Teraumon 2 Mg 15 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  19.68 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Terazosin Hcl
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Teraumon 2 Mg 15 Tablet , Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 19.68 TL olup Normal Reçetelidir. 8699738010027 barkodlu TERAUMON Herbir tablet, 2 mg terazosine eşdeğer terazosin hidroklorür içerir.

  Endikasyon

  Terazosinin en şiddetli ortostatik yan etkisi senkop olsa da, onun dışında baş dönmesi, uyku hali, sersemleme ve çarpıntı gibi semptomlar da yaygındır. Bu gibi yan etkilerin sorun yaratabileceği işlerde çalışan hastaların tedavisinde özel itina gösterilmelidir. Hastalar, özellikle tedavinin başlangıcında, senkop ve ortostatik semptomlara karşı uyarılmalı ve ilk dozdan, dozajın artırılmasından veya ara verilen tedaviye yeniden başlandıktan sonra araç kullanmaktan ya da tehlikeli ve yoğun dikkat isteyen işlerden kaçınmalıdırlar. Her zaman


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi TERAUMON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  :10 hastanm en az 1 inde görülebilir.

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek


  :10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir. :100 hastanm birinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla görülebilir. : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Kan ve Lenf Sistemi Hastalıkları

  Yaygın: Kanın sulanması (hemodilüsyon)

  Yaygın olmayan: Dolaşan kanda trombosit sayısının azalmasının (trombositopeni) belirtileri olarak ayak bileklerinde veya ayaklarda oluşan deri üzerindeki ince kırmızı mor lekelerden meydana gelen döküntüler, burun kanaması, kolay morarma, aşırı kanama.

  Bağışıklık sistemi hastalıkları:

  Yaygın olmayan: Anjioödem belirtileri olarak; dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik (ödem) ve buna bağlı soluk alıp vermede güçlük, yutkunmada zorluk.

  Yaygın olmayan: Alerjik reaksiyon belirtileri olarak; bütün vücutta kabarcıklar, kızarıklık ve döküntü, baş ağnsı, kan basıncında düşme, huzursuzluk, hızlı kalp atışı, göğüste sıkıntı ve hırıltılı soluma, uyku hali, kusma, mide bulantısı, titreme.

  Yukarıda sıralanan yan etkiler bazen ciddi anafilaktik şoka öm: baygınlık hali, baş dönmesi ve bilinç kaybı durumuna ilerleyebilir.

  Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları:

  Yaygın olmayan: Göz çevresinde, parmaklarda, ayak bileklerinde şişlik (periferik ödem), kilo artışı.

  Psikiyatrik Hastalıkları

  Yaygın: Depresyon, sinirlilik hali, endişe.

  Sinir Sistemi Hastalıkları

  Yaygın: Uyuşukluk, yanma, batma, karıncalanma gibi anormal his (parestezi).

  Göz Hastalıkları

  Yaygın: Bulanık görme.

  Kardiyak Hastalıklar

  Yaygın: Ayaktayken aniden ortaya çıkan tansiyon düşmesi (postural hipotansiyon), hızlı kalp atışı (taşikardi). göğüs ağrısı.

  Yaygın olmayan: Çarpıntı, enerji kaybı ve yorgunluk, sersemlik hissi, baş dönmesi, göğüste ağrı ve nefes darlığı gibi belirtiler oluşturan kalpte ritim bozukluğu (atrial fibrilasyon).

  Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları:

  Yaygın: Nefes darlığı, burun kanaması, burun tıkanıklığı, sinüzit.

  Gastrointestinal hastalıklar:

  Yaygın: Ağız kuruluğu, mide bulantısı, kusma.

  Yaygın olmayan: Kabızlık, isha1.

  Deri ve derialtı doku bozuklukları

  Yaygın: Kızarıklık, kaşıntı.

  Yaygın olmayan: Deride döküntü, kaşıntı, değişik biçim ve büyüklüklerde kabarcıklar (ürtiker).

  Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

  Çok yaygın: Kaslarda güçsüzlük.

  Seyrek: Eklemlerde ağrı.

  Böbrek ve idrar hastalıkları

  Seyrek: İdrar yolu enfeksiyonu, idrarını tutamama.

  Üreme sistemi ve göğüs bozukluklan

  Yaygın: İktidarsızlık.

  Yaygın olmayan: Cinsel isteksizlik (libido düşüklüğü).

  Çok seyrek: Penisin ağrılı ve duyarlılığı artmış bir şekilde sürekli ereksiyon halinde olması (priapizm).

  Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

  Yaygın: Baygınlık veya bayılma hali (senkop). zayıflık (astenia), baş ağrısı, uykusuzluk.


  Uyarı ve Önlemler

  TERAUMON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TERAUMON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • TERAUMON’ un içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,

  • İdrara çıkma sırasında daha önce baygınlık veya bayılma hali (senkop) geçirdiyseniz,

  • Hamile iseniz,

  • TERAUMON ilk dozda veya tedavinizin ilk birkaç gününde kan basıncının düşmesine, özellikle de ayakta dururken ortaya çıkan kan basıncınızın aniden düşmesine (postural hipotansiyon) ve bayılmanıza (senkop) neden olabilir. Bazen bayılmadan önce kalp atım hızının dakikada 120-160 vuruş olduğu hızlı kalp atışı görülebilir. Baygınlık hali, ilacın ilk dozundan ve hızlı doz artışından sonra ya da diğer kan basıncını düşürücü ilaçlarla (antihipertansif) birlikte kullanılmasından dolayı oluşabilir. TERAUMON ile tedaviniz sırasında diğer tansiyon düşürücü ilaçlan da birlikte kullanmanız gerekiyorsa, doktorunuz tarafından dikkatle izlenmeniz gerekmektedir.

  • TERAUMON’ un en şiddetli yan etkisi ani kan basıncının düşmesinden kaynaklanan bayılma hali olsa da, onun dışında baş dönmesi, uyku hali, sersemlik ve çarpıntı gibi belirtiler de yaygındır. Bu gibi yan etkilerin sorun yaratabileceği işlerde çalışan hastaların tedavisinde özel itina ve dikkatli kullanım gerekmektedir.

  Doktorunuz sizi tedavinin başlangıcında oluşabilecek ani tansiyon düşmesine ve bayılma haline karşı uyaracaktır.

  • TERAUMON' un ilk dozundan, dozajın arttınlmasından veya ara verilen tedaviye yeniden başlandıktan sonra oluşabilecek baygınlık ve ani tansiyon düşüklüğünün neden olacağı zararlara karşı, araç kullanmaktan, tehlikeli ve yoğun dikkat isteyen işleri yapmaktan kaçınmalı ve doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

  • Cinsel fonksiyon bozukluğunda kullanılan sildenafi1. verdenafil gibi fosfodiesteraz-5 inhibitörlerini içeren ilaçlar ile birlikte TERAUMON kullanıldığınızda tansiyonunuzda ciddi bir düşüş (hipotansiyon) görülebilir. TERAUMON İle birlikte bu tür ilaçlan kullanmanız gerekiyorsa mutlaka doktorunuza bildiriniz.

  • TERAUMON yardımcı madde olarak laktoz içermektedir. Bu yüzden bazı çocuk ve ergenlerde sütün baskın şekeri laktozun yeterince sindirilememesinden kaynaklanan ve şişkinlik, hazımsızlık, vücutta oluşan kaşıntılı kızarıklıklar gibi istenmeyen rahatsız

  edici sonuçlara neden olan şekeri tolere edememe (laktoz intolerans) durumu geliştirdiği bilinen vakalar bildirilmiştir.

  TERAUMON’ da bulunan laktoz miktarı, laktoz intolerans semptomlarına yol açacak boyutta olmasa da, sizde ishal başlaması halinde doktorunuza bildirmelisiniz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TERAUMON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TERAUMON 2 mg tablet yemeklerle veya yemeklerden önce alınabilir.

  Tabletler yeterli miktarda sıvı ile (örneğin 1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği dozda alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TERAUMON' un gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veva/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir ve insanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. TERAUMON gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TERAUMON’ un anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Buna rağmen, emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da TERAUMON tedavisinin durdurulup durdurulmayacağma/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve TERAUMON tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden emziren annelerde kullanılması gerekiyorsa dikkatli olunmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  TERAUMON’un en şiddetli etkisi ani tansiyon düşmesinden (ortostatik hipotansiyon) kaynaklanan baygınlık, bayılma hali (senkop) olsa da, onun dışında baş dönmesi, uyku hali, sersemleme ve çarpıntı gibi daha yaygın görülen semptomlar da bulunmaktadır. Bu gibi olayların sorun yaratabileceği işlerde çalışan hastalann tedavisinde özel itina gösterilmelidir. Hastalar, özellikle tedavinin başlangıcında, baygınlık, bayılma hali (senkop) ve ani tansiyon düşmesine (ortostatik hipotansiyon) karşı uyanlmalı ve ilk dozdan, dozaj m artınlmasından veya ara verilen tedaviye yeniden başlandıktan sonra araç kullanmaktan ya da yoğun dikkat isteyen ve tehlikeli işlerden kaçınmalıdırlar.

  Eğer:

  • Baş dönmesi, sersemlik, çarpıntı, uyku hali hissediyorsanız, araç ve makine kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TERAUMON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TERAUMON tablet içinde yardımcı madde olarak laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından şekeri “ tolere ” edemediğiniz söylenmişse TERAUMON ’ u almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Yüksek tansiyonu düşürmek için alman diğer ilaçlar ile (anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, beta blokörler. kalsiyum kanal blokörleri. diüretikler vb.) veya tansiyon düşürücü etkisi olan anjiyotensin II reseptör antagonistleri, antipsikotik ilaçlar, benzodiazepinler, nitratlar (gliseril trinitrat, isosorbid mononitrat), antidepresanlar ve fosfodiesteraz-5 inhibitörleri (sildenafil, vardenafil, tadalafil vb.) ile eşzamanlı olarak uygulanması, bu ilaçlann dozunun ya da TERAUMON dozunun azaltılmasını gerektirebilir. NSAIITarla (steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar ilaçlar) birlikte kullanımı TERAUMON’ un kan basıncım düşürücü etkisini azaltabilir.

  Yüksek kan basmcı ve prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan alfa blokörleri alan hastalarda otururken ya da aniden ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesinden kaynaklanan baş dönmesi ve sersemlik görülebilir. Bu semptomlar özellikle de erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluklannda alfa blokör kullanan hastalarda gözlenir. Bu semptomlann olasılığım azaltmak için, cinsel fonksiyon bozukluklarında bu ilaçlan kullanmaya başlamadan önce alfa blokörlerin günlük dozu ayarlanmalıdır.

  Reçetesiz satılan ilaçların veya bitkisel ürünlerin birlikte kullanımında da dikkatli olunmalı gerekirse hekim tarafından doz ayarlanmasına gidilmeli veya bu tür ilaçlann kullanımı kesilmelidir.

  TERAUMON ile birlikte alkol kullanılması, tansiyon düşürücü etkiyi ciddi şekilde arttırabilir ve uyuşukluk, baygınlık vb. gibi yan etkilerin daha fazla görülmesine sebep olabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Anne Sütü & Laktasyon

  durdurulmayacağına/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve TERAUMON tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden dolayı emziren annelerde kullanılması gerekiyorsa dikkatli olunmalıdır.

  Yorum Yapın