Xalfu Xl 10 Mg Uzatılmış Salınımlı 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  31.89 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP) Alfuzosin Hcl
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Xalfu Xl 10 Mg Uzatılmış Salınımlı 30 Tablet , Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP) tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 31.89 TL olup Normal Reçetelidir. XALFU etken maddesi Alfuzosin Hcl olup 8699586032707 barkodludur.

  Endikasyon

  Alfuzosin benign prostat hiperplazisindeki (BPH) fonksiyonel semptomların tedavisinde ve BPH’ne bağlı gelişen akut üriner retansiyonda (AÜR) endikedir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi XALFU XL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, XALFU XL’i almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanızYüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsaVücudunuzda yaygın kaşıntıyla birlikte derinizde kızarıklık ve döküntüler olursaDaha önceden kalp damar hastalığınız varsa ve göğüs ağrınız olursa

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin XALFU XL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir.

  Yaygın yan etkiler (TO’da Eden az hastada ortaya çıkan)

  Baş ağrısı, uyuşukluk/sersemlik hissiBulantı, karın ağrısı, hazımsızlıkGenel olarak kendini iyi hissetmemeKeyifsizlik, güçten düşme (asteni)

  Yaygın olmayan yan etkiler (100’de Eden az hastada ortaya çıkan)

  Denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemlik (vertigo), baş dönmesiOturur veya yatar durumdan ayağa kalkıldığında görülen baş dönmesi ve göz kararması (postüral hipotansiyon), baygınlık (senkop), kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)Ateş basmasıBurun akıntısı, burun tıkanıklığı, burunda kaşıntı ve hapşırmaİshal, ağız kuruluğuCilt döküntüsü (deride kızarıklık), kaşıntıSu tutulması (kol ve bacaklarda şişmeye neden olabilir)Göğüs ağrısıAteş basması

  Çok seyrek yan etkiler (lO.OOO’de 1 ’den az hastada ortaya çıkan)

  Göğüs ağrısı (angina pectoris) (daha önce koroner arter hastalığı bulunan hastalarda)Anjiyoödem (yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme)Ürtiker (kurdeşen)

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler:

  KusmaCinsel uyarı olmaksızın cinsel organınızın ağrılı bir şekilde sertleşip dikleşmesi (priapizm)Katarakt ameliyatı sırasında göz merceğinin yerine oturmaması (İntraoperatif gevşek iris sendromu). Bu durum sadece operasyon sırasında oluşur ve operasyonu yürütecek cerrahın yöntemini belirlemesi açısından konuyla ilgili önceden bilgi sahibi olması önemlidir.Karaciğer hücrelerinde zedelenme, safra akımının kesilmesine bağlı karaciğer hastalığıDüşük kan pulcuğu (trombosit) sayısı. Diş eti ve burun kanaması, travmaya bağlı ciltte çürüme ve morarma, kesiklerinizin uzun süre kanaması, döküntü (peteşi adı verilen iğne ucu büyüklüğünde kırmızı noktalar) gibi belirtiler görülebilir.Kalpte bir çeşit ritim bozukluğu (atriyal fibrilasyon)Düşük beyaz kan hücresi (nötrofil) sayısı


  Uyarı ve Önlemler

  XALFU XL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  XALFU XL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  XALFU XL’in içindeki etkin madde olan alfuzosin hidroklorür veya ilacın içerdiği diğermaddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) isenizKaraciğerinizin işlevlerinde ciddi bozukluk varsaOtururken veya yatarken birden ayağa kalktığınızda baş dönmesi, göz kararması gibi birdurum yaşıyorsanız (bu durum ortostatik hipotansiyon olarak isimlendirilmektedir)Alfal-blokeri adı verilen başka bir ilaç kullanıyorsanız (doksazosin, indoramin, prazosin,terazosin, tamsulosin veya fenoksibenzamin gibi)

  XALFU XL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Kalbinizle ilgili problemleriniz varsa (göğüs ağrısı, anormal düşük tansiyon, EKG’de QTuzaması, kalp yetmezliği)Yüksek tansiyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız bu ilacı aldıktan birkaç saatsonra baş dönmesi, güçsüzlük ve terleme hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, belirtilergeçene kadar sırtüstü uzanınız. Doktorunuzun aldığınız XALFU XL dozunu değiştirmesigerekebileceğinden, bu durumu doktorunuza bildiriniz.Kalp hastalığınız varsa veya bir hipertansiyon ilacıyla tedavi görüyorsanız tansiyonunuzdabelirgin bir düşme olabilir ve yukarıdaki belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin ortayaçıkma riski yaşlılarda daha yüksek olabilir.Geçmişte, alfa-1 blokerler denilen ilaçlardan bir başkasını veya nitrat grubundan (kalphastalıklarında damarların genişlemesi için kullanılan) bir ilacı kullandığınız sırada, otururkenveya yatarken birden ayağa kalktığınızda baş dönmesi, göz kararması gibi bir durumyaşadıysanızBöbreklerinizin veya karaciğerinizin işlevlerinde bozukluk varsa (doktorunuz tedavisüresince bu organların işlevlerini düzenli aralıklarla kan testleri yaparak izlemek isteyebilir.)Genel anestezi gerektirecek bir cerrahi operasyon geçirecekseniz veya diş tedavisiolacaksanız, XALFU XL kullandığınızı doktora söyleyiniz. XALFU XL, kan basıncınızıdüşürebilir. Bu yüzden, doktorunuz ameliyattan 24 saat önce XALFU XL’i kesmenize kararverebilir.Gözünüze “katarakt” operasyonu yapılacak ise, XALFU XL kullandığınızı doktorunuzasöyleyiniz. XALFU XL operasyon sırasında bazı komplikasyonlara neden olabilir. Budurumun, cerrahınız tarafından ameliyattan önce bilinmesinde fayda vardır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  XALFU XL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  XALFU XL’i tok kamına alınız.

  XALFU XL kullanırken baş dönmesi ve güçsüzlük hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, alkol almayınız.

  Hamilelik

  XALFU XL, erkek hastaların kullanımına yönelik bir ilaç olduğundan bu bölüm geçerli değildir.

  Emzirme

  XALFU XL, erkek hastaların kullanımına yönelik bir ilaç olduğundan bu bölüm geçerli değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  XALFU XL tedavisinin başlarında, sersemlik hissi, baş dönmesi gibi belirtiler yaşayabilirsiniz, bu nedenle taşıt sürerken veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

  XALFU XL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Propilen glikol: Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar XALFU XL’in etkisini değiştirebilir ve istenmeyen etkilere yol açabilir:

  Alfa 1 blokerler adı verilen gruba dahil olan diğer ilaçlar (tamsulosin, doksazosin,indoramin, prazosin, terazosin veya fenoksibenzamin),Yüksek tansiyon (hipertansiyon) tedavisinde kullanılan ilaçlar,XALFU XL’in vücudunuzda parçalanmasını sağlayan karaciğer enzimlerini etkileyenilaçlar (ketokonazol ve itrakonazol gibi mantar ilaçlan),Rifampin, ritonavir, nitrat etkin maddeli ilaçlar,

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer yetmezliği. Ketokonazol, itrakonazol ve ritonavir ile birlikte kullanılmamalı.

  Yorum Yapın