Uromax 0.4 Mg Mr Değiştirilmiş Salımlı 30 Sert Jelatin Kapsül

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  34.77 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. Tamsulosin Hcl
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Uromax 0.4 Mg Mr Değiştirilmiş Salımlı 30 Sert Jelatin Kapsül , Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 34.77 TL olup Normal Reçetelidir. UROMAX etken maddesi Tamsulosin Hcl olup 8699580170016 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi UROMAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  ÜROMAX kullanımı esnasında, aşağıda verilen yan etkiler bildirilmiştir.

  Belirtilen sıklık dereceleri şu şekildedir: Çok yaygın (10 hastada 1 veya daha fazla); yaygın (10 hastada 1 hastaya kadar); yaygın olmayan (100 hastada 1 hastaya kadar); seyrek (1.000 hastada 1 hastaya kadar); çok seyrek (10.000 hastada l’den az); bilinmiyor (eldeki veriler ile hareket edilemiyor).

  **    'r~

  Aşağıdakilerden biri olursa UROMAX ’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  - Vücudun yumuşak dokularında (öm. boğaz, dil) ani lokal şişme ve nefes alıp vermede güçlük (anjiyoödem) ve/veya deride kaşıntı/döküntü birlikte olabilen şiddetli alerjik reaksiyonlar;

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin ÜROMAX’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler:

  Yaygın:

  - Baş dönmesi

  - Anormal ejakülasyon; bu durum boşalma esnasında meni sıvısının penisten dışan çıkmayıp, mesane içine girmesi anlamındadır ve zararsız bir durumdur

  Yaygın olmayan:

  -Baş ağrısı

  - Çarpıntı

  - Özellikle oturur veya yatarken aniden ayağa kalkıldığında, kan basıncında ani düşme

  - Burun iltihabı (rinit)

  - Kabızlık, ishal, bulantı, kusma

  - Döküntü, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)

  - Olağan dışı halsizlik

  Seyrek:

  - Baygınlık

  Çok seyrek:

  - Stevens-Johnson sendromu (deride kızarık, ağrılı döküntüler ve içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

  - Peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan sertleşme (priapizm)

  Bilinmiyor:

  - Görme bulanıklığı veya bozukluğu

  - Burun kanaması

  - Eritma multiforme: Ender bir cilt hastalığıdır. Genellikle kol ve bacaklarda, simetrik, kızarık ve kabartılı döküntüler oluşur. Döküntüler yamayı andırır ve bir merkezleri vardır.

  - Dermatit eksfoliyatif: Ender bir cilt hastalığıdır. Vücudun çok büyük bir bölümünde kızarık döküntüler ortaya çıkar. Döküntülerde pullanma ve soyulma görülür ve vücut ısısı yükselir (ateş).

  Aynı gruptaki diğer ilaçlar ile olduğu gibi, uyuşukluk, bulanık görme, ağız kuruluğu ya da dokularda sıvı toplanması (ödem) ortaya çıkabilir.

  Yukarıda verilen istenmeyen olaylann yanı sıra, ilaç piyasaya verildikten sonra, tamsulosin kullanımıyla ilişkili olarak kalp çırpınması, kalpte ritm bozuklukları, kalbin hızlı atması ve nefes darlığı bildirilmiştir. Kendiliğinden bildirilen bu olaylar tüm dünyada pazarlama sonrası deneyim dönemine ait olduklan için, bu olaylann sıklığı ve ortaya çıkış nedenleri arasında tamsulosinin oynadığı rol güvenilir bir şekilde belirlenememektedir.


  Uyarı ve Önlemler

  UROMAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  UROMAX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Tamsulosine veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz. Aşırı duyarlık kendisini vücudun yumuşak dokularında ani lokal şişmeler (örn. boğaz ya da dil), nefes almada güçlük ve veya kasıntı ve döküntü şeklinde gösterebilir (anjiyoödem),

  • Yatar durumda iken ya da otururken ayağa kalktığınızda baygınlık ortaya çıkıyorsa (ortostatik hipotansiyon),

  • Ağır karaciğer hastalığınız varsa.

  UROMAX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Bu tip diğer ilaçlar ile olduğu gibi, ÜROMAX kullanırken, nadiren baygınlık ortaya çıkabilir. Bu nedenle, baş dönmesi ve halsizlik belirtileri başladığında, bunlar geçinceye kadar oturmalı veya bir yere uzanmalısınız.

  • ÜROMAX ile tedaviye başlamadan önce, doktorunuz sizde iyi huylu prostat büyümesine benzer belirtiler veren başka hastalıkların (prostat kanseri) mevcut olmadığından emin olmak için etraflıca inceleyecektir. Bu incelemelerde makattan muayene ve ‘prostat spesifik antijen’ adı verilen bir maddenin laboratuvar tayini yer alabilir. Doktorunuz bu incelemeleri tedavi sırasında da düzenli aralıklarla sürdürmeyi düşünebilir.

  • Ağır böbrek hastalığınız varsa (kreatinin klerensi <10 ml/dk), doktorunuza söyleyiniz.

  • Tamsulosin ender olarak (muhtemelen elli bin hastada l’den az), grubundaki diğer ilaçlarda olduğu gibi, peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan sertleşme (priapizm) ile ilişkili bulunmuştur. Böyle bir durum oluşması durumunda, mutlaka doktorunuza başvurmalısınız; çünkü bu durum tedavi edilmediği takdirde kalıcı sertleşme bozukluklarına yol açabilmektedir.

  • Halen tamsulosin almakta olan ya da geçmişte almış olan bazı hastalarda, katarakt ve glokom ameliyatları sırasında, ameliyatı güçleştiren bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Katarakt (göz merceğinin bulanıklığı) ya da glokom (göz içi basıncının artması) nedeniyle ameliyat olacaksanız, lütfen göz doktorunuza ÜROMAX kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.

  Böylelikle doktorunuz, göz ameliyatınızda kullanılacak ilaç ve cerrahi teknikler konusunda gerekli hazırlıklarını yapabilecektir. Karatakt ya da glokom ameliyatı planlanan hastalarda tamsulosin hidroklorür tedavisine başlanması önerilmemektedir.

  • Sulfa (sülfonamid) alerjisi olan hastalarda, nadiren ÜROMAX’a karşı aleıjik reaksiyon bildirilmiştir. Böyle bir aleıjiniz varsa dikkatli olmalısınız.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ** 'r~

  UROMAX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ÜROMAX kahvaltıdan ya da günün ilk öğününden sonra, bir bardak su ile alınmalıdır.

  Hamilelik

  ÜROMAX yalnızca erkek hastalara yönelik olduğu için geçerli değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  UROMAX 'ın araç ve makine kullanma becerisi üzerindeki etkilerine yönelik çalışma yapılmamıştır. Ancak halsizlik, bulanık görme ve baş dönmesi oluşabileceğini aklınızdan çıkarmayınız. Böyle bir durum sizde ortaya çıkarsa, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren aktivitelerden kaçınmanız gereklidir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ÜROMAX ketokonazol ile birlikte kullanılmamalıdır (mantar enfeksiyonu ilacı).

  ÜROMAX aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır; eritromisin (antibiyotik), paroksetin (depresyon ilacı), terbinafin (mantar enfeksiyonu ilacı).

  ÜROMAX atenolol, enalapril (bunlar kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlardır), teofilin (solunum hastalığı ilacı), simetidin (bir mide ilacı) ve furosemid (idrar söktürücü) ile doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir.

  Diklofenak (bir tür ağrı kesici) ve varfarin (kan sulandırıcı), tamsulosinin vücuttan atılmasını hızlandırabilir.

  ÜROMAX’ın aynı gruptan (alfal-adrenoreseptör blokörleri) diğer ilaçlar ile birlikte kullanılması, kan basıncında istenilmeyen bir düşmeye yol açabilir; bu nedenle bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

  Herhangi bir ameliyattan ya da dişlere yapılacak bir girişimden önce doktorunuza ÜROMAX almakta olduğunuzu söyleyiniz; çünkü ilacınızın, kullanılan anestetik madde ile etkileşme potansiyeli vardır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; hipotansiyon, karaciğer yetmezliği, aşırı duyarlılık.

  Yorum Yapın