Axeparin Anti Xa 6000 Iu/0.6 Ml Enjeksiyonluk Çözelti Içeren Kullanımahazır Enjektör (2 Enjektör)

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  85.67 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti Enoksaparin Sodyum
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Axeparin Anti Xa 6000 Iu/0.6 Ml Enjeksiyonluk Çözelti Içeren Kullanımahazır Enjektör (2 Enjektör) , Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 85.67 TL olup Normal Reçetelidir. 8699844951122 barkodlu AXEPARIN Her bir enjektör 6000 anti-Xa IU'ya eşdeğer 60 mg enoksaparin sodyum içerir.

  Endikasyon

  Bu klinik çalışmalarda uygulanan enoksaparin sodyum rejimi endikasyonlara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Cerrahiyi takiben veya hareket yeteneği ciddi ölçüde kısıtlanmış akut hastalığı bulunan olgularda derin ven trombozu profilaksisi için kullanılan enoksaparin sodyum dozu, günde bir kez olmak üzere SC yolla 4000 IU (40 mg)’dır. Pulmoner embolinin (PE) eşlik ettiği veya etmediği derin ven trombozunun (DVT) tedavisinde.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi AXEPARİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa AXEPARIN ANTI XA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Şiddetli alerjik reaksiyon bulguları (nefes almada zorluk, dudakların, ağzın, boğazın veya gözlerin şişmesi gibi) ile karşılaşırsanız AXEPARİN kullanmayı bırakın ve derhal doktorunuza veya hemşirenize bildiriniz.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AXEPARİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer benzer ilaçlar (kan pıhtılaşmasını azaltan ilaçlar) gibi, AXEPARİN yaşamı tehdit edebilecek kanamaya yol açabilir. Bazı durumlarda kanama görünür olmayabilir.

  Eğer kendi kendine durmayan herhangi bir kanamanız olursa veya aşırı kanamaya dair belirtileriniz olursa (olağandışı halsizlik, güçsüzlük, solukluk, baş dönmesi, baş ağrısı veya açıklanamayan şişlik), derhal doktorunuza danışınız.

  Doktorunuz sizi daha yakından gözlemlemek veya ilacınızı değiştirmek isteyebilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, derhal doktorunuza bildiriniz:

  • Bir kan pıhtısı tarafından bir kan damarının tıkandığına dair aşağıdakiler gibi herhangi bir belirti varsa:

  -  Bacaklarınızın birinde kramp ağrısı, kızarıklık sıcaklık veya şişme varsa - bunlar derin ven trombozunun belirtileridir.

  -  Nefes darlığı, göğüs ağrısı, bayılma veya kanlı öksürme - Bunlar pulmoner embolizm belirtileridir.

  •  Eğer derinizin altında, üstüne bastırmakla kaybolmayan, ağrılı koyu kırmızı renkte lekeler varsa.

  Doktorunuz trombosit sayınızı kontrol etmek için bir kan testi yaptırmanızı isteyebilir.

  Tüm olası yan etkilerin listesi:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Çok yaygın

  • Hemoraji (Vücudunuzdaki bir yaranın çok fazla kanaması)

  • Trombositoz (Vücutta kan pıhtılaşmasında önemli rol oynayan kan pulcuğu sayısının normalden fazla olması)

  • Karaciğer transaminaz enziminde yükselme

  Yaygın

  •  Hematom (Deri altında, üzerine basmakla solmayan ağrılı koyu kırmızı renkte döküntüler veya derinizde pembe lekeler oluşması). Bu döküntüler daha çok AXEPARİN enjeksiyonunun yapıldığı yerin etrafında ortaya çıkabilir.

  •  Vücudunuzda normalden daha kolay morarmalar ortaya çıkması (Bu durum, kanınızdaki trombosit adlı hücrelerin (kanınızın pıhtılaşmasını sağlayan hücre) azalmasına (trombositopeni) bağlı olabilir).

  •  AXEPARİN enjeksiyonu yapılan yerde ağrı, ödem (şişme) veya hipersensitivite (hassasiyet), enflamasyon (iltihap), yaygın ağrı olması (normalde bu belirtilerin birkaç gün içinde kaybolması gerekir).

  •  Alerjik reaksiyon, ürtiker (kurdeşen), kaşıntı, eritem (deri üzerinde oluşan kızarıklık)

  •  Hemorajik anemi (Kırmızı kan hücre (Alyuvar) sayısında azalma)

  •  Baş ağrısı.

  Yaygın olmayan

  • Karın zarı arkası (retroperitoneal) kanama

  • Kafa içi (intrakraniyal) kanama

  • Büllöz dermatit (Büyük kırmızı düzensiz şekilli deri lezyonları; beraberinde su dolu kabarcıklar olabilir veya olmayabilir).

  • Deri tahrişi (lokal iritasyon).

  • Hepatoselüler karaciğer hasarı (Deriniz veya gözlerinizde sararma ve idrar renginde koyulaşma fark ederseniz. Bu bir karaciğer sorunu olabilir).

  Seyrek

  • Anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar (şok dahil) (Şiddetli alerjik reaksiyon (zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız; yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ve vücudunuzda döküntüler ortaya çıkarsa))

  • AXEPARİN tedavisi sırasında epidural veya spinal anestezi (anestezik maddenin belden bir iğneyle omuriliğin etrafına enjekte edilmesi) uygulanan bazı hastalarda omurilik içinde hematom (kanama) meydana gelmiştir. Size böyle bir uygulama yapıldıysa ve AXEPARİNE kullanıyorsanız; özellikle vücudunuzun alt kısmında ve bacaklarınızda karıncalanma, his kaybı, kas güçsüzlüğü, idrar veya dışkı tutamama gibi bir belirti olursa hemen doktorunuza haber veriniz.

  • Kolestatik karaciğer hasarı (karaciğerden ya da safra kesesinden kaynaklanan bir hastalık)

  • Kanınızda potasyum düzeyinde değişiklikler (Bu değişiklikler daha çok böbrek sorunları veya şeker hastalığı olanlarda ortaya çıkar. Doktorunuz bu değişikliklerin olup olmadığını kontrol etmek için size kan testleri yapabilir.)

  • Kanınızda eozinofil sayısında yükselme. Doktorunuz bu değişikliklerin olup olmadığını kontrol etmek için size kan testleri yapabilir.

  • Tromboz (kanın damarda ya da kalpte pıhtılaşması) ile immuno-alerjik (bağışıklık sistemi ile ilişkili) trombositopeni (kan pulcuğu sayısında azalma) gelişen vakalar (Bazılarında kanın damarda ya da kalpte pıhtılaşması ile birlikte organ enfarktüsü (krizi) ya da ekstremite iskemisi (el-ayak-kol-bacak yetersizliği) görülmüştür.

  • Alopesi (Saç dökülmesi)

  • Kutanöz vaskülit (Derideki kan damarları iltihabı)

  • Cilt nekrozu (derinin cansız hale gelmesi öncesinde genellikle ağrılı ve infiltratif purpura (deri içinde kanamalar sonucu oluşan küçük kırmızı döküntüler ve kolay morarma oluşumu kanamaya yatkınlık) ya da eritematöz plaklar görülmüştür)

  • Uzun süreli kullanım sonrası osteoporoz (tedavi süresi 3 aydan fazla ise, kemiklerinizin kırılma olasılığının daha yüksek olduğu bir durum).

  • Enjeksiyon bölgesinde sert kitle veya yumru.


  Uyarı ve Önlemler

  AXEPARIN ANTI XA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AXEPARIN ANTI XA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  AXEPARIN ANTI XA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  AXEPARİN, düşük molekül ağırlıklı heparinler grubundan diğer ilaçlarla birbirinin yerine kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, tam olarak aynı olmamaları ve aynı etkiye ve kullanımtalimatlarına sahip olmamalarıdır.

  Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birisi sizin için geçerliyse AXEPARİN kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:

  • Kalbinizde yapay kalp kapakçığı mevcutsa, özellikle gebe kadınlar pıhtı atması(tromboembolizm) için yüksek risk altında bulunabilirler.

  • Endokardit (kalbin iç zarının iltihabı) rahatsızlığınız varsa,

  • Mide ülseriniz varsa veya daha önceden varsa,

  • Böbrek sorunlarınız ya da böbrek yetmezliğiniz varsa,

  • Karaciğer sorunlarınız ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa,

  • Daha önce felç geçirdiyseniz,

  • Hipertansiyonunuz varsa,

  • Şeker hastalığınız veya şeker hastalığına bağlı olarak gözünüzde bozukluk geliştiyse(diyabetik retinopati),

  • Yakın zamanda gözlerinizden veya beyninizden ameliyat olduysanız,

  • Yaşlıysanız (65 yaşın üzerinde) ve özellikle 75 yaşın üzerinde iseniz,

  • Düşük kilolu veya fazla kiloluysanız,

  • Kanınızda potasyum düzeyi yüksekse (bu durum kan testiyle kontrol edilebilir)

  • Kanama potansiyelinin arttığı bozulmuş pıhtılaşma (hemostaz), ağır yüksek tansiyon(hipertansiyon) durumu varsa,

  • Vücudunuzda kanamanın durdurulması ile ilgili mekanizmalar üstünde etki yapan başkailaçlar kullanıyorsanız (ilacınızın etkisini değiştirebilirler veya AXEPARİN bu gibiilaçların etkisini değiştirebilir),

  • AXEPARİN'i kullandığınız sırada (spinal veya epidural, yani anestezik maddenin beldenbir iğneyle omuriliğin etrafına enjekte edildiği) anestezi almanız gerektiğinde (böyle birdurumda uzun süreli veya kalıcı felç görülen vakalar olmuştur). Spinal lomber ponksiyon,spinal anestezi veya epidural anestezi uygulanan hastalarda, düşük molekül ağırlıklıheparin enjeksiyonu ile spinal/epidural kateter veya iğnenin yerleştirilmesi ya daçıkarılması arasında en az profilaktik doz için 12 ve tedavi dozu için 24 saatbırakılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda zaman aralığının daha uzun olmasıdüşünülebilir. Hastalar nörolojik bozukluğun semptom ve bulguları yönünden sık sıkizlenmelidir. Eğer nörolojik bir tehlike söz konusu ise acil tedavi gereklidir. Ayrıca,omurganızla ilgili bir sorununuz varsa ve omurga cerrahisi geçirdiyseniz doktorunuzasöyleyiniz.

  • Cilt dokusu ölümü (nekrozu) ve cilt kan damarlarında iltihaplanma (kutanöz vaskülit)durumlarında tedavi derhal kesilmelidir.

  • Daha önce heparin kullanımına bağlı olarak kanınızda trombosit adı verilen hücrelerinsayısında ciddi düşme yaşadıysanız,

  •

  AXEPARIN ANTI XA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız.

  - Bu ilaç ancak hekimin kesin bir gereksinim saptaması halinde gebelik sırasındakullanılmalıdır.

  - Mekanik kalp kapak protezi olan hamile kadınlarda toplardamarların pıhtı ile tıkanması(tromboembolizm) riski yüksek olabilir. Doktorunuz sizinle bu konuda görüşmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, AXEPARİN kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı için gereken beceriler üstünde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

  AXEPARIN ANTI XA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Şu anda başka bir ilaç kullanıyorsanız ya da kullanma olasılığınız varsa veya yakın zamanda kullandıysanız, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

  • Eğer tedaviniz için mutlaka kullanılmaları gerekmiyorsa, kanın pıhtılaşmasını etkileyenilaçların enoksaparin sodyum tedavisine başlamadan önce kesilmesi önerilmektedir. Buajanlar aşağıdaki ilaçları içermektedir:

  - Kan sulandırıcı tabletler (aspirin, dipiridamol gibi) veya kanın pıhtılaşmasını önleyenilaçlar (örneğin alteplaz, strepotkinaz, tenekteplaz, ürokinaz, varfarin)

  - İbuprofen, diklofenak, ketorolak gibi eklemleri tutan iltihabı hastalıklarda, ağrı veşişliğin tedavisinde kullanılan steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar olarak bilinenilaçlar

  - Enjeksiyon yoluyla verilen dekstran 40 (yoğun içerikli serum)

  - Tiklopidin ve klopidogrel (kanın içinde bulunan ve pıhtılaşmada rol oynayantrombosit adlı hücrelerin kümelenmesini engelleyerek, kanın pıhtılaşmasını azaltanilaçlar)

  - Kalpte ani ve azalmış kan akımı ile meydana gelen hastalıklarda kullanılanglikoprotein IIb/IIIa inhibitörlerini içeren ilaçlar

  - Prednizolon, deksametazon gibi astım, romatoid artrit ve diğer durumların tedavisindekullanılan sistemik glukokortikoidler

  - Divalproeks, valproik asit gibi epilepsi (sara hastalığı) ilaçları

  • Spironolakton, triamteren veya amilorid gibi idrar söktürücü ilaçlar (bu ilaçlarAXEPARİN ile birlikte alınırsa kanınızdaki potasyum düzeyi artabilir)

  • Plikamisin (kalsiyum yüksekliği ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç), sülfinpirazon(gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç).

  Gelecekte AXEPARİN tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de, bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, kontrolsüz hemoraji riski.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın