Mictonorm 15 Mg 56 Draje

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  190.27 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Propiverin Hcl
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Mictonorm 15 Mg 56 Draje , Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 190.27 TL olup Normal Reçetelidir. 8699559120141 barkodlu MICTONORM : Her bir kapsül 13.64 mg propiverine eşdeğer 15 mg propiverin hidroklorür içerir.

  Endikasyon

  Tedavi semptomatik ve destekleyici olmalıdır. Doz aşımı tedavisi için hasta kusturulmalı ya da yağlı tüp kullanılarak gastrik lavaj başlatılmalıdır. Gastrik lavaj uygulanan hastalarda mukoza kuruluğuna dikkat edilmelidir. Bunu takiben hastaya, atropin doz aşımı tedavisinde olduğu gibi yavaş intravenöz enjeksiyon yoluyla, 1.0 -2.0 mg (örn: fizostigmin) içeren semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
  Destekleyici tedavi gerektiğinde 5 mg’a kadar tekrarlanabilir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi MICTONORM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  [Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100);seyrek (>1/10,000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10,000)]

  Aşağıdakilerden biri olursa, MICTONORM’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Çok seyrek : Deride döküntü, kaşıntı, yüz, dudak, dil ve boğazda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar, düzensiz kalp atışı ,

  Bilinmiyor: Göz tansiyonunda artış

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Yaygın olmayan : İdrar yapamama

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın : Ağız kuruluğu

  Yaygın : Görme bozukluğu ve odaklanmada problem, kabızlık, hazımsızlık, karın ağrısı, baş ağrısı , yorgunluk

  Yaygın olmayan: Bulantı, kusma, titreme, tad duyusunda değişme, tansiyon düşüklüğü ile seyreden uyuşukluk hissi, sersemlik, ateş basması Seyrek : Döküntü

  Çok seyrek: Huzursuzluk, bilinç bulanıklığı Bilinmiyor : Halüsinasyon (hayal görme)

  Seyrek: Tat alma bozukluğu

  Bunlar MICTONORM’un hafif yan etkileridir.


  Uyarı ve Önlemler

  MICTONORM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MICTONORM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Propiverine veya draje bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa, (Alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el/ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir),

  Bağırsaklarınızda tıkanma varsa ya da sizde bağırsak tıkanması gelişimi mümkünse,İdrar kesenizde tıkanma varsa (idrar çıkışında güçlük)Miyastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) durumunda,Bağırsak atonisi (bağırsakların çalışmasının durması) şikayetiniz varsa,Ciddi ülseratif kolit (bir çeşit kalın bağırsak iltihabı) durumunda,Toksik megakolon (bağırsağın genişlemesi ile karakterize ciddi bir bağırsak hastalığı) durumunda,Göz tansiyonunun artması (kontrol altında olmayan kapalı açılı glokomu) durumunda,Orta veya ciddi düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa,Kalp atışlarınız hızlı ve düzensiz ise (taşiaritmi),Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız,Emziriyorsanız,

  MICTONORM’u kullanmamalısınız.

  MICTONORM, 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

  MICTONORM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  Otonomik nöropatili bir hasta iseniz (Otonomik nöropati, kontrolümüz dışındaki vücut fonksiyonlarını düzenleyen sinirlerin (örn: terleme, nefes alıp verme, sindirim ve atılım) felç olması durumudur)Böbrekleriniz ile ilgili ciddi problemleriniz varsa,Karaciğeriniz ile ilgili orta ya da ciddi problemleriniz varsa,Ciddi kalp yetmezliğiniz varsaProstat hipertrofisi, diğer adıyla prostat büyümesi probleminiz varsa (prostat bezinin büyüyerek idrar yolunu sıkıştırması durumu),

  • Asitli ve tahriş edici mide içeriğinin ağıza doğru geri dönmesine bağlı mide ekşimesi ve hazımsızlığınız (reflü özofajitli hastalarda hiatus herni ile birlikte) varsa,

  Kalp atışınız düzensizse (kardiyak aritmi)Kalp atışınız hızlıysa (taşikardi).

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MICTONORM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MICTONORM’u yemeklerden önce bir bardak su yardımıyla alabilirsiniz. Drajenizi kırmayınız, çiğnemeyiniz veya ağzınızda emmeyiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız MICTONORM kullanmayınız. Hamile kalmayı planlıyorsanız, önce doktorunuzla konuşunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MICTONORM anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, MICTONORM kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  MICTONORM, bazen bulanık görme ve uyuşukluk hali yaratabilir. Bu durumda, araç ve makine kullanmamanız ve tehlike potansiyali olan davranışlardan kaçınmanız önerilmektedir.

  MICTONORM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MICTONORM glikoz, laktoz, ve sukroz (şekerler) içerir. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  MICTONORM’un boyar madde olarak içerdiği Koşinel kırmızısı A (E124) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  MICTONORM ile tedavi sırasında genellikle başka ilaçlarda alabilirsiniz. Ancak MICTONORM bazı ilaçların etkilerini değiştirebilir; benzer şekilde bazı ilaçlarda MICTONORM’un etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle, MICTONORM kullanmaya başlamadan önde doktorunuzu bu konuda bilgilendirmeniz gerekir.

  • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: imipramin, sertralin, paroxetine)

  • Sakinleştiriciler (örn: benzodiazepinler)

  Sistematik uygulanan (yani cilt yüzeyine uygulanmayan, ağızdan ya da enjeksiyon yoluyla alındığında kana karışan) antikolinerjik ilaçlar (örn: atropin)Amantadin (Parkinson ve ilaçlarla oluşturulmuş ekstra piramidal belirtilerin tedavisinde kullanılan bir ilaç)Fenotiyazinler, olanzapin, ketiapin gibi nöroleptikler (şizofreni ve mani gibi ruhsal bozukluklar ve istemsiz hareketlerin baskılanmasında kullanılan ilaçlar)

  • Beta sempatomimetikler (astım, kalp rahatsızlıkları, gözle ilgili problemlerin, burun tıkanıklığının tedavisi için kullanılan ilaçlar)

  • İzoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  Metoklopramid (bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, GİS obstrüksiyonu, Üriner sistem obstrüksiyonları, myastenia gravis, intestinal atoni, ülseratif kolit, toksik megakolon, kapalı açılı glokom, karaciğer yetmezliği, taşiaritmi.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Propiverinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar propiverinin anne sütü ile atıldığını göstermektedir.

  Yorum Yapın