Toltex 1 Mg 56 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  111.16 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Tolterodin
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Toltex 1 Mg 56 Film Tablet , Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 111.16 TL olup Normal Reçetelidir. 8699828090342 barkodlu TOLTEX Her film tablet 1 mg tolterodin tartarat içerir.

  Endikasyon

  Acil idrara çıkma dürtüsü, sık idrara çıkma ve/veya idrar kaçırma gibi semptomlar ile kendini gösteren aşırı aktif mesane sendromunun semptomatik tedavisinde endikedir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi TOLTEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa TOLTEX’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Aşağıdaki anjiyoödem belirtilerini yaşarsanız DERHAL doktorunuza haber veriniz ve acil servise gidiniz.

  •  Yüzde, boyunda veya yemek borusunda şişme

  •  Yutmada zorluk

  •  Kurdeşen ve nefes almada zorluk

  Aşırı duyarlılık reaksiyonu (kaşınma, kızarıklık, kurdeşen, nefes almada zorluk gibi) gelişirse de doktor kontrolü gerekir. Bu yaygın olmayan bir yan etkidir (100 kişide 1 kişiden az görülür).

  Göğüs ağrısı, nefes almada zorluk veya çabuk yorulma (dinlenme halindeyken bile), gece nefes almada zorluk, bacaklarda şişme oluşursa, DERHAL doktorunuza haber veriniz ve acil servise gidiniz. Bunlar kalp yetmezliğinin belirtileri olabilir. Bu yaygın olmayan bir yan etkidir (100 kişide 1 kişiden az görülür).

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TOLTEX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıl'landırılmıştır:

  Çok yaygın        : 10 hastamın en az birinde giaiikbiilir.

  Yaygın              t 10 hasaanın t^r^i^iddnn az , aakat 100 lıatlnnııı ba-inclnıı la/la görülebilir.

  Yaygın olmayan : 110 naattum hinndu! na, t faka t .1)00 naalannı hinndcıı Oaala görülebilir.

  Seyrek             : 1.000 hastanın birinden az tadat 10.000 hastanın bı^|a^cda fazla gö^iid•bili^.

  Çok seyrek         : 10.000 hastanın 011x1'11 az gö^iid•bilii•.

  Bilinmiyor         t Eldeki verilerden hareketle tahmin edilenniyona

  Çok yaygın:

  •   Ağız kuruluğu

  •   Baş ağrısı

  Yaygın:

  • Bronş iltihabı (bronşit)

  • Baş dönmesi, uyku hali, el ve ayak parmaklarında uyuşma hissi, sersemlik

  • Gözde kuruluk, bulanık görme

  • Baş dönmesi (vertigo)

  • Çarpıntı (phlpitasyon)

  • Sindirim bozukluğu (dispepsi), kabızlık, karın ağrısı, bağırsak veya midede gaz veya fazla miktarda hava, kusma

  • Kuru cilt

  • Ağrılı veya zor idrara çıkma, mesaneyi boşaltamama

  • Yorgunluk, göğüs ağrısı, vücutta fazla sıvıdan dolayı şişme (örneğin ayak bileklerinde)

  • Kilo artışı

  • İshal

  Yaygın olmayan:

  • Alerjik reaksiyonlar

  • Sinirlilik

  • Kalp atım hızında artma, kalp yetmezliği, düzensiz kalp atışı

  • Midede yanma

  • Hatırlamada güçlük

  • Ciddi alerjik reaksiyonlar, zihin karışıklığı (konfüzyon), gerçekte var olmayan şeyler duyma, görme veya hissetme (halüsinasyonlar), ciltte kızarma, yüz ve boyun bölgesinde şişme (anjiyoödem), kişinin yer, /amam mekan gibi konularda kendi durumunu değerlendirememesini (oryantasyon bozukluğu) içeren ilave reaksiyonlar bildirilmiştir. Ayrıca, bunama (demans) tedavisi gören hastalarda bunama belirtilerinde kötüleşme bildirilmiştir.

  Eğer yukarıda bahsedilen yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.


  Uyarı ve Önlemler

  TOLTEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TOLTEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Daha önce tolterodin veya TOLTEX içeriğindeki benzer maddelere aşırı hassasiyetiniz(alerjiniz) olduysa

  • İdrar yapamıyorsanız (üriner retansiyon)

  • Kontrol edilemeyen dar açılı glokomunuz (uygun olarak tedavi edilmeyen görme kaybı ilebirlikte yüksek göz tansiyonu) varsa

  • Kaslarınız aşırı güçsüz (miyastenia gravis) ise

  • Ağır bağırsak iltihabınız ve yaranız (ülseratif kolit) varsa

  • Akut bağırsak genişlemesi (toksik megakolon) varsa

  TOLTEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes(EKG’de belirli bazı anormallikler ile saptanan kalp ritmi bozuklukları) hastası iseniz

  • İdrara çıkmakta zorluk çekiyorsanız ve/veya idrarınız az çıkıyorsa

  • Yiyeceklerin sindirimini ve/veya geçişini etkileyen sindirim sistemi hastalığınız varsa

  • Böbrek problemleriniz varsa

  • Karaciğer hastalığınız varsa

  • Kan basıncınızı, bağırsak veya cinsel fonksiyonunuzu etkileyen sinirsel bozukluğunuz(otonomik sinir sisteminde herhangi bir duyu kaybı) varsa

  • Mide fıtığınız (hiatus hernisi) varsa

  • Bağırsak hareketlerinde azalma olduysa veya şiddetli kabızlık şikayetiniz varsa (sindirim ileilgili hareketlilikte azalma)

  • Kalbiniz ile ilgili aşağıdaki durumlar mevcut ise:

  • Elektrokardiyogramımzda (EKG) yani kardiyak değerlendirmenizde anormallik varsa

  • Kalp atımında yavaşlama (bradikardi)

  • Önceden var olan ilgili kalp hastalıkları, örneğin:

  - Zayıf kalp kası (kardiyomiyopati)

  - Kalbe kan akışında azalma (miyokard iskemisi)

  - Kalp atım düzensizliği (aritmi)

  - Kalp yetmezliği

  •

  TOLTEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Hamileyseniz TOLTEX kullanmayınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ecz.acınız.a danışınız..

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TOLTEX’in etkin maddesi olan tolterodinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  TOLTEX kullanırken emzirmeniz tavsiye edilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  TOLTEX aldığınızda baş dönmesi, halsizlik hissedebilirsiniz veya görüşünüz etkilenebilir. Bu durum, araç ve makine kullanma yeteneğinizi de etkileyebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  TOLTEX’in etkin maddesi olan tolterodin diğer ilaçlar ile etkileşime girebilir.

  TOLTEX’in aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanımı tavsiye edilmez:

  • Bazı antibiyotikler (eritromisin, klaritromisin gibi)

  • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol gibi)

  • AIDS (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü - HIV) tedavisi için kullanılan ilaçlar

  TOLTEX’i aşağıdaki ilaçlar ile birlikte dikkatli kullanınız:

  • Yiyecek geçişini etkileyen ilaçlar (metoklopramid ve sisaprid gibi)

  • Düzensiz kalp atışının tedavisi için kullanılan ilaçlar (amiodaron, sotalol, kinidin,prokainamid gibi)

  • TOLTEX’in etki şekline benzer etki eden ilaçlar (antimuskarinik) veya TOLTEX’in etkişeklinin tersine etki eden ilaçlar (kolinerjik)


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, GİS obstrüksiyonu, üriner sistem obstrüksiyonları, myastenia gravis, intestinal atoni, ülseratif kolit, toksik megakolon, kapalı açılı glokom.


  Anne Sütü & Laktasyon

  İnsanlarda anne sütüne geçişi ile ilgili veri bulunmamaktadır. Emzirme döneminde TOLTEX kullanımından kaçınılmalıdır.

  Yorum Yapın