Toviaz 8 Mg 28 Uzatılmış Salınımlı Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  176.71 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi Fesoterodin
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Toviaz 8 Mg 28 Uzatılmış Salınımlı Tablet , Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 176.71 TL olup Normal Reçetelidir. TOVIAZ etken maddesi Fesoterodin olup 8699532037633 barkodludur.

  Endikasyon

  Aşırı aktif mesane tedavisinde endike ilaçlar ile olduğu gibi, antimuskariniklerle herhangi bir tedavi düşünülmeden önce organik nedenlerin dışarda bırakılması gerekir. Nörojenik nedenli aşırı detrusor aktivitesi olan hastalarda güvenlilik ve etkinlik henüz kanıtlanmamıştır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi TOVIAZ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Çok yaygın olarak görülen yan etkiler (10 hastadan 1'inden fazla görülen) Ağzınızda kuruluk oluşabilir. Bu etki genelde hafif ya da orta şiddettedir. Bu diş çürükleri açısından daha büyük risk oluşturur. Bu yüzden, dişlerinizi günde iki kez fluoridli diş macunuyla düzenli olarak fırçalayınız.

  Yaygın olarak görülen yan etkiler (100 hastada 1 - 10 hastada 1 arası görülen)

  • Göz kuruluğu

  • Kabızlık

  • Yiyecekleri sindirmede güçlük (dispepsi)

  • Mesaneyi boşaltırken sıkıntı ya da ağrı (dizüri)

  • Sersemlik

  • Baş ağrısı

  • Midede ağrı

  • İshal (diyare)

  • Kendini hasta hissetme (mide bulantısı)

  • Uyuma güçlüğü (insomnia)

  • Boğazda kuruluk

  Yaygın olmayan yan etkiler (1000 hastada 1 - 100 hastada 1 arası görülen)

  • İdrar yolu enfeksiyonu

  • Uyku hali (somnolans)

  • Tat almada güçlük (disguzi)

  • Şiddetli baş dönmesi (Vertigo)

  • Döküntü

  • Ciltte kuruluk

  • Midede rahatsızlık hissi

  • Gaz (flatulans)

  • Mesaneyi tam olarak boşaltmakta güçlük (üriner retansiyon)

  • İdrar yapmada gecikme (üriner hezitasyon)

  • Aşırı yorgunluk (bitkinlik)

  • Kalp atışında artış (taşikardi)

  • Karaciğer sorunları

  • Öksürük

  • Burunda kuruluk

  • Boğaz ağrısı

  • Reflü

  • Bulanık görme

  • Çarpıntı

  Seyrek yan etkiler (10000 hastada 1 - 1000 hastada 1 arası görülen)

  • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem)

  • Kurdeşen

  • Zihin karışıklığı


  Uyarı ve Önlemler

  TOVIAZ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TOVIAZ'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  TOVIAZ'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  -Eğer mesanenizi tamamen boşaltamıyorsanız (üriner retansiyon)

  -Mideniz yavaş boşalıyorsa (gastrik retansiyon)

  -Dar açılı glokom (gözde yüksek tansiyon) olarak adlandırılan ve kontrol altında olmayan bir göz rahatsızlığınız varsa

  -Kaslarınızda aşırı güçsüzlük söz konusuysa (myastenia gravis)

  -Kalın bağırsağınızda ülserasyon ve inflamasyon varsa (şiddetli ülseratif kolit)

  -Anormal derecede büyük ya da şişkin bir kalın bağırsağınız varsa (toksik megakolon)

  -Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa

  TOVIAZ'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Fesoterodin her zaman sizin için uygun olmayabilir. Eğer aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, TOVIAZ almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  -Mesanenizi tam olarak boşaltmakta güçlük çekiyorsanız

  -Bağırsak hareketlerinizde azalma olduysa ya da şiddetli kabızlıktan dolayı sıkıntısı çektiyseniz

  -Dar açılı glokom olarak adlandırılan bir göz hastalığı için tedavi görüyorsanız

  -Ciddi böbrek ya da karaciğer sorunlarınız varsa, doktorunuz dozunuzu ayarlamak isteyebilir

  -Kan basıncında değişiklik, bağırsaklarda veya cinsel fonksiyonlarda bozukluk türü belirtilerle kendini gösteren otonomik nöropati denilen bir hastalığınız varsa,

  -Gıdaların geçişini ve/veya sindirimini etkileyen bir gastrointestinal (mide-bağırsak) hastalığınız varsa

  -Göğüsde yanma hissi ya da geğirme

  Kalp sorunları: Aşağıdaki rahatsızlıkların herhangi biri nedeniyle sıkıntı yaşıyorsanız doktorunuzla konuşunuz:

  -QT uzaması olarak bilinen bir EKG (kalp izleme) anormalliği varsa ya da buna neden olan herhangi bir ilaç alıyorsanız

  -Kalp atım hızınız düşükse (bradikardi)

  -Miyokard iskemisi (kalp kaslarına giden kanda azalma), düzensiz kalp atışı ya da kalp yetmezliği gibi kalp hastalıklarınız varsa

  -Kanınızdaki potasyum seviyesi anormal derecede düşükse.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TOVIAZ'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TOVIAZ yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir. Ancak, greyfurt suyu ilacın etkisini değiştirebileceğinden greyfurt suyuyla alınmamalıdır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Fesoterodinin gebelik ve doğmamış bebek üzerindeki etkileri bilinmediğinden, hamileyseniz TOVIAZ kullanmamalısınız. Hamileyseniz ya da hamile kalmayı düşünüyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Fesoterodinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; bu nedenle, TOVIAZ ile tedavi sırasında emzirme önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  TOVIAZ bulanık görme, sersemlik ve uyku haline neden olabilir. Bu etkilerin herhangi

  birini yaşıyorsanız, herhangi bir araç ya da makine kullanmayınız.

  TOVIAZ'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TOVIAZ laktoz içermektedir. Doktorunuz size bazı şekerlere karşı toleransınızın olmadığını söylediyse, bu ilacı almadan önce doktorunuza başvurunuz.

  TOVIAZ soya yağı içermektedir. Yer fıstığı veya soyaya karşı alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  TOVIAZ 10 mg gliserol dibehenat/gliseril behenat içerir. TOVIAZ her bir tablette 10 g'dan daha az gliserol içerir. Gliserole bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  TOVIAZ 72 mg ksilitol içerir. TOVIAZ her bir tablette 10 g'dan daha az ksilitol içerir. Ksilitole bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer herhangi bir ilacı şu anda alıyorsanız veya son zamanlarda aldıysanız - hatta reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere- lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Doktorunuz size TOVIAZ'ı başka ilaçlarla alıp alamayacağınızı söyleyecektir.

  Aşağıdaki listede yer alan ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza bilgi veriniz. Fesoterodin ile aynı anda alınan tedaviler ağız kuruluğu, kabızlık, mesanenizi tam olarak boşaltmada güçlük ya da uyku hali gibi yan etkileri daha güçlendirebilir ya da daha sıklaştırabilir.

  -Amandatin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) etken maddesi içeren ilaçlar

  -Gastrointestinal (mide-bağırsak) hareketliliği artırmak, mide kramplarını ya da spazmını rahatlatmak veya araç tutmasını önlemek için kullanılan bazı ilaçlar

  -Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

  Aşağıda belirtilen ilaçların herhangi birini alıyorsanız, lütfen doktorunuza bilgi veriniz:

  -Belirtilen etken maddelerin herhangi birini içeren ilaçlar fesoterodinin parçalanmasını hızlandırıp, etkisini azaltabilir: St. John's Wort (Sarı Kantaron- bitkisel tıbbi ürün), rifampisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır), karbamazepin, fenitoin ve fenobarbital (diğerleri ile birlikte epilepsi tedavisinde kullanılır)

  -Belirtilen etken maddelerin herhangi birini içeren ilaçlar fesoterodinin kandaki seviyelerini artırabilir: İtrakonazol ya da ketokonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır), ritonavir, atazanavir, indinavir, sakinavir veya nelfınavir (HIV tedavisinde kullanılan antiviral ilaç), klaritromisin ya da telitromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) ve nefazodon (depresyon tedavisinde kullanılır)

  -Belirtilen etken maddelerin herhangi birini içeren ilaçlar da fesoterodinin kan seviyelerini hafif artırabilir: Amprenavir ya da fosamprenavir (HIV tedavisinde kullanılan antiviral ilaç), flukonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır), eritromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır), aprepitant (bulantı önleyici ilaç), diltiazem ve verapamil (anjina ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)

  -Metadon etken maddesini içeren ilaçlar (şiddetli ağrı tedavisinde ve suistimal sorunlarında kullanılır)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Fesoterodinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; bu nedenle TOVIAZ® ile tedavi sırasında emzirme önerilmemektedir.

  Yorum Yapın