Kinzy 10 Mg 30 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  80.30 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Solifenasin Suksinat
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Kinzy 10 Mg 30 Film Tablet , Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 80.3 TL olup Normal Reçetelidir. KINZY etken maddesi Solifenasin Suksinat olup 8699514090595 barkodludur.

  Endikasyon

  KİNZY tedavisinden önce, sık idrar yapmanın diğer nedenleri (kalp yetmezliği ya da böbrek hastalığı) değerlendirilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu varsa, uygun bir antibakteriyel tedavi başlatılmalıdır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi KINZY’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  - İdrar kesenizde idrar birikmesi (üriner retansiyon)

  - Barsak tıkanması

  - Bacaklarda şişme

  - Halüsinasyon

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  - Ağız kuruluğu

  - Kabızlık, bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı

  - Kusma

  - Baş dönmesi

  - Baş ağrısı

  - Bulanık görme

  - Reflü hastalığı (yanma dahil)

  - Boşaltım sistemi enfeksiyonları, idrar kesesi iltihabı (sistit), idrara çıkma zorluğu

  - Tat alma duyusunda anormalleşme veya bozulma

  - Deri kuruluğu, göz kuruluğu, boğaz veya burun pasajı kuruluğu

  - Kaşıntı

  - Döküntü

  - Allerjik döküntü

  - Yorgunluk, uyku hali

  Bunlar KİNZY'nin hafif yan etkileridir.


  Uyarı ve Önlemler

  KINZY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KINZY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  -QT uzaması/Torsades de Pointes denilen kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek ilaçlar ile tedavi görüyorsanız

  -Solifenasin veya KİNZY'nin içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (örneğin döküntü, kaşıntı veya nefes darlığı)

  -Böbrek diyalizine giriyorsanız

  -KİNZY'nin vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla (örneğin ketakanazol) tedavi ediliyorsanız ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa

  -Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse

  -Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa

  -İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsanız (üriner retansiyon)

  -Ciddi bir mide veya barsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit ile ilişkili bir komplikasyon olan toksik megakolon dahil)

  -Belli kaslarda aşırı zayıflığa neden olabilen miyastenia gravis adı verilen bir kas hastalığınız varsa

  -Gözlerde, kısmi görme kaybının eşlik ettiği, yüksek basınç (glokom) varsa

  KINZY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  -İdrar torbanızda (mesanenizde) idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa

  -Sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa

  -Sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altındaysanız

  -Reflü hastalığınız (yanma dahil) veya hiatus hernia denilen bir çeşit fıtık hastalığınız varsa

  -Aspirin, ibuprofen veya steroid yapıda olmayan, iltihabı önleyen ilaçlar ve ayrıca kemiklerinizin incelmesi nedeniyle doktorunuz tarafından reçete edilen bifosfonatlar türü ilaçlar gibi yemek borusu iltihabında kötüleşmeye yol açabilen ilaçlar alıyorsanız

  -Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda KİNZY'yi günde 5 mg'dan daha fazla almamalısınız

  -Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda KİNZY'yi günde 5 mg'dan daha fazla almamalısınız

  -KİNZY'nin vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla tedavi görüyorsanız. Doktorunuz veya eczacınız size bu konuda bilgi vermelidir.

  -Bazı iç organları uyaran sinirlerde harabiyet nedeniyle oluşan (otonom nöropati adı verilen) bir grup belirti gösteriyorsanız

  Ayrıca; doktorunuz KİNZY tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sorunları ya da bir boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin var olup olmadığını değerlendirecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KINZY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KİNZY aç veya tok karnına alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KİNZY'nin hamilelik sırasında kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmadığı için hamilelik esnasında kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  KİNZY bazen bulanık görmeye ve daha nadir olarak sersemliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

  KINZY'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Sodyum içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  KİNZY kullanırken başka ilaçlar alıyorsanız, bu durum ilaçların işlevini olumsuz etkileyebilir ve yan etki olasılığı doğurabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini alıyorsanız KİNZY kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurun:

  -Aynı türden başka ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar), zira her iki ilacın etkisi ve yan etkileri artabilir. KİNZY tedavisi kesildikten sonra bu türden başka bir ilaç kullanmaya başlamadan önce bir hafta ara verilmelidir.

  -Kolinerjik reseptör agonistleri türünden ilaçlar kullanıyorsanız (en yaygınlarından birisi olan pilokarpin glokom (göz tansiyonu) hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır), KİNZY'nin etkisi azalabilir.

  -Sindirim sistemi daha hızlı çalıştıran ilaçlar (örneğin metoklopramid), kullanıyorsanız KİNZY'nin etkisi azalabilir.

  KİNZY'nin vücuttan atılmasını azaltan ilaçlar da (örneğin ketakonozol) kullanıyorsanız günde sadece 5 mg KİNZY almalısınız. Aynı zamanda ciddi böbrek hastalığınız veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa hiç KİNZY kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; idrar retensiyonu, şiddetli gastro-intestinal hastalık (toksik megakolondahil), myastenia gravis, dar açılı glokom, aşırı duyarlılık, hemodiyaliz uygulanmakta olan hastalar, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği.

  Yorum Yapın