Urorec 8 Mg 30 Kapsül

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  44.10 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Silodosin
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Urorec 8 Mg 30 Kapsül , Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 44.1 TL olup Normal Reçetelidir. UROREC etken maddesi Silodosin olup 8699559150094 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  En yaygın yan etki cinsel birleşme sırasında oluşan sperm miktarında azalmadır. Bu etki UROREC kullanımı bırakıldıktan sonra ortadan kalkar. Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendirin.

  Baş dönmesi (ayağa kalkarken meydana gelen baş dönmesi dahil) ve nadiren bayılma meydana gelebilir. Eğer güçsüzlük ya da baş dönmesi hissederseniz belirtiler ortadan kalkana kadar derhal oturun ya da uzanın. Ayağa kalktığınızda baş dönmesi veya bayılma meydana gelirse lütfen en kısa sürede doktorunuzu bilgilendiriniz.

  UROREC katarakt ameliyatı (göz merceğinin bulanıklığından dolayı yapılan göz ameliyatı, ‘UROREC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ’ bölümüne bakınız) sırasında komplikasyonlara neden olabilir. Göz doktorunuzu UROREC kullandığınız ya da geçmişte kullanmış olduğunuzla ilgili derhal bilgilendirmeniz önemlidir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, UROREC’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Şiddetli aleıjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hırıltı, kaşıntı, kurdeşen ve şişme)

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin UROREC’e karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Normal dışı ejakülasyon (cinsel birleşme sırasında meydana gelen az ya da fark edilemeyen spermle sonuçlanır, ‘UROREC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ’ bölümüne bakınız)

  • Baş dönmesi (ayağa kalkarken meydana gelen baş dönmesi de dahil, bu bölümde yukarıya bakınız)

  Akan ya da tıkalı burunDiyareCinsel istekte azalmaMide bulantısıAğız kuruluğu

  • Ereksiyon oluşmasında ve sürdürülmesinde zorluklar

  Katarakt ameliyatı sırasında gevşek gözbebeği (bu bölümde yukanya bakınız)Bayılma


  Uyarı ve Önlemler

  UROREC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  UROREC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer

  • Silodosine ya da UROREC’in içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine aşın duyarlılığınız varsa

  UROREC’i kullanmayınız.

  UROREC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer

  • Göz merceğinizin bulanıklığından dolayı göz ameliyatı (katarakt ameliyatı) olacaksanız, göz doktorunuzu hala UROREC kullandığınız ya da önceden kullandığınızla ilgili derhal bilgilendirmeniz önemlidir. Çünkü bu tip ilaçla tedavi olan bazı hastalar ameliyat sırasında iriste (gözün renkli yuvarlak kısmı) kas tonusu kaybı yaşamışlardır. Doktorunuz kullanılan ilaçlara ve ameliyat tekniklerine ilişkin uygun önlemleri alabilir. Katarakt ameliyatı olacaksanız, doktorunuza UROREC almayı erteleyip ertelemeyeceğinizi ya da geçici bir süre için durdurup durdurmayacağınızı sorunuz.

  Araç ve makina kullanımı

  • Ciddi karaciğer problemleriniz varsa UROREC kullanmayınız (bu durumda UROREC kullanımı ile ilgili bir araştırma yapılmadığı için).

  • Böbreklerinizle ilgili problemleriniz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

  Eğer orta derece böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz dikkatle ve muhtemelen düşük dozla tedavinize başlayacaktır (bölüm 3’e bakınız).

  Eğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, UROREC kullanmamalısınız.

  Prostatın selim büyümesi ve prostat kanseri aynı belirtileri gösterdiğinden, UROREC’le tedaviye başlamadan doktorunuz sizi prostat kanseri için muayene edecektir. UROREC prostat kanserini tedavi etmez.UROREC ile tedavi, erkek üremesini geçici olarak etkileyebilen normal dışı ejakülasyona (cinsel birleşme sırasında oluşan sperm miktarında azalma) neden olabilir.

  • UROREC’in 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı için uygun bir endikasyonu bulunmadığından, 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  UROREC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  UROREC’i her zaman yemeklerle birlikte kullanmalısınız (bölüm 3’e bakınız).

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz çünkü UROREC’le tedavi cinsel birleşme sırasında çıkan sperm miktarında azalmaya sebep olabilir. Bu durum normal cinsel fonksiyonlan etkilemez ve UROREC kullanımı bırakıldıktan sonra kaybolur.

  Prostatın selim büyümesi yalnızca erkeklerde olduğundan kadınlarda UROREC kullanımı gerekli değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  Eğer UROREC kullanırken halsizlik, baş dönmesi, uyku hali hissediyor ya da bulanık görüyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

  UROREC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  UROREC her dozunda 264,8 mg mannitol içerir. Mannitolün hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında ‘sodyum içermez’.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

  • Kan basıncım düşüren ilaçlar (özellikle alfal- blokörler olarak adlandırılan ilaçlar ömeğin prazosin, doksazosin) çünkü UROREC alırken bu ilaçlann etkisinde artış riski vardır.

  • Antifungal ilaçlar (ketokonazol veya itrakonazol gibi), HIV-AIDS için kullanılan ilaçlar (ritonavir gibi) veya organ reddini önlemek için transplantasyondan sonra kullanılan ilaçlar (siklosporin gibi), çünkü bu ilaçlar UROREC’in kan konsantrasyonunu arttırabilir.

  • Ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesindeki problemlerin tedavisi İçin kullanılan ilaçlar (sildenafıl veya tadalafil gibi), çünkü bu ilaçların UROREC ile birlikte kullanımı kan basıncında hafif bir düşüşe neden olabilir.

  • Epilepsi için kullanılan ilaçlar veya rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaç), çünkü UROREC’in etkisi azalabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Yorum Yapın