Uropan 5 Mg 100 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  23.17 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Oksibutinin Hcl
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Uropan 5 Mg 100 Tablet , Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 23.17 TL olup Normal Reçetelidir. 8699828010401 barkodlu UROPAN Her bir tablet 5 mg oksibutinin hidroklorür içerir.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi UROPAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  i kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.


  Yan etkiler aşağı Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmeyen

  Çok yaygın:

  Ağız kuruluğu

  Yaygın:

  Bulantı Kabızlık Karın ağrısı Hazımsızlık Bulanık görme

  Işığa karşı aşırı duyarlılık (gözün ışığa karşı duyarlık kazanması nedeniyle ortaya çıkan rahatsız edici duygu)

  Yüzde kızarma (çocuklarda daha belirgin olabilir)

  Yaygın olmayan:

  Diyare Tat kaybı Kusma Baş ağrısı Baş dönmesi

  Aşırı uyuklama hali/yorgunluk

  Uyuşukluk

  İdrarzoru

  Artmış, hızlı ya da düzensiz kalp atışı Cilt kuruluğu

  Seyrek:

  Hazımsızlık ya da mide yanması Nöbet (konvülsiyonlar)

  Endişe

  Zihinsel fonksiyon bozukluğu Şaşkınlık,

  Sinirlilik,

  Paranoya (aşırı endişe veya korkuyla karakterize edilen, sıkça mantıksız kuruntularla bilinen bir rahatsızlık)

  Var olmayan şeyleri görme ya da duyma (halüsinasyonlar)

  Kabus

  Kızarıklık, döküntü, anjiyoödem, cildin güneş ışınlarına karşı hassaslaşması gibi alerjik reaksiyonlar

  Göz içi basıncında artış nedeniyle bulanık görme, göz bebeğinde büyüme, göz kuruluğu Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu)

  Güneş çarpması (şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, yüksek ateş belirtileri gösteren durum)

  Konsantre olmada zorlanma Bilinmiyor:

  İdrar yapmada zorlanma


  Uyarı ve Önlemler

  2. ÜROPAN'I KULLANMADAN öNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  ÜROPAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  Oksibutinin hidroklorür ya da ÜROPAN'ın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa, Miyasteni gravis (istemli kaslardaki zayıflık ve çabuk yorulma şeklinde ortaya çıkan sinir-kas sistemine ait bir hastalık) isimli nadir bir kas hastalığınız varsa, Göz içi basıncınızda artış (glokom) varsa, Mide bağırsak sisteminizde kısmi ya da tam tıkanıklık varsa ya da düzgün çalışmıyorsa, Ülseratif kolit (belirtisi kanlı ve müküslü ishal olan kalın bağırsağın iltihaplı bir hastalığı) olarak bilinen durumun ağır bir şekli varsa, İdrar geçişini zorlaştıran bir tıkanıklık varsa, Kalın bağırsakta ağır yangı (iltihap) (megakolon) varsa,
   

  ÜROPAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  Karaciğer ya da böbrek sorunlarınız varsa, 65 yaşında ya da daha büyükseniz, İlacı kullanan kişi çocuk ise (5 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.), Otonomik nöropati isimli sinirleri etkileyen bir hastalığınız varsa, Tiroid bezinizde aşırı çalışma (hipertiroidizm) varsa, Kalp hastalığınız ya da yüksek tansiyonunuz varsa, Düzensiz kalp atışınız ve/veya yüksek ya da hızlı kalp atışınız varsa, Prostat bezinizde büyüme varsa, Vücut sıcaklığınız yükselmişse ya da ateşiniz varsa, Mide fıtığı (midenizin bir kısmının diyaframı geçerek baskı yapması)'nın neden olduğu hazımsızlık ya da mide yanmanız varsa, Bu ilacı sıcak bir ortamda alacaksanız.
   

  Oksibutinin hidroklorür tabletleri glokoma neden olabilir (gözlerde artan basınç), herhangi bir bulanık görme, görme kaybı veya gözde herhangi bir acı çekmeniz durumunda derhal doktorunuza başvurunuz.

  Oksibutinin hidroklorür tabletleri, diş çürümesi veya ağızda mantar enfeksiyonu yapan tükürük azalmasına yol açabilir.

  ÜROPAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; glokom, GİS parsiyal ya da tam obstrüksiyonu, paralitik ileusta, genel durumu bozuk kişilerin intestinal atonileri, megakolon, agır kolit, miyasteniya gravis, obstrüktif üropati, kardiyopati ve akut hemoraji, aşırı duyarlılık.

  Yorum Yapın