Tocas Pr 0.4 Mg 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  19.48 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. Tamsulosin Hcl
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Tocas Pr 0.4 Mg 30 Tablet , Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 19.48 TL olup Normal Reçetelidir. TOCAS etken maddesi Tamsulosin Hcl olup 8699693030023 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi TOCAS PR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  TOCAS kullanımı esnasında, aşağıda verilen yan etkiler bildirilmiştir.

  Belirtilen sıklık dereceleri şu şekildedir: Çok yaygın (10 hastada 1 veya daha fazla); yaygın (10 hastada 1 hastaya kadar); yaygın olmayan (100 hastada 1 hastaya kadar); seyrek (1.000 hastada 1 hastaya kadar); çok seyrek (10.000 hastada l’den az); bilinmiyor (eldeki veriler ile hareket edilemiyor).

  Aşağıdakilerden biri olursa TOCAS T kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Vücudun yumuşak dokularında (öm. boğaz, dil) ani lokal şişme ve nefes alıp vermede güçlük (anjiyoödem) ve/veya deride kaşıntı/döküntü birlikte olabilen şiddetli alerjik reaksiyonlar

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin TOCAS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler:

  Yaygın:

  - Baş dönmesi

  - Boşalma esnasında meni sıvısının penisten çıkışında bozukluklar (ejakülasyon bozukluklan)

  Yaygın olmayan:

  - Baş ağrısı

  - Çarpıntı

  - Özellikle oturur veya yatarken aniden ayağa kalkıldığında, kan basıncında ani düşme

  - Burun iltihabı (rinit)

  - Kabızlık, ishal, bulantı, kusma

  - Döküntü, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)

  - Olağan dışı halsizlik

  Seyrek:

  - Baygınlık

  Çok seyrek:

  - Stevens-Johnson sendromu (deride kızank, ağrılı döküntüler ve içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

  - Peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan sertleşme (priapizm)

  Bilinmiyor:

  - Görme bulanıklığı veya bozukluğu

  - Burun kanaması

  - Eritma multiforme: Ender bir cilt hastalığıdır. Genellikle kol ve bacaklarda, simetrik, kızarık ve kabartılı döküntüler oluşur. Döküntüler yamayı andırır ve bir merkezleri vardır.

  - Dermatit eksfoliyatif: Ender bir cilt hastalığıdır. Vücudun çok büyük bir bölümünde kızarık döküntüler ortaya çıkar. Döküntülerde pullanma ve soyulma görülür ve vücut ısısı yükselir (ateş).

  Aynı gruptaki diğer ilaçlar ile olduğu gibi, sersemlik, bulanık görme, ağız kuruluğu ya da dokularda sıvı toplanması (ödem) ortaya çıkabilir.

  Yukarıda verilen istenmeyen olaylann yanı sıra, ilaç piyasaya verildikten sonra, tamsulosin kullanımıyla ilişkili olarak kalp çırpınması, kalpte ritm bozukluklan, kalbin hızlı atması ve nefes almada güçlük bildirilmiştir. Kendiliğinden bildirilen bu olaylar tüm dünyada pazarlama sonrası deneyim dönemine ait olduklan için, bu olaylann sıklığı ve ortaya çıkış nedenleri arasında tamsulosinin oynadığı rol güvenilir bir şekilde tanımlanamamaktadır.


  Uyarı ve Önlemler

  TOCAS PR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TOCAS PR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Tamsulosine veya bu ilacm içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz. Aşırıduyarlık kendisini vücudun yumuşak dokularında ani lokal şişmeler (öm. boğaz ya da dil), nefes almada güçlük ve/veya kaşıntı ve döküntü şeklinde gösterebilir (anjiyoödem),

  • Vücut pozisyonunuzu değiştirdiğinizde (oturur ya da yatarken birden ayağa kalktığınızda) baygınlık ortaya çıkıyorsa (ortostatik hipotansiyon),

  Ağır karaciğer hastalığınız varsa.

  TOCAS PR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  Tedavi görmekte olduğunuz hastalıktaki gelişmelerin izlenmesi için, düzenli zaman aralıklarıyla tıbbi muayene olmanız gereklidir. Doktorunuz sizde iyi huylu prostat büyümesine benzer belirtiler veren başka hastalıkların mevcut olmadığından emin olmalıdır.Bu tip diğer ilaçlar ile olduğu gibi, TOCAS kullanırken, nadiren baygınlık ortaya çıkabilir. Bu nedenle, baş dönmesi ve halsizlik belirtileri başladığında, bunlar geçinceye kadar oturmalı veya bir yere uzanmalısınız. Tedaviye yeni başlamış iseniz, baygınlık durumunda yaralanma ile sonuçlanabilecek durumlardan uzak durunuz.Tamsulosin ender olarak (muhtemelen elli bin hastada l’den az), grubundaki diğer ilaçlarda olduğu gibi, peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan sertleşme (priapizm) ile ilişkili bulunmuştur. Böyle bir durum oluşması durumunda, mutlaka doktorunuza başvurmalısınız; çünkü bu durum tedavi edilmediği takdirde kalıcı sertleşme bozukluklarına yol açabilmektedir.Gözünüzdeki lensin bulanıklığı (katarakt) ya da göz içi basıncının yüksekliği (glokom) nedeniyle ameliyat olacaksanız, lütfen göz doktorunuza TOCAS kullanmakta olduğunuzu veya geçmişte bir dönem kullandığınızı söyleyiniz. Böylelikle doktorunuz, göz ameliyatınızda kullanılacak ilaç ve cerrahi teknikler konusunda gerekli hazırlıklarını yapabilecektir. Katarakt ya da glokom ameliyatı planlanan hastalarda tamsulosin hidroklorür tedavisine başlanması önerilmemektedir.

  • Sulfa (sülfonamid) alerjisi olan hastalarda, nadiren tamsulosine karşı aleıjik reaksiyon bildirilmiştir. Böyle bir alerjiniz varsa dikkatli olmalısınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TOCAS PR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TOCAS’ın aç karına alınması önerilmektedir.

  Hamilelik

  TOCAS yalnızca erkek hastalara yönelik olduğu için geçerli değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  TOCAS m araç ve makine kullanma becerisi üzerindeki etkilerine yönelik çalışma yapılmamıştır. Ancak baş dönmesi, halsizlik ve bulanık görme oluşabileceğini aklınızdan çıkarmayınız. Böyle bir durum sizde ortaya çıkarsa, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren aktivitelerden kaçınmanız gereklidir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  TOCAS aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır; eritromisin (antibiyotik), paroksetin (depresyon ilacı), terbinafın (mantar enfeksiyonu ilacı).

  TOCAS ketokonazoi (mantar enfeksiyonu ilacı) ile birlikte kullanılmamalıdır.

  TOCAS, atenolol, enalapril, digoksin (bunlar kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlardır), teofılin (solunum hastalığı ilacı) ve furosemid (idrar söktürücü) ile doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir.

  TOCAS’ın aynı gruptan (alfaı-adrenoreseptör blokörleri) diğer ilaçlar ile birlikte kullanılması, kan basıncında istenilmeyen bir düşmeye yol açabilir; bu nedenle bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

  TOCAS simetidin (bir mide ilacı) ile birlikte kullanılırken mutlaka doktora danışılmalıdır.

  Diklofenak (bir tür ağrı kesici) ve varfarin (kan sulandırıcı / kan pıhtılaşmasını engelleyici bir ilaç), tamsulosinin vücuttan atılmasını hızlandırabilir. TOCAS bu ilaçlar ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  Herhangi bir ameliyattan ya da dişlere yapılacak bir girişimden önce doktorunuza TOCAS almakta olduğunuzu söyleyiniz; çünkü ilacınızın, kullanılan anestetik madde ile etkileşme potansiyeli vardır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Yorum Yapın