Avitorel 10 Mg 90 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  90.05 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Umut İlaç Ticaret Ve San.Ltd.Şti Atorvastatin Kalsiyum
  N
  X
  ?
  ?
  E
  Avitorel 10 Mg 90 Film Tablet , Umut İlaç Ticaret Ve San.Ltd.Şti tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 90.05 TL olup Normal Reçetelidir. 8698778090044 barkodlu AVITOREL Her film tablet 10 mg atorvastatine eşdeğer 10,84 mg atorvastatin kalsiyum trihidrat içerir

  Endikasyon

  Atorvastatin, rabdomiyoliz için predisposan faktörleri olan hastalarda, dikkatli reçete edilmelidir. Aşağıdaki durumlarda statin tedavisinden önce bir CPK ölçümü yapılmalıdır:


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi AVITOREL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa AVITOREL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Anjiyonörotik ödem (yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayı zorlaştırabilecek şişlik). Bu çok ciddi yan etki çok seyrek görülür. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise hemen doktorunuza bildiriniz.Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklanması ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali.Ayak tabanı ve avuçlarda su toplayabilen, pembe-kırmızı lekelerle karakterize cilt döküntüsüNadiren, hastalarda kas zayıflığı ya da iltihabı görülmüştür ve çok seyrek olarak ciddi, yaşamı tehdit eden potansiyel bir duruma dönüşebilir (rabdomiyoliz). Halsizlik ve ateş ile beraber kas zayıflığı, hassasiyeti veya Doktorunuz AVITOREL kullanmayı kesmenizi önerdikten sonra kas problemleriniz devam ediyorsa derhal doktorunuza bildiriniz. Bu durumda doktorunuz kas problemlerinizin nedenini bulmak için daha fazla test yapabilir.

  Çok seyrek durumlar AVİTOREL kullanan 10.000 hastada Fden azım etkiler (Bu da AVİTOREL kullanan 10.000 hastadan 9.999’unda bu yan etkilerin görülmesinin beklenmemesi anlamına gelir.).

  Beklenmedik veya olağandışı kanama yaşarsanız ya da çürük oluşursa bu karaciğer şikayetine yorulabilir. Doktorunuz siz Avitorel almaya başlamadan önce veya Avitorel alırken karaciğer problemi semptomlarınız varsa karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır. Karaciğer problemini gösteren aşağıda sıralanan belirtileriniz varsa en yakın zamanda doktorunuza bildiriniz:

  o Yorgunluk ya da zayıflık hissi o İştah kaybı o Üst karın ağnsı o Koyu amber renkli idrar

  o Cildiniz veya gözlerinizdeki beyaz bölgenin sararması

  Stevens-Johnson sendromu (deri, ağız, göz ve cinsel organlarda ciddi su toplama), eritema mültiforme (lekeli kırmızı döküntü), görme bozukluğu, bulanık görme, duyma kaybı, tendon yaralanmaları, karaciğer yetmezliği, tat almada değişiklik, erkeklerde meme büyümesi.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer olası yan etkiler:

  Yaypn durumlar AVİTOREL kullanan 100 hastanın 1 ila 10’unu etkiler

  Burun yollarında iltihap, boğaz ağnsı, burun kanamasıAleıjik reaksiyonlarKan şeker seviyelerinde artış (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz), kan kreatin kinaz seviyelerinde artışBaş ağnsıMide bulantısı, kabızlık, gaz, hazımsızlık, ishalEklem ağnsı, kas ağnsı ve sırt ağrısıKaraciğer fonksiyonunuzun anormal olabileceğine işaret eden kan testi sonuçlan Yaygın olmayan durumlar AVİTOREL kullanan 1000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.İştah kaybı, kilo alımı, kan şekeri seviyesinde düşüş (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz)Kabus görme, uykusuzlukSersemlik, keçeleşme veya el ve ayak parmaklarında karıncalanma, ağrı veya dokunmaya karşı duyarlılıkta azalma, tat duyusunda değişiklik, hafıza kaybıBulanık görmeKulaklarda ve/veya kafada çınlamaKusma, geğirme, alt ve üst mide ağrısı, pankreatit (karın ağrısına yol açan pankreas iltihabı)Hepatit (karaciğer iltihabı)Deri döküntüsü ve kaşınma, kurdeşen, saç dökülmesiBoyun ağrısı, kas yorgunluğuYorgunluk, iyi hissetmeme, güçsüzlük, göğüs ağrısı, özellikle ayak bileğinde olmak üzere şişme (ödem), artmış sıcaklıkİdrar testinde beyaz kan hücrelerinin tespit edilmesi

  Seyrek durumlar AVİTOREL kullanan 10.000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler

  Göz bozukluğuBeklenmeyen kanama veya morarmaSanlık (deri ve göz aklarının sararması)Tendon zedelenmesi

  Çok seyrek durumlar AVİTOREL kullanan 100.000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler

  Bir aleıjik reaksiyon - semptomlar; ani hırıltılı solunum ve göğüs ağnsı veya darlık, göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, kolapsİşitme kaybıJinekomasti (erkek ve bayanlarda meme büyümesi)

  Statinlerle (AVİTOREL ile aynı tip ilaçlarla) bildirilen diğer yan etkiler:

  Uykusuzluk ve kabus görmeyi içeren uyku bozuklukları, hafıza kaybı, kafa kanşıklığı (konfuzyon)Cinsel zorluklarDepresyonSürekli öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş içeren solunum problemleri,Şeker hastalığı (diyabet). Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı görülmesi daha olasıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanırken sizi izleyecektir.

  Yan etkilerin ranorlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.


  Uyarı ve Önlemler

  AVITOREL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AVITOREL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemikullanmıyorsanız,Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız yaklaşık 1 ay önceden AVITOREL kullanımınıkesmenizi doktorunuz önerecektir.Daha önce AVİTOREL’e ya da kan lipidlerini düşüren benzer ilaçlara ya dayardımcı maddelerine karşı reaksiyon geçirdiyseniz,Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa.Aşın miktarda alkol aldıysanız

  AVITOREL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  Böbrek problemleriniz ya da böbrek problemi öykünüz varsa,Sizde veya ailenizin diğer fertlerinde kas hastalığı mevcutsa,Daha önce diğer lipid düşürücü ilaçlar (örneğin statinler veya fıbratlar) ile tedavisırasında kas sorunlarınız olduysa (kas ağrısı, güçsüzlüğü v.b.),Sürekli ve yüksek miktarda alkol alıyorsanızBazı şekerlere karşı intolerans var iseÖnemli bir solunum güçlüğünüz var iseHipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) varsa70 yaşından daha yaşlı isenizŞeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise. Şeker hastalığınız varsa veya şekerhastalığı geliştirme riskiniz varsa; bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakındanizleyecektir. Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz veyüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı geliştirme riskiniz olabilir.

  Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz AVİTOREL tedavisi öncesinde ve sırasında kantestleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır.

  Eğer daha önce inme geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AVITOREL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AVITOREL kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak greyfurt suyundan fazlasını içmeyiniz. Çünkü yüksek miktarda greyfurt suyu içmek AVİTOREL’in etkilerinideğiştirebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız AVITOREL kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız AVITOREL kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  AVITOREL kullanımının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Eğer bu ilaç sürüş yeteneğinizi etkiliyorsa arabakullanmayınız. Alet ve makine kullanma yeteneğinizin etkilendiğini düşünüyorsanız bunlarıkullanmayınız.

  AVITOREL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AVITOREL laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  AVITOREL sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu göz önünde bulundurunuz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar AVİTOREL’in etkinliğini değiştirebilir ya da bazı ilaçların etkinliği AVITOREL tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşim ilaçların birinin ya da her ikisinin de etkinliğiniazaltabilir. Ayrıca rabdomiyoliz diye bilinen, önemli ama nadir rastlanan kas zayıflığı durumuda dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya da ciddiyetini arttırabilir. DoktorunuzAVITOREL dozunuza karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

  AVITOREL ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

  • Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar; örneğin siklosporin ya da terfenadin, astemizol gibi alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar

  Belli enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarınakarşı etkili ilaçlar; örneğin eritromisin, klaritromisin, ketokonazol,itrakonazol, rifampin, fusidik asitLipid düzenleyici başka ilaçlar; örneğin gemfibrozil, fenofibrat, kolestipolYüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarların daralması /tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanalblokörleri; örneğin verapamil, diltiazemKalp ritmi düzenleyici ilaçlar; örneğin digoksin, amiodaronAIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir,nelfmavir gibi (proteaz inhibitörleri) ilaçlarHepatit € tedavisinde kullanılan boceprevir (proteaz inhibitörü)AVITOREL ile etkileşime girdiği bilenen diğer ilaçlar; ezetimib (kolesterol düşürücü),varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltır), doğum kontrol hapları, stiripentol (sara nöbetiengelleyici), simetidin (ülser ve mide yanması için kullanılır), fenazon (ağrı kesici),antiasitler (alüminyum ve magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları) ve san kantaron (St.John’sWort)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

  veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; karaciğer hastalıkları, gebelik, emzirme, aşırı duyarlılık.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın