Adenuric 120 Mg 28 Film Kaplı Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  87.16 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş Febuksostat
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Adenuric 120 Mg 28 Film Kaplı Tablet , MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 87.16 TL olup Normal Reçetelidir. ADENURIC etken maddesi Febuksostat olup 8699832090604 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ADENURIC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdaki nadiren görülen (1000 kişide en fazla 1 kişiyi etkileyebilen) yan etkiler meydana geldiği takdirde bu ilacı almayı bırakıp derhal doktorunuzla temas kurunuz ya da yakınınızdaki bir acil servise gidiniz, çünkü bu yan etkilerin ardından ciddi bir aleıjik reaksiyon gelebilir:

  • Anafılaktik reaksiyonlar, ilaca aşırı duyarlılık (ayrıca bkz. Bölüm 2 “uyarılar ve önlemler”)

  Deride ve vücut boşluklarının (örn. Ağız ve üreme organları) iç yüzeylerinde kabarcıkların ve döküntülerin oluşması, ağızda ve/veya üreme organlarında ağrılı ülserler ile karakterize, beraberinde ateş, boğaz ağrısı ve yorgunluk görülen (Stevens-Johnson sendromu/Toksik Epidermal Nekroliz) ya da lenf düğümlerinde büyüme, karaciğer büyümesi, hepatit (karaciğer yetmezliğine kadar gidebilir), kandaki akyuvar sayısında artış ile karakterize (eozinofıli ve sistemik semptomlarla seyreden ilaç reaksiyonu-dress), yaşamı tehdit edici olabilen deri döküntüleri (bkz. Bölüm 2)Genel deri döküntüleri

  Yaygın görülen yan etkiler (10 kişide en fazla 1 kişiyi etkileyebilen) şunlardır:

  Anormal karaciğer testi sonuçlarıİshalBaş ağrısıDöküntü (çeşitli döküntü tipleri dahil; aşağıdaki “yaygın olmayan yan etkiler” ve “seyrek görülen yan etkiler” bölümlerine bakınız)BulantıGut semptomlarında artışDokularda sıvı tutulumuna bağlı bölgesel şişlik (ödem)

  Yukarıda belirtilmeyen diğer yan etkiler aşağıda listelenmiştir.

  Yaygın omayan yan etkiler (100 kişide en fazla 1 kişiyi etkileyebilen) şunlardır:

  İştah azalması, kan şekeri düzeylerinde değişiklikler (diyabet) (böyle durumlarda aşırı susama olabilir), kan yağı düzeylerinde yükselme, kilo artışıCinsel dürtü kaybıUyuma güçlüğü, uyku haliSersemlik hissi, uyuşukluk, karıncalanma, duyularda azalma ya da değişiklik (hipoestezi, hemiparezi ya da parestezi), tat duyusunda değişiklik, koku duyusunda azalma (hiposmi)Anormal EKG kalp takibi, düzensiz ya da hızlı kalp atışı, kalp atışını hissetme (palpitasyon)Kızarma ya da sıcak basması (örn. Yüzde ve boyunda kızarıklık), kan basıncı artışı, kanama (hemoraji, yalnızca kan hastalıkları için kemoterapi alan hastalarda görülür)Öksürük, nefes darlığı, göğüste rahatsızlık ya da ağrı, geniz yolunda ve/veya boğazda enflamasyon (üst solunum yolu enfeksiyonu), bronşitAğız kuruluğu, karın ağrısı/rahatsızlığı ya da gaz, mide ekşimesi/hazımsızlık, kabızlık, dışkılamada sıklaşma, kusma, mide rahatsızlığıKaşıntı, kurdeşen, deri enflamasyonu, deride renk değişikliği, deride kırmızı ya da mor renkli küçük benekler, deride kırmızı renkli küçük, düz benekler, deride küçük, bitişik yumrularla kaplı kırmızı bölgeler, döküntü, deride kızarık ve benekli bölgeler, başka tiplerde deri bozukluklarıKas krampı, kas güçsüzlüğü, kaslarda/ekl emi erde ağrı/sızı, bursit ya da artrit (genellikle ağrı, şişlik ve/veya sertlik ile birlikte görülen eklem iltihaplanması), kol ve bacaklarda ağrı, sırt ağrısı, kas spazmıİdrarda kan, anormal şekilde sık idrara çıkma, anormal idrar testleri (idrarda protein düzeylerinde yükselme), böbreklerin doğru işlev görme yetisinde azalmaYorgunluk, göğüste ağrı, göğüste rahatsızlıkSafra kesesinde ya da safra kanalında taş (kolelitiyazis)Kanda tiroid stimülan hormon (TSH) düzeyinin yükselmesiKan kimyasında ya da kan hücrelerinin veya trombositlerin sayısında değişiklikler (anormal kan testi sonuçlan)Böbrek taşlanEreksiyon güçlükleri

  Seyrek görülen yan etkiler (1000 kişide en fazla 1 kişiyi etkileyebilen) şunlardır:

  Nadiren ciddi olabilen bir durum olan kas haşan. Kas problemlerine neden olabilir ve özellikle de, aynı zamanda kendinizi kötü hissediyorsanız ve ateşiniz yükselmişse anormal kas yıkımından kaynaklanıyor olabilir. Kas ağrısı, hassasiyeti ya da güçsüzlüğü olursa derhal doktorunuzla temas kurunuzDerinin derin tabakalarında (özellikle dudaklann, gözlerin, üreme organlarının, ellerin, ayaklann ya da dilin çevresinde) meydana gelen ve ani solunum güçlüğü ile birlikte görülebilen şiddetli şişlikKızamık benzeri deri döküntüsü, lenf düğümlerinde büyüme, karaciğer büyümesi, hepatit (karaciğer iltihaplanması-karaciğer yetmezliğine kadar gidebilir), kandaki akyuvar sayısında artış ile birlikte görülen yüksek ateş (eozinofıli ile birlikte ya da eozinofıli olmaksızın lökositoz)Deride kızarıklık (eritem), çeşitli tiplerde döküntüler (örn. Kaşıntılı, beyaz lekelerle, kabarcıklarla, iltihap içeren kabarcıklarla, deride dökülmelerle, kızamık benzeri döküntülerle birlikte), yaygın kızarıklık (eritem), doku ölümü (nekroz) ve ciltte içi sıvı dolu kabarcıklar (büllöz epidermis) ve mukoz dokuların ayrılması, sonuçta cilt soyulması (eksfoliyasyon) ve olası şok (sepsis- Stevens-Johnson sendromu/toksik epidermal nekroliz)SinirlilikSusamaKulak çınlamasıBulanık görme, görmede değişiklikSaç dökülmesiAğız ülserasyonuPankreas iltihabı (sık görülen semptomlar, karın ağrısı, bulantı ve kusma)Terlemede artışKilo kaybı, iştah artışı, kontrolsüz iştah kaybı (anoreksi)Kas ve/veya eklem sertliğiKan sayımının (alyuvar, akyuvar veya trombosit) anormal şekilde düşük olmasıAni idrar sıkışmasıBöbrek iltihaplanmasına bağlı olarak idrar miktarında değişiklik ya da azalma (tübülointerstisyel nefrit)Karaciğer iltihaplanması (hepatit)Derinin sararması (sarılık)Karaciğer hasarı


  Uyarı ve Önlemler

  ADENURIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ADENURIC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Febuksostata ya da bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa.

  ADENURIC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlarda ADENURIC’i kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz:

  Daha önce kalp yetmezliğiniz ya da kalp problemleriniz olduysa ya da şu anda varsaDaha önce böbrek hastalığınız ve/veya Allopurinole karşı (Gut hastalığınıntedavisinde kullanılan bir ilaç) ciddi alerjik reaksiyonunuz olduysa ya da şu anda varsaDaha önce karaciğer hastalığınız ya da karaciğer fonksiyon testlerinizde anormalliklerolduysa ya da şu anda varsaLesch-Nyhan sendromundan (kanda çok fazla ürik asit görülen nadir ve kalıtımsal birhastalık) kaynaklanan yüksek ürik asit düzeyleri için tedavi görüyorsanızTiroid problemleriniz varsa.

  ADENURIC’e alerjik reaksiyon gösterdiğiniz takdirde bu ilacı kullanmayı bırakınız (ayrıca bkz. bölüm 4). Aleıjik reaksiyonların olası semptomları aşağıdakiler olabilir:

  şiddetli formlar (örn. kabarcıklar, nodüller, kaşıntılı, eksfoliyatif döküntü) dahil olmak üzere deri döküntüsü, kaşıntıkollarda, bacaklarda ya da yüzde şişliksolunum güçlüğü

  lenf düğümlerinde büyüme ile birlikte ateş

  ama aynı zamanda, kalp ve solunum durması ile görülen, yaşamı tehdit edici ciddi aleıjik reaksiyonlar.

  Doktorunuz ADENURIC tedavisini kalıcı olarak durdurmaya karar verebilir.

  ADENURIC kullanımında, yaşamı tehdit edici olma potansiyeline sahip deri döküntüleri (Stevens-Johnson sendromu) nadiren bildirilmiştir. Bu durum başlangıçta, çoğunluklagövdede merkezi bir kabarcıkla birlikte kırmızımsı hedef benzeri benekler ya da dairesellekeler şeklinde ortaya çıkar. Ayrıca, ağızda, boğazda, burunda, üreme organlarında ülserlerve konjonktivit de (gözlerde kızarıklık ve şişlik) görülebilir. Döküntü, deride yaygınkabarcıklanmaya ya da soyulmaya kadar ilerleyebilir.

  Febuksostat kullanımında Stevens-Johnson sendromu geliştiyse ADENURIC’e hiçbir zaman yeniden başlanmamalıdır. Döküntü ya da bu deri semptomları geliştiği takdirde derhaldoktora başvurunuz ve bu ilacı aldığınızı söyleyiniz.

  Halen gut atağınız varsa (eklemde aniden başlayan şiddetli ağrı, hassasiyet, kızarıklık, sıcaklık ve şişlik), ADENURIC ile ilk tedavinize başlamadan önce gut atağının geçmesinibekleyiniz.

  Bazı kişilerde, ürik asit düzeylerini kontrol eden bazı ilaçlara başlandığında gut atakları alevlenebilir. Alevlenmeler herkeste ortaya çıkmaz, ama ADENURIC alıyor olsanız bile,özellikle tedavinin ilk haftaları ya da ayları sırasında alevlenme yaşayabilirsiniz. Alevlenmeolsa bile ADENURIC’i kullanmaya devam etmeniz önemlidir; çünkü ADENURIC hala ürikasit düşürücü etki göstermektedir. Her gün ADENURIC almaya devam ederseniz, zamaniçerisinde gut alevlenmeleri seyrekleşecek ve daha az ağrılı olacaktır.

  Doktorunuz, alevlenmelerin semptomlarmmın (eklemde ağrı ve şişlik gibi) giderilmesine ya da tedavisine yardımcı olmak amacıyla büyük olasılıkla başka ilaçlar da reçeteleyecektir.

  Her ne kadar Tümör Lizis Sendromu için ADENURIC ile tedavi edilen hastalarda gözlenmeyen bir durum olsa da, ürat düzeyleri çok yüksek olan hastalarda (örn. kanser içinkemoterapi alanlarda), ürik asit düşürücü ilaçlarla tedavi idrar yolunda ksantin birikimine vemuhtemelen taş oluşumuna yol açabilir.

  Doktorunuz karaciğerinizin normal çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kan testleri yaptırmanızı isteyebilir.

  ADENURIC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ADENURIC yemekler ile birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ADENURIC’in doğmamış çocuklara zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. ADENURIC hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Hamileyseniz ya da emziriyorsanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzun ya da eczacınızın tavsiyelerinialınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ADENURIC’in insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız ya da emzirmeyi planlıyorsanız ADENURIC kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Tedavi sırasında sersemlik hissi, uyku hali, bulanık görme ve uyuşukluk ya da karıncalanma hissi olabileceğini unutmayınız. Bu durumda araç ya da makine kullanmamalısınız.

  ADENURIC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ADENURIC tabletler laktoz (bir şeker türü) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz veya dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünüalmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  ADENURIC her tabletinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içerir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki maddelerin herhangi birini içeren ilaçları kullanıyorsanız bunu doktorunuza ya da eczacınıza söylemeniz özellikle önemlidir; çünkü bunlar ADENURIC ile etkileşime girebilirve doktorunuz gerekli tedbirleri almak isteyebilir:

  Merkaptopurin (kanser tedavisinde kullanılır)Azatioprin (bağışıklık yanıtının azaltılmasında kullanılır)Teofılin (astım tedavisinde kullanılır)


  Anne Sütü & Laktasyon

  Febuksostatın insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvanlarda yapılan çalışmalar bu etkin maddenin anne sütüne geçtiğini ve emzirilen yavruların gelişiminde bozulma olduğunu göstermiştir. Emzirilen bebek açısından risk ihmal edilemez. Febuksostat emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

  Yorum Yapın