Aldactone 100 Mg 16 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  23.17 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Ali Raif İlaç San. A.Ş. Spironolakton
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Aldactone 100 Mg 16 Tablet , Ali Raif İlaç San. A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 23.17 TL olup Normal Reçetelidir. ALDACTONE etken maddesi Spironolakton olup 8699543010038 barkodludur.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Esansiyel hipertansiyon;
  Konjestif kalp yetmezliğine bağlı ödem;
  Asitli ve ödemli karaciğer sirozu;
  Nefrotik sendrom;
  Premenstrüel ödem dahil idiopatik ödem;
  Habis menşeli asitler
  Primer aldosteronizmli hastaların preoperatif hazırlık tedavisinde
  Cerrahi tedavi uygulanmayan primer aldosteronizmli hastaların uzun süreli tedavisinde;
  Primer aldosteronizm de dahil mineralokortikoid fazlalığı teşhisine yardımcı olarak.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Gastrik kanama, ülserasyon, kusma, ve diyare gibi gastrointestinal rahatsızlıklar, uyuşukluk ve uyku hali, halsizlik, baş ağrısı, ciltte kızarıklık ve döküntüler, ürtiker, mental konfüzyon, ilaç ateşi, kadınlarda menstrüasyon bozuklukları, hirşutizm, erkeklerde jinekomasti, görülebilir. Hiponatremi ve hiperkalemiye neden olur. Yan etkiler genellikle geri dönüşümlüdür.
  Spironolakton alan bazı hastalarda göğüs kanseri bildirilmiş, ancak sebep sonuç ilişkisi tespit edilememiştir.  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Diğer diüretik ve antihipertansif ajanlarla birlikte kullanıldığında, onların etkisini artırabileceğinden, yeniden doz ayarlaması yapılmalıdır.
  Hamilelikte kullanılması sakıncalıdır. Diüretikler hamilelikte ancak ödem oluşması halinde hekim kontrollünde kullanılabilir. Tıbbi zaruret gerekmedikçe, gebelerde kullanılmamalıdır.
  Süt veren annelerde spironolakton'un bir metaboliti olan canrerone, anne sütüne geçebilir. Böyle durumlarda bebeğin beslenmesi için başka bir yol seçilmelidir.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Diğer diüretik ve antihipertansifler ile birlikte kullanıldığında, Aldactone onların etkisini potansiyalize eder. Bu yüzden, bu gibi ilaçların ve özellikle de gangliyon blokerlerinin dozu Aldactone ile birlikte reçete edildiğinde en azından % 50 azaltılmalıdır.

  Potasyum tutucu diüretiklerin; ACE inhibitörleri ve indometasin ile birlikte kullanımı esnasında şiddetli hiperkalsemi bildirilmiştir. Ayrıca triamteren, amiloride gibi potasyum tutan ilaçlarla veya potasyum tabletleri ile birlikte kullanılması hiperkalemiye neden olabileceğinden önerilmez. Birlikte kullanıldığı taktirde periodik serum elektrolit tayini yapılması gerekir.

  Spironolakton norepinefrine karşı olan vaskuler cevabı düşürür. Spironolakton digoksinin yarı ömrünü uzatır.


  Formül

  Formülü:

  Bir tablette; etken madde olarak 100 mg spironolakton; tatlandırıcı olarak peppermint içerir.


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Erişkinlerde:Konjestif kalp yetmezliği, asitli ve ödemli karaciğer sirozu, nefrodik sendrom, premenstrüel ödem dahil idiopatik ödem, habis menşeli asitlerin tedavisinde; Günlük önerilen doz, 100-200mg'dır (genellikle bir standart diüretikle birlikte verilir).

  Esansiyel Hipertansiyonun tedavisinde; Günlük mutad doz 100mg'dır. Gerektiğinde daha yüksek dozlarda kullanılabilir.

  Primer aldosteronizm ve düşük plazma renin seviyeleri ile birlikte görülen diğer hipertansiyon şekilleri :

  a.Pre-operatif hazırlık devresinde, ameliyattan önce 3-5 hafta süreyle günde 100-400mg
  b.Uzun süreli tedavide; Primer aldosteronizmin ameliyatla tedavisi arzu edilmediği veya mümkün olmadığı hallerde, günde 200-400mg, çoğu defa kan basıncını normalleştirir. Arzu edilen etkiyi gösterecek en düşük doz kullanılmalıdır.
  c.Primer aldosteronizm dahil mineralokortikoid fazlalığı tespit etmede; Mineralokortikoid fazlalığı, in vivo feacal dializ veya rektal elektrik potansiyel ölçümleri ile birlikte bölünmüş dozlar halinde günde 300-400mg kullanarak tespit edilebilir. Testlerin esası, serum potasyum değişmelerine dayanır, serum ve idrar potasyumu da tespit etmek mümkündür.
  Aldactone, etkisini yavaş gösterir ve maksimum cevap, 3-4 günden evvel beklenmemelidir. Bir hafta zarfında tatmin edici bir cevap elde edilmediği takdirde doz artırılabilir veya başka bir tedavi ilave edilebilir. Çoğunlukla, önceden yapılmış etkisiz diüretik tedavinin neticesi, potasyum kaybı olan hastalarda veya hipopotasemi belirtileri gösterenlerde potasyum ilaveleri gerekebilir.

  Çocuklarda : Önerilen doz, günde 3mg/kg'dır.

  Aldactone tablet suda erimez; bu yüzden tablet yutamayacak kadar küçük olan çocuklar için tabletler ezilerek bir süspansiyon halinde çocuğa içirilebilir.

  DOZ AŞIMI :

  Hakiki toksik etki bildirilmemiştir. Klinik olarak hiperpotasemi, parastezi, yorgunluk, flaccid paralizi ve tetani gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir. Bu durumu klinik olarak hipopotasemiden ayırt etmek zor olabilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Anüri, akut böbrek yetmezliği, hiperpotasemi, önemli böbrek fonksiyon bozuklukları.


  Günlük Doz

  Yetişkinde 100-400mg/gün. Çocuklarda : Önerilen doz, günde 3mg/kg/gün.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Spironolakton metabolıtleri anne sütünde tespit edilmiştir. Eğer ALDACTONE kullanımının zorunlu olduğu düşünülüyorsa, bebek beslenmesi için alternatif bir yöntem tayin edilmelidir. Üreme yeteneği/ Fertilite

  Yorum Yapın