Apo-Go 20 Mg/2 Ml Enj. Veya Inf. Çözelti Içeren Ampül (5 Ampül)

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  98.83 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. Apomorfin Hcl
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Apo-Go 20 Mg/2 Ml Enj. Veya Inf. Çözelti Içeren Ampül (5 Ampül) , Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 98.83 TL olup Normal Reçetelidir. APO-GO etken maddesi Apomorfin Hcl olup 8699783750114 barkodludur.

  Endikasyon

  Apomorfın uzman kliniklerdeki kontrollü ortamlarda başlanmalıdır. Hasta, Parkinson hastalığının tedavisinde uzman bir doktor (örn. nörolog) tarafından izlenmelidir. APO-GO tedavisine başlanmadan önce hastanın levodopa tedavisi, dopamin agonistleriyle birlikte veya dopamin agonistleri olmadan optimize edilmelidir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi APO-GO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa APO-GO’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Deride döküntüNefes almada güçlükYüz, dudaklar, boğaz ve dilde şişme

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor


  10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1.000    hastanın birinden az görülebilir.

  10.000    hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

  • Enjeksiyon bölgesinde şiddetli, rahatsız edici ve kırmızı ve kaşıntılı olabilen deri altı yumruları. Bu yumruların oluşmasını engellemek için her enjeksiyonda enjeksiyon bölgesini değiştirmeniz önerilmektedir.

  Yaygın:Özellikle APO-GO ile tedavi başlangıcında kendini hasta hissetme.

  Eğer domperidon aldıysanız ve hala hasta hissediyor iseniz ya da domperidon almadıysanız ve hasta hissediyorsanız mümkün olduğu kadar çabuk doktorunuza ya da hemşirenize söyleyiniz.

  Yorgunluk ve aşırı uyku hissi,Bilinç bulanıklığı veya sanrılar görme,EsnemeAyağa kalkarken baş dönmesi veya bayılma hissi.Yaygın olmayan:İstemsiz hareketlerde artış ve “on” periyodu boyunca titremede artışHemolitik anemi, kan damarlarındaki veya vücudun herhangi bir yerindeki kırmızı kan hücrelerinin anormal olarak bozulması. Bu, aynı zamanda levodopa alan hastalarda meydana gelebilen yaygın olmayan bir yan etkidir.Aniden uyuyakalmak,Ciltte döküntü,Solunum güçlüğü,Enjeksiyon bölgesinde yaralar,Soluk almada güçlük, kuvvetsizlik, deri renginin sararmasına sebep olabilen kırmızı kan hücrelerinin azalması,Kanama ve morarma riskini artıran kandaki pıhtılaşma hücrelerinde (platelet) azalma. Seyrek:

  Alerjik reaksiyon,Kan veya vücut dokularındaki beyaz kan hücrelerinin aşırı miktarda artması (eozinofıli).Bilinmiyor:Ayaklarda, bacaklarda veya parmaklarda şişme,Size ya da başkalarına zarar verebilecek bir aktiviteyi yapma isteği ya da dürtüsüne karşı koymada yetersiz kalma.

  Aşağıda belirtilen durumlar buna dahil edilebilir:

  -    Ciddi şahsi ve ailevi sonuçlarına rağmen aşırı derecede kumar oynamaya yönelik güçlü dürtü.

  -    Değişen ya da artan cinsel ilgi ve artan cinsel istek gibi sizi ve başkalarını ilgilendiren önemli davranış değişiklikleri.

  -    Kontrol edilemeyen aşırı alışveriş veya harcama.

  -    Aşırı yeme (kısa zaman aralıklarında çok miktarda yiyecek yeme) ya da kompulsif yeme (normalden fazla ve açlığınızı gidermek için ihtiyacınız olandan daha fazla yemek).

  Bu davranışlardan herhangi birini yaşamanız halinde doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz bu belirtileri azaltma veya yönetme yollarını size anlatacaktır.


  Uyarı ve Önlemler

  APO-GO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  APO-GO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  18 yaşının altındaysanız,Solunum güçlüğü yaşıyorsanız,Bunama veya Alzheimer hastalığınız varsa,Sanrılar görme, yanılsama, düşünce bozuklukları, gerçeklikle ilişkiyi kaybetme gibibelirtilerle kendini gösteren zihinsel bir bozukluğunuz varsa.Karaciğer rahatsızlığınız varsa,Levodopa almanıza rağmen şiddetli diskinezi (istemsiz hareketler) ya da şiddetlidistoni (hareket zorluğu) yaşıyorsanız,Apomorfın veya APO-GO bileşenlerinden herhangi birine alerjikseniz (karşı aşırıduyarlılığınız varsa) (diğer bileşenler için yardımcı maddeler listesine bakınız),Sizde ya da ailenizde herhangi birinde “uzun QT sendromu” olarak isimlendirilenelektrokardiyografi (EKG) anormalliği olduğu biliniyorsa.

  Doktorunuzu bilgilendiriniz.

  APO-GO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  Böbrek rahatsızlığınız varsa,Akciğer rahatsızlığınız varsa,Kalp rahatsızlığınız varsa,Ayaktayken baş dönmesi, güçsüz hissetme veya düşük kan basıncı gösteriyorsanız,Yüksek kan basıncı tedavisi için bir başka ilaç alıyorsanız,Bir hastalığınız varsa veya kendinizi hasta hissediyorsanız,Parkinson hastalığı sizde sanrılar görme ve bilinç bulanıklığı gibi zihinsel problemlereneden oluyorsa,Yaşlı veya dayanıksız iseniz.

  Siz veya aileniz/bakıcınız, sizde olağan olmayan şekilde dürtü ve şiddetli istek geliştiğini fark ederseniz/ederse ve size veya başkalarına zarar verebilecek aktiviteleri yapmak için dürtü veisteklere karşı koyamazsanız doktorunuza söyleyiniz. Bunlar dürtü kontrol bozukluğu olarakadlandırılır ve kumar bağımlılığı, aşırı yeme veya harcama, anormal derecede fazla cinselilişki isteği ya da cinsel düşünce ya da cinsel hislerde artış gibi davranışları içerebilir.Doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlama ya da ilacı kesmeye ihtiyaç duyabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  APO-GO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  APO-GO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  APO-GO, açıkça gerekmedikçe hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız APO-GO kullanmayabaşlamadan önce doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  APO-GO Ampul’ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirecekseniz veya emziriyorsanız doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu ilacı alıp almamanız gerektiğini veyaemzirmeyi sürdürüp sürdürmemeniz gerektiğini size açıklayacaktır.

  Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  APO-GO, sersemlik ve kuvvetli uyuma isteğine yol açabilir. Eğer, sizde APO-GO’nun bu etkileri gelişirse, araç ve makine kullanmayınız.

  APO-GO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  APO-GO, dilde kızarıklık ve şişme, yüzde ve dudaklarda şişme, göz kapaklarında şişkinlik, soluk almada güçlük, deride döküntü ve kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösteren nadiren ciddialerjik reaksiyonlara neden olabilecek sodyum metabisülfıt içerir.

  Eğer bu etkilerden biri sizde gelişirse, hemen en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  APO-GO Ampul lmmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  APO-GO’nun başka ilaçlarla birlikte kullanımı, bu ilaçların etkisini değişebilir. Bu durum özellikle;

  - bazı zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan klozapin,

  - kan basıncınızı düşüren ilaçlar,

  - Parkinson hastalığının tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar için geçerlidir.

  Doktorunuz ihtiyaç duyulan durumlarda, apomorfın veya kullandığınız diğer ilaçların dozunu değiştirecektir.

  Apomorfinle beraber, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir diğer ilaç olan levodopa alıyorsanız doktorunuz kanınızı düzenli olarak kontrol edecektir.

  Kalp atışlarını etkilediği bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, bunlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz. Bu ilaçlar arasında kalp ritim problemleri için kullanılanlar (kinidin ve amiodarongibi), depresyon için kullanılanlar (amitriptilin ve imipramin gibi trisiklik antidepresanlar),bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (eritromisin, azitromisin veklaritromisin gibi ‘makrolit’ antibiyotikler) ve domperidon yer alır.

  Yorum Yapın