Alofin 1 Mg 28 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  233.85 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Finasterid
  N
  X
  ?
  ?
  E
  Alofin 1 Mg 28 Film Tablet , Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 233.85 TL olup Normal Reçetelidir. ALOFIN etken maddesi Finasterid olup 8699828090526 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ALOFIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bu ilaçla aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:

  Ani oluşan alerjik reaksiyonlar

  Alerjik bir reaksiyon oluştuysa ilacr almayr brrakrnrz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Alerjik reaksiyonun belirtileri şunlardrr:

  Döküntü, kaşrntr veya cildinizin altrnda kabartklrklar (kurdeşen)Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişkinlikYutkunma güçlüğüSolunum güçlüğü

  Diğer yan etkiler aşağıdakileri içerebilir:

  Ereksiyona (boşalma) ulaşma zorluğu (impotans)Seksüel istekte azalmaEjakülasyon sorunları (örneğin, seks srrasrnda salman sperm miktarında azalma). Semen miktarındaki bu azalma normal cinsel fonksiyonu etkilemez.

  ALOFİN almaya devam ederken bir süre sonra yukarrda sayrlan yan etkiler ortadan kalkabilir. Semptomlar devam etse bile, ALOFİN ile tedaviye son verildiğinde bu yan etkiler genellikle ortadan kaybolmuştur.

  Erkeklerde bildirilen diğer yan etkiler şunlardrr:

  Memelerde hassasiyet veya şişmeÇarprntr (kalp atrşlarrnrzr hissetmek)Karaciğerinizin çalrşmasmda değişiklikler (bir kan testiyle anlaşrlabilir)Testislerde ağrtTedavi brrakrldrktan sonra ereksiyona ulaşmada devamlr zorluk yaşamakUzun zamandrr frnasterid alan ve fertiliteyi etkileyen diğer risk faktörleri bulunan erkeklerde krsrrlrk bildirilmiştir. Finasterid brrakrldrktan sonra semen kalitesinde normalleşme veya iyileşme bildirilmiştir. Erkeklerde frnasteridin fertikte üzerindeki etkileriyle ilgili uzun dönemli klinik çalrşmalar yürütülmemiştir.Depresif ruh hali.

  Meme dokusunda herhangi bir değişiklikle karşrlaşrrsanrz doktorunuza derhal bildirmeniz gerekir (memede kitle, ağrt, büyüme veya meme ucundan akrntr gibi) çünkü bunlar meme kanseri gibi ciddi bir bozukluğun belirtileri olabilir.


  Uyarı ve Önlemler

  ALOFIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ALOFIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  Finasterid veya ilacın içeriği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,Kadınsanız (çünkü bu ilaç sadece erkekler içindir), ALOFİN’in saç dökülmesi olankadınlarda etki göstermediği klinik çalışmalarda gösterilmiştir.Çocuksanız ALOFİNi kullanmayınız.İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) adı verilen bir prostat sorununuz için finasterid veya

  dutasterid alıyorsanız ALOFİN kullanmayınız.

  3

  ALOFIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  Prostat kanseri için bir kan testi yaptırmanız gerekiyorsa (prostat spesifik antijen PSA testi)doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyin, çünkü ALOFİN testin sonuçlarına etki edebilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ALOFIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ALOFİN yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALOFİN yalnızca erkeklerde ve erkek tipi saç dökülmesi için kullanılır.

  ALOFİN kadınlarda kullanılmamalıdır.Hamile veya hamile kalmayı planlayan bir kadın iseniz kırılmış veya ezilmiş ALOFİNtabletlerine dokunmayınız (normal kullanım sırasında ilaçla teması önlemek için tabletlerkaplanmıştır) çünkü ilacın bebeğin cinsel organlarını etkilemesi muhtemeldir.Hamile bir kadın ezilmiş veya kırılmış ALOFİN tabletlerine dokunursa doktorunuzylakonuşmalıdır.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALOFİN yalnızca erkeklerde kullanılır.

  Araç ve makina kullanımı

  ALOFİN’in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır.

  ALOFIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir tablet 110.3 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer size bir hekim bazı şekerleri tolere edemediğiniz veya sindiremediğiniz söylendiyse (toleranssızlık) bu ilacı almadan önce doktorunuzlakonuşunuz.

  Her bir tablet 23 mg’dan az sodyum içermekte olup dozu nedeniyle herhangi bir uyarıya gerek yoktur.

  Erkek tipi saç dökülmesi için ALOFİN ile birlikte başka ilaç kullanımı

  ALOFİN’in erkek tipi saç dökülmesinde kafaya sürülerek uygulanan başka bir ilaç olan minoksidil ile birlikte kullanımına dair hiçbir bilgi yoktur.

  İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) adı verilen bir prostat sorunu için kullanılan fınasterid veya dutasterid gibi ilaçlar alıyorsanız ALOFİN kullanmayınız.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Anne Sütü & Laktasyon

  ALOFİN kadınların kullanımı için endike değildir. Finasterid’in anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

  Yorum Yapın