Adeleks 8 Mg 20 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  33.49 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. Tiyokolsikozid
  N
  X
  ?
  ?
  E
  Adeleks 8 Mg 20 Tablet , Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 33.49 TL olup Normal Reçetelidir. ADELEKS etken maddesi Tiyokolsikozid olup 8699541015219 barkodludur.

  Endikasyon

  Yakın zamanlı klinik tecrübeler göz önüne alınarak, ADELEKS, steroid olmayan antiinflamatuvar ajanlar, fen i 1 butazon, analjezikler ve nörit tedavisinde kullanılan preparatlar, anabolik steroidler, sedatifler, barbituratlar ve süksinil kolin ile. başarılı ve güvenli bir şekilde birlikte uygulanmaktadır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ADELEKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa ADELEKS’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  • Eller, ayaklar, bilekler, yüz. dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,

  • Kaşıntı, deri, ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),

  • Baygınlık (vazovagal senkop),

  • Deri döküntüleri.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ADELEKS’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  • Sersemlik, uyuklama hali,

  • Kaşıntı,

  • Deri döküntüleri,

  • Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuza söyleyiniz.

  • Bulantı.

  • Kusma,

  • İshal,

  • Mide ağrısı.

  Bunlar ADELEKS'in hafif yan etkileridir.

  Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.


  Uyarı ve Önlemler

  ADELEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ADELEKS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

  • Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa.

  • Kanama problemleriniz varsa ve/veya antikoagülan kullanıyor iseniz,

  • Gebelik ve emzirme döneminde iseniz.

  Ayrıca, tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

  ADELEKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,

  • İlacın kullanımı sırasında ishal görülür ise.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ADELEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ADELEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Klinik çalışmalara göre, tiyokolşikosidin ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak, nadir uyuklama, sersemleme vakalan bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanımında dikkatli olunuz.

  ADELEKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir ADELEKS 8 mg tablette 92 mg laktoz monohidrat bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • ADELEKS’in kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

  • Kanın pıhtılaşmasını geciktiren veya önleyen (antikoagülan) ilaç kullanıyorsanız ADELEKS'i kullanmayınız.

  Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; gevşek paralizide, adale hipotonisinde, aşırı duyarlılık, kanama problemleri olan ve antikoagülan kullananlar, hastalarda, gebelik ve laktasyon.


  Günlük Doz

  Yetişkinde günde 2 defa 4-8mg.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Tiyokolşikosid anne sütüne geçtiği için, emzirme döneminde ADELEKS kullanılmamalıdır.
  Üreme yeteneği /Fertilite

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın