Actiq 400 Mcg Oromukozal Aplikatörlü 3 Pastil

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  128.85 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Genesis İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. Fentanil
  K
  C
  ?
  ?
  E
  Actiq 400 Mcg Oromukozal Aplikatörlü 3 Pastil , Genesis İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 128.85 TL olup Kırmızı Reçetelidir. 8699804060123 barkodlu ACTIQ  Her bir pastil 400 mikrogram fentanil içerir.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  ACTIQ®, kronik ağrıları için opioid idame tedavisi uygulanmakta olan kanser vakalarında, aniden ortaya çıkan şiddetli ağrıların kontrol altına alınmasında endikedir. Bu ağrılar, normalde kontrol altına alınabilen inatçı ağrıların geçici alevlenmesidir.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  ACTIQ® kullanımıyla gözlenen advers etkiler tipik opioid yan etkilerdir. Çoğunlukla bu opioid yan etkiler, preparatın kullanımına devam edildiği süre içinde ve hastaya en uygun doz ayarlaması yapıldığında yok olur veya şiddeti azalır. Opioid yan etkiler beklenmelidir ve gerektiğinde kontrol altına alınmalıdır.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  ACTIQ® tedavisine başlamadan önce, hastanın kalıcı sürekli ağrısını tedavi etmek için kullanılan uzun süreli opioid tedavisinin stabilize edilmesi önemlidir.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Fentanil karaciğerde CYP3A4 izoenzimi ve intestinal mukoza tarafından metabolize edilir. Makrolid antibiyotikler gibi, CYP3A4'e karşı etkili inhibitörler, örneğin eritromisin, ketokonazol ve belirli proteaz inhibitörleri, örneğin ritonavir, oral yoldan alınan fentanilin biyoyararlanımını artırabilir ve sistemik klerensini düşürebilir, bu da daha fazla ve uzun opioid etkiye yol açabilir. Benzer bir etki CYP3A4'ü inhibe ettiği bilinen greyfurt suyunun birlikte tüketilmesi sonucunda da görülebilir. Bu nedenle fentanil' in CYP3A4 inhibitörleriyle aynı anda verilmesi konusunda dikkatli davranılması önerilmektedir.


  Formül

  Formülü:

  Her bir pastil 200 mcg fentanile eşdeğer 314.2 mcg fentanil sitrat içerir.


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  ACTIQ®, oromukozal kullanım için tasarlanmıştır; aplikatörü aracılığıyla ağızda dolaştırılarak emilmelidir. Böylelikle mukozal temas maksimize edilmiş olur. Preparat çiğnenmemelidir, emilmelidir, çünkü fentanilin bukkal mukoza tarafından emilimi, gastrointestinal yoldan sistemik emilimine oranla daha hızlıdır. Ağzı kuru olan hastalarda bukkal mukozanın nemlendirilmesi için su kullanılabilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  ACTIQ®, fentanil veya preparatın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda, monoamin-oksidaz (MAO) inhibitörlerinin eşzamanlı kullanımı veya MAO inhibitörlerinin kullanımının bırakılmasından sonraki iki hafta içerisinde ve ileri derecede solunum depresyonu veya şiddetli obstrüktif akciğer hastalığında kontrendikedir.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Fentanil anne sütüne geçmektedir, bu nedenle çocuklarını emziren anneler, çocukta sedasyon ve/veya solunum depresyonu oluşma ihtimaline karşı Actiq kullanmamalıdır. Son fentanil kullanımının üzerinden en az 24 saat geçmeden emzirme işlemi tekrarlanmamalıdır.

  Yorum Yapın