Stalevo 50/12.5/200 Mg 100 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  182.51 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. Levadopa + Karbidopa + Entakapon
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Stalevo 50/12.5/200 Mg 100 Film Tablet , Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 182.51 TL olup Normal Reçetelidir. STALEVO etken maddesi Levadopa + Karbidopa + Entakapon olup 8699504090987 barkodludur.

  Endikasyon

  Pazarlama sonrası verileri, izole doz aşımı vakalarını da içermektedir ve bildirilen en yüksek günlük levodopa ve entakapon dozları sırasıyla en az 10.000 mg ve 40,000 mg olmuştur. Bu doz aşımı vakalarının akut semptom ve belirtileri, ajitasyon, konfüzyonel durum, koma, bradikardi, ventriküler taşikardi, Cheyne-Stokes solunumu, cilt, dil ve konjunktivada renk değişimi ve kromatüriyi içermiştir. STALEVO tedavisiyle akut doz aşımında yapılması gerekenler levodopa uygulamasıyla akut doz aşımında yapılması gerekenlerin bir benzeridir. Hospitalizasyon önerilir; derhal gastrik lavaj ve zaman zaman tekrarlanan kömür dozları ile birlikte destekleyici genel önlemler uygulanmalıdır. Bunlar, özellikle gastrointestinal sistemde absorpsiyon ve reabsorpsiyonunu azaltarak, entakaponun eliminasyonunu hızlandırır. Solunum, dolaşım sistemleri ve renal sistemin yeterliliği dikkatli bir biçimde izlenmeli ve uygun destekleyici önlemlere başvurulmalıdır. EKG takibi başlatılmalı ve aritmi gelişme olasılığına karşı hasta dikkatli bir biçimde izlenmelidir. Eğer gerekirse, uygun bir anti-aritmik tedavi uygulanmalıdır. Hastanın STALEVO dışında başka etkin maddeleri de almış olma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Doz aşımının tedavisinde diyalizin rolü bilinmemektedir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi STALEVO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, STALEVO'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Nefes darlığı

  • Düşük kan basıncı nedeniyle baş dönmesi ya da baygınlık

  • Alerjik reaksiyon belirtileri kurdeşen (ürtiker), kaşıntı, döküntü, yüz, dudaklar, dil ya da boğazda şişmeyi içerebilir. Bu durum nefes alma ya da yutmada güçlüğe neden olabilir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin STALEVO' ya karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  • Şüphecilik (paranoid) ve psikotik belirtiler de dahil olmak üzere ruhsal değişiklikler, muhtemelen intihar düşünceleriyle birlikte ruhsal çöküntü (depresyon) ve bellek ya da düşünceyle ilgili sorunlar

  • Göğüs ağrısı

  • Bağırsak kanaması (makattan kan gelmesi)

  • Havaleler (konvülsiyonlar)

  • Yüksek kan basıncı

  • Bacak toplar damarlarında iltihaplanma

  • Yüksek ateş ve bilinç değişiklikleri

  • Kanama

  • Kalp krizi dışındaki kalp ya da arter hastalıkları (örn. göğüs ağrısı)

  • Kalp krizi (şiddetli göğüs ağrısı yakınması ile belirti verebilecek olan kalp krizi)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu yan etkilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla konuşunuz. Bu yan etkilerin birçoğu, doz ayarlamasıyla hafifletilebilmektedir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Çok yaygın (10 hastanın en az 1'inde):

  • Kontrol dışı hareketler

  • Parkinson belirtilerinin aniden kötüleşmesi

  Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla):

  • Baş dönmesi

  • Kusma

  • İshal

  • Ruhsal çalkantı içinde hissetmek

  • Düşme sıklığının artması

  • Kas krampları

  Yaygın olmayan (100 hastada 1 hastadan daha az ama 1000 hastada 1 hastadan daha fazla):

  • Düzensiz kalp atışı

  • Ülserler

  • Yorgunluk (kan hücrelerindeki değişikliğe bağlı olabilir), baygınlık, enfeksiyonlar

  • Varsanılar ve şaşkınlık hali (halüsinasyonlar ve konfüzyon)

  Seyrek (1000 hastada 1 hastadan daha az ama 10,000 hastada 1 hastadan daha fazla):

  • Cildin ya da göz aklarının sararması

  • Ş iddetli kas katılığı

  • Kalın bağırsak iltihabı (ishale ve kilo kaybına neden olabilir) Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın (10 hastanın en az 1'inde):

  • Bulantı

  • İdrar renginin kırmızımsı kahverengi olması

  Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla):

  • Sersemlik hali

  • Karıncalanma ya da hissizlik

  • Karın ağrısı

  • Ağız kuruluğu

  • Kabızlık

  • Uykusuzluk

  • Varsanılar (halüsinasyonlar)

  • Şaşkınlık hali (konfüzyon)

  • Kabuslar görme

  • Kendini huzursuz, gergin hissetme

  • Yorgunluk

  • Artmış terleme

  • Kaşıntı ve döküntüler

  • Görme bozuklukları

  Yaygın olmayan (100 hastada 1 hastadan daha az ama 1000 hastada 1 hastadan daha fazla):

  • İştah kaybı

  • Kilo kaybı ya da kilo alma

  Seyrek (1000 hastada 1 hastadan daha az ama 10,000 hastada 1 hastadan daha fazla):

  • Gündüzleri aşırı uykululuk hali

  • Aniden uyuyakalma olayları

  • Kumar oynama dürtüsü (patolojik kumar) ya da cinsel istekte artış (libido artışı ve aşırı cinsellik) gibi davranış değişiklikleri.

  Sıklığı bilinmeyen (Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada):

  • Deri, saç, sakal ve tırnaklarda renk bozuklukları

  Bunlar STALEVO'nun hafif ve orta şiddette gelişebilen yan etkilerdir ve tedavi gerektirmeden genellikle 1-2 gün içinde kendiliğinden düzelir.


  Uyarı ve Önlemler

  STALEVO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  STALEVO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  •Levodopa, karbidopa ya da entakapon veya STALEVO'nun içindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

  •Şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa.

  •Dar açılı glokomunuz (göz içindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı) varsa.

  •Böbreküstü bezi tümörünüz varsa (feokromositoma olarak bilinir; şiddetli yüksek kan basıncı riskini artırabilir).

  •Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisi için belirli ilaçlar kullanıyorsanız (seçici MAO-A ve MAO-B enzimini inhibe edici ya da seçici olmayan MAO enzimi inhibe edici ilaçlar).

  •Daha önce şiddetli ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı seyrek görülen bir tepki olan nöroleptik habis (malign) sendrom (NHS) geçirdiyseniz.

  •Daha önce kas hücrelerinde hasarlanmayla seyreden bir hastalık (bir kas hastalığı olan rabdomiyoliz) geçirdiyseniz.

  STALEVO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  •Daha önce kalp krizi, nefes darlığı (astım) ya da başka herhangi bir kalp, damar ya da akciğer hastalığı geçirdiyseniz.

  •Karaciğer yetmezliğiniz varsa.

  •Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa.

  •Daha önce böbreklerle, karaciğerle ya da hormonlarla ilgili bir hastalık geçirdiyseniz.

  •Daha önce inflamatuvar bağırsak hastalığı geçirdiyseniz.

  •Daha önce mide ülseri geçirdiyseniz.

  •Daha önce havale (konvülsiyon) geçirdiyseniz.

  •Daha önce herhangi bir türde şiddetli bir ruhsal bozukluk geçirdiyseniz.

  •Kendinizi ruhsal olarak çöküntü içinde (depresif) hissediyorsanız, intihar düşünceleriniz varsa ya da duygu ve davranışlarınızda olağan dışı değişiklikler fark ettiyseniz.

  •Süreğen (kronik) geniş açılı glokomunuz varsa. Dozunuzun ayarlanması ve gözlerinizdeki basıncın takip edilmesi gerekebilir.

  •Kan basıncını düşürebilecek başka ilaçlar kullanıyorsanız. STALEVO'nun bu etkiyi arttırabileceğinin bilincinde olmalısınız.

  •STALEVO almaya başladıktan sonra kontrolünüz dışında bazı hareketler başlarsa ya da var olanlar kötüleşirse. Bu durumda doktorunuzun Parkinson hastalığı ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi gerekebilir.

  •Doktorunuz tarafından bazı şekerleri bünyenizin kaldıramadığı söylendiyse. Bu durumda bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  •Kaslarınız çok sertleşirse ya da şiddetli kasılmalar gösterirse veya titreme, huzursuzluk, şaşkınlık hali, ateş, nabız artışı ya da kan basıncınızda geniş dalgalanmalar varsa.

  •İshaliniz varsa. Bu durumda aşırı kilo kaybı olasılığını önlemek amacıyla doktorunuz kilo takibi yapmak isteyebilir.

  •Eğer kısa zaman içerisinde ilerleyici anoreksia (iştahsızlık), asteni (kuvvetsizlik, bitkinlik) ve kilo kaybı yaşarsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz karaciğer fonksiyonları da dahil olmak üzere genel bir sağlık değerlendirmesi yapmak isteyebilir.

  •Genel anesteziyle uyutularak ameliyat olacaksanız. Bu durumda doktora STALEVO aldığınızı bildiriniz.

  •STALEVO kullanmayı durdurmanız gerektiğini hissediyorsanız önce doktorunuza danışınız. Yan etkileri ve Parkinson belirtilerinizin kötüleşmesini önlemek için STALEVO dozunun kademeli olarak azaltılması ve diğer Parkinson ilaçlarınızda değişiklikler yapılması gerekebilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız.

  STALEVO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  STALEVO'yu yiyeceklerle birlikte veya ayrı olarak alabilirsiniz.

  Bazı hastalarda, STALEVO bol protein içeren gıdalarla (örneğin et, balık, süt ürünleri, tohumlar ve kuruyemiş) birlikte ya da onlardan kısa bir süre sonra alındığı takdirde iyi emilemeyebilir. Bu durumun sizin için geçerli olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

  STALEVO ve demir içeren preparatları ağız yoluyla aynı anda almayınız. Birini yuttuktan sonra diğerini almak için en az 2-3 saat bekleyiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuza danışmadan STALEVO kullanmayınız. STALEVO kesinlikle gerekli olmadığı takdirde hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik döneminde STALEVO kullanmanın olası risklerini sizinle paylaşacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. STALEVO tedavisi görürken bebeğinizi emzirmemelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  STALEVO kan basıncınızı düşürebilir, bu da baş dönmesine ya da sersemlik hissine yol açabilir. Bu nedenle, araba veya herhangi bir araç ya da makine kullanırken özellikle dikkatli olmanız gerekir.

  Kendinizi çok sersemlemiş hissediyor ya da bazen aniden uyuyakalıyorsanız, araba kullanmamalı ya da dikkatli olmanızı gerektiren başka herhangi bir şey yapmamalısınız (araç ya da makine kullanmamalısınız). Bu konuda doktorunuzun tavsiyelerini alınız. Aksi takdirde, kendinizi ve başkalarını ciddi şekilde yaralanma ya da ölüm riski altına sokabilirsiniz.

  STALEVO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  STALEVO, sükroz adı verilen bir madde içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlerin sindirimi ile ilgili bir probleminiz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Şu anda başka herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysanız - kan basıncınızı düşürmek için verilmiş olan ilaçlar, reçetesiz ilaçlar ve bitkisel ürünler de dahil olmak üzere -doktorunuza ya da eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  STALEVO, bazı depresyon ilaçlarının ve diğer bazı ilaçların etkilerini ve yan etkilerini artırabilir. Bu ilaçlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  •MAO-A enzimini inhibe edenler (örneğin moklobemid)

  •Trisiklik depresyon ilaçları (örn. amitriptilin)

  •Noradrenalin geri alımını inhibe edenler (örn. desipramin, maprotilin ve venlafaksin)

  •Ve bunların yanı sıra paroksetin, rimiterol, izoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfa-metildopa ve apomorfin.

  STALEVO tedavisi görürken bu ilaçları aldığınız takdirde artan etkiler konusunda dikkatli olunuz.

  Bazı ilaçlar STALEVO'nun etkilerini zayıflatabilir. Bu ilaçlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  •Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (dopamin antagonistleri),

  •Bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan ilaçlar (dopamin antagonistleri),

  •Havalelerin (konvülsiyonların) önlenmesinde kullanılan ilaçlar (fenitoin),

  •Kasları gevşeten ilaçlar (papaverin).

  Bu ilaçları kullanıyorsanız ya da bunları aldığınızda STALEVO'nun eskisi gibi etki göstermediğini fark ederseniz bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

  STALEVO demiri sindirmenizi güçleştirebilir. Bu nedenle, STALEVO ve demir takviyelerini aynı anda almayınız. Birini aldıktan sonra diğerini almak için en az 2-3 saat bekleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Formül

  Formülü:

  Levodopa 50 mg, Karbidopa 12.5, Entakapon 200 mg içerir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, selektif olamayan MAO inhibitörleri ile birlikte kullanımı, dar açılı glokom, psikoz, melanom öyküsü.


  Günlük Doz

  Düşük dozlarla başlanıp günde maksimum 2000mg entakapon olacak şekilde.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Levodopa insanlarda anne sütüne geçer. Levodopa tedavisi sırasında laktasyonun baskılandığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda karbidopa ve entakaponun anne sütüne geçtiği saptanmıştır, ama bunların insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Levodopa, karbidopa ya da entakaponun bebek için güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Kadınlar STALEVO tedavisi sırasında bebeklerini emzirmemelidir.

  Yorum Yapın