Cardura Xl 8 Mg 30 Kontrollü Salım Tableti

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  142.03 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Doksazosin Mesilat
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Cardura Xl 8 Mg 30 Kontrollü Salım Tableti , Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 142.03 TL olup Normal Reçetelidir. 8699532035493 barkodlu CARDURA Her tablet 10,185 mg doksazosin mesilat (8 mg doksazosine eşdeğer) içerir.

  Endikasyon

  CARDURA XL, hipertansiyon tedavisinde endike olup hastaların büyük çoğunluğunda kan basıncını kontrolde ilk ajan olarak kullanılır. Tek antihipertansif ilaç ile yeterli derecede kontrol altına alınamayan hastalarda CARDURA XL, tiazid diüretik, beta blokör, kalsiyum antagonisti veya anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü gibi diğer bir ilaç ile birlikte kullanılabilir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi, CARDURA XL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, CARDURA XL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  •  Kalp krizi (En sık rastlanan belirtisi göğüste ani başlayan ağrıdır. Ağrı, yanma veya baskı şeklinde hissedilebilir; genellikle 5 dakikadan uzun sürer ve dinlenmekle azalmaz. Nefes darlığı, bulantı ve kusma başlayabilir. Soğuk terleme ve yüzde solgunlaşma hissedilebilir)

  •  Kollarda, bacaklarda güçsüzlük veya konuşma sorunları, bunlar inme (felç) semptomu olabilir.

  •   Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık). Belirtileri arasında ani hırıltı, göğüste sıkışma, solunum zorluğu, yüzde, dilde veya boğazda şişme, kızarıklık veya kaşıntı (özellikle tüm vücut) bulunur.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CARDURA XL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Yaygın

  •  Nefes darlığı, nefes almada güçlük, hırıltılı solunum

  •  Hızlı veya yavaş kalp atımı

  •  Kalp atımını hissetme (çarpıntı)

  Yaygın olmayan

  •  Göğüs ağrısı, anjina

  •  Deri döküntüsü veya kaşıntı (özellikle tüm vücutta)

  Çok seyrek

  •  Düzensiz kalp atışı

  •  Deri veya gözlerde sararma (sarılık)

  •  Morarma veya kolay kanamayla sonuçlanabilecek beyaz kan hücrelerinde veya kan pulcuğunda (trombositlerde) düşüş

  •  Peniste sürekli ağrılı ereksiyonlar (sertleşme). Bu durumda acil tıbbi yardım alınız.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Diğer yan etkiler

  CARDURA XL ile tedavi gören hastalarda aşağıdaki olaylar bildirilmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında yer almayan bir yan etki yaşarsanız, lütfen bunu doktorunuza bildiriniz.

  Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek

  Bilinmiyor


  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın

  •  Baş dönmesi, çevrenin döndüğü hissi (vertigo), baş ağrısı

  •  Düşük kan basıncı

  •  Ayakların, ayak bileklerinin veya parmakların şişmesi

  •   Soğuk algınlığı, öksürük, solunum yolları (burun, boğaz, akciğer) iltihabı

  •  Burun içinde iltihap (rinit) sonucu oluşmuş burun tıkanıklığı, hapşırma ve/veya burunda akıntı

  •  Mide/karın ağrısı, hasta olma/hissetme, bulantı

  •   İdrar yolları iltihabı, idrar kaçırma (idrar çıkışını kontrol edememe), idrar kesesi iltihabı (sistit)

  •  Uyuklama, genel halsizlik

  •  Hazımsızlık, mide yanması, ağız kuruluğu

  •   Sırt ağrısı, kaslarda ağrı

  •   Grip benzeri belirtiler

  Yaygın olmayan

  •  Kabızlık, gaz, ishal veya kusmaya sebep olabilen mide ve bağırsak iltihabı (gastroenterit)

  •   İdrara çıkarken ağrı veya rahatsızlık, normalden daha fazla idrara çıkma ihtiyacı, kanlı idrar

  •   Eklemlerde iltihap (gut), ağrılı eklem, genel ağrı

  •  Yüzde şişme

  •  Uykusuzluk, endişe, depresyon

  •  El ve ayakların hissedilmesinde veya dokunma duyusunda azalma veya değişme

  •   İştah artışı veya kaybı, kilo alma

  •  Burun kanaması

  •  Kulakta çınlama veya gürültü, titreme

  •   Cinsel güçsüzlük, iktidarsızlık

  •  Karaciğerin çalışma şeklinde değişimleri gösteren anormal kan tahlili sonuçları

  Seyrek

  • Sindirim kanalında tıkanma

  Çok seyrek

  •  Otururken veya uzanırken ayağa kalkıldığında düşük kan basıncının sebep olduğu bayılacakmış gibi olma hissi veya baş dönmesi

  •  Karaciğer iltihabı (hepatit) veya safra kesesi hastalığı

  •  Kurdeşen, saç dökülmesi, deride kırmızı veya mor lekeler, deri altı kanama

  •  El ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma

  •  Huzursuzluk, sinirlilik

  •  Yorgunluk, genel rahatsızlık hissi

  •  Hırıltılı solunumda artış

  •  Kas krampları, kas güçsüzlükleri

  •  Bulanık görme

  •  Sıcak basması

  •  İdrara çıkmada bozukluk, gece idrara çıkma ihtiyacı, çıkılan idrar hacminde artış, idrar üretiminde artış dolayısıyla idrara çıkma sayısının artması

  •  Erkeklerde memelerde rahatsızlık veya büyüme

  Bilinmiyor

  •  Orgazm sırasında çok az semen gelmesi veya gelmemesi, orgazm sonrası bulanık idrar

  •   Göz merceğinde bulanıklık (katarakt) için göz ameliyatı sırasında gözde sorunlar oluşabilir. “CARDURA XL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız.


  Uyarı ve Önlemler

  CARDURA XL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CARDURA XL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Geçmişte CARDURA XL'e, etkin madde doksazosine, diğer kinazolin türlerine (prazosin veyaterazosin gibi) veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birine karşıalerjik reaksiyonunuz olduysa. Bu reaksiyon kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğuolabilir.

  • Emziriyorsanız

  • Sindirim kanalınızda herhangi bir tıkanma varsa

  • Prostat bezinizde büyüme (benign prostat hiperplazisi) ve düşük tansiyonunuz varsa

  • Otururken veya uzanırken ayağa kalktığınızda baş dönmesi veya sersemliğe yol açan bir çeşitdüşük tansiyon türü olan “ortostatik hipotansiyon” geçmişiniz varsa

  • Büyümüş prostat ile birlikte idrar yollarınızda herhangi bir sıkışıklık veya tıkanma, uzun süreliiltihap veya mesane taşınız varsa

  • Böbrek sorunları ile birlikte veya herhangi bir sorun olmaksızın idrar kaçırıyor (sıkışma hissiduymadan) veya idrar çıkaramıyor ([anüri] vücudunuz idrar üretmiyor) iseniz

  CARDURA XL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız

  • Karaciğer hastalığınız varsa

  • Kalp hastalığınız varsa

  • Aynı zamanda başka ilaçlar kullanıyorsanız

  Katarakt (göz merceğinin bulanıklaşması) nedeniyle göz ameliyatına girecekseniz, lütfen göz doktorunuzu ameliyattan önce CARDURA XL'i önceden kullandığınız veya kullanmakta olduğunuzkonusunda bilgilendiriniz. Çünkü CARDURA XL ameliyat sırasında, doktorunuzun önceden hazırlıklıolması halinde yönetebileceği komplikasyonlara neden olabilir.

  CARDURA XL almaya başladığınızda, uzanırken veya otururken ayağa kalktığınızda düşük kan basıncı sebebiyle bayılma hissi veya baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bayılacak gibi hissediyorsanız veya başınızdönüyorsa kendinizi daha iyi hissedinceye kadar oturmalı veya uzanmalı ve düşmenize veya kendiniziyaralamanıza yol açabilecek durumları önlemelisiniz. Bu etkilerin ortaya çıkma ihtimalini azaltmak içindoktorunuz tedavi başlangıcında kan basıncınızı düzenli olarak ölçmek isteyebilir.

  Çok nadir de olsa erkek cinsel organı peniste sürekli ağrılı ereksiyonlar (sertleşme) olabilir. Böyle bir durumda derhal doktorunuza başvurmalısınız.

  Prostat bezinin büyümesi prostat kanseri ile aynı belirtilere neden olabilir. Bu sebeple CARDURA XL ile tedavinize başlamadan önce doktorunuz bu gibi diğer durumları elemek için size testler yapabilir.

  CARDURA XL kontrollü salımlı bir tablettir. İlaç, ilacın yavaş salımını sağlamak için özel tasarlanmış, emilimi olmayan bir kılıf içindedir. Yutulduğunda, ilaç tablet boşalana kadar vücuda yavaşça salınır.Boş tablet vücuttan bağırsak hareketiyle atıldığından ötürü, dışkıda bazen tablete benzeyen bir nesnegörebilirsiniz. Bu beklenen bir durumdur ve endişelenmenizi gerektirmez.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CARDURA XL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CARDURA XL yiyecek ve içecek ile birlikte veya tek başına kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik sırasında CARDURA XL kullanmanın güvenli olup olmadığı belirlenmemiştir. Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız doktorunuzla konuşunuz, doktorunuz CARDURA XL'in sizin için uygunolup olmadığına karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız CARDURA XL kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç veya makine kullanıyorsanız dikkatli olunuz. Aldığınız tabletler güvenli biçimde araç veya makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir, özellikle de tabletleri almaya ilk başladığınızda halsizlik veya başdönmesi hissetmenize yol açabilir. İlaç sizi etkilerse araç veya makine kullanmayınız ve hemendoktorunuza başvurunuz.

  CARDURA XL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  CARDURA XL ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar aşağıdaki gibidir. CARDURA XL'in etkisini değiştirebileceklerinden bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, kullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

  • Yüksek kan basıncı veya prostat büyümesi tedavisi için alfa-blokör tedavisi alan bazı hastalar,hızla oturma veya ayağa kalkma sonucu düşen kan basıncından kaynaklanabilecek baş dönmesiveya sersemlik hissedebilirler. Bazı hastalar, alfa-blokörlerle birlikte iktidarsızlık (erektildisfonksiyon) tedavisi için PDE-5 inhibitörü isimli ilaçları (örn; sildenafil, tadalafil, vardenafil(“CARDURA XL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız))alırken bu belirtileri yaşamışlardır. Bu belirtilerin oluşma olasılığını azaltmak için iktidarsızlıkilaçlarına başlamadan önce alfa-blokörünüzün düzenli günlük dozunu alıyor olmalısınız.

  • Yüksek kan basıncınızın tedavisi için terazosin ve prazosin gibi ilaçlar alıyorsanız CARDURAXL kan basıncınızı daha da düşürebilir.

  • Bakteri veya mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (örn; klaritromisin,itrakonazol, ketokonazol, telitromisin, vorikonazol)

  • HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn; indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakinavir)

  • Depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (örn; nefazodon)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Anne Sütü & Laktasyon

  İnsan verileri çok sınırlı olmakla birlikte, anne sütünden doksazosin atılımının çok düşük olduğu (göreceli bebek dozunun %1’den az olduğu) görülmüştür. Yeni doğmuş bebek veya bebek için risk göz ardı edilemez. Buna göre, doksazosin, hamilelik ve emzirme döneminde sadece, hekimin kanaatince potansiyel faydaları muhtemel risklerinden fazla ise kullanılmalıdır.

  Yorum Yapın