Tamsumax Mr 0.4 Mg Değiştirilmiş Salımlı 30 Sert Kapsül

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  46.98 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. Tamsulosin Hcl
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Tamsumax Mr 0.4 Mg Değiştirilmiş Salımlı 30 Sert Kapsül , Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 46.98 TL olup Normal Reçetelidir. TAMSUMAX etken maddesi Tamsulosin Hcl olup 8699587173737 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi TAMSUMAX MR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  erde yan


  ygın (10 hastada 1 hareket


  yu:


  il'p


  TAMSUMAX kullanımı esnasında, aşağıda verilen yan etkiler bildirilmiştir.

  Belirtilen sıklık dereceleri şu şekildedir: Çok yaygın (10 hastada 1 veya daha fazla); hastada 1 hastaya kadar); yaygın olmayan (100 hastada 1 hastaya kadar); seyrek (1.000 hastaya kadar); çok seyrek (10.000 hastada l’den az); bilinmiyor (eldeki veriler i edilemiyor).


  ERHAL

  Aşağıdakilerden biri olursa TAMSUMAX’ı kullanmayı durdurunuz ve E doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz!:

  • Vücudun yumuşak dokularında (öm. boğaz, dil) ani lokal şişme ve nefes alıp vermece güçlük (anjiyoödem) ve/veya deride kaşıntı/döküntü birlikte olabilen şiddetli aleıjik reaksiyonlilr

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin TAMSUMAX’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler:

  Yaygın:

  - Baş dönmesi

  - Anormal ejakülasyon; bu durum boşalma esnasında meni sıvısının penisten dışarı çıponayıp, mesane içine girmesi anlamındadır ve zararsız bir durumdur.

  Yaygın olmayan:

  - Baş ağnsı

  - Çarpıntı

  - Özellikle oturur veya yatarken aniden ayağa kalkıldığında, kan basıncmda ani düşme

  - Burun iltihabı (rinit)

  - Kabızlık, ishal, bulantı, kusma

  - Döküntü, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)

  - Olağan dışı halsizlik

  Seyrek:

  - Baygınlık

  Çok seyrek:

  - Stevens-Johnson sendromu (deride kızarık, ağrılı döküntüler ve içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

  - Peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan sertleşme (priapizm)

  Bilinmiyor:

  - Görme bulanıklığı veya bozukluğu

  - Burun kanaması

  - Eritma multiforme: Ender bir cilt hastalığıdır. Genellikle kol ve bacaklarda, simetrik, kızarık ve kabartılı döküntüler oluşur. Döküntüler yamayı andırır ve bir merkezleri vardır.

  - Dermatit eksfolİyatif: Ender bir cilt hastalığıdır. Vücudun çok büyük bir bc|lümünde kızarık döküntüler ortaya çıkar. Döküntülerde pullanma ve soyulma görülür ve vücut ısışı yükselir (ateş).

  Aynı gruptaki diğer ilaçlar ile olduğu gibi, uyuşukluk, bulanık görme, ağız kurulu dokularda sıvı toplanması (ödem) ortaya çıkabilir.

  ^u ya da


  Yukarıda verilen istenmeyen olayların yanı sıra, ilaç piyasaya verildikten sonra, tamsulosin kullanımıyla ilişkili olarak kalp çırpınması, kalpte ritm bozukluklan, kalbin hızlı atması | darlığı bildirilmiştir. Kendiliğinden bildirilen bu olaylar tüm dünyada pazarlama sonrası dönemine ait olduklan için, bu olayların sıklığı ve ortaya çıkış nedenleri arasında tam^ı oynadığı rol güvenilir bir şekilde belirlenememektedir.

  Ve nefes


  eneyım

  ulosinin  Uyarı ve Önlemler

  TAMSUMAX MR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TAMSUMAX MR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  Tamsulosine veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz. Aşınduyarlık kendisini vücudun yumuşak dokulannda ani lokal şişmeler (öm. Iboğaz ya da dil), nefes almada güçlük ve/veya kaşıntı ve döküntü şeklinde gösterebilir (anjiyoödem),

  Yatar durumda iken ya da otururken birden ayağa kalktığınızda baygınljk ortaya çıkıyorsa (ortostatik hipotansiyon),

  Ağır karaciğer hastalığınız varsa.

  TAMSUMAX MR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Bu tip diğer ilaçlar ile olduğu gibi, TAMSUMAX kullanırken, nadiren baygınlık ortaya çıkabilir. Bu nedenle, baş dönmesi ve halsizlik belirtileri başladığındş, bunlar geçinceye kadar oturmalı veya bir yere uzanmalısınız.

  TAMSUMAX ile tedaviye başlamazdan önce, doktorunuz sizde iyi huylu büyümesine benzer belirtiler veren başka hastalıkların mevcut olmadığından emin dl etraflıca inceleyecektir. Bu incelemelerde makattan muayene ve ‘prostat spesifik ari verilen bir maddenin laboratuar tayini yer alabilir. Doktorunuz bu incelemeler sırasında da düzenli aralıklarla sürdürmeyi düşünebilir.

  prostat mak için tijen’ adı i tedavi

  iniz.


  Ağır böbrek hastalığınız varsa (kreatinin klerensi <10 ml/dk), doktorunuza söyle)

  Tamsulosin ender olarak (muhtemelen elli bin hastada l’den az), grubun ilaçlarda olduğu gibi, peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan (priapizm) ile ilişkili bulunmuştur. Böyle bir durum oluşması durumunda, doktorunuza başvurmalısınız; çünkü bu durum tedavi edilmediği takdirde kalıcı bozukluklarına yol açabilmektedir.

  d ak


  i diğer sertleşme mutlaka sertleşme


  Halen tamsulosin almakta olan ya da geçmişte almış olan bazı hastalarda, katarakt ameliyatları sırasında, ameliyatı güçleştiren bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Kat; merceğinin bulanıklığı) ya da glokom (göz içi basıncının artması) nedeniyle olacaksanız, lütfen göz doktorunuza TAMSUMAX kullanmakta olduğunuzu veya ge dönem kullandığınızı söyleyiniz.

  glokom (göz ameliyat tmişte bir

  onusunda

  hastalarda

  ı alerjik


  ve


  arakt


  Böylelikle doktorunuz, göz ameliyatınızda kullanılacak ilaç ve cerrahi teknikler k gerekli hazırlıklarını yapabilecektir. Katarakt ya da glokom ameliyatı planlanan tamsulosin hidroklorür tedavisine başlanması önerilmemektedir.

  Sulfa (sülfonamid) alerjisi olan hastalarda, nadiren TAMSUMAX’a karş reaksiyon bildirilmiştir. Böyle bir aleıjiniz varsa dikkatli olmalısınız.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen do danışınız.

  [torunuza


  TAMSUMAX MR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TAMSUMAX kahvaltıdan ya da günün ilk öğününden sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  TAMSUMAX yalmzca erkek hastalara yönelik olduğu için geçerli değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  TAMSUMAX 'ın araç ve makine kullanma becerisi üzerindeki etkilerine yönelik çalışma yapılmamıştır. Ancak halsizlik, bulanık görme ve baş dönmesi oluşabileceğini aklınızdan çıkarmayınız. Böyle bir durum sizde ortaya çıkarsa, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren aktivitelerden kaçınmanız gereklidir.

  TAMSUMAXf ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkındş önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bi|r uyarı gerektirmemektedir..

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  TAMSUMAX ketokonazol ile birlikte kullanılmamalıdır (mantar enfeksiyonu ilacı). TAMSUMAX aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır; eritromisin (antibiyotik), paroksetin (depresyon ilacı), terbinafin (mantar enfeksiyonu ilacı). TAMSUMAX, atenolol, enalapril (bunlar kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlardır), teofilin (solunum hastalığı ilacı), simetidin (bir mide ilacı) ve furosemid (idrar söktürücü) ile doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir.

  Diklofenak (bir tür ağn kesici) ve varfarin (kan sulandırıcı), tamsulosinin vücuttan Atılmasını hızlandırabilir.

  TAMSUMAX’ın aym gruptan (alfaı-adrenoreseptör blokörleri) diğer ilaçlar ilş birlikte kullanılması, kan basıncında istenilmeyen bir düşmeye yol açabilir; bu nedenle bı| ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

  Herhangi bir ameliyattan ya da dişlere yapılacak bir girişimden önce doktorunuza TAMSUMAX almakta olduğunuzu söyleyiniz; çünkü ilacınızın, kullanılan anestetik madde ile etkileşme potansiyeli vardır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; hipotansiyon, karaciğer yetmezliği, aşırı duyarlılık.

  Yorum Yapın