Kinzy 5 Mg 30 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  80.30 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Solifenasin Suksinat
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Kinzy 5 Mg 30 Film Tablet , Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 80.3 TL olup Normal Reçetelidir. KINZY etken maddesi Solifenasin Suksinat olup 8699514090588 barkodludur.

  Endikasyon

  KİNZY tedavisinden önce, sık idrar yapmanın diğer nedenleri (kalp yetmezliği ya da böbrek hastalığı) değerlendirilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu varsa, uygun bir antibakteriyel tedavi başlatılmalıdır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi KINZY’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa KINZY’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  İdrar kesenizde idrar birikmesi (üriner retansiyon)

  Barsak tıkanması

  Bacaklarda şişme

  Halüsinasyon

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Ağız kuruluğu

  Kabızlık, bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı

  Kusma

  Baş dönmesi

  Baş ağrısı

  Bulanık görme

  Reflü hastalığı (yanma dahil)

  Boşaltım sistemi enfeksiyonları, idrar kesesi iltihabı (sistit), idrara çıkma zorluğu

  Tat alma duyusunda anormalleşme veya bozulma

  Deri kuruluğu, göz kuruluğu, boğaz veya burun pasajı kuruluğu

  Kaşıntı

  Döküntü

  Allerjik döküntü

  Yorgunluk, uyku hali

  Bunlar KİNZY’nin hafif yan etkileridir.


  Uyarı ve Önlemler

  KINZY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KINZY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  - QT uzaması/Torsades de Pointes denilen kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek ilaçlar ile tedavi görüyorsanız

  Solifenasin veya KİNZY’nin içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik (aşırıduyarlı) iseniz (örneğin döküntü, kaşıntı veya nefes darlığı)

  Böbrek diyalizine giriyorsanız

  KİNZY’nin vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla (örneğin ketakanazol) tedaviediliyorsanız ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa

  Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse

  Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa

  İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsanız (üriner retansiyon)

  Ciddi bir mide veya barsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit ile ilişkili bir komplikasyonolan toksik megakolon dahil)

  Belli kaslarda aşırı zayıflığa neden olabilen miyastenia gravis adı verilen bir kashastalığınız varsa

  Gözlerde, kısmi görme kaybının eşlik ettiği, yüksek basınç (glokom) varsa

  KINZY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  İdrar torbanızda (mesanenizde) idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa

  Sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa

  Sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altındaysanız

  Reflü hastalığınız (yanma dahil) veya hiatus hernia denilen bir çeşit fıtık hastalığınız varsa

  Aspirin, ibuprofen veya steroid yapıda olmayan, iltihabı önleyen ilaçlar ve ayrıcakemiklerinizin incelmesi nedeniyle doktorunuz tarafından reçete edilen bifosfonatlar türüilaçlar gibi yemek borusu iltihabında kötüleşmeye yol açabilen ilaçlar alıyorsanız

  Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda KİNZY’yi günde 5 mg’dan daha fazlaalmamalısınız

  Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda KİNZY’yi günde 5 mg’dan dahafazla almamalısınız

  KİNZY’nin vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla tedavi görüyorsanız. Doktorunuz veyaeczacınız size bu konuda bilgi vermelidir.

  Bazı iç organları uyaran sinirlerde harabiyet nedeniyle oluşan (otonom nöropati adıverilen) bir grup belirti gösteriyorsanız

  Ayrıca; doktorunuz KİNZY tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sorunları ya da bir boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin varolup olmadığını değerlendirecektir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KINZY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KİNZY aç veya tok karnına alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KİNZY’nin hamilelik sırasında kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmadığı için hamilelik esnasında kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  KİNZY bazen bulanık görmeye ve daha nadir olarak sersemliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

  KINZY'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir tablet 135 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasageçiniz.

  Sodyum içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  KİNZY kullanırken başka ilaçlar alıyorsanız, bu durum ilaçların işlevini olumsuz etkileyebilir ve yan etki olasılığı doğurabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini alıyorsanız KİNZYkullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurun:

  Aynı türden başka ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar), zira her iki ilacın etkisi ve yan etkileriartabilir. KİNZY tedavisi kesildikten sonra bu türden başka bir ilaç kullanmayabaşlamadan önce bir hafta ara verilmelidir.

  Kolinerjik reseptör agonistleri türünden ilaçlar kullanıyorsanız (en yaygınlarından birisiolan pilokarpin glokom (göz tansiyonu) hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır),KİNZY’nin etkisi azalabilir.

  Sindirim sistemi daha hızlı çalıştıran ilaçlar (örneğin metoklopramid) kullanıyorsanızKİNZY’nin etkisi azalabilir.

  KİNZY’nin vücuttan atılmasını azaltan ilaçlar da (örneğin ketakonozol) kullanıyorsanız günde sadece 5 mg KİNZY almalısınız. Aynı zamanda ciddi böbrek hastalığınız veya ortadereceli karaciğer hastalığınız varsa hiç KİNZY kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; idrar retensiyonu, şiddetli gastro-intestinal hastalık (toksik megakolondahil), myastenia gravis, dar açılı glokom, aşırı duyarlılık, hemodiyaliz uygulanmakta olan hastalar, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Solifenasinin insan sütüne geçmesine ilişkin herhangi bir veri mevcut değildir. Farelerde, solifenasin ve/veya metabolitleri süte geçmiş ve yenidoğan farelerde doza bağımlı bir gelişme bozukluğuna neden olmuştur (bkz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). Bu nedenle, emzirme dönemi boyunca KİNZY kullanımından kaçınılmalıdır.

  Yorum Yapın