Acuitel 40 Mg Bölünebilir 28 Film Kaplı Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  39.79 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi Kinapril Hcl
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Acuitel 40 Mg Bölünebilir 28 Film Kaplı Tablet , Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 39.79 TL olup Normal Reçetelidir. ACUITEL etken maddesi Kinapril Hcl olup 8681308091192 barkodludur.

  Endikasyon

  Kinapril, diüretikler ve/veya kalp glikozidleri ile birlikte konjestif kalp yetersizliği tedavisinde endikedir. Konjestif kalp yetersizliği bulunan hastalarda semptomatik hipertansiyon açısından yakından izlemek için tavsiye edilen başlangıç dozu 2.5 mg’dır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ACUITEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa ACUITEL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Nefes alma güçlüğüne sebep olan yüz, dil ve boğazda şişme (anjiyoödem),

  • Kusmaya sebep olan aşırı karın ağrısı (bağırsaklarda anjiyoödem),

  • Kalp krizi, kalp atımının hızlanması,

  • Kollarda, bacaklarda güçsüzleşme ya da konuşma güçlüğü (felç belirtileri),

  • Kurdeşen dahil şiddetli deri döküntüsü, şiddetli kaşıntı, kabarıklık, ciltte şişme ve soyulma, mukoza iltihabı (Stevens Johnson Sendromu),

  • İlaca karşı şiddetli alerjik tepki (anaflaktik reaksiyonlar).

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ACUITEL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Ayaktayken bayılma hissi. Bu tansiyonunuzun çok düştüğü anlamına gelebilir. ACUITEL'le birlikte başka tansiyon ilacı, alkol alıyorsanız ya da susuz kaldıysanız veya diyalizdeyseniz bunun olma olasılığı artar. Bayılacak gibi hissettiğinizde, bu duygu geçene kadar uzanınız.

  • Özellikle böbrek yetmezliğiniz veya damar hastalığınız varsa, şiddetli boğaz ağrısı ya da ciddi ağız yaraları. Bu yetersiz beyaz kan hücreniz olduğu anlamına gelebilir ve enfeksiyon ya da ateş riskini arttırabilir.

  • Göğüs ağrısı, göğüs sıkışması, nefes darlığı ve üfürüm sesi, çarpıntı,

  • Hastalık hissi ile gelen şiddetli karın ve sırt ağrısı (pankreas iltihabı),

  • Ciltte ve gözlerde sararma (sarılık).

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

  En yaygın yan etkiler:

  • İyi hissetmeme,

  • Baş ağrısı, baş dönmesi,

  • Yorgunluk,

  • Öksürük, akciğer iltihabı,

  • Burun akıntısı.

  Daha az yaygın yan etkiler:

  • İshal, sindirim güçlüğü, gaz,

  • Kas ağrısı, kaslarda güçsüzleşme, sırt ağrısı, eklem ağrısı (gut),

  • Halsizlik, uyku hali,

  • Böbrek ve idrar yolu problemleri,

  • Kol ve bacakta uyuşukluk ve karıncalanma,

  • Depresyon, sinirlilik,

  • Vücutta su tutulması,

  • Sinüslerde iltihap,

  • Görmede bulanıklık,

  • Ereksiyonun sağlanamaması, sürdürülememesi.

  Diğer yan etkiler:

  • Kulakta çınlama, denge kaybı,

  • Bayılma,

  • Bronşların daralması,

  • Kabızlık,

  • Ağızda kuruluk, tat duyusunda bozukluk,

  • Görme tembelliği,

  • Zihin karışıklığı,

  • Saç dökülmesi,

  • Karaciğer iltihabı (hepatit)

  • Kolay kanama ya da çürüme (beyaz kan hücrelerinde artma ya da trombositlerde azalma), kansızlık (kırmızı kan hücrelerinde düşüklük).


  Uyarı ve Önlemler

  ACUITEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ACUITEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  •Kinapril veya ACUITEL'in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

  •Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,

  •Alerji sonucu yüz, dil ve boğazda şişme durumunuz varsa (anjiyoödem),

  •Ana atardamarınızda (aort) daralma varsa.

  ACUITEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  •Böbrek yetmezliğiniz varsa ya da kan diyaliz makinesi (yapay böbrek) kullanıyorsanız,

  •Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

  •Kalp yetmezliğiniz varsa,

  •Damar hastalığınız varsa,

  •Kanınızın bir makine yardımı ile kolesterolden arındırılması işlemi görüyorsanız ya da görecekseniz (LDL aferezi),

  •Allerji ya da astımınız varsa,

  •Alerjiye karşı duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız ya da görecekseniz (örn. arı sokması alerjisinin etkilerinin azaltılması)

  •Şeker hastalığınız varsa,

  •Başka ilaçlar kullanıyorsanız. Potasyum katkıları veya potasyum içeren tuz yerine geçen maddeler kullanıyorsanız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ACUITEL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ACUITEL aç ya da tok alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız ACUITEL kullanmayınız.

  Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız ACUITEL kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ACUITEL, özellikle tedavinizin başlangıcında araç ve makine kullanma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir. Sersemlik veya yorgunluk hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız, derhal doktorunuza danışınız.

  ACUITEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ACUITEL laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ACUITEL ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

  •Kan basıncını düşüren başka ilaçlar ve idrar döktürücü (diüretik) ilaçlar,

  •Tetrasiklin olarak adlandırılan enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  •Potasyum destek tedavisi (potasyum içeren tuz bileşenleri dahil),

  •Lityum (depresyon tedavisi için bir ilaç),

  •Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar (non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar; örn.aspirin, ibuprofen),

  •Kortizon içeren ilaçlar (hidrokortizon, deksametazon ya da prednizolon),

  •Düzensiz kalp atışlarını düzenlemek için kullanılan ilaç (prokainamid), kanser tedasivisinde kullanılan ilaçlar (sitostatik ilaçlar), bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (Crohn hastalığı, romatoid artrit gibi otoimmun hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar), süregelen gut tedavisinde kullanılan ilaç (allopurinol),

  •Sindirim güçlüğü ve göğüste yanma hissine karşı kullanılan ilaçlar (antiasitler),

  •Sakinleştirici etkisi olan ilaçlar (alkollü içecekler ve uyku hapları dahil),

  •Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  •Böbreküstü bozukluklarında kullanılan ilaçlar (tetrakosaktrin),

  •Kalp yetmezliği ve şok tedavisinde kullanılan ilaçlar (sempatomimetikler).

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, bir anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü ile yapılan önceki bir tedaviyle bağlantılı olarak bileteral renal arter stenozu,primer hiperaldesteronizm, kazanılmış (idiopatik) ve kalıtsal anjiyoödem geçmişi olan hastalarda kontrendikedir. Diğer ADE inhibitörleri ile çapraz duyarlılığı değerlendirilmemiştir.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Laktasyonda kontrendikedir.

  Yorum Yapın