Ristart 2 Mg/ml 120 Ml Oral Çözelti

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  260.25 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. Rivastigmin
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Ristart 2 Mg/ml 120 Ml Oral Çözelti , Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 260.25 TL olup Normal Reçetelidir. 8699578593629 barkodlu RISTART Her bir mililitre çözelti 2 mg rivastigmin (rivastigmin hidrojen tartarat şeklinde) içerir.

  Endikasyon

  Tedavi, Alzheimer demansının veya Parkinson hastalığına eşlik eden demansın teşhis ve tedavisinde tecrübeli bir doktor tarafından başlatılmalı ve bu doktorun gözetimi altında devam ettirilmelidir. Teşhis, günümüzde kullanılan kılavuzlara göre konulmalıdır. Rivastigmin tedavisine yalnızca, hastanın ilaç kullanılmasını düzenli olarak izleyebilecek, hastanın bakımından sorumlu biri varsa başlanmalıdır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi RISTART’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  İlaç tedavinizin başlangıcında ya da doz yükseltildiği zaman yan etkileri daha fazla görmenize neden olabilir. Yan etkiler büyük bir olasılıkla vücudunuzun ilaca alışmasıyla aşamalı olarak ortadan kaybolacaktır.

  Yan etkiler aşağıda sıralanmıştır:

  Mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi ve iştahsızlık gibi sindirim sistemi ile ilgili etkiler çok yaygın görülen yan etkilerdir (10 hastada 1 hastadan daha fazla). Diğer yaygın görülen yan etkiler (10 hastada 1 hastadan daha az 100 hastada 1 hastadan daha fazla) : Huzursuzluk (ajitasyon), zihin karışıklığı (konfüzyon), baş ağrısı, uyku hali, titreme, mide ağrıları, yemekten sonra midede rahatsızlık, terleme, yorgunluk, zayıflık, genel iyi olmama hissi ve kilo kaybı.

  Aşağıdakilerden biri olursa, RİSTART'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Yaygın olmayan (100 hastada 1 hastadan daha az ama 1000 hastada 1 hastadan daha fazla):

  • Bunalım

  • Bayılmak

  Seyrek (1000 hastada 1 hastadan daha az ama 10,000 hastada 1 hastadan daha fazla):

  • Nöbetler (krizler veya konvülziyonlar)

  • Göğüs ağrısı

  • Kalp krizi (ezici göğüs ağrısı)

  • Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserleri

  Çok seyrek (10,000 hastada 1 hastadan daha az):

  • Sanrılar,

  • Kalp ritmiyle ilgili sorunlar (yavaş ve hızlı),

  • Sindirim sisteminde kanama (dışkıda veya kusmada kan)

  • Pankreas iltihabı (çoğunlukla bulantı ve kusmayla şiddetli üst mide ağrısı)

  • Yemek borusunun hasar görmesine sebebiyet verebilecek şiddetli kusma

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın olmayan (100 hastada 1 hastadan daha az ama 1000 hastada 1 hastadan daha fazla):

  • Uyuma güçlüğü

  • Karaciğer fonksiyonu testlerinde değişiklikler

  • Kaza ile düşmeler

  Seyrek (1000 hastada 1 hastadan daha az ama 10,000 hastada 1 hastadan daha fazla):

  • Kızarıklıklar

  • Kaşınma

  Çok seyrek (10,000 hastada 1 hastadan daha az):

  • Yüksek kan basıncı

  • İdrar yolu enfeksiyonu

  • Parkinson hastalığı bulgularının kötüleşmesi veya benzer bulguların gelişmesi (kas sertliği, hareketleri tamamlamakta zorluk gibi)

  Bunlar RİSTART'ın genellikle hafif ila orta dereceli yan etkileridir. Bu etkilerin çoğu geçici olup, genellikle zaman içerisinde azalmaktadır.


  Uyarı ve Önlemler

  RISTART kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RISTART'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  •Rivastigmine ya da RİSTART'ın içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

  •RİSTART ile aynı tipteki ilaçlara karşı alerjik tepkiniz var ise,

  •Karaciğeriniz ile ilgili sorunlarınız var ise,

  Bu durumları RİSTART'ı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  RISTART'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  •Eğer düzensiz kalp atışınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  •Eğer aktif mide ülseriniz varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  •Eğer idrar yapmada zorluklarınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  •Eğer nöbetler (krizler ya da konvülziyonlar) geçiriyorsanız ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  •Eğer astım veya şiddetli solunum yolu hastalığınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  •Eğer mide bulantısı ya da kusmak gibi sindirim sistemi ile ilgili reaksiyonlar yaşadınızsa,

  •Eğer titreme şikayetiniz varsa,

  Eğer bu uygulamalardan herhangi birisi sizde var ise, bu ilacı kullandığınız zaman doktorunuz sizi daha yakından takip etmeye ihtiyaç duyabilir.

  Eğer birkaç gün RİSTART kullanmadıysanız, doktorunuza danışmadan yeni bir doz almayınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  RISTART'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  RİSTART'ı bir defa kahvaltınız ile ve bir defa akşam yemeğiniz ile birlikte olmak üzere günde iki kez alabilirsiniz. RİSTART oral çözeltiyi direk olarak dozlama pipetinden yutunuz ya da küçük bir cam bardak içinde su ya da soğuk meyve suyu veya gazlı bir içecek içine ekleyiniz. Karıştırınız ve karışımın tümünü içiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. RİSTART ile tedaviniz sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz hastalığınızın güvenli olarak araç ve makine kullanmaya izin verip vermediğini size söyleyecektir. RİSTART tedavinin başında ya da doz arttırıldığı zaman baş dönmelerine ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, bu tür faaliyetlerle meşgul olmadan önce ilacın hangi etkilere neden olabileceğini öğrenmek için beklemelisiniz.

  RISTART'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  RİSTART oral çözeltinin formülasyonundaki yardımcı maddelerden birisi sodyum benzoattır. Sodyum benzoat deriye, göze ve mukoz membranlarına hafif derecede tahriş edici bir etkiye sahiptir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya baksa önlemler almanız gerekebilir:

  •RİSTART ile etkileri benzer olan diğer ilaçlar (kolinomimetik ajanlar) ya da antikolinerjik ilaçlar.

  •RİSTART alırken ameliyat olmak zorunda kalırsanız, herhangi bir anestezi verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz çünkü RİSTART anestezi sırasında bazı kas gevşeticilerin etkilerini arttırabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer yetmezliği.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Rivastigminin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren kadınlar, rivastigmin kullanmamalıdır.

  Yorum Yapın