Aceprix 1 Mg 30 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  6.03 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Ali Raif İlaç San. A.Ş. Silazapril
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Aceprix 1 Mg 30 Film Tablet , Ali Raif İlaç San. A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 6.03 TL olup Normal Reçetelidir. 8699543090788 barkodlu ACEPRIX Her film tablet; 1 mg silazapril’e eşdeğer 1.044 mg silazapril monohidrat içerir.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ACEPRIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa ACEPRIX’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  - Anjiyoödem (deri ve/veya sümükdokuların [mukozaların] ani başlangıçlı geçici lokalize ödemi)

  Belirtiler şunlar olabilir:

  Yüz, boyun, dudak ve ağzın aniden şişmesi. Bu nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir.ACE inhibitörleri ile ilgili olarak bildirilen kan rahatsızlıkları

  -Kırmızı kan hücresi sayısının düşük olması (anemi). Belirtiler arasında, yorgunluk, cildin soluklaşması, göğüste kanat çırpma gibi hissedilebilecek hızlı veya düzensiz kalp atışı (çarpıntı) veya nefes daralması bulunmaktadır.

  -Beyaz kan hücresi sayısının düşük olması. Belirtiler arasında, enfeksiyon sayısında artış, örneğin ağızda, dişeti, boğaz ve akciğerde bulunmaktadır.

  -Kanınızdaki trombosit sayısının düşük olması. Belirtiler arasında, cildin kolay morarması ve burun kanaması bulunmaktadır.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ACEPRİX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Çok yaygın (>1/10); 10 hastanın en az l’inde görülür.

  Yaygın (>1/100 ila <1/10); 10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın l’inden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); 100 hastanın Tinden az, fakat 1.000 hastanın Tinden fazla görülebilir.

  Seyrek (>1/10000 ila <1/1000); 1.000 hastanın Tinden az, fakat 10.000 hastamn Tinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek (<1/10,000); 10.000 hastamn Tinden az görülebilir.

  Bilinmiyor; eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Olası diğer yan etkiler YaygınBaş dönmesi hissiÖksürükBulantıYorgunluk hissiBaş ağrısıYaygın olmayanAnjiyoödem (yüz, dil, dudak, boğaz ya da sindirim sisteminin aniden şişmesi)Düşük kan basıncı. Halsizlik, baş dönmesi ve sersemlik hissedebilirsiniz ve bulanık görme ve bayılmaya yol açabilir. Bazı hastalarda kan basıncının aşırı düşüşü inme ve kalp krizi riskini artırabilir.Görme bozukluğuGüçsüzlükBaş dönmesiKalp atış hızında artışÇarpıntıKendini hasta hissetmeGöğüste ağrı hissiNefes almada güçlük, nefesin kesilmesi ve göğüste sıkışma hissiBurun tıkanıklığı veya burun akıntısı ve hapşırma (rinit)Ağız kuruluğu veya şişliğiAğız içinde iltihapiştah kaybı

  •Tat alma bozukluğu

  İshal ve kusmaCilt döküntüsü (şiddetli olabilir)Kas krampları veya kas ve eklemlerde ağrıİmpotens (cinsel güçsüzlük)Aşın terlemeKızarma (flushing)Uyku bozukluklarıSeyrek    ,Beyaz ve kırmızı kan hücreleri veya trombosit sayılarındaki düşüşleri gösteren kan testleri (anemi [kansızlık], nötropeni [kandaki parçalı hücre sayısında azalma], agranülositopeni, trombositopeni)Anaflaksi (Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık)Serebral iskemi (beyine yeterince kan gitmemesi), geçici iskemik atak (beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç), iskemik inme (kan basıncı çok fazla düşerse ortaya çıkar)Periferal nöropati (duyu kaybı)Düzensiz kalp atımıİntersitisyel akciğer hastalığıSistemik lupus eritematozus benzeri hastalık (değişik belirtileri olan iltihabi bir bağ dokusu hastalığı, ateş, güçsüzlük, kas krampları veya kas ve eklemlerde ağrı ile belirtileri ortaya çıkabilir.)El ve ayakta karıncalanma, uyuşmaHırıltılı solunumBurun, yanaklar ve gözlerin arkasında doluluk hissi ve zonklama şeklinde ağrı (sinüzit)Dil iltihabı (glossit)Pankreas iltihabı. Belirtiler arasında, sırtınıza doğru yayılan midede şiddetli ağrı bulunmaktadır.Karaciğerleriniz çalışmasındaki değişiklikler (kan testleri ile gösterilir)Karaciğer problemleri (hepatit gibi) veya karaciğer hasarıCiddi cilt reaksiyonları (cildin kabarması veya soyulması gibi)Işığa duyarlılıkSaç dökülmesiTırnak düşmesiBöbrek işlevi bozukluğu, böbrek yetmezlik, bazı kan değerlerinde değişiklikler (kanda kreatinin, üre, potasyum gibi değerlerin artması, sodyumun azalması gibi) proteinüri (kanda protein bulunması), nefrotik sendrom (bir böbrek hastalığı), nefrit (böbrek iltihabı)Erkeklerde göğüs büyümesi


  Uyarı ve Önlemler

  ACEPRIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ACEPRIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  Silazapril etkin maddesine veya silazapril ile aynı etki grubunda yer alan diğer etkinmaddelerden (kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril gibi) herhangi birine veyaACEPRİX’in içerdiği maddelerden her hangi birine karşı aşırı duyarlılığınız(alerjiniz) varsa,Daha önce anjiyoödem (damarlarda ödem oluşması durumu) geçirdiyseniz. Belirtileriyüz, ağız, dil veya dudakta şişliktir.Diabetes mellitus (şeker hastalığı) veya böbrek yetmezliğiniz varsa aliskiren (kanbasıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) ile birlikte ACEPRİXkullanmayınız.Gebe iseniz veya gebe olduğunuzu düşünüyorsanız,Çocuğunuzu emziriyorsanız,

  bu ilacı kullanmayınız.

  ACEPRIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  Kalbiniz ile ilgili sorun yaşıyorsanız,Beyninizdeki kan damarlarında sorun varsa,Yakın zamanda kusma ve ishal nedeniyle sıvı kaybı yaşadıysanız,Tuz (sodyum) aliminizi kontrol edici bir diyetteyseniz,Yakın zamanda idrar atılımını artırıcı bir ilaç aldıysanız,Böbreklerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa veya böbreklerinize giden kan akımındabir sorun (renal arter stenozu) varsa,Size böbrek diyalizi uygulanıyorsa,*Şiddetli karaciğer rahatsızlığınız varsa veya sarılık geçirdiyseniz,Arı zehirine karşı alerjiniz için duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız,Şeker hastalığınız varsa,Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuzaACEPRİX kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kanbasıncınızı düşürebilmesidir ve kan basıncınız çok fazla düşebilir,Kollajen vasküler hastalığınız (bağ dokusunun yaygın iltihabı) varsa,Bağışıklık sistemi baskılayıcı tedavi görüyorsanız,Dekstran sülfat ile LDL aferezi tedavisi görüyorsanız (kanda bulunan kötü kolesteroldiye adlandırılan LDL’nin uzaklaştırılmasında kullanılan yöntem),Aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç)kullanıyorsanız (şeker hastalığı veya böbrek yetmezliği olanlarda aliskiren ile birlikteACEPRİX kullanılmamalıdır),Potasyum-tutucu diüretikler (özellikle aldosteron antagonistleri) veya potasyum yerinekoyma tedavisi alıyorsanız,Kalp kapakçıklarının daralması ya da hipertrofık kardiyomiyopati (nedeni belliolmayan bir kalp kası hastalığı) varsa,Siyah ten rengine sahip hastalarda,Aşırı duyarlılık ya da alerji reaksiyonları varsa,bu ilacı dikkatli kullanınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ACEPRİX’in çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

  ACEPRIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Aşağıdaki durumlarda lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

  Potasyum içeren yiyecek maddeleri veya potasyumlu katkı maddelerini kullanıyorsanız.ACEPRİX kullanmaya başlamadan önce bunları almayı bırakmanız gerekebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz, normal koşullarda hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızı öğrenir öğrenmez size ACEPRİX kullanımını kesmenizi önerecektir ve ACEPRİX yerine başkabir ilaç almanızı önerecektir. Hamileliğin başlarında ACEPRİX’in kullanımı tavsiyeedilmemektedir ve 3 aydan daha fazla süredir hamileyseniz kullanılmamalıdır, hamileliğinüçüncü ayından sonra kullanıldığında bebeğinize ciddi biçimde zarar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ACEPRİX’in emziren anneler tarafından kullanılması tavsiye edilmemektedir ve özellikle bebeğiniz yeni doğmuşsa veya prematüre olarak doğmuşsa, emzirmek istiyorsanızdoktorunuz sizin için uygun başka bir tedavi seçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  ACEPRİX’i kullanırken, başınızın döndüğünü hissedebilirsiniz. Bu durum genellikle tedavinin başlangıç dönemlerinde görülür. Eğer başınız dönüyorsa veya sersemlikhissediyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

  ACEPRIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (içeriğinde bulunan laktoz yardımcı maddesinden dolayı) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadanönce doktorunuzla temasa geçiniz.

  ACEPRIX her tablette 0.0033 mmol (ya da 0.076 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Özellikle, aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Potasyum tutucu diüretikler (idrar atılımını artırıcı ilaçlar)Potasyum takviyeleri (tuzları)Kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan tüm ilaçlar (Diüretikler (Tiyazidve/veya loop diüretikleri))Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAII, ağrı kesici ilaçlar. Bunlar aspirin, indometazin,ibuprofen gibi ilaçlardır.)İnsülin veya şeker hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarLityum (depresyon tedavisinde kullanılır)Steoidler (hidrokortizon, prednizolon, deksametazon) veya bağışıklık sistemini baskılayıcıdiğer ilaçlarAldosteron antagonistleri (örn: spirolakton) (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaçtürü)Sempatomimetikler (örn. adrenalin, efedrin, fenilefrin) (solunum yolu hastalıklarındakullanılan bir ilaç türü)Anestezikler (anestezi yapan ilaçlar), narkotiklerTrisiklik antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili), antipsikotikler(şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)Altın bileşikleri (romatoid artrit tedavisinde kullanılırlar)Arı zehrini duyarsızlaştırdı ilaçlar (arı sokmalarına karsı sizi daha az duyarlı halegetirmek için kullanılır)Aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanızdoktorunuza söyleyiniz. Diabetes mellitus (şeker hastalığı) veya böbrek yetmezliğiolanlarda aliskiren ile birlikte ACEPRİX kullanılmamalıdır.Anjiyotensin-reseptör antagonistleri (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü)mTOR İnhibitörleri (örn. temsirolimus, everolimus) (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtürü

  Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuza ACEPRİX kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kan basıncınızıdüşürebilmesidir, kan basıncınız çok fazla düşebilir.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Silazapril’in insan ya da hayvan sütü ile atılmasına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur.
  Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ACEPRİX tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken,

  Yorum Yapın