Aceprix 5 Mg 30 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  20.18 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Ali Raif İlaç San. A.Ş. Silazapril
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Aceprix 5 Mg 30 Film Tablet , Ali Raif İlaç San. A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 20.18 TL olup Normal Reçetelidir. 8699543090801 barkodlu ACEPRIX Her film tablet; 5 mg silazapril'e eşdeğer 5.220 mg silazapril monohidrat içerir.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ACEPRIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  ACEPRİX gibi ilaçlar kalp krizi veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

  Aşağıda görülme sıklığı plaseboya göre daha yüksek olan tüm yan etkiler organ sistemi ve sıklık (çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10,000) (istisnai raporlar dahildir), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)) açısından listelenmiştir.

  Yaygın: Baş ağrısı, sersemlik, bayılma, çarpıntı, oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü, belirtilere yönelik düşük tansiyon, öksürük, bulantı, karaciğer fonksiyon testleri (SGPT, GGTP) ile ilgili değerlerdeki değişiklikler, yorgunluk, kuvvetsizlik, kırıklık

  Yaygın olmayan: Burun kanaması, kansızlık, morarma, kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), gut, terleme artışı, uyuşma, duyu azalması, iktidarsızlık, cinsel isteğin azalması, depresyon, kaygı, ağız kuruluğu, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi, migren, titreme, konuşmanın bozulması, hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu, zihin karışıklığı, uyku hali, uykusuzluk, sinirlilik, tat alma duyusunda yetersizlik, görüş anormalliği, konjunktivit, ışıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumu, kulak çınlaması, göğüs ağrısı, kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği (aritmi), kalp atımının yavaşlaması, AV blok, kalbin normal atışlarına fazladan atış eklenmesi (ekstrasistol), kalp yetmezliği, kalp krizi, kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı ve aksırma [rinit (nezle)], yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit), yutak iltihabı (faranjit), bronş iltihabı, solunum yolları enfeksiyonu, nefes darlığı, bronşların daralması (bronkospazm), hazımsızlık, karın ağrısı, ishal, kabızlık, kusma, gaz, anüsten kanama, mide-barsak kanaması, iştahsızlık, karaciğer fonksiyon testleri (LDH ve total bilirubin) ile ilgili değerlerdeki değişiklikler, döküntü (deriden hafif kabarık döküntü ve ciltte pullanmayla kendini gösteren bir döküntü dahil), bir tür deri hastalığı (dermatit), kaşıntı, ürtiker, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem), kas ağrısı, bacaklarda kramp, eklem ağrısı, sıklıkla idrar yapma, aşırı miktarda idrar yapma, ağrılı idrar yapma, kanda üre artışı, böbrek ağrısı, böbrek yetmeziliği, sıcak basması, ağrı, ödem, ölüm katılığı (ateş yükselmeleri sırasında görülebilen ve soğuk duygusuna eşlik eden, titreme ve terleme nöbetleridir).

  Seyrek: Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık (trombositopenik purpura), dil iltihabı, beyin damarları ile ilgili hastalık, pankreas iltihabı (pankreatit), serum kreatinin/üre değerlerinde minör ve çoğunlukla reversibl (geri dönüşümlü) yükselmeler


  Uyarı ve Önlemler

  ACEPRIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ACEPRIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  •Silazapril veya ACEPRİX'in bileşimindeki her hangi bir maddeye karşı duyarlılığınız varsa,

  •Kaptopril, enalapril, lisinopril ve ramipril içeren diğer ADE inhibitör ilaçlarına karşı duyarlılığınız varsa,

  •ADE inhibitör ilaçlarını kullandıktan sonra ciddi yan etkiler (anjiyoödem) görüldüyse, Bu durumda yüz, dudaklar, ağız veya dilin şişmesi gibi belirtiler görülür.

  •Karnınızda sıvı artışı (assit ) varsa,

  •Gebelik süreniz 3 ayı aştıysa (ayrıca gebeliğin erken dönemlerinde de ACEPRİX'ten kaçınılması gerekir) kullanmayınız.

  ACEPRIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  ■Bir kalp probleminiz varsa, ACEPRİX, kalp probleminin belli tiplerine sahip bazı hastalar için uygun olmayabilir.

  ■Beyninizdeki kan damarları ile ilgili problemleriniz varsa,

  ■Şiddetli karaciğer problemleriniz varsa,

  ■Böbreğiniz ile ilgili problemleriniz varsa,

  ■Son zamanlarda kendinizi hasta hissediyorsanız (kusma) veya ishal iseniz,

  ■Tuz (sodyum) alım miktarı kontrolü için diyetteyseniz,

  ■Böbrek diyalizinde iseniz, ACEPRİX almadan önce doktorunuza veya eczacınıza kontrol ettirin

  Eğer bir operasyon (diş cerrahisi gibi) geçirecekseniz, ACEPRİX almanız konusunda doktorunuza veya diş hekiminize danışınız. Bazı anestezikler kan basıncınızı düşürebileceğinden, kan basıncınız çok düşük olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  ACEPRIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Eğer;

  ■Potasyum içeren besin takviyeleri alıyorsanız,

  ■Yemeklerinizde (potasyum içeren) düşük sodyum/tuz içeren ürünler kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. ACEPRİX kullanıyorken, bu yiyecekleri kesmeniz gerekebilir.

  ■ADE inhibitör ilaçları kullanılırken alkol kullanımı kan basıncı problemlerine neden olabilir. Baygınlık hissi veya baş dönmesi gibi belirtiler görülebilir. ACEPRİX alırken, alkol kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz gebeliğinizden önce veya gebe kaldığınızı tespit eder etmez, normal olarak ACEPRİX alımını durdurmanızı ve ACEPRİX'in yerine başka bir ilaç almanızı tavsiye edecektir. Gebeliğin erken dönemlerinde ACEPRİX kullanımı önerilmemektedir. Gebeliğinizin 3. ayından sonra ACPERİX aldığınızda, bebeğinizde ciddi zararlara yol açabileceğinden bu dönemde kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ACEPRİX emziren anneler için önerilmez ve emzirmek istiyorsanız, özellikle bebeğiniz yeni doğduysa veya erken doğduysa, sizin için doktorunuz başka bir tedavi seçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  ACEPRİX'i kullanırken, başınız dönebilir. Bu durum alkol aldığınızda daha fazla görülür.

  Başınız dönerse, araç ve makine kullanmayınız.

  ACEPRIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ACEPRİX bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (etkisine dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her tablette 0.0051 mmol (ya da 0.117 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ACEPRİX ile birlikte kullanılan bazı ilaçlar, ACEPRİX' in çalışma yolunu etkileyebileceği gibi ACEPRİX de bazı ilaçların çalışma yolunu etkileyebilir.

  Aşağıdaki ilaçların herhangi birini kullanıyorsanız, özellikle doktorunuza danışınız.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Silazapril’in insan ya da hayvan sütü ile atılmasına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur.
  Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ACEPRİX tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken,

  Yorum Yapın