Altigmin 2 Mg/ml Oral Çözelti 120 Ml

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  260.25 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Deva Holding A.Ş. Rivastigmin
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Altigmin 2 Mg/ml Oral Çözelti 120 Ml , Deva Holding A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 260.25 TL olup Normal Reçetelidir. 8699525595812 barkodlu ALTIGMIN Her bir mililitre solüsyon 2 mg rivastigmin (rivastigmin hidrojen tartarat şeklinde) içerir.

  Yan Etki

  4. Olası yan etkileri nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ALTIGMIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  İlaç tedavinizin başlangıcında ya da doz yükseltildiği zaman yan etkileri daha fazla görmenize neden olabilir. Yan etkiler büyük bir olasılıkla vücudunuzun ilaca alışmasıyla aşamalı olarak ortadan kaybolacaktır.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek


  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Çok yaygın:

  • Mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi ve iştahsızlık gibi sindirim sistemi ile ilgili etkiler

  Yaygın:

  • Huzursuzluk (ajitasyon)

  • Zihin karışıklığı (konfüzyon)

  • Kaygı hali (anksiyete)

  • Baş ağrısı

  • Uyku hali

  • Titreme

  • Mide ağrıları

  • Yemekten sonra midede rahatsızlık

  • Terleme

  • Yorgunluk

  • Zayıflık

  • Genel iyi olmama hissi

  • Kilo kaybı Yaygın olmayan:

  • Bunalım

  • Bayılmak

  • Uyuma güçlüğü

  • Karaciğer fonksiyonu test değerinde değişiklikler

  • Kaza ile düşmeler

  Seyrek

  • Nöbetler (krizler veya konvülziyonlar)

  • Göğüs ağrısı

  • Kalp krizi (ezici göğüs ağrısı)

  • Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserleri

  • Kızarıklıklar

  • Kaşınma

  Çok seyrek:

  • Sanrılar

  • Kalp ritmiyle ilgili sorunlar (yavaş ve hızlı)

  • Sindirim sisteminde kanama (dışkıda veya kusmada kan)

  • Pankreas iltihabı (çoğunlukla bulantı ve kusmayla şiddetli üst mide ağrısı)

  • Yemek borusunun hasar görmesine sebebiyet verebilecek şiddetli kusma

  • Yüksek kan basıncı

  • İdrar yolu enfeksiyonu

  • Parkinson hastalığı bulgularının kötüleşmesi veya benzer bulguların gelişmesi (kas sertliği, hareketleri tamamlamakta zorluk gibi)

  Sıklığı bilinmeyen:

  • Çok fazla sıvının kaybedilmesi (dehidrasyon)

  • Karaciğer hastalıkları (sarı cilt, gözlerin beyazında sarılaşma, idrarda anormal koyulaşma ya da açıklanamayan mide bulantısı, kusma, yorgunluk ve iştah kaybı)

  • Saldırganlık

  • Huzursuzluk

  • Artan ve yayılan deri iltihabı, deride kabarcıklar veya şişlik.

  Bunlar ALTİGMİN’in genellikle hafif ila orta dereceli yan etkileridir. Bu etkilerin çoğu geçici olup, genellikle zaman içerisinde azalmaktadır.

  Bazı yan etkiler Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda daha az görülür: İştah kaybı, sersemlik hissi ve diyare (yaygın).

  Bazı yan etkiler Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda daha sıktır: Titreme, kazara düşme (çok yaygın); dehidratasyon (çok fazla sıvı kaybetme), uyuma zorluğu, huzursuzluk, Parkinson hastalığı semptomlarında kötüleşme veya benzer semptomların gelişmesi (anormal derecede yavaş hareketler, kontrol edilemeyen ağız, dil ve uzuv hareketi, kaslarda sertlik, anormal derecede azalmış kas hareketi), yüksek kan basıncı (yaygın); hareketlerde kötü kontrol ile anormal duruş ve kalp ritmi problemleri (hem hızlı hem de yavaş) (yaygın olmayan).

  Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda bazı ilave yan etkiler: çok fazla salya, anormal yürüme şekli ve sersemlik hissi, düşük kan basıncından ötürü sersemlik (yaygın).


  Uyarı ve Önlemler

  ALTIGMIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ALTIGMIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Rivastigmine ya da ALTİGMİN’in içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz,

  • ALTİGMİN ile aynı tipteki ilaçlara karşı aleıjik tepkiniz var ise,

  Bu durumları ALTİGMİN’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  ALTIGMIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Mide bulantısı, kusmak ve ishal gibi sindirim sistemi ile ilgili reaksiyonlar yaşadınızsa (kusma ya da ishal uzun süreli olursa çok fazla sıvı kaybı görülebilir (dehidrasyon)),

  • Düzensiz kalp atışınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Aktif mide ülseriniz varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • İdrar yapmada zorluklarınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Nöbetler (krizler ya da konvülziyonlar) geçiriyorsanız ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Astım veya şiddetli solunum yolu hastalığınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Titreme şikayetiniz varsa,

  • Düşük bir vücut ağırlığına sahipseniz (50 kg’dan daha az),

  • Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa, • Artan ve yayılan deri iltihabı, deride kabarcıklar veya şişlik söz konusuysa derhal doktorunuzla konuşunuz.

  Eğer bu uygulamalardan herhangi birisi sizde var ise, bu ilacı kullandığınız zaman doktorunuz sizi daha yakından takip etmeye ihtiyaç duyabilir.

  Eğer birkaç gün ALTİGMİN kullanmadıysanız, doktorunuza danışmadan yeni bir doz almayınız.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ALTIGMIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ALTİGMİN’i bir defa kahvaltınız ile ve bir defa akşam yemeğiniz ile birlikte olmak üzere günde iki kez alabilirsiniz. ALTİGMİN oral solüsyonu bir içecek ile birlikte alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız ALTİGMİN ile tedaviniz sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz hastalığınızın güvenli olarak araç ve makine kullanmaya izin verip vermediğini size söyleyecektir. ALTİGMİN tedavinin başında ya da doz arttırıldığı zaman baş dönmelerine ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, bu tür faaliyetlerle meşgul olmadan önce ilacın hangi etkilere neden olabileceğini öğrenmek için beklemelisiniz. Eğer başınız dönüyorsa veya kendinizi sersem gibi hissediyorsanız araç sürmeyiniz, makine kullanmayınız veya dikkat gerektiren herhangi bir işle uğraşmayınız.

  ALTIGMIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ALTİGMİN, her dozunda lmmol (23mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

  • ALTİGMİN ile etkileri benzer olan diğer ilaçlar (kolinomimetik ajanlar) ya da antikolinerjik ilaçlar (örneğin, mide krampları ya da spazmlarını rahatlatmak ya da seyahat hastalığını önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar).

  • ALTİGMİN alırken ameliyat olmak zorunda kalırsanız, herhangi bir anestezi verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz, çünkü ALTİGMİN anestezi sırasında bazı kas gevşeticilerin etkilerini arttırabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer yetmezliği.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Hayvanlarda rivastigmin ve/veya metabolitlerin süte geçtiği görülmüştür. Rivastigminin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren kadınlar, rivastigmin kullanmamalıdır.

  Yorum Yapın