuz bacak sendromu hastalığında kullanım: Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

  Yaygın olmayan : Akciğer iltihabı (zatürre / pnömoni)1

  Psikiyatrik hastalıklar

  : Anormal rüyalar2, uykusuzluk

  Yaygın

  Yaygın olmayan


  : Anormal davranışlar (dürtü kontrol bozukluklan ve zorlayıcı davranış bozuklukları adı verilen bazı ruhsal hastalıklann belirtilerini yansıtan)1, çok aşın yemek yeme1, zorlayıcı alışveriş isteği1, zihin kanşıklığı, mantıksız ve yanlış düşünceler1, hayal görme2, aşın yemek yeme1, aşın cinsel aktivite1, cinsel istek bozukluklan (artma ya da azalma), anormal derecede kuşku ve güvensizlik duyma1, hastalıklı kumar oynama isteği1, huzursuzluk

  Sinir sistemi hastabkları

  Yaygın

  Yaygın olmayan


  : Baş dönmesi, baş ağnsı, uykululuk hali

  : Bellek kaybı1, istemli hareketlerde bozukluk, aşın hareketlilik1, ani uyku çökmesi3, bayılma

  Göz hastalıkları

  Yaygın olmayan


  : Çift görme, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme bozukluklan

  Damar hastalıkları

  Yaygın olmayan    : Kan basıncında düşme

  Solunum ve göğüs hastalıkları

  Yaygın olmayan    : Nefes darlığı, hıçkırık

  Mide-bağırsak sistemi hastalıkları

  Çok yaygın    :    Bulantı

  Yaygın : Kabızlık, kusma

  Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

  Yaygın


  Yaygın olmayan    : Aşırı duyarlılık2, kaşıntı, döküntü

  Vücut geneli

  Yaygın    : Bitkinlik

  Yaygın olmayan    : Vücut dokularında sıvı birikimi (ödem)

  Araştırmalar

  Yaygın olmayan    : İştahta azalma dahil kilo kaybı, kilo artışı

  * Anormal davranışlar; zorlayıcı alışveriş isteği, aşın cinsel aktivite ve hastalıklı kumar oynama isteğini kapsamaktadır.

  1 Aktif ilaç grubunda hiç yan etki bulunmamakta.

  2 Etkisiz şeker hapı (plasebo) grubundaki yan etki sıklığı, aktif ilaç grubunda olduğundan daha yüksek.

  3 CPMP belgesinde sıklık derecesi “Yaygın olmayan”.


  Uyarı ve Önlemler

  PRADOSE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PRADOSE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  - Pramipeksola veya PRADOSE içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşınduyarlı) iseniz;

  PRADOSE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  - Böbrek hastalığınız varsa, bunu mutlaka doktorunuza söyleyiniz; çünkü böyle bir durumda alacağınız dozun azaltılması gerekmektedir.

  - Gerçekte olmayan şeyleri görme ve gerçekte olmayan sesleri duyma, ayrıca zihinsel karmaşa hali, Parkinsonlu hastalarda dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. Gerçekte olmayan şeyleri görme haliyle daha sık karşılaşılmaktadır. Böyle bir durum sizin araba kullanma vb. gibi becerilerinizi olumsuz yönde etkileyebilir.

  - PRADOSE ’un da içinde bulunduğu ilaç grubu olan dopamineıjik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, hastalık derecesinde kumar oynama dürtüsü, cinsel aktivitede artış, aşırı yemek yeme ve zorlayıcı alışveriş isteği gibi davranış değişiklikleri oluşabilir. Bunlar dürtü kontrol bozuklukları ve zorlayıcı davramş bozuklukları adı verilen bazı ruhsal hastalıkların belirtileri olabilir.

  - Gözlerin düzenli aralıklarla muayene edilmesi önerilmektedir. Görme yeteneğinizde değişiklikler olursa, doktorunuza başvurmalısınız.

  - Özellikle tedaviye yeni başlandığında, kan basıncında düşmeler oluşabilir. Kan basıncının izlenmesi önerilmektedir.

  - Sakinleştirici etkisi nedeniyle, bazı hastalarda günlük faaliyetler esnasında (örn. sohbet, yemek yeme) uykulu hal veya uyuyakalma olayları görülmüştür. İlacın sizin bünyenizi nasıl etkilediği hakkında bir fikir sahibi oluncaya kadar, araba kullanmamalı, karmaşık makinalan çalıştırmamalı veya tehlikeli olabilecek faaliyetlerden kaçınmalısınız.

  - Parkinson hastalarında melanoma adı verilen bir tür deri kanseri riskinin, diğer insanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak bu risk artışının hastalığın kendisine mi, yoksa, örn. bu hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlar gibi başka faktörlere mi bağlı olduğu açık değildir. Bu nedenle, pramipeksol gibi dopamin agonisti ilaçların kullanımında, cildinizde melanoma gelişmesine yönelik belirtileri izlemeniz önem taşımaktadır.

  Parkinson hastalan için:

  - Bu gruptaki ilaçların aniden kesilmesiyle nöroleptik malign sendrom denilen bir hastalığı düşündüren belirtiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle tedavinize kesinlikle aniden son vermeyiniz.

  Mutlaka doktorunuzun tavsiye edeceği şekilde, ilaç dozunu zaman içerisinde azaltarak sonlandırınız.

  Huzursuz bacak sendromu hastalan için:

  - Bu gruptaki ilaçlann bu hastalıktaki belirtileri artırabilecekleri bilinmektedir. Bu nedenle tedaviye rağmen belirtilerinizin ilerlediği durumlarda mutlaka doktorunuza başvurunuz.

  Hastalıkta artış olayı, bu konu için özel olarak yürütülen bir araştırmada incelenmiştir. Artışa kadar geçen süreye bakıldığında, pramipeksol ya da etkisiz şeker hapı (plasebo) verilen hasta gruplan arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PRADOSE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PRADOSE ’u aç ya da tok karma bir miktar su ile yutabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğini emziren anneler PRADOSE kullanmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Olmayan şeyleri görme veya duyma, günlük faaliyetler esnasında (örn. sohbet, yemek yeme) uykulu hal veya uyuyakalma olaylan görülmüştür. Bu durumlann istenmeyen sonuçlara yol açabilme olasılığı nedeniyle, ilacın sizin bünyenizi olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini ölçebilecek kadar deneyim sahibi oluncaya kadar, araba kullanmamalı, karmaşık makinalan çalıştırmamalı veya tehlikeli olabilecek faaliyetlerden kaçınmalısınız.

  PRADOSE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Mannitol içermektedir ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, PRADOSE almadan önce mutlaka doktorunuza haber veriniz.

  Birlikte simetidin, amantadin gibi ilaçlar alıyorsanız, kandaki ilaç düzeyleri yükselebilir ve dozun azaltılması gerekebilir.

  Parkinsonlu hastalarda PRADOSE dozu artırılırken, levodopa dozunun azaltılması ve diğer parkinson ilaçların dozlarının sabit tutulması önerilmektedir.

  Birlikte başka sakinleştirici (sedatif) özellik taşıyan ilaçların alınması veya alkol alınması durumunda dikkatli olunmalıdır; etki artışı görülebilir.

  Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Günlük Doz

  Başlangıç dozu günde 0.375 mg. 5-7 günde bir artırım ile doz ayarlanır (max 4.5mg/gün).

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın