ACEPRIX

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  20.18 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Ali Raif İlaç San. A.Ş. Silazapril
  N
  ?
  ?
  ?
  E

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ACEPRIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  ACEPRİX gibi ilaçlar kalp krizi veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

  Aşağıda görülme sıklığı plaseboya göre daha yüksek olan tüm yan etkiler organ sistemi ve sıklık (çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10,000) (istisnai raporlar dahildir), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)) açısından listelenmiştir.

  Yaygın: Baş ağrısı, sersemlik, bayılma, çarpıntı, oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü, belirtilere yönelik düşük tansiyon, öksürük, bulantı, karaciğer fonksiyon testleri (SGPT, GGTP) ile ilgili değerlerdeki değişiklikler, yorgunluk, kuvvetsizlik, kırıklık

  Yaygın olmayan: Burun kanaması, kansızlık, morarma, kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), gut, terleme artışı, uyuşma, duyu azalması, iktidarsızlık, cinsel isteğin azalması, depresyon, kaygı, ağız kuruluğu, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi, migren, titreme, konuşmanın bozulması, hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu, zihin karışıklığı, uyku hali, uykusuzluk, sinirlilik, tat alma duyusunda yetersizlik, görüş anormalliği, konjunktivit, ışıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumu, kulak çınlaması, göğüs ağrısı, kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği (aritmi), kalp atımının yavaşlaması, AV blok, kalbin normal atışlarına fazladan atış eklenmesi (ekstrasistol), kalp yetmezliği, kalp krizi, kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı ve aksırma [rinit (nezle)], yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit), yutak iltihabı (faranjit), bronş iltihabı, solunum yolları enfeksiyonu, nefes darlığı, bronşların daralması (bronkospazm), hazımsızlık, karın ağrısı, ishal, kabızlık, kusma, gaz, anüsten kanama, mide-barsak kanaması, iştahsızlık, karaciğer fonksiyon testleri (LDH ve total bilirubin) ile ilgili değerlerdeki değişiklikler, döküntü (deriden hafif kabarık döküntü ve ciltte pullanmayla kendini gösteren bir döküntü dahil), bir tür deri hastalığı (dermatit), kaşıntı, ürtiker, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem), kas ağrısı, bacaklarda kramp, eklem ağrısı, sıklıkla idrar yapma, aşırı miktarda idrar yapma, ağrılı idrar yapma, kanda üre artışı, böbrek ağrısı, böbrek yetmeziliği, sıcak basması, ağrı, ödem, ölüm katılığı (ateş yükselmeleri sırasında görülebilen ve soğuk duygusuna eşlik eden, titreme ve terleme nöbetleridir).

  Seyrek: Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık (trombositopenik purpura), dil iltihabı, beyin damarları ile ilgili hastalık, pankreas iltihabı (pankreatit), serum kreatinin/üre değerlerinde minör ve çoğunlukla reversibl (geri dönüşümlü) yükselmeler

  Yorum Yapın
  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  20.18 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Ali Raif İlaç San. A.Ş. Silazapril

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ACEPRIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  ACEPRİX gibi ilaçlar kalp krizi veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

  Aşağıda görülme sıklığı plaseboya göre daha yüksek olan tüm yan etkiler organ sistemi ve sıklık (çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10,000) (istisnai raporlar dahildir), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)) açısından listelenmiştir.

  Yaygın: Baş ağrısı, sersemlik, bayılma, çarpıntı, oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü, belirtilere yönelik düşük tansiyon, öksürük, bulantı, karaciğer fonksiyon testleri (SGPT, GGTP) ile ilgili değerlerdeki değişiklikler, yorgunluk, kuvvetsizlik, kırıklık

  Yaygın olmayan: Burun kanaması, kansızlık, morarma, kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), gut, terleme artışı, uyuşma, duyu azalması, iktidarsızlık, cinsel isteğin azalması, depresyon, kaygı, ağız kuruluğu, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi, migren, titreme, konuşmanın bozulması, hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu, zihin karışıklığı, uyku hali, uykusuzluk, sinirlilik, tat alma duyusunda yetersizlik, görüş anormalliği, konjunktivit, ışıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumu, kulak çınlaması, göğüs ağrısı, kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği (aritmi), kalp atımının yavaşlaması, AV blok, kalbin normal atışlarına fazladan atış eklenmesi (ekstrasistol), kalp yetmezliği, kalp krizi, kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı ve aksırma [rinit (nezle)], yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit), yutak iltihabı (faranjit), bronş iltihabı, solunum yolları enfeksiyonu, nefes darlığı, bronşların daralması (bronkospazm), hazımsızlık, karın ağrısı, ishal, kabızlık, kusma, gaz, anüsten kanama, mide-barsak kanaması, iştahsızlık, karaciğer fonksiyon testleri (LDH ve total bilirubin) ile ilgili değerlerdeki değişiklikler, döküntü (deriden hafif kabarık döküntü ve ciltte pullanmayla kendini gösteren bir döküntü dahil), bir tür deri hastalığı (dermatit), kaşıntı, ürtiker, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem), kas ağrısı, bacaklarda kramp, eklem ağrısı, sıklıkla idrar yapma, aşırı miktarda idrar yapma, ağrılı idrar yapma, kanda üre artışı, böbrek ağrısı, böbrek yetmeziliği, sıcak basması, ağrı, ödem, ölüm katılığı (ateş yükselmeleri sırasında görülebilen ve soğuk duygusuna eşlik eden, titreme ve terleme nöbetleridir).

  Seyrek: Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık (trombositopenik purpura), dil iltihabı, beyin damarları ile ilgili hastalık, pankreas iltihabı (pankreatit), serum kreatinin/üre değerlerinde minör ve çoğunlukla reversibl (geri dönüşümlü) yükselmeler


  Yorum Yapın