Dilaprost 5 Mg 100 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  138.48 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. Finasterid
  N
  X
  ?
  ?
  E
  Dilaprost 5 Mg 100 Film Tablet , Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 138.48 TL olup Normal Reçetelidir. DILAPROST etken maddesi Finasterid olup 8699578090623 barkodludur.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Selim prostat hiperplazisi tedavi ve kontrolünde, genişlemiş prostat bezinin küçültülmesi, buna bağlı olarak idrar akımında rahatlama ve BPH semptomlarının hafifletilmesi amacı ile kullanılır.Tedaviye başlamadan önce prostat hiperplazisini taklit edebilen enfeksiyon, prostat kanseri, uretral striktür, hipotonik mesane ve nörojenik mesane hastalıkları elimine edilmelidir.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Yan etkiler hafif geri dönüşümlüdür. Libido azalması, ejakülasyon hacminde azalma, impotans. Dilaprost fertiliteyi, spermatogenezi, spermlerin yumurtayı dölleme kabiliyetini, testis ağırlığı ve yapısını etkilemez. Finasteridin prostat ve diğer sekonder seks glandları üzerindeki inhibitör etkisi reversibl olup ilacın kesilmesi ile geriler ve kaybolur.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  1-Finasterid karaciğerde metabolize olduğundan karaciğer fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
  2-Yaşlılarda finasterid eliminasyonuyla başlar ancak bu doz ayarlamasını gerektirmez.
  3- Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda kanda finasterid metabolitleri seviyesi yükselir. Ancak bu doz ayarlaması gerektirmez.
  4- Gebe kadınlar veya gebe kalma potansiyeli olan kadınlar ezilmiş veya kırılmış finasterid tabletleri ile tamastan kaçınılmalıdır. Anne rahminde finasterid etkisine maruz kalmış erkek fetusta dış genital organlarda malformasyonlar oluşabilir. Dişi fetusta ise bir değişme görülmez.
  5-Dilaprost kullanan erkekler eşleri gebe ise veya gebe kalma ihtimali varsa cinsel temastan kaçınılmalıdır veya erkek prezervatif kullanmalıdır. Semende finasterid konsantarsyonları < 1ng/ml-21 ng/ml arasında değişir. 5 ml semendeki finasterid miktarı kanda DHT seviyelerini etkilemeyen dozun 1/50 sinden azdır.
  6- Kadınlarda ve çocuklarda kullanılmaz.
  7- Hayvan denemelerinde finasteridin karsinojik ve mutajenik etkileri görülmemiştir.
  8- Prostat kanseri: Tedaviden önce periyodik aralıklarla prostat kanserinin rektal ve PSA testleri ile kontrol edilmsi ön görülmelidir. Finasterid ile tedaviye devam edilmesi prostat kanseri teşhisini bozmaz.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  1-Antikolinerjik, sempatomimetikler ve ksantin deriveleri ürüner obstrüksiyonu arttırarak birlikte kullanıldıkları taktirde finasteridin etkinliğini azaltabilir.2- Dilaprost beraber kullanıldığında propranolol, digoksin, warfarin ve teofilinin plazma konsantrasyonlarını etkilemez.3-Karaciğer P450 enzim sisteminde endüksiyon yapmaz, bebaber verildiğinde aynı enzim sistemi tarafından metabolize olan antiprin kinetiğinde değişme yapmaz. 4-Spesifik etkileşim araştırmaları yapılmamış olmakla birlikte finasterid klinikte aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında herhangi bir problem görülmemiştir: Alfa-blokerleri, ACE inhibitörleri, analjezikler, antikovulsanlar, diüretikler, kalsiyum antagonistleri, NSAİD'ler nitrovazodilatatörler, benzodiazepinler, fluorokinolon antibakteriyel ajanlar.


  Formül

  Formülü:

  Her tablette , 5 mg Finasterid içerir.


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  İlaç günde tavsiye edilen doz bir kere 5 mg. Tedaviye daha erken cevap alınabilirsede bazı hastalarda ilecın etkili olup olmadığının anlaşılabilmesi için tedaviye 6-12 ay devam edilmesi gereklidir. genelde maksimum objektif terapötik cevap tedavinin üçüncü ayından sonra görülür. Tabletler yemeklerden önce veya sonra alınabilir. Tabletlerin alınırken kırılmasının veya ezilmesinin bir önemi yoktur.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Finasteride karşı hipersantivitesi olanlarda kontrendikedir.Dilaprost prostat kanseri ve obstrüktif uropati tedavisi için kullanılmamalıdır.

  Yorum Yapın