A-FERIN

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  12.77 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. Parasetamol + Pseudoephedrine Hcl
  N
  ?
  ?
  ?
  E

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi, A-FERİN HOT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa A-FERİN HOT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anafilaktik şok)

  • Alerjik belirtiler (aşırı duyarlılık, deri döküntüsü)

  • Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

  • Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi)

  • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı)

  • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar)

  • Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon)

  • Aspirin ya da benzeri non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar kullandığınızda nefes güçlüğü yaşadıysanız ve buna benzer semptomları bu ilacı kullandığınızda da gördüyseniz

  • Beklenmeyen morarma ve kanama görürseniz

  • Ani gelişen ateş ya da ciltte sivilce benzeri kabartılar (Akut generalize ekzantematöz püstüloz - AGEP belirtileri olabilir) tedavinin ilk 2 gününde görülebilir.

  Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin A-FERİN HOT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.


  Yaygın:

  • Uyku hali (somnolans)

  • Baş ağrısı

  • Baş dönmesi

  • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri

  • Bulantı

  • Kusma

  • Uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi gibi duyusal bozukluklar

  • Bağırsak gazı

  • Karın ağrısı

  • Kabızlık

  • Hazımsızlık

  • Sinirlilik

  • Uyku bozuklukları

  • Sersemlik

  • Ağız kuruluğu


  Yaygın olmayan:

  • Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

  • Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)

  • Yorgunluk

  • Telaş hali

  • Dizüri (idrar yaparken ağrı)

  • Erkek hastalarda üriner retansiyon (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir)

  • Huzursuzluk

  Seyrek:

  • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), kanda metemoglobin bulunması (metemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik purpura)

  Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içinde değildir.

  • İshal

  • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)

  • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyonlara karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

  • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)

  • Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı

  • Kalp atımının hızlanması (taşikardi)

  • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

  • Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları)

  • Halüsinasyon (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyarım belirtileri

  • İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri

  • Alerjik dermatit (egzama)


  Çok seyrek:

  • Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranülositoz)

  • Karaciğer fonksiyon bozukluğu (hepatik disfonksiyon)


  Bilinmiyor:

  • Merkezi sinir sisteminde uyarılma ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk

  (insomnia), titreme (tremor)

  • Pozitif alerji testi

  • İnsan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklarını (trombosit) zarar verici olarak kabul edip imha etmesi (immün trombositopeni)

  • İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)

  • Anksiyete (kaygı, endişe)

  • Baş ağrısı

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın
  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  12.77 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. Parasetamol + Pseudoephedrine Hcl

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi, A-FERİN HOT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa A-FERİN HOT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anafilaktik şok)

  • Alerjik belirtiler (aşırı duyarlılık, deri döküntüsü)

  • Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

  • Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi)

  • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı)

  • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar)

  • Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon)

  • Aspirin ya da benzeri non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar kullandığınızda nefes güçlüğü yaşadıysanız ve buna benzer semptomları bu ilacı kullandığınızda da gördüyseniz

  • Beklenmeyen morarma ve kanama görürseniz

  • Ani gelişen ateş ya da ciltte sivilce benzeri kabartılar (Akut generalize ekzantematöz püstüloz - AGEP belirtileri olabilir) tedavinin ilk 2 gününde görülebilir.

  Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin A-FERİN HOT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.


  Yaygın:

  • Uyku hali (somnolans)

  • Baş ağrısı

  • Baş dönmesi

  • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri

  • Bulantı

  • Kusma

  • Uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi gibi duyusal bozukluklar

  • Bağırsak gazı

  • Karın ağrısı

  • Kabızlık

  • Hazımsızlık

  • Sinirlilik

  • Uyku bozuklukları

  • Sersemlik

  • Ağız kuruluğu


  Yaygın olmayan:

  • Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

  • Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)

  • Yorgunluk

  • Telaş hali

  • Dizüri (idrar yaparken ağrı)

  • Erkek hastalarda üriner retansiyon (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir)

  • Huzursuzluk

  Seyrek:

  • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), kanda metemoglobin bulunması (metemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik purpura)

  Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içinde değildir.

  • İshal

  • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)

  • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyonlara karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

  • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)

  • Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı

  • Kalp atımının hızlanması (taşikardi)

  • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

  • Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları)

  • Halüsinasyon (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyarım belirtileri

  • İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri

  • Alerjik dermatit (egzama)


  Çok seyrek:

  • Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranülositoz)

  • Karaciğer fonksiyon bozukluğu (hepatik disfonksiyon)


  Bilinmiyor:

  • Merkezi sinir sisteminde uyarılma ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk

  (insomnia), titreme (tremor)

  • Pozitif alerji testi

  • İnsan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklarını (trombosit) zarar verici olarak kabul edip imha etmesi (immün trombositopeni)

  • İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)

  • Anksiyete (kaygı, endişe)

  • Baş ağrısı


  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın