Proverel 15 Mg 56 Film Kaplı Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  190.19 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Propiverin Hcl
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Proverel 15 Mg 56 Film Kaplı Tablet , Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 190.19 TL olup Normal Reçetelidir. PROVEREL etken maddesi Propiverin Hcl olup 8699569092025 barkodludur.

  Endikasyon

  Hafif derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Bu hasta gruplarının tedavisinde dikkatli olunmalıdır. Orta şiddetli ve ciddi karaciğer yelmezliği olan hastalarla ilgili veri olmadığından kullanımı önerilmez.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi PROVEREL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, PROVEREL’İ kullanmayı durdurunuz vd DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Yüz, dudak, dil ve boğazda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar

  • Halüsinasyon (hayal görme)

  • Göz tansiyonunda artış

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanm birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Çok yaygın:

  • Ağız kuruluğu

  Yaygın:

  • Görme bozukluğu ve odaklanmada problem

  • Kabızlık

  • Hazımsızlık

  • Karın ağrısı

  • Baş ağnsı

  • Yorgunluk

  Yaygın olmayan:

  • Bulantı

  • Kusma

  • Titreme

  •Tat duyusunda değişme

  • Tansiyon düşüklüğü ile seyreden uyuşukluk hissi

  • Sersemlik

  • Ateş basması

  Seyrek:

  • Döküntü

  • Tat alma bozukluğu

  Çok seyrek:

  • Huzursuzluk

  İ

  i

  i

  !

  i

  i


  • Bilinç bulanıklığı

  • Deride döküntü

  • Kaşıntı

  • Düzensiz kalp atışı

  Bunlar PROVEREL’in hafif yan etkileridir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse doktor veya eczacınıza bildiriniz.


  Uyarı ve Önlemler

  PROVEREL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PROVEREL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Propiverine veya tablet bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa, (Alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el/ayşdarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir),

  Bağırsaklannızda tıkanma varsa ya da sizde bağırsak tıkanması gelişimi mümküne,

  İdrar kesenizde tıkanma varsa (idrar çıkışında güçlük)

  Miyastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) durumunda,

  Bağırsak atonisi (bağırsakların çalışmasının durması) şikayetiniz varsa,

  Ciddi ülseratif kolit (bir çeşit kalın bağırsak iltihabı) durumunda,

  Toksik megakolon (bağırsağın genişlemesi ile karakterize ciddi bir bağırs ık hastalığı) durumunda,

  Göz tansiyonunun artması (kontrol altında olmayan kapalı açılı glokomu) durumı|nda,

  Orta veya ciddi düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa,

  Kalp atışlarınız hızlı ve düzensiz ise (taşiaritmi),

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız,

  Emziriyorsanız,

  PROVEREL’i kullanmamalısınız.

  PROVEREL, 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

  PROVEREL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Otonomik nöropatili bir hasta iseniz (Otonomik nöropati, kontrolümüz dış ndaki vücut fonksiyonlarını düzenleyen sinirlerin (öm: terleme, nefes alıp verme, sindirim v; atılım) felç olması durumudur)

  • Böbrekleriniz ile ilgili ciddi problemleriniz varsa,

  • Karaciğeriniz ile ilgili orta ya da ciddi problemleriniz varsa,

  • Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa

  • Prostat hipertrofısi, diğer adıyla prostat büyümesi probleminiz varsa (prostat bezinin büyüyerek idrar yolunu sıkıştırması durumu),

  • Asitli ve tahriş edici mide içeriğinin ağıza doğru geri dönmesine bağlı mide j ekşimesi ve

  hazımsızlığınız (reflü özofajitli hastalarda hiatus hemi ile birlikte) varsa,

  • Kalp atışınız düzensizse (kardiyak aritmi)

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PROVEREL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PROVEREL’i yemeklerden önce bir bardak su yardımıyla alabilirsiniz. Tabletinİ2|i kırmayınız, çiğnemeyiniz veya ağzınızda emmeyiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız PROVEREL kullanmayınız. Hamile kalmayı planlıyorsanız, önce doktorunuzla konuşunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza vey danışınız.

  a eczacınıza


  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PROVEREL anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, PROVEREL ku

  [anmayınız.


  Araç ve makina kullanımı

  PROVEREL, bazen bulanık görme ve uyuşukluk hali yaratabilir. Bu durumda, araç ve makine kullanmamanız ve tehlike potansiyali olan davranışlardan kaçınmanız Önerilmektedir

  PROVEREL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

  PROVEREL laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şe çerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. PROVEREL, gün batımı sarısı (E 110) içerdiğinden aleıjik reaksiyonlara sebep olatilir.

  Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  PROVEREL ile tedavi sırasında genellikle başka ilaçlarda alabilirsiniz. Ancak PROfVEREL bazı ilaçlann etkilerini değiştirebilir; benzer şekilde bazı ilaçlarda PROVEREL’^n etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle, PROVEREL kullanmaya başlamadan önde doktorunuz)* bu konuda bilgilendirmeniz gerekir.

  • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (öm: imipramin, sertralin, paroxetine)

  • Sakinleştiriciler (öm: benzodiazepinler)

  Sistematik uygulanan (yani cilt yüzeyine uygulanmayan, ağızdan ya da enjeksiyofı yoluyla alındığında kana karışan) antikolinerjik ilaçlar (öm: atropin)

  • Amantadin (Parkinson ve ilaçlarla oluşturulmuş ekstra piramidal belirtilerin)] tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  Fenotiyazinler, olanzapin, ketiapin gibi nöroleptikler (şizofreni ve mani ] gibi ruhsal bozukluklar ve istemsiz hareketlerin baskılanmasında kullanılan ilaçlar)

  • Beta sempatomimetikler (astım, kalp rahatsızlıkları, gözle ilgili problemlerin, burun tıkanıklığının tedavisi için kullanılan ilaçlar)

  • İzoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  • Metoklopramid (bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  \j zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, GİS obstrüksiyonu, Üriner sistem obstrüksiyonları, myastenia gravis, intestinal atoni, ülseratif kolit, toksik megakolon, kapalı açılı glokom, karaciğer yetmezliği, taşiaritmi.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Propiverinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Hayvanlar üzerinde yapıla^ çalışmalar propiverinin anne sütü ile atıldığını göstermektedir.

  Yorum Yapın